Press Releases

2018-02-14

СОЛИҚ ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТУБДАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ БЎЙИЧА ТАШКИЛИЙ ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТЎҒРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармойишиҚайд этилсинки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги "Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги фармони талабларини амалга ошириш борасида кўрилаётган чора-тадбирларга қарамасдан, республика ва маҳаллий бюджетлар даромадларини оширишнинг қўшимча захираларини аниқлаш, солиқ маъмуриятчилиги жараёнига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, хориж мамлакатларининг солиқ қонунчилиги ва маъмуриятчилиги соҳасидаги синалган илғор ютуқларини имплементация қилиш ишлари қониқарсизлигича қолмоқда. Бу республика солиқ органлари фаолиятини, жумладан, уларнинг солиқ тўловчилар ва давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлик қилиш, солиқ қарзларини ўз вақтида ва тўлиқ ундириш, солиқ назоратининг замонавий шакл ва усулларини жорий этиш бўйича фаолиятини янада такомиллаштириш зарурлигидан далолат беради. Солиқ маъмуриятчилиги ва солиққа тортишнинг замонавий усулларини, солиқларнинг тўлиқ йиғилувчанлиги ва бюджетга ўз вақтида тушиши устидан самарали назорат механизмларини жорий этиш орқали солиқ-бюджет сиёсатини янада такомиллаштириш, бюджет жараёни шаффофлиги даражасини ошириш мақсадида: 1. Қуйидагилар: Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг янги таҳрири лойиҳасини тайёрлаш бўйича Республика комиссияси таркиби 1-иловага мувофиқ; солиқ қонунчилиги ва солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича ишчи гуруҳлар 2-3-иловаларга мувофиқ таркибда тузилсин. 2. Республика комиссияси (А.Н.Арипов) тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда қуйидагиларга: умумэътироф этилган халқаро норма ва стандартлар талаблари ҳамда бозор иқтисодиёти тамойилларига жавоб берадиган нормалар яратилиши; солиқ назоратининг хорижда кенг қўлланилаётган илғор ва синалган шакл ва усулларини жорий этишни ҳисобга олган, жумладан, халқаро эксперт ва маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда солиқ маъмуриятчилиги механизмларини қайта кўриб чиқиш; республика стратегик манфаатлари ҳамда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг бугунги босқичини ҳисобга олган ҳолда, солиқ соҳасидаги халқаро-ҳуқуқий нормаларни миллий солиқ қонунчилигига имплементация қилиш, шунингдек, самарали давлат солиқ сиёсатини амалга ошириш; солиққа тортиш ва солиқ маъмуриятчилиги масалаларини тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлардан икки хил талқин қилиниши мумкин бўлган нормаларни чиқариб ташлаш мақсадида уларни инвентаризация қилиш; тўғридан-тўғри амал қилувчи нормаларни кўпайтирган ҳолда, солиқ қонунчилигини унификация қилиш; солиққа тортиш тизимини соддалаштириш, солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ҳамда солиқ тўловчилар ҳуқуқларининг ҳимоясини изчил таъминлаш; солиқлар йиғилувчанлиги даражасини ошириш, Давлат бюджети ва давлат мақсадли жамғармаларига солиқ ва йиғимларнинг тўлиқ ҳажмда тушишини таъминлаш, солиққа тортилишдан бўйин товлаш имкониятини истисно қилиш; хўжалик юритувчи субъектларнинг умумий солиқ юкини пасайтириш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва хизмат кўрсатиш соҳасида солиқларнинг рағбатлантирувчи ролини кучайтириш, ресурслардан оқилона ва тежамли фойдаланишни таъминлаш, самарасиз солиқ ва йиғимларни бекор қилиш; кичик ва йирик бизнес субъектларининг солиқ юкини максимал даражада баробарлаштиришга хизмат қиладиган усулларни жорий этиш; хориж мамлакатларининг илғор тажрибасини ҳисобга олган ҳолда амалдаги солиққа тортиш тизимини танқидий ўрганиш асосида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғини ҳисоблаб чиқиш механизмини соддалаштириш; "солиқ имтиёзи" ва "солиқ преференцияси" тушунчаларини аниқ чегаралаш, вақтинча имтиёз бериш муддатларини белгилаш, шунингдек, самарасиз ва эскирган солиқ имтиёзларини қайта кўриб чиқиш ва бекор қилиш; тадбиркорларга бизнеснинг ўрта муддатли истиқболда ривожланишини асосли равишда прогноз қилиш имкониятига эга бўлишлари учун солиқ тизимининг барқарорлигини таъминлашга алоҳида эътибор қаратсин. 3. Республика комиссияси (А.Н.Арипов) ва ишчи гуруҳлар етакчи олим ва юқори малакали мутахассислар – экспертлар, тадбиркорлик тузилмалари ва жамоат ташкилотлари вакилларини жалб қилган ҳолда, жаҳоннинг илғор тажрибасини чуқур ўрганиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги "Молия, солиқ ва божхона органлари фаолиятини танқидий ўрганилишини ташкил этиш тўғрисида"ги фармойишига мувофиқ солиқ органлари фаолиятини танқидий ўрганиш натижалари асосида: биринчи босқичда – 2018 йил 1 апрель кунига қадар Ўзбекистон Республикаси солиқ-бюджет сиёсатини такомиллаштириш концепция лойиҳасини ишлаб чиқиш; иккинчи босқичда – 2018 йил 1 июль кунига қадар Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси янги таҳрири лойиҳасини ишлаб чиқишни таъминласин. 4. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар бўйича давлат қўмитаси ва Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт вазирлиги билан биргаликда Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг янги таҳририни ишлаб чиқишга халқаро эксперт ва маслаҳатчиларни жалб қилишда кўмаклашсин. 5. Мазкур фармойиш ижросини назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н.Арипов ва Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлиги директори Ш.М.Содиқов зиммасига юклансин. Ўзбекистон Республикаси Президенти                                               Ш.МИРЗИЁЕВ

2018-01-26

Summary of 2017 in foreign trade policy of the Republic of Uzbekistan

As a part of the economic system reform of the Republic of Uzbekistan, over the past period the Ministry has initiated several policies on liberalizing foreign economic activity and increasing the export potential of the Republic.l. In foreign economic sphere, the strategy of expansion and strengthening of trade and economic relations with foreign countries was continued, firstly with China, the Russian Federation, Kazakhstan, South Korea, Turkmenistan, Turkey, and Germany.In 2017 the turnover of the Republic of Uzbekistan with foreign countries increased by 11,3%, incl. exports increased by 15,4%, imports - 7,2%. Volumes of trade has grown with all major foreign trade partners, inch with China by 16,8%, Russia - 16,1%, Kazakhstan - 9,7%, Kyrgyzstan - 51,6%, Tajikistan - 20,2%, Afghanistan - 15,2%, South Korea - 27,1%, Turkey - 31,8%, Germany - 15,9% and others.For the first time in the history of modem Uzbekistan, joint production of domestic products was launched abroad, assembly production of cars of JSC “GM Uzbekistan” has started in Kazakhstan, and the similar projects on establishing industrial assembly of cars, agricultural machinery, electrical products, construction materials and textiles are being implemented in Kyrgyzstan.2. During the 2017 there were 21 top level visits, 700 documents were signed in the trade, economic and investment spheres for a total of about USD 60,0 billion, including USD 11,0 billion trade contracts.3. All export restrictions have been removed: the procedure for exporting goods without prepayment and guarantee obligations, expansion of tax benefits for exports has been introduced. Unnecessary and outdated permitting procedures have been eliminated.The compulsory sale of foreign currency earnings, which in fact was a tax on exports, has also been eliminated.The rates of import customs duties and excise tax on food products, imported consumer goods, and commodities used in the manufacture of finished products have been reduced drastically. As a result, the arithmetic average rate of customs duty in Uzbekistan became 6,45%.4. Over the past period, more than 950 new enterprises have been involved in export activities, with exports amounting to over USD 0,6 billion, 118 new types of goods exported, the geography of supplies expanded to 62 new markets.The share of high added value finished goods in the export of the Republic of Uzbekistan increased from 28,5% to 34,5%, export of cars grew by 3,3 times, electric and cable products -1,7 times, pharmaceuticals - 1,2 times, textile – 1,3 times.We are working on trade expansion measures through establishing trading houses (with show-rooms) in foreign countries.Today more than 1 000 trading houses are operating abroad, out of them 75 have been established in 2017, including 26 in the countries of Central Asia.In 2017 domestic enterprises have taken part in more than 80 international exhibitions and fairs in 20 countries of the world, we have signed export contracts and agreements amounting to USD 1,36 billion.At the same time, in accordance with the Five priority areas of Uzbekistan's Development strategy for 2017-2021, and in order to further increase export volumes, involve new enterprises in export and develop export of new products, based on integrated marketing research, the Ministry has developed a Concept on development of export activities of the Republic of Uzbekistan for 2018-2022. According to this Concept, we are expecting increase in exports of the Republic of Uzbekistan by 2022 to the level of up to USD 30 billion, or 2,6 times more than current export indicators.5. In order to reduce the transport expenditure component in overall export of goods, Uzbekistan has received discounts of up to 40% on the transportation of mineral fertilizers, cotton fiber, fruit and vegetable products and non-ferrous metals across the territories of Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Azerbaijan, Georgia and Iran.As part of the formation of efficient and reliable alternative transport and transit corridors, a pilot auto rally on the Uzbekistan-Kyrgyzstan-China road corridor was organized (the core direction of BRI), and the first meeting of the working committee of the Ashgabat agreement was organized for the practical implementation of the international transport and transit corridor «Uzbekistan-Turkmenistan-Iran-Oman».

2018-01-17

Сохраняя память о великом сыне узбекского народа

Сотни исторически важных документов и личных вещей, картин, фотографий и видеоматериалов, принадлежавших Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, будут выставлены в Научно-просветительском мемориальном комплексе при Президенте Республики Узбекистан. Впервые широкой публике будут представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью и общественно-политической деятельностью Ислама Каримова.Об этом корреспондент УзА беседует с руководителем Научно-просветитель¬ского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан доктором исто¬риче¬ских наук, профессором Темуром Шириновым.- Как известно, в соответствии с постановлениями Президента Шавката Мирзиёева "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова" от 25 января 2017 года и "Об организации деятельности Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова при Президенте Республики Узбекистан" от 25 апреля 2017 года последовательно осуществляется работа по увековечению памяти Первого Президента, его огромного вклада в обретение независимости и построение национальной государственности. В его честь называются улицы и парки, архитектурные сооружения и учебные заведения, а также создан Научно-просветительский мемориальный комплекс.- Почему для комплекса была выбрана резиденция Оксарой?- Все мы знаем, что инициатором увековечения исторической роли Ислама Каримова, а также создания Научно-просветительского мемориального комплекса выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Именно он предложил разместить комплекс в бывшей резиденции Первого Президента, сохранив кабинет Ислама Каримова в неизменном виде.Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев определил историческое место и достойно оценил заслуги Ислама Каримова в тысячелетней истории Узбекистана. В частности, он отметил, что "Первый Президент, благодаря своей несгибаемой воле, уникальному таланту руководителя, отваге и мужеству смог уберечь от страшных трагедий нашу республику, оказавшуюся в 90-х годах прошлого века в пучине чрезвычайно острых проблем, межнациональных конфликтов, и вывел страну на путь динамичного развития. Ради процветания родного Узбеки¬стана он не жалел своих сил и энергии, глубоких знаний и богатейшего опыта. Несомненно, его благие дела будут навечно вписаны в нашу историю как ярчайший пример беззавет¬ного служения Родине".Общая площадь Научно-просветительского мемориального комплекса имени Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова состав¬ляет 9,6 гектара. В комплекс вошли здания резиденции Оксарой, выставочного зала, библиотеки, конференц-зала и административного корпуса.Установка памятников великому государственному дея¬телю в Ташкенте и Самарканде, за¬планированное отк¬рытие в январе этого года мемориального комплекса в Самарканде - все это дань уважения и благодарности народа нашей страны за его огромный вклад в обретение независимости и построение национальной государственности нашей Родины. Несомненно, это будет способствовать воспитанию молодого поколения на примере жизни и деятельности Ислама Каримова в духе патриотизма и ответственности за судьбу Родины.- Какие основные функции возложены на комплекс?- В числе главных задач - изучение жизни и деятельности Ислама Каримова как выдающейся личности, основателя и архитектора независимости современного Узбекистана, основоположника укрепления авторитета страны в мировом сообществе, его личных нравственных и человеческих качеств. Такой подход направлен на демонстрацию становления и укрепления нашей страны как независимого государства, ознакомление наших сограждан, прежде всего молодежи, и зарубежных гостей с историей независимого развития Узбекистана, пропаганду достижений нашей страны, а также воспитание молодого поколения в духе патриотизма.Сотрудники комплекса будут заниматься изданием и распространением книг, каталогов, буклетов, путеводителей и других материалов, хранением, учетом, организацией экспозиций, формированием, ведением и обновлением базы данных музейных предметов и коллекций, связанных с жизнью и деятельностью Ислама Каримова. Также мы можем вносить предложения по включению музейных предметов и музейных коллекций в Национальный музейный фонд Республики Узбекистан в печатном и электронном виде.Для выполнения возложенных задач мемориальный комплекс осуществляет взаимодействие с международными организациями, органами государственного и хозяйственного управления, государственной власти на местах, самоуправления граждан, юридическими и физическими лицами. В соответствии с законодательством страны здесь созданы все условия для обеспечения должного содержания, сохранности, учета, изучения и использования исторических предметов, памятников материальной культуры и архивных документов.В рамках своей деятельности мы даем экспертные заключения по информации, содержащейся в издаваемых печатных, кинематографических, художественных и иных материалах и продукции на предмет соответствия исторической достоверности. Также вправе учреждать и присуждать гранты и стипендии для проведения научных исследований в области истории и государственного строительства Узбекистана, а также для поддержки молодых талантов в области культуры, нау¬ки, образования, просвещения, спорта, искусства и творчества.В комплексе создана специальная библиотека, взаимодействующая с Национальной библиотекой имени Алишера Навои и другими библиотеками, в сотрудничестве с которыми проводятся различные мероприятия просветительского характера. Уже сейчас ведется работа по вступлению комплекса в ICOM - международную организацию, представляющую интересы мирового музейного сообщества и обеспечивающую защиту, сохранение, передачу культурных ценностей.Помимо этого, на базе комплекса предусматривается проведение конференций, симпозиумов, семинаров, брифингов, "круглых столов", встреч с участием официальных лиц, видных политических, научных и общественных деятелей и посвященных истории и государственному строительству Узбекистана, а также ознакомлению с воспоминаниями людей, лично знавших Ислама Абдуганиевича Каримова.При этом комплекс может проводить культурные и просветительские мероприятия как в Узбекистане, так и за рубежом, консультационную и иную деятельность.- Какая научная и просветительская работа будет вестись на базе комплекса?- На базе комплекса планируется организация научно-исследовательской работы по изучению жизни и деятельности Ислама Каримова, в частности, в таких сферах, как экономика, общественно-политическая и духовно-культурная сферы. Наряду с этим будет вестись разработка и согласование в установленном порядке научных тем диссертационных исследований о жизни и деятельности Первого Президента.Планируется организация мастер-классов, творческих вечеров, выставок, семинаров, а также научно-практических конференций по различным аспектам жизни и деятельности Ислама Каримова. Специально для преподавателей школ, лицеев, колледжей будут организовываться краткосрочные подготовительные курсы по основам граждан¬ского общества, теории и практике государственного управления, национальной идеи, стратегии социально-экономического развития Узбекистана, основам духовности, новейшей истории страны.- Какая работа проводится по созданию музея и какие технологии будут применяться в нем?- В Послании Президента Шавката Мирзиёева 2018 год объявлен Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. Исходя из этого специалисты комплекса для ознакомления посетителей с обширной базой мультимедийных данных планируют оборудовать музей новейшими мультимедийными системами, проекционными системами дополненной реальности, широкоформатными экранами, передовыми интерактивными информационными портами. В настоящее время уже функ¬ционирует сайт, на котором размещаются материалы, посвященные жизни и деятельности Ислама Каримова, в том числе используются возможности 3D панорам для проведения виртуальных туров.В экспозициях музея будут представлены редкие документы и личные вещи Первого Президента Узбекистана. К примеру, здесь будут выставлены Большой орден "Мугунхва" (Республика Корея), орден "За заслуги" Кавалера Большого Креста Итальянской Республики, орден "Алтын Кыран" (Казахстан), Золотая медаль Международного олимпий¬ского комитета, Золотой орден Азиат¬ского паралимпийского комитета, Золотой орден Международной любитель¬ской федерации самбо (FIAS), а также другие награды, полученные Исламом Каримовым за годы его жизни.В музее будет собрана уникальная коллекция подарков, сувениров, фото- и видеоматериалов, картин. О большом уважении к Исламу Каримову свидетельствует и внушительное количество подаренных ему портретов, выполненных из разных материалов и в разных художественных стилях.- Какие мероприятия по случаю 80-летия со дня рождения Первого Президента Узбекистана запланированы в Научно-просветительском мемориальном комплексе?- В рамках празднования предусматривается проведение мероприятий по презентации книги "Хроника деятельности Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова", его произведений "Молодежь - решающая сила нашего сегодняшнего и завтрашнего дня", "Высокая духовность - непобедимая сила", а также книги "Письма Президенту".Кроме того, в Самарканде планируется организовать международную научную конференцию "Ислам Каримов - основатель независимого государства Республика Узбекистан". Также в первом квартале этого года предусматривается проведение церемонии награждения победителей конкурса на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти Ислама Каримова. Лучшие работы участников конкурса будут изданы отдельным сборником и размещены на официальном сайте нашего комплекса.В комплексе, как и во многих образовательных учреждениях, с участием известных литераторов и ученых будут организованы встречи, посвященные памяти Первого Президента.Деяния великих личностей определяют движение истории и судьбу целых народов. Выдающийся государственный и политический деятель, основатель и Первый Президент независимого Узбекистана Ислам Каримов осуществил колоссальную созидательную работу и широкомасштабные реформы по развитию нашей страны, повышению духовности, уровня жизни народа. Приложение 2Визитная карточка КокандаПроисходящие в нашей стране реформы не могли не коснуться музейного дела. Постановлением Президента Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сферы культуры и искусства" от 31 мая 2017-го утверждена программа мер на 2017-2021 годы, нацеленная на повышение роли и значения этих областей на новом этапе модернизации. Одним из основных направлений программы является всесторонний анализ работы очагов духовности, укрепление их материально-технической базы, создание оптимальных условий для плодотворной деятельности.C точки зрения развития культуры большой интерес представляет Коканд - крупный центр торговли, индустрии, искусств и ремесел с древней историей. Замечательные слова главы государства о том, что у нашего народа великая история, достойные восхищения предки и несметные культурные богатства, кокандцы по праву относят и к своему родному городу. Здесь с давних времен активно творили яркие мастера слова и деятели просвещения, известные и за пределами региона. А уникальные архитектурные объекты - дворец бывшего правителя Саида Мухаммада Худаярхана, мечеть Джами, медресе Норбутабия, усыпальницы Дахмаи Шахан и Мадарихан - всегда привлекали путешественников. Только музеев с филиалами в городе семь, включая наш.Один из старейших в Узбекистане, он открыт в 1925 году в сохранившейся части дворца Худаярхана - находящегося под охраной государства памятника истории и зодчества, построенного в середине ХIX века народными мастерами. Изначально тот был куда больше и объединял внешнюю крепость, средний и внутренний дворцы с садом. Здание, о котором писал еще Абдулла Кадыри в романе "Скорпион из алтаря", стало свидетелем многих ярких событий, в его стенах работали школы и правление союза дехкан, областная сельскохозяйственная выставка и даже военный госпиталь.Музей и дворец давно слились воедино и стали визитной карточкой Коканда, одним из самых посещаемых объектов в Ферганской долине. На обзорные и тематические экскурсии сюда приходят все местные жители и гости города, среди которых - государственные деятели, писатели, поэты, художники, актеры театра и кино, туристы из самых далеких уголков планеты. Записи в книге отзывов полны восхищения и благодарности за удовольствие воочию видеть старинную архитектуру и декор, за любовно созданные и сохраняемые экспозиции, рассказывающие об истории и культуре края, его талантливых людях, растительном и животном мире.Впечатляет само здание, возведенное на искусственной возвышенности в четыре метра и стоящее посреди большой благоустроенной площади. Дворцовый фасад с четырьмя минаретами украшен керамическими изразцами и эпиграфикой - надписями, повествующими об истории здания. Тяжелые, украшенные резьбой ворота ведут в дарвозахона - привратное помещение, а оттуда посетитель попадает в парадный двор с айванами. Интерьеры большого и малого приемных залов - саломхона, дворцовой мечети, ханской канцелярии - девонхона, личных покоев хана и его семьи - шахнишин - также впечатляют изразцами, искусной резьбой по дереву и ганчу, расписными потолками.Здесь хранятся более 35 тысяч экспонатов. Это археологические находки - каменные орудия труда и глиняные изделия времен первобытного строя, предметы прикладного искусства и нумизматики, средневековые одежда, посуда и оружие, созданная или приобретенная по заказу хана мебель, карты и фотографии. Собрана интересная коллекция рукописей, ханских документов и литографических изданий, куда входит Коран с личной печатью Худаярхана. А коллекция живописи включает в себя творения мастеров Узбекистана и европейских стран с XVII столетия, выполненные в разных жанрах. Представлены работы народных художников У. Тансыкбаева и А. Абдуллаева, местных мастеров кисти В. Гафурова, К. Мамазияева, Т. Ахмадалиева, русских и европейских - П. Кортоны, А. Фебенса, М. Боткина, П. Суходольского и других.Четыре филиала краеведческого музея - также уникальные памятники истории Коканда. Например, архитектурный комплекс Джами - мечеть-медресе, выстроенная в 1814-1816 годах по приказу местного правителя Умархана, супруга поэтессы Надиры. Просторный айван на 98 резных колоннах, ханака с изысканными потолочными росписями, высокий минарет - слава о красоте комплекса разошлась далеко за пределы города. Сегодня здесь разместился музей прикладного искусства, в экспозициях которого представлены традиционные ремесла - керамика, ткачество, чеканка по меди, вышивка, резьба и роспись по дереву, ювелирное искусство. Гости могут увидеть орнаментальные росписи народного мастера Узбекистана Саидахмада Махмудова, керамику умельцев нашего города, Риштана, Гурумсарая и многое другое. Музей служит сохранению культурного наследия и традиций, является школой эстетического воспитания молодежи.В другом здании с айваном на колоннах изумительной красоты разместились помещения, где трудился основатель кокандской школы резьбы по дереву народный художник Кодиржон Хайдаров, работы его и учеников, стенды с фотографиями. Здесь же - мастерская, где можно вживую увидеть, как под рукой усто расцветает тончайший резной орнамент.Есть в городе еще одно почитаемое место, расположенное в махалле "Каймокли гузар". Это медресе Сохибзода Хазрат, где в свое время жил и преподавал выдающийся поэт Мукими. В открытом там музее воссоздана атмосфера литературной среды Коканда той поры. Здесь творили авторы, имена которых дороги соотечественникам - Фуркат, Завки, Писанди и многие другие. Долгие годы заведовал музеем народный поэт Узбекистана Чархи, здесь часто бывали Гафур Гулям, Абдулла Каххар, Саид Ахмад, Абдулла Арипов.А четвертый филиал - в доме, где родился поэт, драматург и композитор Хамза Хакимзаде Ниязи. Гостей встречает памятник, где он изображен сидящим под ветвями цветущего дерева, взгляд его задумчив и спокоен. Небольшой дворик с вековым тутовым деревом, жилой дом с мужской и женской половиной, кабинет с музыкальными инструментами, комната, где его отец Хакимча табиб готовил лекарства, кухня с тандыром знакомят посетителя с бытом узбекской семьи, где вырос и раскрылся талант этого человека…Все, что собрано в музее и его филиалах, - общее достояние всего народа. И наша задача - бережно хранить и пропагандировать эти сокровища с учетом требований времени, озвученных на встрече Президента с творческой интеллигенцией 3 августа. Там основной была тема развития национальной культуры - участники назвали ждущие своего решения актуальные проблемы, дали объективную и критическую оценку состоянию этой важной сферы жизни общества. Новым стимулом для ее представителей стала и летняя поездка главы государства в Ферганскую область с посещением Коканда. Шавкат Мирзиёев тогда проявил особую заботу о профильных учреждениях, поддержал инициативу о реконструкции филиала литературного музея, наметил ряд проектов по направлениям ремесленничества и туризма. Перспективам последнего, эффективному использованию туробъектов, увеличению потока гостей и повышению качества оказываемых услуг также оказывается все большее внимание. А ведь музеи неизменно служат центрами притяжения для путешественников.11 декабря вышло постановление Кабинета Министров об утверждении прог¬раммы комплексных мер по совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы государственных музеев в 2017-2027 годах. В соответствии с ним наше учреждение получит новое название - Государственный музей истории культуры Коканда. Местный литературный музей войдет в наш состав как филиал с сохранением профиля, а на базе одного из его подразделений будет создан еще один наш филиал - музей великих мыслителей. Намечен капитальный ремонт всех помещений.Поддержка руководства страны вдохновляет специалистов нашего учреждения трудиться еще активнее. В свое время по инициативе музея при содействии Института археологии Академии наук и хокимията состоялись раскопки для изучения прошлого Коканда. Систематизированы в виде единых каталогов сведения об источниках по истории ханства и имеющихся в фонде произведениях изобразительного искусства, опубликованы также исследования по монетам, печатям и иные издания.Сейчас экспозиция продолжает обновляться. В шести отделах ведется научная и просветительская работа, связанная с разными периодами летописи края, топонимикой, жизнью махаллей и видных горожан. На регулярной основе устраиваются выставки, конференции, творческие вечера, встречи и другие мероприятия. Они призваны ознакомить как можно больше соотечественников с лучшими образцами нашего бесценного наследия и воспитывать на них новое поколение. Приложение 3«Памятники минувших поколений»Так называется первое крупное произведение великого ученого и мыслителя Абу Райхана Беруни. Его он начал писать в 1000 году и завершил в конце 1003-го. Автор посвятил свой труд покровительствовавшему ему в тот период правителю Табаристана эмиру Шамс ал-Маали Кабусу ибн Вашмгиру.Произведение написано на арабском языке, его полное название "Ал-асар ал-бакия ан ал-курун ал-халия". В нем Беруни затрагивает все современные ему области знания и ремесел. Поставив перед собой цель поведать в том числе о знаменательных датах народов, говорящих на различных языках и исповедующих отличные друг от друга религии, он досконально изучил их книги в оригинале. Несомненно, в совершенстве он знал не менее десятка древних и современных ему языков. К их числу можно отнести древнееврей-ский, сирийский, греческий, латинский, арамейский, араб¬ский, фарси, санскрит и другие.Будучи очень внимательным изыскателем, Беруни пристально наблюдал за всеми перипетиями жизни общества, отдельных личностей и сфер, видел их взаимозависимость. При ее изучении на первое место ставил научность. Так, освещая вопросы, связанные с историей и хронологией, неожиданно переходит к рассуждению о метеорологии, астрономии и астрологии.В работе автор дает краткие сведения о движениях Солнца и Луны, повествует об обычаях, связанных со сменой дня и ночи, об изменении продолжительности суток благодаря годичному движению светила. Также Абу Райхан Беруни рассказывает о лунных стоянках (расположение небесного тела в определенный период времени), восходе и заходе, метеорологических явлениях, связанных с ними. Ученый приводит арабские, согдийские и хорезмские названия стоянок. Здесь приводятся начальные данные об исчислении годов и месяцев у древних египтян, сирийцев, халдеев, арабов, хорезмийцев, согдийцев и других. Описаны их календари, названия месяцев и дней. В том числе упоминается о календарной реформе хорезмшаха Абу Саида Ахмада ибн Мухаммада ибн Ирака, проведенной в 959 году.Одной из важных глав книги является третья - "О сущности эры и о расхождении народов в этом вопросе". В ней содержится целый ряд сообщений исторического характера. Беруни сначала дает определение эры, затем, признавая наличие у разных народов своего понимания эпох, подчеркивает и наличие разногласий в этом вопросе. В частности, говорит о том, что эра, связанная с началом истории человечества и Адамом, "перемешана с подделками и баснями", так как нет достоверных письменных свидетельств - в тот период не было самой письменности.Самой большой является глава "О выведении одних эр из других, о [начальных] датах [царствования] царей и продолжительности их правления по различным преданиям". В ней имеется ряд таблиц с перечислениями царей - от ветхозаветных, вавилонских, персидских, римских и византийских правителей и императоров до мусульманских халифов и султанов. Для их составления Беруни использовал большое количество литературы на разных языках.Значительная часть труда посвящена праздникам различных народностей, например, персов-огнепоклонников. По его словам, раньше они первый день нового года - Навруз отмечали в день вступления Солнца в созвездие Рака, то есть 22 июня, а позднее перенесли его на начало вступления Солнца в соз¬вездие Овна, 21 марта. Эти и другие сведения представляют определенный интерес.Сочинение настолько богато ценными историко-научными данными, что становится затруднительно выделить что-то одно. На наш взгляд, наиболее важными являются сведения о древнем Хорезме. Конечно, при написании этих разделов Беруни опирался на какие-то письменные источники или исходил из устной народной традиции. Но факт, что эти сведения - единственные сохранившиеся, не известные по другим источникам. Их уникальность подчеркивал еще известный археолог С. Толстов.Следует обратить внимание на слова Беруни о начале первой эры хорезмийцев, которая началась "за девятьсот восемьдесят лет до эры Александра", то есть с 1292 года до н.э. Считается, что эра Александра, или селевкидская, стартовала в 312 году до н.э. Как пишет автор, первыми поселенцами на этой территории были тюрки. Археологические раскопки, проведенные в оазисе во главе с С.Толстовым, показали, что густое заселение его южной части двумя волнами в XV-XII веках до н.э. вполне соответствует сказанному Беруни.Третья эра началась в 305 году н.э. с восшествия на трон Хорезма Африга, который положил начало династии хорезмшахов Сиявушидов-Афригидов. Автор приводит список ее правителей. Эти сведения тоже подтверждаются археологическими раскопками и нумизматическими данными. Однако, по ныне известным сведениям, чеканка монет в крае шла с первой половины I века до н.э. - с восшествия на трон представителя еще какой-то неизвестной династии. Геральдические изображения на этих монетах показывают, что и эти хорезмшахи были из Сиявушидов.Еще одной важной особенностью сочинения является то, что автор приводит имена отдельных ученых, неизвестных по другим источникам, а также названия некоторых своих трудов, которые не встречаются в иных его книгах. Так, произведения Беруни "Предостережение против искусства обмана, то есть предсказания по звездам" и "Книга светил, исцеляющая души [людей]" упоминаются только здесь. Если принять во внимание, когда написана эта работа, упомянутые труды он мог соз¬дать до отъезда из Хорезма, то есть до 995 года. А это является важным штрихом к его научной биографии.Несмотря на огромное значение "Хронологии" в истории науки, по каким-то причинам средневековые авторы не упоминали этот труд. Показавшим миру это сочинение и прославившим как саму книгу, так и ее автора считается немецкий ученый Эдвард Захау, который в 1878 году в Лейпциге впервые опубликовал арабский критический текст сочинения на основе известных в то время трех рукописей, переписанных в ХVII и ХVIII веках с одного общего источника. Все они имели ряд лакун. После этого книгу и стали называть "Хронологией". Через год Э. Захау издал в Лондоне английский перевод работы Беруни. В 1943 году иран¬ский востоковед Акбар Дана Сиришт Сирафи на основе труда Э. Захау опубликовал персидский перевод сочинения. Микрофильм этого издания хранится в Институте востоковедения Академии наук Республики Узбекистан.Для устранения недостатков критического текста немецкого эксперта требовался более полный список сочинения. Такой был найден в 1912 году в Азиатском музее Петербург¬ской Академии наук (ныне Институт восточных рукописей Российской Академии наук). Эту рукопись в свое время прислал представитель русской дипломатии в Тегеране А. Богданов. Она является самым древним экземпляром "Хронологии": датирована 1219-1220 годами. Хотя этот список дополняет издание Э. Захау, в то же время в нем отсутствуют некоторые главы, имеющиеся там. Академик К. Залеман вскоре сообщил, что в Стамбульской публичной библиотеке обнаружен еще один список сочинения и выразил надежду, что очень скоро тот станет известен науке. Однако это случилось только через сорок лет, когда за него взялись немецкие ученые - Карл Гарберс и Иоганн Фюкк. В 1952-м первый из них опубликовал большой фрагмент, дополняющий труд Э. Захау, а второй - еще шесть частей.60 лет назад старший научный сотрудник Института востоковедения АН Узбекистана М. Салье - тот самый, кто полностью перевел "Бабурнаме" и "Тысячу и одну ночь" - издал полный комментированный русский перевод сочинения как первый том избранных трудов Беруни. Перевод выполнен по изданию Э. Захау с использованием санкт-петербургской рукописи. Книгу открывают предисловия С. Толстова и директора ташкентского Астрономического института В. Щеглова. Первое, как и ранее опубликованные С. Толстовым книги об истории Хорезма, вызывают большой интерес своей содержательностью, так как помогают понять "Хронологию" и самого автора. Во втором дается разъяснение некоторых вопросов сферической астрономии, так как при обосновании способов измерения времени Беруни часто использует элементы и положения средневековой сферики.Это издание было первым серьезным шагом в отечественном беруниведении. Салье намеревался издать второй том, куда включил бы арабский текст с полными комментариями. Приходится с сожалением констатировать, что при жизни он не успел исполнить свой замысел.Спустя два года старший научный сотрудник Ленинград¬ского отделения Института востоковедения АН России А. Халидов, используя стамбуль¬скую и ленинградскую рукописи, опубликовал арабский текст с русским переводом четырех фрагментов сочинения, дополняющих пропуски в издании Э. Захау. А в 1968-м в Ташкенте сотрудниками нашего Института востоковедения был издан узбекский перевод "Хронологии" с использованием имеющихся микрофильмов рукописей, где восстановлены пропуски.После выхода в свет русского и узбекского переводов "Хронологии" прошло 60 и 49 лет соответственно. За это время в республике и за рубежом увидело свет множество научной литературы по истории, археологии, востоковедению, появилось специальное направление по изучению наследия Абу Райхана Беруни. А за последние годы изменился подход к интерпретации некоторых вопросов. Кроме того, сами издания на сегодня стали библиографиче¬ской редкостью.С учетом всего выше сказанного в институте решили подготовить второе издание обоих вариантов "Хронологии" с внесением необходимых дополнений и исправлений к тексту. В заново составленных комментариях использована историческая и научная литература, опубликованная в СНГ и за его пределами. В этом важном деле принял участие профессор Фредерик Старр, директор Института Центральной Азии и Кавказа при Университете Джона Хопкинса, который неоднократно бывал в нашей стране. Для реализации проекта был получен специальный инновационный двухгодичный грант "Классические мыслители Узбекистана и Цент-ральной Азии: Беруни. Хронология". В этой работе приняла участие большая команда специалистов под руководством автора.Книга была издана в 2014 году. Благодаря этому молодое поколение нашей страны получило возможность лучше познакомиться с одним из самых ценных трудов Абу Райхана Беруни.

2017-12-10

RIZQ-RO‘ZIMIZ BUNYODKORI BO‘LGAN QISHLOQ XO‘JALIGI XODIMLARI MEHNATINI ULUG‘LASH, SOHA RIVOJINI YANGI BOSQICHGA KO‘TARISH – ASOSIY VAZIFAMIZDIR

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qishloq xo‘jaligi xodimlari kuniga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqiAssalomu alaykum, aziz vatandoshlar! Hurmatli qishloq xo‘jaligi xodimlari! Men uchun qadrli bo‘lgan dehqon va fermerlar! Muhtaram do‘stlar! Avvalo, siz, azizlarni va sizlar orqali butun xalqimizni yurtimizda birinchi marotaba nishonlanayotgan O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi xodimlari kuni bayrami bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Bugun mana shu muhtasham koshonada yig‘ilgan mirishkor dehqon va fermerlar, suvchi va irrigatorlar, mexanizator va agronomlar, agrar tarmoq olimlari timsolida dunyodagi eng sharafli kasb egalarini ko‘rib turibmiz. Uzoq yillar rahbarlik lavozimlarida ishlagan inson sifatida mening turli soha vakillari orasida do‘stlarim, tanishlarim ko‘p. Lekin qalbimga eng yaqin insonlar, qadrdonlarimning eng ko‘pi mana shu soha – qishloq xo‘jaligi tarmoqlarida, desam, ishoninglar, ayni haqiqatni aytgan bo‘laman. Bu bilan men, albatta, doimo chin dildan faxrlanaman, sizlarni qalbimga, yuragimga eng yaqin va aziz insonlar, deb bilaman. Chindan ham, hammamiz bolaligimizdan yerga, dehqonchilik va chorvachilikka mehr qo‘yganmiz. Bu sohaning mehnati qanchalik sharafli, noni esa, qanchalik totli va shirin ekanini barchamiz yaxshi bilamiz. Dehqon deganda, bepoyon dalalar, bog‘u rog‘lar, dasturxonimizdagi turli noz-ne’matlar, to‘y-tomoshalar, xursandchilik kunlarimiz, butun hayotimiz ko‘z oldimizda namoyon bo‘ladi. Shu ma’noda, dehqon bu – hayotning baquvvat ustuni, tiriklikning mustahkam tayanchi, desak, hech qanday mubolag‘a bo‘lmaydi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy bobomiz “olam ahlining to‘qligi, quvonchi, avvalo, yerga urug‘ sochib, bebaho noz-ne’mat yetishtiradigan fidoyi insonlar mehnatidandir”, deb mirishkor dehqonlar xizmatiga juda katta baho berganlar. Mamlakatimizda hamma soha vakillarining bayrami bor. Lekin barchamizni, butun halqimizni boqadigan, kiyintiradigan qishloq xo‘jaligi xodimlarining bayrami shu paytgacha yo‘q edi. Shuni o‘ylab, ochig‘ini aytganda, men sizlarning oldingizda va butun zahmatkash dehqonlarimiz oldida haqiqatdan ham xijolat bo‘lib yurardim. Albatta, bu adolatdan emas edi. Shuning uchun maxsus qonun qabul qilib, O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligi xodimlari kunini belgilaganimiz, o‘ylaymanki, hayotimizdagi yana bir adolatli qaror, xalqimizning dilidagi gap bo‘ldi. Ilgari respublikamizda dehqonchilik mavsumi yakuni bo‘yicha qishloq xo‘jaligi xodimlarining qurultoyi o‘tkazilar edi. Bunday qurultoylarda o‘tgan mavsumda qo‘lga kiritilgan yutuqlar ham, yo‘l qo‘yilgan kamchiliklar ham batafsil tahlil qilinar, sohaga tegishli yangi rejalar belgilab olinar edi. Bugun biz nafaqat qishloq xo‘jaligi sohasi, balki butun ijtimoiy-iqtisodiy hayotimiz taraqqiyoti uchun yangi ufqlarni ochib beradigan ana shunday anjumanni – ezgu an’anani qayta tiklamoqdamiz. Hurmatli do‘stlar! Hozirgi kunda agrar sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijalarini tahlil qilish va kelgusi yil uchun eng muhim chora-tadbirlarni belgilab olish dolzarb vazifa hisoblanadi. Fermerlik harakatini rivojlantirish natijasida mamlakatimizda keyingi yillarda 160 mingdan ortiq fermer xo‘jaliklari shakllanib, ular bugungi kunda 10 dan ortiq yo‘nalishlarda samarali faoliyat yuritmoqda. Eng quvonarlisi, 12 mingdan ziyod fermer xo‘jaligi rahbarlarini 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlar tashkil etsa, 6 mingdan ortiq fermer xo‘jaligiga xotin-qizlarimiz rahbarlik qilmoqda. Ko‘p tarmoqli fermer xo‘jaliklari oxirgi ikki yilda 45 foizga ko‘payib, bugungi kunda ularning soni 75 mingtaga yetdi. Faqat shuning hisobidan joylarda, uzoq-uzoq qishloqlarda yuz minglab yangi ish o‘rinlari barpo etildi. Olib borilgan iqtisodiy islohotlar, fermerlik harakatining rivojlanishi natijasida joriy yilda mamlakatimiz bo‘yicha 8 million 377 ming tonna g‘alla yetishtirildi. Sizlarning fidokorona mehnatingiz tufayli 2 million 930 tonnadan ziyod paxta hosili, 12 ming 450 tonna pilla, 318 ming tonna sholi, 23 million tonna meva-sabzavot, 13 million tonna go‘sht va sut mahsulotlari olishga erishdik. Bu yil birinchi marta g‘alladan bo‘shagan qariyb 1 million gektar maydonga sabzavot, kartoshka, poliz va dukkakli ekinlar ekildi va 5,5 million tonnadan ortiq mahsulot yetishtirildi. Qishloq xo‘jaligini diversifikatsiya qilish, yer-suv resurslaridan yanada oqilona foydalanish, eksportbop mahsulotlar yetishtirish orqali dehqonlarning daromadini oshirish borasida olib borayotgan tizimli ishlarimiz ham asta-sekin o‘z samarasini bermoqda. Masalan, joriy yilda 96 ming gektar hosildorligi past maydonlarda paxta va g‘alla o‘rniga 32 ming gektar yerda karam, turli sabzavot va ko‘katlar ekildi va bu maydonlardan olingan minglab tonna mahsulotlar eksport qilindi. Shuningdek, 11 ming gektarda intensiv bog‘ va yangi tokzorlar, 1 ming 500 gektarda issiqxonalar barpo etildi. Bu borada Ispaniya, Polsha, Niderlandiya, Gretsiya, Rossiya, Xitoy, Janubiy Koreya, Turkiya, Vetnam va Indoneziya davlatlarining ilg‘or tajribasidan keng foydalanishga alohida e’tibor qaratildi. Shuningdek, mamlakatimizda birinchi marta shafran kabi noan’anaviy ekin ekish yo‘lga qo‘yildi, soya ekish kengaydi. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 132 ming tonnasi qayta ishlanib, 100 million dollarlik tayyor mahsulot, e’tibor bering, tayyor mahsulot eksport qilindi. 724 ming tonna ho‘l meva chetga sotildi va bu yurtimizga 856 million dollar valyuta keltirdi. Holbuki, ilgari ming-ming tonna turli shirin-shakar mevalarimiz dalada qolib, chirib ketar, isrof bo‘lardi, eng yomoni, uvol bo‘lar edi. Pillachilikda yuqori hosil olishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, ammo deyarli yo‘qolib borayotgan an’analar qayta tiklanmoqda. Eng muhimi, qimmatbaho xomashyo bo‘lgan ipak yetishtirishning mutlaqo yangi tizimi yo‘lga qo‘yildi. Ushbu sohada ishlarni mutlaqo yangi asosda yo‘lga qo‘yish maqsadida “O‘zbekipaksanoat” uyushmasi tashkil etildi. Bu yil mamlakatimizda birinchi marta pilladan yiliga ikki marta hosil olish tajribasi sinovdan o‘tkazildi va ijobiy natija berdi. Har bir viloyatda pilla xomashyosini qayta ishlab, tayyor mahsulot olish maqsadida to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari jalb qilinmoqda. Natijada shu yilning o‘zida ipakni qayta ishlashga ixtisoslashgan 10 dan ortiq yangi korxona ishga tushirildi. Keyingi yillarda chorvachilik tarmog‘ini rivojlantirish dasturlari doirasida baliq, asal yetishtiriladigan, parranda, echki, qoramol boqiladigan ko‘plab xo‘jaliklar faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Yana bir muhim, ammo keyingi yillarda e’tiborimizdan chetda qolib ketgan masala haqida alohida to‘xtalib o‘tmoqchiman. Hozirgi kunda mamlakatimizda yilqichilik tarmog‘i bo‘yicha 15 ta nasl xo‘jaligi faoliyat ko‘rsatmoqda. Ularda 3 ming 150 dan ziyod zotdor ot boqilmoqda. Zotdor qorabayir otlarini ko‘paytirish va ot sportini rivojlantirish maqsadida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog‘ tumanida yangi yilqichilik kompleksi tashkil etildi. Toshkent viloyatida va yurtimizning boshqa hududlarida ham bunday majmualar barpo etilmoqda. Umuman olganda, ota-bobolarimiz ardoqlab, parvarishlab kelgan, yaxshi va yomon kunlarida do‘st bilgan qorabayir otlarni millatimizning g‘ururi, desak, arziydi. Farzandlarimiz qalbida mardlik, jasurlik, ona yurtga sadoqat fazilatlarini shakllantirishda undan to‘g‘ri foydalansak, o‘ylaymanki, nur ustiga nur bo‘ladi. Oxirgi 20 yilda e’tibordan chetda qolgan yana bir tarmoq – baliqchilik sohasini tiklash uchun “O‘zbekbaliqsanoat” uyushmasi tashkil etildi. Uning tizimiga 3 ming 600 ta baliqchilik xo‘jaligi kiritildi. Joriy yilda 580 ming gektar maydondagi tabiiy va 28 ming gektar sun’iy ko‘llarda 100 ming tonnadan ortiq baliq yetishtirildi. Vetnam va Xitoy texnologiyasi asosida intensiv usulda baliq yetishtirish, uni ko‘paytirish, baliq ozuqasi ishlab chiqarish borasida ushbu mamlakatlar bilan yaqin hamkorlik yo‘lga qo‘yildi. Yana bir muhim yo‘nalish – asalarichilik sohasini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston asalarichilar uyushmasi tashkil etilib, unga asal yetishtiradigan 14 mingdan ortiq tadbirkor a’zo bo‘lib kirdi. Bunday salmoqli yutuqlar haqida gapirganda, siz, aziz fermer va dehqonlar, barcha mirishkorlarning fidokorona mehnatingizni, shu soha rivojiga umrini, butun hayotini bag‘ishlagan insonlar nomlarini faxr bilan tilga olamiz. Ayniqsa, O‘zbekiston Qahramonlari Azim Latipov, Avaz Ergashev, Anorboy Eshmatov, Parda Ziyodov, Sarsenbay Seytnazarov, Do‘stmurod Abdullayev, Isaxon Bahromov, Siyosatxon Abdullayeva, Avaz Hosilov, Gulmat Hayitmetov, Sharifboy Rajabov, Ahmad Narzullayev, Abdumurod Bozorov, Abdurayim Homidov, Patilaxon Ergasheva, Xalchaxon Mirzayeva, To‘ra Narziyev kabi fidoyi yurtdoshlarimiz haqida har qancha gapirsak arziydi. Sizlarga yaxshi ma’lumki, hozirgi kunda fermer xo‘jaliklari va umuman, qishloq xo‘jaligi sohasi davlatimiz tomonidan har tomonlama qo‘llab-quvvatlanib, ularga barcha zarur sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Mamlakatimizda irrigatsiya va melioratsiya tadbirlarining barcha xarajatlari to‘liq davlat byudjeti hisobidan qoplanmoqda. Bu qishloq xo‘jaligi ekinlaridan mo‘l hosil olishda muhim omil bo‘lmoqda. Qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarini suv bilan kafolatli ta’minlash maqsadida har yili davlat byudjetidan 2 trillion so‘mdan ortiq, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash uchun 400 milliard so‘mdan ziyod mablag‘ ajratilmoqda. Hosildorligi past yerlarda davlat ehtiyojlari uchun paxta yetishtiradigan fermer xo‘jaliklarini moliyaviy qo‘llab-quvvatlash maqsadida davlat byudjetidan mablag‘ ajratish hajmi yildan-yilga ortib bormoqda. Agar 2008-yilda ushbu maqsadlar uchun 80 milliard so‘m mablag‘ yo‘naltirilgan bo‘lsa, joriy yilda bu ko‘rsatkich 300 milliard so‘mni tashkil etdi. Yil davomida qilingan mashaqqatli mehnat, agrotexnik tadbirlarning o‘z muddatida va sifatli o‘tkazilishi natijasida gektaridan o‘rtacha 50 sentnerdan ziyod hosil olgan fermerlar 1 ming 121 tani, 45 sentnerlik marrani egallagan fermerlarimiz 2 ming 130 tani, 40 sentnerchilar 7 ming 208 tani tashkil etdi. Bu paxtachilik bo‘yicha o‘z tajriba maktabini yaratayotgan fermerlar ko‘payib borayotganidan dalolat beradi. Joriy mavsumda Amudaryo, Buloqboshi, Paxtaobod, Vobkent, Buxoro, Mirishkor, Nishon, Qiziltepa, Mingbuloq, Kattaqo‘rg‘on, Narpay, Jarqo‘rg‘on, Yuqorichirchiq, Bog‘ot, Xonqa, Qo‘shko‘pir tumanlarida paxtadan mo‘l hosil olindi. Paxta yetishtirishda yuqori hosildorlikka erishgan Amudaryo tumanidagi “Amudaryo sohili” fermer xo‘jaligi rahbari Islombek Matkarimov, Mirishkor tumanidagi “Turdiali bobo” fermer xo‘jaligi rahbari Abduvohid Begaliyev, Peshku tumanidagi “Fattoyev” fermer xo‘jaligi rahbari Yoqub Fattoyev kabi fermerlar faoliyati tahsinga sazovordir. G‘allachilik bo‘yicha erishgan yutuqlarimizda Beruniy, Oltinko‘l, Qo‘rg‘ontepa, Do‘stlik, Romitan, Peshku, Shahrisabz, Norin, Ishtixon, Piskent, Oltiariq, Uchko‘prik, Quva tumanlari fermerlari o‘rnak va namuna bo‘ldilar. Eng asosiysi, bu yil yetishtirilgan g‘allaning 5 million 200 ming tonnadan ortig‘i fermer va dehqon xo‘jaliklari hamda aholi ixtiyorida qoldirildi. Bularning barchasi dehqonlarimizning omborlari donga, ro‘zg‘orlari qut-barakaga to‘lib borayotgani, ular o‘z mehnatidan katta manfaat ko‘rayotgani, xalqimiz iborasi bilan aytganda, tom ma’noda ularning kosasi oqarayotganining amaliy dalili, desak, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz. Suv resurslari cheklangan mintaqamizda dehqonchilik qilish, mo‘l va sifatli hosil olish qanchalar og‘ir va mashaqqatli ekanini siz, shu sohaning mohir ustalari juda yaxshi bilasiz. Shuning uchun suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan tadbirlar qo‘llab-quvvatlanib, buning tashabbuskori bo‘lgan xo‘jalik va tashkilotlarga qo‘shimcha imtiyoz va preferensiyalar yaratib berilmoqda. Natijada bugungi kunda qariyb 240 ming gektar maydonda ana shunday texnologiyalar, jumladan, 28 ming gektar yerda tomchilatib sug‘orish texnologiyasi joriy qilindi. 2017-yilning o‘zida qishloq xo‘jaligi sohasiga oid 5 ta qonun, 20 dan ortiq farmon va qaror qabul qilindi, 2 ta yangi qo‘mita va 3 ta uyushma tuzildi. Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi faoliyati tubdan takomillashtirildi. Qishloq tumanlarida hokimlarning qishloq va suv xo‘jaligi masalalari bo‘yicha o‘rinbosari lavozimi joriy qilindi. O‘zbekiston Fermerlari kengashi O‘zbekiston Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi sifatida qayta tashkil etildi. Endi ana shunday o‘zgarishlar amaliy natija va samara berishi uchun barchamiz bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz kerak. Qadrli do‘stlar! Shu o‘rinda men bir fikrni alohida ta’kidlashni istardim. Fermer va dehqonlarimiz qishloq xo‘jaligida asosiy kuch bo‘lib, nafaqat mazkur sohani, balki butun mamlakatimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimizning turmush darajasini oshirish, yurtimizni har jihatdan obod va farovon qilishda beqiyos ishlarni amalga oshirayotganini bugun faxr va g‘urur bilan, minnatdorlik bilan qayd etamiz. O‘zbek dehqonlari ona zaminimizga, muqaddas tuprog‘imizga eng sadoqatli, elu yurt taqdiri uchun chinakam fidoyi insonlardir. Ularning bunday fazilatlaridan barchamiz o‘rnak olsak arziydi. Aziz fermerlar, dehqon va mirishkorlar! Qishloq xo‘jaligi sohasida erishayotgan yutuq va natijalarimiz haqida yana ko‘p gapirishimiz mumkin.Lekin yutuqlarga mahliyo bo‘lib o‘tirish, xotirjamlikka berilish bizga yarashmaydi. Chunki qishloq xo‘jaligi sohasida hali ishga solinmagan imkoniyatlar, o‘z yechimini kutayotgan muammo va kamchiliklar ham juda ko‘pligini barchamiz yaxshi bilamiz. O‘zbekistonni 2017-2021-yillarda yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida barcha sohalar qatori qishloq xo‘jaligini ham modernizatsiya qilish borasida eng muhim vazifalarni aniq belgilab, ularni izchil amalga oshirib borayotganimiz sohadagi ulkan muvaffaqiyatlarga asos bo‘lib xizmat qilmoqda. Bugun sizlar bilan ana shu masalalar haqida ochiq-oydin gaplashib, ularni yechish yo‘llarini aniq belgilab olsak, o‘ylaymanki, ayni muddao bo‘ladi. Bu kelgusi yilda qishloq xo‘jaligining barcha tarmoqlarida yanada yuksak natijalarga erishishimiz uchun puxta zamin yaratadi. Birinchidan, yerdan unumli foydalanish va uni talon-taroj qilishning oldini olish – eng muhim vazifalardan biridir. Mamlakatimizda sug‘oriladigan yerlar atigi 3 million 300 ming gektar bo‘lib, uni ko‘paytirishning hech iloji yo‘q. Chunki bizda suv resurslari cheklangan. Aholimiz esa yildan-yilga ko‘payib bormoqda. Joylarda qat’iy nazorat yo‘qligi oqibatida sug‘oriladigan yerlarni fermerlar va boshqa mutasaddi rahbarlar tomonidan sotish, o‘zboshimchalik bilan egallab olish va talon-taroj qilish holatlari, afsuski, davom etmoqda. Joriy yilning o‘zida 20 dan ortiq tumanda, jumladan, Bo‘z, Angor, Navbahor, Jomboy, Ohangaron va boshqa tumanlarda sug‘oriladigan yerlar fuqarolar tomonidan o‘zboshimchalik bilan egallab olingan. Bunday noxush holatlarni deyarli barcha viloyatlarda kuzatish mumkin. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi mavjud 700 ming gektarga yaqin lalmi yerning bor-yo‘g‘i 300 ming gektariga g‘alla va moyli ekinlar ekilmoqda. Qani, aytinglar, qolgan 400 ming gektar yerdan nega foydalanmaymiz? Bunday maydonlarni o‘zlashtirish, ularni muntazam ravishda dehqonchilik ekinlari ekiladigan yerlarga aylantirish oson bo‘lmaydi, deb o‘tirsak, o‘tiraveramiz. Holbuki, bugungi vaziyat barchamizdan tashabbus ko‘rsatib, jahondagi ilg‘or tajribalarni chuqur o‘rganish, fidoyilik bilan mehnat qilishni talab etmoqda. Bunday ezgu ishga qo‘l urgan fermer va dehqonlarimizga biz har tomonlama ko‘mak berishga tayyormiz. O‘zingizga ma’lum, har qarich yer – davlatning, demakki, xalqimizning bebaho boyligi hisoblanadi.Undan noqonuniy, o‘zboshimchalik bilan foydalanishga hech kimning haqqi yo‘q. Afsuski, ana shu oddiy haqiqatni tushunib yetmagan yoki tushunishni va unga amal qilishni istamayotganlar hamon uchrab turibdi.“Ergeodezkadastr” qo‘mitasi tomonidan o‘tkazilgan o‘rganishlar natijasida joriy yilda 3 ming 600 ga yaqin fermer xo‘jaligi g‘alla va paxtani shartnomada qayd etilganiga nisbatan 19 ming gektar yerga kam ekkani aniqlangan. 833 ta fermer xo‘jaligi esa 13 ming gektar yerda paxta va g‘alla yetishtirish bo‘yicha shartnoma tuzgan bo‘lsa-da, amalda bu ekinlarni umuman ekmagan. Unumdor yerlarni sotayotgan, noqonuniy tarzda uy-joy qurib olayotgan, shartnomada ko‘zda tutilgan ekinlarni ekishdan bo‘yin tovlayotgan fermerlarga nisbatan qat’iy choralar ko‘radigan va qonuniy baho beradigan vaqt keldi. Shuning uchun Bosh vazir o‘rinbosari, qishloq va suv xo‘jaligi vaziri Zoyir Mirzayev, mutasaddi idoralar va viloyatlar hokimlari bir oy muddatda ana shunday muammolarni to‘liq bartaraf etish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ishlab chiqib, ko‘rib chiqish uchun taqdim etishi zarur. Ikkinchidan, sug‘orish inshootlari eskirib, tarmoqlar yaroqsiz holga kelib qolgani oqibatida 830 ming gektar yerni sug‘orishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Bundan tashqari, 1 million 300 ming gektar sug‘oriladigan yerning meliorativ holatini yaxshilash, 18 ming kilometr kollektor va drenaj tarmoqlarini bosqichma-bosqich tozalash lozim. Shuningdek, 103 ta yirik, 720 ta o‘rta va kichik suv inshootlari yangilash va ta’mirlashga muhtoj. 2017-2018-yillarda bu tadbirlar uchun davlat byudjetidan 1,5 trillion so‘m, xalqaro moliya institutlarining 150 million dollar mablag‘ini yo‘naltirish rejalashtirilgan. Biroq shularning o‘zi bilan sohadagi mavjud muammolarni to‘liq hal etib bo‘lmaydi. Shuning uchun Bosh vazir o‘rinbosarlari Zoyir Mirzayev va Jamshid Qo‘chqorov bir hafta muddatda davlat byudjetidan ushbu maqsadlar uchun qo‘shimcha mablag‘ ajratish va xalqaro moliya institutlarining mazkur loyihalarda yanada kengroq ishtirok etishini ta’minlash bo‘yicha aniq takliflar kiritishi lozim. Mamlakatimizda yer resurslaridan samarali foydalanish borasida ham ko‘plab ishlarni amalga oshirishimiz zarur. Bu borada suv omborlari tarmog‘ini kengaytirish hisobidan lalmi yerlarni o‘zlashtirish masalasiga alohida e’tibor qaratish kerak. 2018-2019-yillar davomida Toshkent viloyatida jami 44 million kub metr suv yig‘iladigan “Parkentsoy”, “Qizilsoy”, “Toshtepa” suv omborlari quriladi. Shu tariqa Parkent va Ohangaron tumanlarida 5 ming gektar lalmi yerlarni o‘zlashtirish imkoniyati yaratiladi. Jizzax viloyatining Forish tumanida “Karaman” suv ombori ishga tushirilgach, 20 ming gektar yer o‘zlashtiriladi. Qashqadaryo viloyatida “Guldara”, “Ayaqchisoy”, Samarqand viloyatida “Bulung‘ur” suv omborlarini qursak, bu qo‘shimcha ravishda 2 ming gektar ekin maydonlarini o‘zlashtirish, 2 ming 300 gektar yerda suv ta’minotini yaxshilash imkonini beradi. Navoiy viloyatidagi “Sentobsoy”, Namangan viloyatidagi “Qorasuv”, “Ertikan”, “Uychi” suv omborlari qariyb 2 barobar kengaytiriladi. 2018-2019-yillarda irrigatsiya tarmoqlarini rivojlantirish va sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo‘yicha davlat dasturiga muvofiq, kelgusi ikki yilda 1 ming 86 kilometr uzunlikdagi kanallar betonlashtirilib, 661 kilometr lotoklar yangidan bunyod etiladi. Shuningdek, 109 ta yirik gidrotexnik inshootlar quriladi va yangi nasos stansiyalari o‘rnatiladi. Ana shu tadbirlarni amalga oshirish natijasida 1 million 200 ming gektar yerning suv ta’minoti yaxshilanadi.Eng asosiysi, yiliga 1 milliard 700 million kub metr suv tejaladi va 600 ming gektar yerning meliorativ holati yaxshilanadi. Hammamiz yaxshi tushunamiz, “Erni boqsang, yer ham seni boqadi”, degan maqol bejiz aytilmagan. Sohada katta natijaga erishmoqchi bo‘lsak, birinchi navbatda rizq-ro‘zimiz manbai bo‘lgan yerni boqishimiz, tuproq unumdorligini oshirishimiz kerak. Uchinchidan, aholini sifatli go‘sht, sut, tuxum va baliq mahsulotlari bilan yetarlicha ta’minlash – eng asosiy vazifalarimizdandir. Bunga erishish uchun quyidagi masalalarga alohida e’tibor qaratishimiz zarur. 2018-2019-yillarda bank kreditlari hisobidan 145 ta loyiha doirasida qo‘shimcha 35 ming bosh zotdor qoramol boqish yo‘lga qo‘yiladi. Umumiy qiymati 280 milliard so‘m bo‘lgan 80 ta loyiha asosida qo‘shimcha 3 million 200 ming bosh parranda boqishga mo‘ljallangan xo‘jaliklarni tashkil etish kerak. Shuning hisobidan 2018-yilda tuxum yetishtirishni 10 foizga oshirib, uning umumiy hajmini 7 milliard 800 million donaga yetkazish imkoni yuzaga keladi. Kelgusi yilda baliq yetishtirishni 150 ming tonnaga yetkazish maqsadida 215 milliard so‘mlik 280 ta loyiha amalga oshiriladi, 1 ming 650 gektar sun’iy suv havzalari tashkil etiladi. 25 ta suv omborida Vetnam tajribasi asosida 13 ming tonna, 37 ming gektar sholizorda qariyb 15 ming tonna baliq yetishtirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Samarqand, Surxondaryo, Andijon va Namangan viloyatlarida Indoneziyadan keltiriladigan 380 ming dona sermahsul baliq chavog‘ini ushbu mamlakat mutaxassislari bilan hamkorlikda mahalliy iqlimga moslashtirish lozim. To‘rtinchidan, meva-sabzavot yetishtirishni yanada ko‘paytirish, uni sifatli tarzda aholiga yetkazish va eksport qilish ishlari, afsuski, yetarli darajada emas. Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan meva-sabzavotning atigi 15 foizi qayta ishlanib, 8 foizi eksport qilinmoqda, xolos. Ayniqsa, Sirdaryo, Jizzax, Xorazm, Qashqadaryo va Toshkent viloyatlarida bu ko‘rsatkichlar hamon pastligicha qolmoqda. Joriy yilda 860 ming tonna yoki 620 million dollarlik meva-sabzavot eksport qilingani bizning imkoniyat va salohiyatimizga mosmi? Yo‘q, albatta! Rivojlangan davlatlar tajribasi asosida bog‘lar va tokzorlarga ishlov beradigan, sabzavot va kartoshka urug‘larini ekadigan va yig‘ishtirib oladigan texnikalar mavjud emas, fermer, dehqon xo‘jaliklariga yoqilg‘i-moylash mahsulotlari, mineral o‘g‘itlar, urug‘lik yetkazib berish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurash ishlari talab darajasida tashkil etilmagan. Bu ham haqiqat. Bosh vazir o‘rinbosarlari Nodir Otajonov, Zoyir Mirzayev bir oy muddatda har bir viloyat va tumanda meva-sabzavot yetishtirishni ko‘paytirish, uni qayta ishlash va eksport hajmini oshirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqib, amalga oshirishlari kerak. Beshinchidan, respublikamiz bo‘yicha 445 ming gektar eng unumdor yer aholiga tomorqa sifatida berilgan. Lekin tomorqadan foydalanish talab darajasida emas. Bu yo‘nalishdagi ishlarni muvofiqlashtirish va nazorat qilish tizimi yo‘q, desak, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz. Sohada nazoratni ta’minlash, tomorqa egalarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash maqsadida O‘zbekiston fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari kengashiga qator vakolatlar berildi. Vazirlar Mahkamasi (Z.Mirzayev), O‘zbekiston fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi (B.Yusupov), Kasaba uyushmalari federatsiyasi (Q.Rafiqov), “Ergeodezkadastr” davlat qo‘mitasi (A.Abdullayev), “Mahalla” jamg‘armasi (Sh.Javlonov), Xotin-qizlar qo‘mitasi (T.Norboyeva) va hududlardagi sektorlar rahbarlari uyma-uy yurib, aholiga tomorqadan samarali foydalanish yuzasidan zarur tavsiya va amaliy yordam berish mexanizmini ishlab chiqib, amalga oshirishi lozim. Bu ishlarni samarali yo‘lga qo‘yish natijasida tomorqalardan meva, sabzavot, kartoshka, ko‘kat, dukkakli va boshqa mahsulotlar yetishtirish imkoniyatlari yanada kengayadi. Shuningdek, aholi tomorqalarida sitrus mevalar yetishtirishga mo‘ljallangan ixcham issiqxonalar barpo qilish, yong‘oq, unabi va boshqa ko‘chatlar yetishtirishni tashkil etish lozim. Oltinchidan, hozirgi paytda mamlakatimizdagi 146 ming 295 ta qishloq xo‘jaligi texnikasining 38 foizi allaqachon o‘z umrini o‘tab bo‘lgan, ya’ni butunlay eskirgan. Ayniqsa, meva va sabzavotchilikka ixtisoslashgan tumanlar bog‘ va tokzorlarga ishlov berish, sabzavot ekish, parvarishlash va yig‘ib olishga mo‘ljallangan texnikalar bilan bor-yo‘g‘i 34 foiz ta’minlangan, xolos. Bu mehnat unumdorligi va hosildorlikning pasayib ketishiga sabab bo‘lmoqda. Ayni paytda mamlakatimiz bo‘yicha 16 ming 495 ta qishloq xo‘jaligi texnikasi yetishmasligi aniqlangan. Buning oqibatida belgilangan agrotexnik tadbirlarni o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishning imkoni bo‘lmayapti va shuning uchun pirovard natijada kutilgan samaraga erishilmayapti. Bosh vazir o‘rinbosarlari Zoyir Mirzayev, Jamshid Qo‘chqorov va Nodir Otajonovga qishloq xo‘jaligi texnikasini yurtimizda ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, zarur hollarda ularni xorijiy davlatlardan sotib olish uchun moliyaviy manbalarni aniqlash masalalarini hal etish bo‘yicha joriy yil 20-dekabrga qadar aniq va amaliy takliflar kiritish vazifasi topshiriladi. Yettinchidan, qishloq xo‘jaligi sohasini rivojlantirishda ilm-fan hayot talablaridan orqada qolayotgani jiddiy muammolardan biridir. Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligiga qarashli ilmiy-tadqiqot institutlarining agrar fan va seleksiyani rivojlantirish, ilg‘or agrotexnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, har bir hududda tuproq va iqlim sharoitiga mos ekin navlarini yaratish va joylashtirish borasidagi o‘rni va rolini keskin oshirish lozim. Hozirgi kunda ana shu ilmiy muassasalarning moddiy-texnik bazasi zamonaviy tadqiqotlarni amalga oshirish imkonini bermaydi. Ilmiy-tadqiqot ishlari hamon eskicha usullarda olib borilayotgani ham haqiqat. Sohada zamonaviy ilm-fan yutuqlarini puxta o‘zlashtirgan kadrlar yetishmayotganini ham tan olishimiz kerak. Ayniqsa, chorvachilik, parrandachilik va baliqchilik sohalarida veterinar mutaxassislarga ehtiyoj katta. Chorva mollarining zotini yaxshilash, parrandalarda kasalliklarni erta aniqlash va davolash bo‘yicha ilmiy izlanishlar deyarli olib borilmayapti. Yaqin vaqtgacha chorvachilik sohasida yetakchi bo‘lib kelgan yurtimizda bugun zotdor mollarni faqat chetdan olib kelish bilan cheklanib qolayotganimizni nima bilan izohlash mumkin? Bunday e’tiborsizlik va sohaning ertangi rivojini o‘ylamaslikni hech narsa bilan oqlab bo‘lmaydi. Ana shu holatlarning barchasini inobatga olib, sohaga ilmiy yondashuvni tashkil etish va malakali kadrlar tayyorlash tizimiin yo‘lga qo‘yish maqsadida yurtimizda Veterinariya institutini tashkil etishning fursati keldi, deb hisoblayman. Yana bir muhim masala, ya’ni yiliga mamlakatimizda yetishtirilayotgan 12 million donadan ziyod terini yig‘ish, uni chuqur qayta ishlash, ayniqsa, dunyoga mashhur qorako‘l teridan yuqori sifatli, raqobatdosh mahsulot tayyorlash bo‘yicha ishlarimiz ham talab darajasida emas. Bosh vazir o‘rinbosari Zoyir Mirzayev tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda “O‘zbekcharmpoyabzali” uyushmasi faoliyatini tubdan qayta ko‘rib chiqib, tizimni takomillashtirish, bu boradagi eksport ko‘rsatkichini 150 million dollardan kamida 300 million dollarga oshirish bo‘yicha qaror loyihasini tayyorlashi zarur. Xabaringiz bor, biz yaqinda rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, hayotimizga yangi innovatsion texnologiyalar joriy etish ko‘lamini yanada kengaytirish maqsadida Innovatsiyalarni rivojlantirish vazirligini tashkil etdik. Ushbu vazirlik bu borada alohida dastur ishlab chiqib, qishloq xo‘jaligi sohasiga ilg‘or texnologiyalarni joriy etish chora-tadbirlarini amalga oshirishi g‘oyat muhim masaladir. Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi Bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini chuqur tahlil qilgan holda, uzumning sanoatbop navlari, limon va mevali daraxt ko‘chatlari yetishtirish – hozirgi davr talabidir. Afsuski, ushbu institutning ayni paytdagi holati bugungi mezon va talabga mutlaqo javob bermaydi. Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot institutining G‘allaorol ilmiy-tajriba stansiyasi negizida Lalmikor dehqonchilik institutini tashkil etishni zamonning o‘zi taqozo etmoqda. Bunday ilmiy-tadqiqot markazi lalmi yerlardan samarali foydalanish bo‘yicha zamonaviy ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish imkonini yaratadi. Mamlakatimizda parrandachilikni rivojlantirish, jumladan, kurka, bedana, g‘oz, o‘rdak va tuyaqush parvarishlashni ilmiy asosda yo‘lga qo‘yish maqsadida Parrandachilik ilmiy markazini tashkil etish zarur, deb o‘ylayman. Xalqimizni eng ko‘p iste’mol qilinadigan oziq-ovqat turlaridan biri bo‘lgan kartoshka bilan to‘la ta’minlash uchun bizga yiliga o‘rtacha 50 ming tonna sifatli kartoshka urug‘i kerak bo‘ladi. Buning uchun Gollandiya, Polsha, Rossiya kabi davlatlar bilan hamkorlikda zamonaviy laboratoriya uskunalariga ega bo‘lgan mahalliy urug‘chilik markazi va maxsus korxonalar tashkil etishimiz kerak. Sakkizinchidan, fermer xo‘jaliklarida har qarich yerdan unumli foydalanish, daromad hajmini oshirish masalasiga ham alohida ahamiyat qaratishimiz zarur. Shu maqsadda mavjud 2 million 626 ming gektar maydonning umumiy uzunligi 385 ming kilometr bo‘lgan chekka qismlarida sabzavot va poliz ekinlari ekishni yo‘lga qo‘yish orqali 415 ming tonna qo‘shimcha mahsulot yetishtirishga erishish mumkin. Oddiy hisob-kitoblar shuni ko‘rsatmoqdaki, hozirgi vaqtda har bir fermer xo‘jaligi dalasida bir boshdan, jami 14 ming sog‘in sigir, 21 ming 125 fermer xo‘jaligining har birida 50 boshdan, jami 1 million 57 ming parranda, 66 ming fermer xo‘jaligining dala chetlarida 329 ming quti asalari boqish hisobidan 7 ming 200 tonna asal yetishtirishni yo‘lga qo‘yish mumkin. Yuzaki qaraganda, bu oddiy gapga o‘xshaydi. Agar masalaga jiddiy yondashib, har bir raqam zamiridagi ma’noni teran anglab yetsak, bular dehqonlarimiz uchun qo‘shimcha daromad manbai ekani ma’lum bo‘ladi. Kelgusi yilda alohida e’tibor qaratilishi lozim bo‘lgan yana bir muhim yo‘nalish – bu sug‘orish va kollektor-drenaj tarmoqlari bo‘ylarida, yirik gidrotexnik inshootlar atrofidagi maydonlar va dala chetlarida oddiy va arzon usullarda 30 mingdan ziyod ixcham issiqxonalar tashkil etishdan iborat. To‘qqizinchidan, paxta va g‘alla ekilayotgan past rentabelli maydonlarni yildan-yilga qisqartirib, ularning o‘rniga intensiv bog‘lar, yong‘oqzor va tokzorlar barpo etish, shuningdek, serdaromad bo‘lgan soya, qalampir va ko‘katlar ekish rejalashtirilgan. Mamlakatimizda raps yetishtirishni kengaytirishga ham alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, yengil sanoat korxonalarini sifatli tola bilan ta’minlash haqida ham jiddiy o‘ylashimiz kerak. 2018-yilda mamlakatimizda yetishtirilayotgan 1 million 200 ming tonna paxta tolasini yurtimizda to‘liq qayta ishlab, xorijga faqat tayyor mahsulotlar eksport qilishni yo‘lga qo‘yishimiz zarur. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanida amalda qo‘llangan – paxtani yetishtirishdan tortib, undan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo‘lgan bosqichlarni o‘z ichiga qamrab olgan klaster usuliga biz O‘zbekiston paxtachiligining kelajagi sifatida qaramoqdamiz. Bu istiqbolli tajribani keng yoyish maqsadida mamlakatimizdagi o‘ttizdan ziyod yengil sanoat korxonasiga to‘rt yuz ming gektardan ko‘proq paxta maydonlari biriktirib beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovga tegishli kompleks rahbarlari, Iqtisodiyot va Moliya vazirliklari, Davlat soliq qo‘mitasi bilan birgalikda bu masala bo‘yicha qaror loyihasini 15 kun muddatda ishlab chiqish, viloyat hokimlariga loyiha tashabbuskorlari uchun barcha zarur sharoitni yaratib berish vazifasi topshiriladi. Qolgan paxta maydonlarida hosildorlikni oshirish va yerdan samarali foydalanish maqsadida chigitni “qo‘shqator” va “oltmishlik” sxemasi asosida ekishni yo‘lga qo‘yish va samarasiz bo‘lgan “to‘qsonlik” sxemadan bosqichma-bosqich voz kechish kerak. Shuningdek, xitoylik olimlar bilan hamkorlikda Farg‘ona, Andijon va Namangan viloyatlarida g‘o‘za parvarishini zamonaviy texnologiyalar asosida olib borishimiz zarur. Surxondaryo, Samarqand va boshqa viloyatlarda tomchilatib sug‘orish texnologiyalarini keng joriy etishimiz lozim. Hurmatli yig‘ilish ishtirokchilari! Bugungi kunda oldimizda turgan eng asosiy muammolardan biri bu – respublikamiz qishloq xo‘jaligida ilm va amaliyotning bir-biridan uzoqlashgani, aksariyat hollarda uzilib qolganidir. Bir haqiqat barchamizga yaxshi ma’lum: ilm va izlanish bo‘lmagan joyda hech qanday rivojlanish, yuksalish va, umuman, biror-bir sohaning kelajagi bo‘lmaydi. Afsuski, keyingi 20 yil mobaynida biz agrar tarmoqni ilm-fan yutuqlari asosida rivojlantirishga yetarlicha e’tibor bermadik, e’tiborsizligimiz tufayli mavjud ilmiy-tekshirish institutlari moliyaviy muammolar girdobiga, nochor ahvolga tushib qoldi, ta’bir joiz bo‘lsa, “chalajon” bo‘lib qoldi. Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi huzuridagi O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi (sobiq O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi fanlari akademiyasi) tarkibida ayni paytda 11 ta ilmiy- tadqiqot instituti va 44 ta ilmiy-tajriba stansiyasi mavjud. Bundan tashqari, bevosita Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi tizimida 4 ta oliy ta’lim muassasasi va ularning 3 ta filiali, shuningdek, 132 ta kasb-hunar kolleji faoliyat ko‘rsatmoqda. Lekin Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Andijon va Samarqand qishloq xo‘jaligi institutlarining ilmiy salohiyati va kadrlar tayyorlashdagi mavqei yildan-yilga pasayib bormoqda. Agar o‘tgan asrning 80-90 yillari bilan solishtiradigan bo‘lsak, ushbu oliy ta’lim muassasalarida ilmiy, pedagogik va amaliy tajriba borasida salohiyat keskin pasayib ketgan. Qishloq xo‘jaligida aniq mezonlar asosida kadrlar tayyorlashning yagona tizimi mavjud emas. Bunga vazirlik va oliy ta’lim dargohlari rahbarlari ham umuman e’tibor qaratmayapti, desak, ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz. Bugun oliy ta’lim muassasasi yoki kollejda o‘qiyotgan talaba ertaga qayerga ishga boradi, amaliyotda uning bilim va mutaxassisligiga aynan qanday talablar qo‘yiladi, u shu talablarga javob beradimi-yo‘qmi – buni hech kim bilmaydi. Hatto shu darajaga borib yetdiki, auditoriyada talabaga boshqa narsa o‘qitiladi, amaliyotda esa undan umuman boshqa bilim va ko‘nikma talab etiladi. Agrar tarmoqdagi biror-bir oliy yoki o‘rta maxsus ta’lim muassasasi ishlab chiqarish yoki amaliyotning aniq buyurtmasi bo‘yicha mutaxassislar tayyorlayotgani yo‘q va, afsuski, bu bo‘yicha hali harakat ham boshlanmagan. Shunday ekan, malakali va raqobatdosh mutaxassis-kadrlar tayyorlash to‘g‘risida qanday gapirishimiz mumkin. Toshkent davlat agrar universiteti va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti tayanch o‘quv dargohlari va o‘quv-metodik markaz sifatida belgilangan edi. Lekin har ikkala ta’lim muassasasining rahbariyati ham bu borada o‘z zimmasidagi vazifani to‘la uddalayotgani yo‘q. Andijon va Samarqand qishloq xo‘jaligi institutlarining faoliyatini esa qoniqarli deb bo‘lmaydi. Bugungi davr shuni taqozo etmoqdaki, oliy ta’lim muassasasi va kollejlardagi o‘quv dasturlari ishlab chiqarish, firma va kompaniyalarning aniq talab va buyurtmalari asosida tuzilishi va raqobatdosh kadrlarni tayyorlab berishi kerak. Agar talab bo‘lsa, oliy ta’lim muassasasi va kollej mutaxassis tayyorlashi kerak, muayyan yo‘nalish bo‘yicha bitirayotgan kadrlarga ehtiyoj bo‘lmasa yoki kadrning bilim saviyasi va ilmiy darajasi past bo‘lsa, bunday o‘quv muassasasi yopilishi zarur. Bu borada bir misol keltiraman. Farg‘ona vodiysida bir necha yillardan buyon zararli hasharotlar paxta maydonlariga sezilarli darajada ziyon yetkazyapti. Lekin vodiydagi birorta o‘quv dargohida olim va mutaxassislar bunday kasalliklarga qarshi kurashish haqida jiddiy bosh qotirayotganlari yo‘q. Ana shunday o‘tkir va hayotiy muammolarni hal etish va zarur yechimlarni topish maqsadida quyidagi dolzarb vazifalarni amalga oshirish talab etiladi. Birinchidan, kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilash, oliy ta’lim muassasalari professor-o‘qituvchilari va ilmiy tadqiqotchilarining ish haqi miqdori, jumladan, yangi o‘quv yilidan boshlab doktorantlar stipendiyalarini sezilarli darajada oshirish bo‘yicha Moliya vazirligi (J.Qo‘chqorov) taklif tayyorlasin. Shu bilan birga, sohadagi oliy ta’lim muassasalarida ta’lim darajasini oshirish uchun ularni modernizatsiya qilish dasturini 2021-yilgacha cho‘zmasdan, 2019-yil oxiriga qadar yakunlash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Barchaga ma’lumki, qishloq xo‘jaligi mutaxassislarini magistraturada kontrakt asosida o‘qitish ilmiy kadrlar tayyorlashga jiddiy to‘sqinlik qilmoqda. Shuning uchun yangi o‘quv yilidan boshlab qishloq xo‘jaligining tor mutaxassisliklari bo‘yicha magistraturada kadrlar tayyorlashni to‘liq byudjet grantlari hisobiga o‘tkazish taklif etiladi. Bu masala bo‘yicha Moliya vazirligi tegishli tashkilotlar bilan birgalikda 10 kunda taklif kiritsin. Ikkinchidan, qishloq xo‘jaligi sohasidagi ilmiy dasturlarni moliyalashtirishga Davlat byudjetidan ajratilayotgan mablag‘larni 2017-yildagi 39 milliard so‘mdan 2-3 yilda 150 milliard so‘mga yetkazish topshiriladi. Shu bilan birga, agrosanoat kompleksi tarkibidagi 14 ta ilmiy-tadqiqot institutini keyingi 2 yilda Davlat byudjetidan bazaviy moliyalashtirishga o‘tkazish lozim. Bularga qo‘shimcha ravishda qishloq xo‘jaligi sohasidagi ilmiy muassasalarni zamonaviy laboratoriya asbob-uskunalari bilan jihozlashga 20 million dollar ajratish Moliya vazirligiga topshiriladi. Bundan ko‘zlangan maqsad – ilmiy-tadqiqot institutlari va ularning ilmiy-tajriba stansiyalarini zamonaviy qishloq xo‘jaligi texnikasi va asbob-uskunalari bilan ta’minlashni tubdan yaxshilashdan iborat. Uchinchidan, yuqoridagi topshiriqlar bo‘yicha Bosh vazir o‘rinbosarlari Z.Mirzayev va J.Qo‘chqorov bir oy muddatda Prezident qarori loyihasini kiritsin. Qaror loyihasida qishloq xo‘jaligida ilmiy izlanishlarni moliyalashtirish va innovatsion ishlanmalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan maxsus jamg‘arma tuzish haqida taklif nazarda tutilsin. Jamg‘armaning manbai sifatida ayrim mahsulotlarga solinadigan aksiz solig‘ining qat’iy belgilangan ajratmalarini belgilashni taklif etaman. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish uchun barcha darajadagi rahbarlar, ayniqsa, tumanlardagi 4 ta sektor rahbarlari mas’uliyatini kuchaytirish talab etiladi. Vazir bo‘ladimi, viloyat yoki tuman hokimi bo‘ladimi – barcha rahbarlar qishloq xo‘jaligi masalalari, ya’ni oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha tashabbus ko‘rsatib ishlashi, eng muhimi, natijadorlikka erishmog‘i shart. Qishloq xo‘jaligi sohasida nomiga, ko‘zbo‘yamachilik bilan ish yuritib, natijaga erishib bo‘lmaydi. Masalaga ana shu nuqtai nazardan qaragan holda, ishdagi nuqson va kamchiliklari uchun Jizzax va Toshkent viloyatlari hokimlarini, bir qator vazirlar va tumanlar hokimlarini almashtirishga to‘g‘ri keldi. Vaqtida oldi olinmasa, har bir ishga mas’uliyat bilan yondashilmasa, bunday jiddiy kamchiliklar qishloq xo‘jaligi unumdorligi va natijadorlikka salbiy ta’sir ko‘rsatishini barcha rahbarlar yaxshi tushunib yetishi zarur. Yuqorida aytilgan reja va dasturlarni amalga oshirish uchun bizda kuch va imkoniyatlar, bilim va tajriba yetarli. Gap faqat ishni fidoyilik va omilkorlik bilan, to‘g‘ri va samarali tashkil etishimizga bog‘liq. Muhtaram do‘stlarim, qadrdonlarim! Bu dunyoda barchamiz ezgu va pok niyatlar bilan yashaymiz. Hammamiz farzandlarimiz, nabiralarimiz kamolini ko‘rsak, yurtimiz tinch, xalqimiz farovon hayot kechirsa, deb orzu qilamiz. Agar bugun O‘zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatidan ko‘zlangan asosiy maqsadni oddiy so‘zlar bilan ifoda etadigan bo‘lsak, u avvalo xalqimiz qalbidagi ana shunday ezgu orzu-niyatlarni amalga oshirishga qaratilgandir. Keyingi bir yil davomida el-yurtimiz bilan bo‘lgan muloqotlar davomida men bu haqiqatga yana bir bor ishonch hosil qildim. Biz oldimizga qo‘ygan, har bir vatandoshimiz ko‘nglida aks sado berayotgan ana shu buyuk maqsadlarni amalga oshirishga eng ko‘p hissa qo‘shayotgan, kelgusida ham katta hissa qo‘shadigan insonlar qatorida avvalo siz, azizlarni ko‘ramiz. Barchangizni, sizlar orqali o‘z hayotini qishloq xo‘jaligi sohasi bilan, ayniqsa, saxovatli zaminimiz bilan bog‘lagan fidoyi insonlarni, butun xalqimizni bugungi qutlug‘ bayram bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Jonajon Vatanimizdan hech qachon tinchlik-osoyishtalik, xonadonlarimizdan fayzu baraka arimasin! Olloh taoloning o‘zi barcha ishlarimizning barorini bersin. Yangi yilda hamma ekinlardan hosilimiz yanada mo‘l, xirmonimiz har qachongidan yuksak bo‘lsin! O‘zbek zamini, o‘zbek dehqoni doimo bor bo‘lsin, omon bo‘lsin, unga hamisha ulug‘ zafarlar yor bo‘lsin! Yana bir bor barchangizga katta rahmat. 

2017-11-26

Uzbekistan – South Korea: New stage of the strategic partnership

As previously reported, on November 22, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev arrived in the Republic of Korea with a state visit at the invitation of President Moon Jae-in. The main events of the visit were held on November 23. President Shavkat Mirziyoyev took part in South Korea – Uzbekistan business forum with participation of heads of economic and financial structures, leading businessmen of the two countries. A welcome message of the President of the Republic of Korea Moon Jae-in was read at the opening ceremony of the forum with participation of more than 700 people. The President of our country in his speech noted the dynamic development of trade-economic relations of the two countries, the conditions and opportunities for doing business in Uzbekistan, the interest of our country in further development of cooperation with South Korean entrepreneurs. The Head of our state proposed to establish a Korean business center in Uzbekistan. Representatives of financial and business circles of South Korea highly appreciated the conditions created in Uzbekistan for active business and expressed their readiness to further develop trade-economic cooperation. Presentation of the book “President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev” in the Korean language, published in circulation of 50 thousand copies and dedicated to the first anniversary of activity of Shavkat Mirziyoyev as President of Uzbekistan, was also held here. The President of our country visited the National Memorial Complex, where almost 170 thousand people who sacrificed their lives for the independence of the Republic of Korea are buried, paid tribute to the memory of the fallen and laid a wreath at the Memorial column. The official meeting of the President of the Republic of Uzbekistan was held at the residence of the President of the Republic of Korea, Cheong Wa Dae (Blue House). A guard of honor was lined up in honor of the honored guest. National anthems of the two countries have sounded. The Presidents passed the guard of honor. During the negotiations in a narrow format, Shavkat Mirziyoyev and Moon Jae-in exchanged views on priority areas of further development of bilateral cooperation for the long term, as well as current regional and international issues of mutual interest. People of Uzbekistan and South Korea are bound by a long-term friendship, they have similar culture and mentality. Koreans, who by the will of fate found themselves in Uzbekistan, have become full and active members of our society. Our compatriots of Korean nationality sit in the Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, local Kengashes of people’s deputies, work in the state governing bodies, in all branches of socio-economic life. The large Korean diaspora plays an important role in supporting friendly relations between our states and further rapprochement of our people. This diaspora is the largest in the CIS (more than 180 thousand people), by number is on the fourth place in the world. This year, our country widely celebrated the 80th anniversary of the ethnic Koreans living in Uzbekistan. Relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea are consistently developing on the basis of the Joint Declaration on strategic partnership signed in 2006, the Joint Declaration on further development and deepening of the strategic partnership adopted in 2014. These relations contribute to raising bilateral relations in political, trade-economic, investment, cultural-humanitarian spheres to a qualitatively new level. Shavkat Mirziyoyev expressed gratitude for the warm welcome and noted that friendly relations between our people are consistently strengthening. The Republic of Korea and the Republic of Uzbekistan are strategic partners. South Korea is well known throughout the world as a highly developed state with high economic, scientific-technical, innovative and intellectual potential. We highly value our cooperation based on openness, mutual understanding and respect for interests, said the Head of our state. Moon Jae-in warmly welcomed Shavkat Mirziyoyev, who arrived with a state visit, and expressed readiness to continue and further develop traditional contacts at the highest level. We are glad that Uzbekistan is one of our leading partners, and our relations in various spheres are consistently developing. South Korea now seeks to pursue new policy that aims to promote peace and prosperity in Eurasia. At the center of this plan, there is Uzbekistan, which is a key nation in Central Asia, noted the President of the Republic of Korea. Since the establishment of diplomatic relations between our countries, 14 meetings have been held at the level of heads of states. In recent years, these contacts have become even more active, which finds its expression in the most important sectors of the economy and humanitarian sphere. Political relations between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea are developing in the spirit of mutual support in the international arena. The positions of the sides on issues of global and regional importance are similar or close. Presidents continued the dialogue at the meeting with participation of official delegations of the two countries. The sides discussed issues of expanding cooperation in trade-economic, investment and cultural-humanitarian spheres. Today, close contacts between governments, ministries, departments, financial, banking institutions and business structures of our countries are constantly strengthening. Inter-parliamentary relations are developing, consultations between the ministries of foreign affairs are regularly held. The Republic of Korea is one of the leading trade, economic and investment partners of Uzbekistan in the Asia-Pacific region. Following the results of 2016, the trade turnover between our countries exceeded one billion US dollars. The share of Uzbekistan in South Korea’s trade with the countries of Central Asia is almost 50 percent. During the high-level meeting, it was noted that the existing potential and opportunities for the development of mutually beneficial cooperation are not fully used, in the coming years new steps will be taken for further improvement of indicators in this area. Shavkat Mirziyoyev noted that the successive reforms that are being implemented in Uzbekistan are based on the noble idea, according to which people must not serve the Government bodies, rather the Government bodies must serve the people, drawing attention to the fact that it is consonant with the main idea in South Korea – people are true owners of the state. The President of the Republic of Korea noted that Uzbekistan pursues a wise people-oriented policy, their interests, which serves as an important factor in the dynamic development of the country. Cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Republic of Korea has acquired a wide scale. The volume of investments of South Korea attracted into the economy of Uzbekistan exceeded 7 billion US dollars. There are 461 enterprises with participation of South Korean capital in our country, including 386 joint ventures and 75 enterprises with 100% South Korean capital. These enterprises are successfully operating in the oil and gas, petrochemical and chemical, mechanical engineering, electrotechnical and textile industries, spheres of information and communication technologies, transport, logistics and tourism. Relations in the energy sphere are developing dynamically. In 2016, the Ustyurt Gas Chemical Complex was built in cooperation with South Korea. 4 billion dollars were invested in this large project, which is a vivid example of trade, economic and investment partnership of our countries. There are highly developed and investment-attractive free economic zones in South Korea. This country is helping in organization and development of such zones in Uzbekistan. There are 20 enterprises with participation of South Korea, China, Italy, Singapore, India, the UAE and other countries in the FEZ “Navoi”. In addition, Korean Air has been carrying out cargo transportation through the Navoi airport since 2008, introducing advanced technologies and effective control systems in this air harbor. In May this year, a plant on production of cosmetic products was launched in the FEZ “Navoi” jointly with “CNP Dream” company, which is currently exported to the countries of Central Asia. Extensive cooperation has been established in order to use best practices of South Korea in city management, development of the transport system, housing and communal services based on widespread use of modern technologies. The delegation led by the Minister of Land, Infrastructure and Transport of South Korea Kim Hyun-mee, consisting of representatives of such large companies as “Korea Eximbank”, “Korea Expressway”, “Hyundai Engineering Co., Ltd.”, “POSCO Engineering and Construction”, “HSnK Architects Group”, visited our country on October 24 of this year for becoming acquainted with the project of the international business center “Tashkent City”. Investors, having given priority to modern technologies and construction of “smart cities”, noted the favorable conditions created in our country for doing business, especially the measures taken on liberalization of foreign exchange policy. Korea International Cooperation Agency and Export-Import Bank of Korea are implementing a number of projects, such large corporations as “Samsung” and “LG” are creating joint ventures in our country. In particular, “Samsung” has established the production of household appliances in cooperation with “Artel” company. Cultural and humanitarian relations further strengthen the cooperation between our countries. Days of culture of the Republic of Korea were held in Uzbekistan. Relations are developing dynamically in the sphere of education. The universities of our country are cooperating with more than 30 scientific research institutions of South Korea. Centers of Korean language and culture are opened in a number of educational institutions. In 2014, Inha University was opened in Tashkent, which raised cooperation in this direction to a new level. This higher educational institution is the first foreign university that prepares highly qualified IT specialists at the level of international standards. Today, more than thousand students are studying at the university on information technologies, engineering and logistics. During the negotiations, the sides expressed their readiness to consistently continue the dialogue at the highest level, to further intensify cooperation in such spheres as economy, energy, finance, investment, high technologies, increase the volume of mutual trade, expand humanitarian ties. Following the negotiations, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev and the President of the Republic of Korea Moon Jae-in signed the Joint Statement on comprehensive deepening of relations of the strategic partnership. More than 60 documents, such as the Memorandum of Cooperation between the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Personnel Management of the Republic of Korea, the Memorandum of Cooperation between the ministries of justice of the two countries, the Agreement of cooperation on implementation of the National electronic commerce platform in Uzbekistan between the Ministry for Foreign Trade of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea, the Intergovernmental Memorandum of Cooperation on accession of Uzbekistan to the World Trade Organization, the Cooperation Program for 2018-2020 between the ministries of foreign affairs of the two countries, the Memorandum of Understanding on the Knowledge sharing Program between the Ministry of Economy of the Republic of Uzbekistan and the Ministry of Strategy and Finance of the Republic of Korea, the Intergovernmental Framework Agreement on loans of the Economic Development Co-operation Fund for 2018-2020 and the Agreement on financial cooperation between the Fund for Reconstruction and Development of Uzbekistan and the Export-Import Bank of Korea, were signed. 

2017-11-14

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI SHAVKAT MIRZIYOYEVNING SAMARQAND SHAHRIDA O‘TGAN “MARKAZIY OSIYO: YAGONA TARIX VA UMUMIY KELAJAK, BARQAROR RIVOJLANISH VA TARAQQIYOT YO‘LIDAGI HAMKORLIK” MAVZUSIDAGI XALQARO KONFERENSIYADA SO‘ZLAGAN NUTQI

Muhtaram Yencha janoblari! Qadrli Mogerini xonim! Hurmatli tashqi ishlar vazirlari, xalqaro tashkilotlar hamda diplomatik missiya rahbarlari, konferensiya ishtirokchilari! Xonimlar va janoblar! Markaziy Osiyo mintaqasida xavfsizlik va barqaror rivojlanish masalalariga bag‘ishlangan xalqaro konferensiyaning barcha ishtirokchilari va mehmonlarini saxovatli O‘zbekiston zaminida, qadimiy Samarqand shahrida samimiy qutlayman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va shaxsan Bosh kotib Antoniu Guterrish janoblariga mazkur forumni o‘tkazish tashabbusini qo‘llab-quvvatlagani uchun alohida minnatdorlik bildiraman. Ushbu zalda Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari, Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa mamlakatlari, Yaponiya, Turkiya, Eron, Hindiston, Pokiston, Afg‘onistondan tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi, Shanxay Hamkorlik Tashkiloti, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro hamkor tashkilotlar vakillarini ko‘rib turganimdan mamnunman. Hurmatli konferensiya ishtirokchilari! Bugungi Forumning nechog‘li muhim va dolzarbligi uning “Markaziy Osiyo: yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo‘lidagi hamkorlik” deb nomlanishidan ham yaqqol ko‘rinib turibdi. Bizning mintaqamiz xalqlarini ming yillik qardoshlik va yaxshi qo‘shnichilik rishtalari bog‘lab turadi. Bizni tarix, din, umumiy madaniyat va an’analar birlashtiradi. Yevroosiyoning “yuragi”da joylashgan mintaqamiz Yevropa va Yaqin Sharq, Janubiy va Sharqiy Osiyoni bog‘lovchi ko‘prik bo‘lib, Rossiya va Xitoy singari yirik davlatlar bilan chegaradoshdir. Mintaqamiz tabiiy resurslarga boy, bu yerda ko‘plab mamlakatlar va butun mintaqalar rivojiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatgan noyob madaniyat va taraqqiyot salohiyati mavjud. Ayni paytda Markaziy Osiyoda qudratli davlatlarning manfaatlari kesishmoqda, beqarorlik va qarama-qarshilik o‘choqlariga tutash bo‘lgan ushbu mintaqa yaqin va uzoq xorijda ro‘y berayotgan barcha salbiy jarayonlar ta’sirini his etmoqda. Tabiiy savol tug‘iladi: mintaqada vaziyat qanday rivojlanadi? Bu yerda qanday kuch ustun keladi – nizo va qarama-qarshiliklarmi yoki hamkorlik va taraqqiyotmi? Umumiy aholisi 70 milliondan ortiq bo‘lgan mintaqamizning kelajagi bugungi kunda Markaziy Osiyoning har bir davlati tomonidan barpo etilmoqda. Bizning qat’iy ishonchimizga ko‘ra, amaliy hamkorlikka tayyorlik va unga astoydil intilish, shuningdek, barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy kelajak uchun mas’uliyatni his etishi mintaqaning barqaror rivojlanishi va farovonligining mustahkam poydevori va kafolatidir. O‘zbekiston bahsli masalalarni tezroq hal qilish va o‘zaro ishonchni yanada mustahkamlash tarafdoridir. Davlatlarimiz aynan yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro manfaatli hamkorlik tamoyillari asosida savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar sohalarda, xavfsizlik va barqarorlik masalalarida o‘z salohiyatini yanada samarali amalga oshira oladi. Ishonchim komil, bundan barcha – Markaziy Osiyo davlatlari ham, boshqa mamlakatlar ham birdek manfaat ko‘radi. Bizning bosh maqsadimiz – umumiy sa’y-harakatlarimiz bilan Markaziy Osiyoni barqaror, iqtisodiy rivojlangan va yuksak taraqqiy etgan mintaqaga aylantirishdan iborat. Buning uchun biz turli nizolarni qo‘zg‘aydigan va unga ko‘maklashadigan sabab va omillarga birgalikda barham bermog‘imiz, umummintaqaviy ustuvor manfaatlarni inobatga olish asosida milliy rivojlanishni ta’minlamog‘imiz zarur. Biz bugun taraqqiyotimizning umumiy ustuvor yo‘nalishlarini anglagan holda, chegara, suvdan foydalanish, transport va savdo singari o‘tkir mintaqaviy masalalarni yechish bo‘yicha oqilona murosa yo‘lini izlamoqdamiz. Bugungi konferensiya doirasida O‘zbekiston, Qozog‘iston va Turkmaniston tomonidan Davlat chegaralarining tutashgan nuqtasi hududi haqida shartnoma imzolandi. Ushbu shartnoma muddatsiz bo‘lib, denonsatsiya qilinmaydi, u uch qo‘shni davlat o‘rtasidagi do‘stlik rishtalarini yanada mustahkamlaydi. So‘nggi paytda O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘z chegaralarining 85 foizi yuzasidan kelishuvga erishdi. Ko‘pdan buyon davom etib kelayotgan muammolardan biri deyarli hal etildi. Transport sohasidagi hamkorlik kengaydi. Tojikiston bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aviaqatnovlar tiklandi. Tovar ayirboshlash hajmi oshmoqda, chegaraoldi hududlar o‘rtasidagi aloqalar mustahkamlanmoqda, madaniy-gumanitar sohadagi munosabatlar faollashmoqda. Shu bilan birga, qo‘lga kiritilgan dastlabki natijalardan xotirjamlikka berilishimiz mumkin emas, biz hali yo‘lning boshida turibmiz, deb hisoblayman. Munosib kelajakni ta’minlash uchun bugun biz qanday aniq vazifalarni bajarishimiz muhim va zarur? Birinchidan, bu savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish va tovar ayirboshlash hajmini oshirish hamda kooperatsiyani mustahkamlash uchun qulay sharoitlar yaratishdir. Mintaqaviy iqtisodiy forumni tashkil etish bu yo‘nalishdagi amaliy qadam bo‘lishi mumkin. Bu o‘rinda gap biznes hamjamiyatlari o‘rtasida bevosita muloqot va o‘zaro savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va innovatsion hamkorlik borasidagi aniq loyihalarni atroflicha muhokama qilish haqida bormoqda. Bizning mintaqa mamlakatlari ishbilarmon doiralari hamda yetakchi korxonalar vakillari bilan bir necha bor o‘tkazgan uchrashuvlarimiz iqtisodiy aloqalarni sezilarli ravishda faollashtirish va o‘zaro savdo hajmini oshirish imkonini berdi. Masalan, yil boshidan buyon O‘zbekistonning mintaqa mamlakatlari bilan tovar aylanmasi o‘rtacha 20 foizga, ayrim davlatlar bilan esa qariyb 70 foizga o‘sdi. Mintaqalararo hamkorlik masalasiga alohida e’tibor qaratilishi lozim. Shu munosabat bilan Markaziy Osiyo davlatlarining hududlar rahbarlari (hokimlari) biznes hamjamiyatining assotsiatsiyasini ta’sis etishni taklif qilaman. BMT ekspertlarining hisob-kitoblariga ko‘ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi samarali kooperatsiya aloqalari 10 yil mobaynida mintaqaviy yalpi ichki mahsulotni kamida ikki barobar oshirish imkonini bergan bo‘lar edi. Ushbu mexanizmlar butun Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanishni ta’minlagan holda, mamlakatlarimiz hududlarining sanoat, investitsiya va intellektual sohalardagi salohiyatini to‘la ishga solish imkonini berishiga ishonaman. Ikkinchidan, mintaqaning tranzit-logistika salohiyatidan yanada samarali foydalanish va transport infratuzilmasining jadal rivojlanishini ta’minlash lozim. Bu yo‘nalishda mintaqa mamlakatlari tomonidan amaliy qadamlar qo‘yilganini mamnuniyat bilan qayd etishni istardim. Turkmanistonlik do‘stlarimiz tomonidan Amudaryodan o‘tadigan Turkmanobod – Forob yangi temir va avtomobil yo‘llari ko‘priklari ishga tushirildi. U O‘zbekiston – Turkmaniston – Eron – O‘mon transport-tranzit yo‘nalishining muhim tarmog‘idir. Tez orada O‘zbekiston – Qirg‘iziston – Xitoy temir yo‘li qurilishini boshlash bo‘yicha kelishuvga erishildi, shuningdek, ushbu transport yo‘lagi bo‘ylab sinov tariqasidagi avtopoyga amalga oshirildi. Shu munosabat bilan Transport kommunikatsiyalarini rivojlantirish bo‘yicha umummintaqaviy dasturni ishlab chiqish va qabul qilish zarur, deb hisoblaymiz. Umumiy yondashuvlarimizni kelishib olish uchun biz 2018-yilda Toshkentda “Markaziy Osiyo xalqaro transport yo‘laklari tizimida: strategik istiqbollar va amalga oshirilmagan imkoniyatlar” mavzusidaxalqaro konferensiya o‘tkazishni rejalashtirmoqdamiz. Konferensiyaning ishida barcha sheriklarimiz faol ishtirok etishiga umid qilamiz. Uchinchidan, bu – Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash maqsadida amaliy hamkorlikni yanada mustahkamlashdir. Bugungi kunda mintaqaning barcha mamlakatlari terrorizm, diniy ekstremizm, transmilliy jinoyatchilik va narkotrafik tahdidlariga duch kelmoqda. Ushbu tahdidlarga qarshi samarali kurashishni faqat birgalikda, mintaqa mamlakatlari o‘rtasidagi amaliy hamkorlik mexanizmlari doirasida ta’minlash mumkin. Xavfsizlikka tahdidlarni “o‘ziniki va o‘zgalarniki” deb ajratishdan voz kechish, “yaxlit xavfsizlik” tamoyiliga amalda rioya qilish zarur, degan qat’iy fikrdamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti mintaqaviy xavfsizlik muammosini, avvalo, preventiv diplomatiya usullaridan foydalangan holda hal qilishda muhim o‘rin tutishi lozim. Shuningdek, MDH, ShHT, YeXHT va boshqa nufuzli xalqaro hamda mintaqaviy tuzilmalar mexanizmlari doirasida o‘zaro hamkorlikni mustahkamlash zarur. Bugungi kunda Markaziy Osiyoda barqaror va izchil taraqqiyotning istiqbollari qo‘shni Afg‘onistonda tinchlik o‘rnatish bilan chambarchas bog‘liqdir. Birinchi galdagi vazifalardan biri Afg‘onistonning mintaqaviy iqtisodiy jarayonlarga qo‘shilishiga har tomonlama ko‘maklashishdan iborat. Bu dunyo hamjamiyatining Afg‘onistonda tinch taraqqiyotni ta’minlashga qaratilgan sa’y-harakatlariga g‘oyat muhim hissa bo‘lib qo‘shiladi. O‘zbekiston bundan keyin ham bu qo‘shni mamlakatni iqtisodiy jihatdan tiklash, uning transport va energetik infratuzilmasini rivojlantirish, milliy kadrlar tayyorlash jarayonlarida faol ishtirok etishini ta’kidlamoqchiman. Markaziy Osiyoda barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta’minlashning ustuvor yo‘nalishi – ekstremistik g‘oyalarga qarshi qat’iy kurashishdan iboratdir. Ko‘pincha hayotga endi qadam qo‘yayotgan yoshlar uning ta’siriga tushib qolmoqda. Markaziy Osiyo – aholining yoshi bo‘yicha eng “yosh” mintaqalardan biridir: bu yerda aholining qariyb 60 foizini yoshlar tashkil etadi va bu dunyo bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan ancha yuqoridir. Aynan shu maqsadda O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining yaqinda Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan sessiyasida Yoshlar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyani ishlab chiqish hamda “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolutsiyani qabul qilish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu tashabbuslarni Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari qo‘llab-quvvatlagani yoshlar o‘rtasida radikal qarashlar tarqalishining oldini olish, to‘g‘ri yo‘ldan adashganlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ularni sog‘lom hayotga qaytarishga tayyorligimizning amaldagi yaqqol ifodasi sifatida namoyon bo‘ladi. Bizning tajribamiz shuni ko‘rsatmoqdaki, birinchi galda yoshlarni ilm-ma’rifatga o‘rgatish, ularga islom dinining insonparvarlik mohiyati, islom madaniyatining asl qadriyatlarini yetkazish ekstremizmga qarshi kurashishning eng samarali vositasi hisoblanadi. Bu borada biz Samarqandda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi va Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etishga qaror qildik. To‘rtinchidan, bu – davlat chegaralarini delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonini tezda va uzil-kesil yakuniga yetkazishdir. Biz chegaraoldi muammolarini hal etib, mamlakatlarimiz o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada kengaytirish yo‘lida mustahkam poydevor yaratamiz. Biz davlat chegaralarini delimitatsiya qilish borasidagi muzokaralarda yuzaga keladigan murakkab masalalarni hal etish bo‘yicha izchil yo‘lga qo‘yilgan va birgalikda chuqur o‘ylab amalga oshirayotgan ishlarimizni davom ettirish zarur, deb hisoblaymiz. Biz oqilona murosa va o‘zaro teng almashinuv asosida, o‘zaro manfaatlarimizni hisobga olgan holda, bu o‘ta dolzarb muammoni tez orada hal etamiz, deb ishonaman. Beshinchidan, mintaqada suv resurslaridan adolatli foydalanish muammosini imkon qadar tezroq tartibga solish lozim. Ishonchim komil, mazkur masalalarni hal etishda mintaqadagi barcha davlatlar manfaatlarini hisobga oladigan xalqaro huquqiy me’yorlar asosida ish olib borish kutilgan samarani beradi. O‘zbekiston BMT tomonidan ishlab chiqilgan Amudaryo va Sirdaryo havzalari suv resurslaridan foydalanish to‘g‘risidagi konvensiyalar loyihalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Orol dengizining ekologik halokati bilan bog‘liq eng o‘tkir muammolarni hal etish ham sa’y-harakatlarimizni birlashtirishni talab etadi. Orol muammosi bizning nafaqat umumiy dardimiz, balki umumiy vazifamizdir. Mintaqaviy va xalqaro darajada say’-harakatlarimizni birlashtirmasdan turib, ushbu tahdidlarga qarshi munosib choralar ishlab chiqa olmaymiz. Biz Orolbo‘yida yuzaga kelgan dolzarb muammolarni hal etish, shuningdek, ijtimoiy muhim ahamiyatga molik loyiha va dasturlarni amalga oshirishga donorlik ko‘magini jalb etish maqsadida Markaziy Osiyo mintaqasining barcha davlatlari faoliyatini yanada faollashtirish zarur, deb hisoblaymiz. Oltinchidan, mamlakatlarimiz va xalqlarimiz o‘rtasida madaniy-gumanitar aloqalar, do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik munosabatlarini mustahkamlash lozim. Bu Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlikni jadallashtirishning asosiy shartlaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, biz faol madaniy-gumanitar muloqotni davom ettirish, mamlakatlarimizda madaniyat kunlari va turli ijodiy tadbirlarni muntazam tashkil etish, ta’lim va sayyohlik sohasidagi almashuvlarni “xalq diplomatiyasi”ning eng muhim vositasi sifatida rivojlantirish tarafdorimiz. Oddiy va ochiq insoniy muloqot – mintaqada do‘stlik, hamjihatlik va barqarorlik muhitini mustahkamlaydigan eng ishonchli usuldir. Hurmatli xonimlar va janoblar! Markaziy Osiyodagi dolzarb masalalarni mamlakatlarimizning sa’y-harakatlarini umumiy mas’uliyat tamoyili asosida birlashtirish orqaligina hal etish mumkin, degan fikrimga, o‘ylaymanki, sizlar ham qo‘shilasiz. Yuqorida qayd etilgan vazifalarning amalga oshirilishi Markaziy Osiyo mamlakatlari davlat rahbarlarining o‘zaro maslahatlashuvlari bo‘yicha uchrashuvlarni muntazam tashkil qilish imkonini yaratgan bo‘lar edi. Bizning bu boradagi yondashuvlarimiz bugungi kunda mintaqada umumiy muammolarni hal etishning yo‘llarini birgalikda izlab topishga real zarurat mavjud ekanini anglashdan kelib chiqqan yondashuvdir. Bu yondashuv Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasi doirasida Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining bayonotlarida ham o‘z ifodasini topgan. Bu o‘rinda gap Markaziy Osiyoda yangi xalqaro tashkilot tuzish yoki o‘z ustavi va milliy davlat organlaridan ustun turadigan integratsiyalashuv sohasida qandaydir tuzilma tashkil etish haqida ketmayotganini alohida ta’kidlamoqchiman. Mintaqaviy muloqotlarimiz faqat mintaqamiz taraqqiyotiga oid hal qiluvchi masalalar yuzasidan faoliyatimiz yo‘nalishlarini kelishib olishga yo‘naltiriladi. Bugungi konferensiyamiz yakunlari bo‘yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasiga Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, xavfsizlik va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga doir maxsus rezolutsiya qabul qilish haqida murojaat qabul qilish zarur, deb hisoblaymiz. Bunday rezolutsiyaning qabul qilinishi BMT va butun xalqaro hamjamiyat tomonidan amaliy muloqotni mustahkamlash, o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirish va mintaqadagi mavjud muammolarni hal etish bo‘yicha kelishilgan yondashuvlarni ishlab chiqish borasida bizning davlatlarimiz olib borayotgan sa’y-harakatlarni qo‘llab-quvvatlash yo‘lida muhim ahamiyatga ega bo‘lur edi. Hurmatli anjuman ishtirokchilari! Markaziy Osiyo – bu haqiqatdan ham noyob imkoniyatlar va hali ishga solinmagan ulkan salohiyat va imkoniyatlarga ega bo‘lgan mintaqadir. Mintaqada mustahkam taraqqiyot, barqarorlik va farovonlikni ta’minlash – bizning to‘liq erisha oladigan mushtarak vazifamizdir. Hech shubhasiz, bugungi konferensiyamiz ana shu ezgu maqsadga erishish yo‘lida yana bir muhim qadam bo‘lib, hal qiluvchi ahamiyatga ega vazifalarni amalga oshirish, barchamizning “Markaziy Osiyo” deb ataladigan umumiy diyorimizda tinchlik va barqarorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan, hayotning o‘zi talab qilayotgan yangi g‘oya va takliflarni ilgari surishga xizmat qiladi. Forumning barcha ishtirokchilari va mehmonlari ish faoliyati samarali bo‘lishini, azim Samarqand shahrida ularga yaxshi kayfiyat yor bo‘lishini tilayman. E’tiboringiz uchun rahmat. 

2017-09-11

История сквозь века

В прошлом году издано факсимиле уникальной рукописи, хранящейся в Институте востоковедения Академии наук Республики Узбекистан, - "Тарих-и Азизи" ("История Азиза") Муллы Азиза Маргинани. Она является отражением многолетнего жизненного опыта автора, его смешанных чувств - любви к своей земле и тревог за нее. Многоплановая работа историко-мемуарного жанра охватывает период от средних веков до установления царской власти. В основном описаны события, имеющие отношение к политической, социальной, экономической жизни Центральной Азии конца XIX начала ХХ веков.  Автор постарался построить свое сочинение в подражании классическим образцам работ мусульманских историографов. В отличие от сочинений, написанных местными авторами по истории Коканда, это достаточно разнообразное собрание, состоящее из классических текстов, изложение современных ему событий, сакральных и устных сказаний, рассказов о святых, притч, легенд от лица как самого автора, так и его информаторов.Сегодня сведения о жизни Муллы Азиза Маргинани весьма скудны. Однако изучение некоторых автобиографических заметок рукописи, а также другой научной литературы дало возможность получить некое представление о нем. Полное имя согласно его записям - Азиз бин Мулла Мухаммад-Риза Маргинани. Даты рождения и смерти неизвестны. Описания, приводимые в произведении, дают возможность предположить, что автор родился в середине XIX века. Кроме того, из автобиографических ремарок мы узнаем, что он "происходит из Маргилана, все его предки тоже маргиланцы" и были из рода знаменитых богословов, служивших кокандскому правителю Алимхану.Не оставив о себе прямых и точных сведений в произведении, Мулла Азиз преимущественно сосредоточился на описании современной ему ситуации и внутренних переживаниях. Маргинани упоминал некоторые данные из своей жизни лишь на фоне описанных им исторических событий, свидетелем которых был. Оттуда мы узнаем, что он был одним из образованных людей своего времени, обладал достаточным имуществом, имел много детей. Должен был учиться в Бухаре, но из-за вспышки холеры в тех краях вернулся в Коканд продолжить образование. После создания Маргиланского уезда служил в его администрации в качестве мирзы (чиновник-письмоводитель) с 1876 по 1900 годы. Долгое время ходил пешком на работу в Новый Маргилан (Фергана) из своего дома, расположенного в Старом Маргилане. По его словам, в день составлял письма объемом примерно в одну книгу и занимался делами администрации даже ночами. Тяжелый труд не остался без последствий - зрение сильно ухудшилось. Тяжкая работа не была оценена по достоинству. Он составлял письма властям от имени нуждающихся и бедных просителей и на этой почве возник конф¬ликт с помощником уездного начальника, по представлению которого Маргинани был отстранен от должности. Все это сильно подействовало на него. Свой душевный упадок, недовольство службой, которой он отдал много лет, выражает в виде воззвания к справедливости.В настоящее время в научной литературе произведение именуется как "Тарих-и Азизи" и как "Тасниф-и Гариб". В первых трех главах Маргинани дает информацию о разных династиях и знаменитых людях, о городах и их истории. Пишет о Чингисхане, периоде Амира Темура и его потомков, Фахриддине Рази, Ибн Сине и многих святых. Однако стиль описания меняется в 4-й и 5-й главах, посвященных кокандским правителям. Автор переходит к более систематическому изложению событий, выражая к ним свое отношение. Часть о ликвидации ханства, социально-экономических переменах царского периода написана исключительно на основе наблюдений самого Муллы Азиза. Автор излагает, а местами обсуждает с читателями земельно-водную реформу, проведенную новыми властями, ее пользу и вред.Особое значение имеют сведения относительно личностей, которые оставили заметный след в политической жизни народов Центральной Азии, например, об Али-кули амир-лашкаре, Мухаммаде-Йакуб-бик бадавлате. В последних главах подробно описаны события, связанные с антиимперскими выступлениями Мамура мундуза, Пулатхана, Дукчи-ишана. Одновременно Азиз Маргинани демонстрирует хорошее понимание особых граней взаимоотношений Российской империи с Туркестаном. Ему довелось жить между двумя эпохами, и перемены вокруг и в поведении людей стали причиной личного дискомфорта и иных чувств.Автор завершил основную часть сочинения в 1907-1908 годах. Затем по неизвестным причинам книга осталась непереплетенной. Спустя несколько лет он дополнил и переплел ее. Имеющиеся у нас факты подтверждают только эту версию. Согласно задумке автора произведение должно было состоять из пяти глав, 166 разделов и 436 страниц. На деле же включает скорее шесть глав и 438 страниц.В событиях в конце рукописи фигурирует 1912 год, а значит, Азиз Маргинани в это время был еще жив. Однако известный общественный деятель, впервые опубликовавший информацию о произведении, Ахмад Заки Валиди, посетив Фергану в 1913-1914 годах, пишет о рукописи, но не об ее авторе. Это позволяет предположить, что Мулла Азиз к тому времени уже скончался.Исходя из исследований мы сделали вывод, что имеем дело с черновым вариантом сочинения. Очевидно, что книга нуждалась в дополнениях и доработках, однако пошатнувшееся здоровье автора, видимо, заставило отложить ее, либо к этому времени его уже не было в живых.Хотелось бы привлечь внимание специалистов разных направлений к некоторым аспектам этого весьма интересного произведения. Благодаря разнообразным и важным данным рукопись может стать весьма полезным источником для историков экономики того периода, этнологов, исламоведов, специалистов по генеалогии.

2017-09-13

В Ташкенте состоялся фестиваль национальных традиций «O’zbegim»

В фестивале, организованном телеканалом “Milliy” совместно с рядом организаций, приняли участие представители широкой общественности и дипломатического корпуса, зарубежные гости, работники отечественных и зарубежных средств массовой информации. С самого раннего утра было оживленно на улице Сайилгох. Демонстрация узбекских национальных традиций, произведения изобразительного и прикладного искусства, национальные блюда, выступления канатоходцев и народные игры, показ одежды, концертные программы подарили всем участникам много радости и веселья.– Нашей процветающей стране к лицу праздники, торжества и такие, как сегодня, фестивали наших национальных традиций, – говорит Сайдали Курбонов из Сурхандарьи. – На фестиваль я приехал с семьей. Выступления канатоходцев “Водиллик дарбозлар”, поднявшиеся в небо огромные воздушные шары или модная одежда, сумки из нашей национальной ткани – адраса – все это вызывает у нас чувство безграничной гордости. Спросите почему? Ведь все они свидетельствуют о том, насколько бесценны и неповторимы узбекские традиции и обычаи, ценности. А как выступили наши артисты! Каким был отменным вкус приготовленных яств в тандыре. Узбекский плов установил мировой рекорд. Это наши вечные традиции, наша гордость. Главным событием фестиваля было приготовление узбекского национального блюда – плова, и внимательное наблюдение за этим процессом представителей Guinness World Records. Наши умелые повара в огромном котле диаметром 4,2 метра, объемом 8 кубометров и высотой более 1 метра приготовили плов весом в 7 360 килограммов и тем самым установили мировой рекорд.– Для включения в Книгу рекордов Гиннеса на приготовление блюда должно было уйти не менее четырех тонн ингредиентов, – говорит представитель Guinness World Records Ричард Стенинг. – Сегодня это требование было перевыполнено. В процессе приготовления плова критерии Книги рекордов Гиннеса были полностью соблюдены. Это означает, что сегодня был установлен мировой рекорд по приготовлению плова, который будет зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.– Я приехал в Ташкент впервые, и он очаровал меня своей красотой, – говорит российский журналист Святослав Гордин. – Мне очень понравились произведения изобразительного и прикладного искусства, созданные талантливыми мастерами-ремесленниками и художниками в гармонии с древними традициями. Мне посчастливилось наблюдать за приготовлением более семитонного плова в огромном котле и попробовать его вкус.Еще одним из основных мероприятий фестиваля стала торжественная презентация в гостинице Hyatt Regency Tashkent книги «O’zbegim». В книге-альбоме содержатся интересные сведения о материальном и нематериальном достоянии нашего народа, приведенные в уникальных исторических и современных документах, архитектурных памятниках, богатом наследии узбекского народа. Над проектом книги «O'zbegim» работали около 10 фотографов. Для книги из более 10 тысяч снимков, сделанных в процессе работы, отобраны 2 тысячи. В издании представлены 6 панорамных фотографий. На самой крупной фотокомпозиции изображены более 250 человек. Это – представители проживающих в Узбекистане различных наций и народностей в своих национальных нарядах. В процессе фотосъемки для создания необходимой атмосферы были использованы свыше 500 изделий прикладного искусства более 50 мастеров-ремесленников.Ход фестиваля демонстрировался на более 20 экранах, установленных по различным уголкам столицы. Также передавался в режиме онлайн по телеканалу “Milliy”, на странице Guinness World Records в Facebook.В мероприятиях принял участие Премьер-министр Республики Узбекистан А.Арипов.УзА

2017-09-05

МОТ: Узбекистан привержен международным обязательствам в сфере труда

В Ташкенте состоялся международный «круглый стол» на тему «Сотрудничество с Международной организацией труда и Всемирным банком в целях поддержки реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах».Участниками мероприятия стали представители МОТ, Всемирного банка, Международной организации работодателей, ПРООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, Фонда имени Фридриха Эберта, дипломатического корпуса, а также министерств, ведомств и ННО Узбекистана. В ходе встречи выступавшие отметили, что осуществляемые в нашей стране реформы в сфере труда направлены на создание новых стабильных рабочих мест и обеспечение рациональной занятости населения, формирование развитой и сбалансированной инфраструктуры рынка труда, сокращение уровня безработицы, организацию благоприятных условий населению для полной реализации трудовой и предпринимательской активности, повышение качества вновь создаваемых рабочих мест, расширение системы профессиональной подготовки и переподготовки лиц, нуждающихся в трудоустройстве.Подчеркнута важность принятия предусмотренных государственной программой мер законов о государственной службе, государственно-частном партнерстве, рекрутинговой деятельности, трудовой миграции, медиации, общественном контроле и других актов.Отдельно останавливаясь на Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах, участники «круглого стола» отметили, что этот доктринальный документ ознаменовал собой качественно новый подход к системе стратегического планирования развития страны. В соответствии со Стратегией действий либерализация трудовых отношений, наряду с упрощением процедур заключения трудовых договоров, внедрением гибких форм найма и почасовой оплаты труда, предполагает и усиление ответственности работодателей за неоформление трудовых отношений, нарушение правил охраны труда и невыполнение требований по социальному страхованию работников.Также высокой оценки заслужили реализуемые меры по коренному реформированию системы государственного управления, кардинальному изменению роли и места государственных органов в системе общественных отношений.Весьма важным признано обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной собственности, устранение всех преград и ограничений, предоставление полной свободы на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса.Международные и зарубежные участники «круглого стола» отметили, что Стратегия действий полностью учитывает фундаментальные принципы и права в сфере труда и созвучна с Целями устойчивого развития ООН. Специалисты признали, что благодаря системной работе социальных партнеров (правительства, Федерации профсоюзов и работодателей) в республике искоренен детский труд и принимаются действенные меры по недопущению принудительного труда.В знак признания достигнутого Узбекистаном прогресса Всемирный банк выделил стране 4 миллиарда долларов США на период до 2021 года, из них 750 миллионов направлены на реализацию проектов в сфере сельского хозяйства. А МОТ продлила действие Страновой программы достойного труда до 2021 года. Кроме того, ПРООН выделила 245 миллионов долларов на финансирование социально значимых проектов в нашей стране, а Европейский парламент в декабре 2016 года одобрил Протокол о внесении изменений в Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и ЕС в связи с отменой системы двойного лицензирования при торговле текстильными изделиями.В ходе состоявшейся дискуссии глава Делегации ЕС в Узбекистане Эдуардс Стипрайс заявил, что Стратегия действий нацелена и на развитие экспортного потенциала республики. «Очень важно не допустить репутационных потерь, связанных с использованием принудительного труда, что может ухудшить продвижение товаров на экспорт. ЕС принял «текстильный протокол» и будет отслеживать ситуацию».В свою очередь, Чрезвычайный и полномочный посол США в Узбекистане Памела Спратлен признала большой прогресс в продвижении открытого общества в Узбекистане, прозрачности и честности в обсуждении проблем сферы труда.Специальный советник Генерального директора МОТ К.Тапиола подчеркнул, что Узбекистан стабильно привержен своим международным обязательствам в сфере труда. «Я наблюдаю это в историческом контексте с 2013 года».По словам главы департамента МОТ Б.Андреес, Узбекистан продемонстрировал открытость, приверженность международным стандартам в сфере труда, а МОТ высоко оценивает усилия страны и будет и впредь объективно отстаивать ее интересы на международных площадках.Представитель Международной организации работодателей (МОР) Алессандра Ассенза отметила в частности, что «предприниматели многих стран борются за включение в повестку стратегий развития на правительственном уровне вопросов защиты интересов предпринимателей, а Узбекистан уже достиг этих высоких результатов. В республике имеет место значительное развитие, и МОР впечатлена достигнутым прогрессом».ИА «Жахон»(Материал подготовлен на основе информации Совета Федерации профсоюзов Узбекистана)

2017-09-09

Тинчлик ва осойишталик — энг улуғ неъмат

Ўтган 26 йиллик даврда Ўзбекистон Республикаси суверен давлат сифатида жаҳон ҳамжамиятидан ўзининг муносиб ўрнини эгаллади. Ана шу тарихан қисқа бир даврда жуда катта ва мураккаб, шу билан бирга, шарафли йўл босиб ўтилди. Мустақиллик Ватанимиз тарихида мутлақо янги саҳифа очди.Даврлар ўтгани сари мустақиллигимиз тарихини ўрганиш, бу улуғ неъматга қандай эришганимиз моҳиятига етиш, истиқлолимиз қадрини чуқур англашнинг аҳамияти тобора ортиб бораверади.Тараққиётга эришиш учун эса кўпдан кўп қатъият ва қадриятларга қатъий амал қилиш зарур. Бағрикенглик, инсонпарварлик хислатларини шакллантириш, миллатлараро тотувлик, динлараро ҳамжиҳатликни, жамиятда фуқаролар тотувлигини мустаҳкамлаш, барча фуқароларга, миллати ва диний эътиқодидан қатъи назар, тенг ҳуқуқ ва эркинликлар бериш, ёш авлодни миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат, Ватанга муҳаббат ва садоқат руҳида тарбиялаш аввалбошдан Ўзбекистон Республикаси давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлиб келяпти.Хабарингиз бор, “Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма олти йиллик байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги Президент Қарори қабул қилинган ва бу йилги байрам “Фидойинг бўлгаймиз сени, Ўзбекистон!” деган бош ғояни ўзида мужассам этган ташкилий-амалий, маънавий-маърифий тадбирлар ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари дастури асосида амалга ошириляпти.Газетамизнинг олдинги сонларида чоп этилган мақолаларимизда тўрт устувор йўналишлар бўйича фикр юритган эдик.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” шу йилнинг 7 февралида қабул қилинган Фармонида бешинчи устувор йўналиш мана бундай тарзда белгиланган: “Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритишга йўналтирилган давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш”.Пухта-пишиқ баён этилган бу вазифаларнинг бари бир-бирига боғлиқ, бири иккинчисини талаб этадиган, давлат ва халқ учун ўта муҳим аҳамиятга эга йўналишлар ҳисобланади.Энди Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган ана шу бешинчи устувор йўналиш билан Ўзбекистон Республикаси Президентининг юқорида тилга олинган “Ўзбекистон Республикаси давлат мус-тақиллигининг йигирма олти йиллик байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги Қарори 2-бандида белгиланган вазифалардан бирининг мазмун-моҳиятини ўзаро солиштирайлик: “Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш орқали давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, қўшниларимиз билан рақобат қилиш эмас, балки ҳамкорлик қилиш, минтақамиздаги муаммоларни биргаликда ҳал этиш тамойилига асосан амалга оширилаётган кенг кўламли ишларнинг мазмун-моҳиятини очиб бериш”.Бу ердаги энг муҳим масала шундан иборатки, мамлакатимиз ҳамиша қўшниларимиз билан ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш, яшаб турган минтақамиз бўлмиш Марказий Осиё муаммоларини биргаликда ҳал этиш йўлини танлаган.Узоққа бормай, биргина мисол келтирамиз. Мана, куни кеча Самарқандда “Шарқ тароналари” XI халқаро мусиқа фес¬тивали тантанали равишда очилди. Ана шу очилиш маросими концерт дастурида яқин қўшниларимиз санъаткорлари ҳам, шунингдек, дунёнинг бошқа давлатлари вакиллари ҳам чиқишлар қилишди. Бу бизнинг бирлигимиз, якдиллигимиз, дўстлигимиз, бағрикенглигимиздан далолат беради. Бу бизга шараф олиб келади.Мустақиллик тарихига Ҳаракатлар стратегиясининг айнан ана шу бешинчи устувор йўналиши бўйича нималар қилинганини аниқлаштириш асосида ёндашсак, мамлакатимизда бу борада мисли кўрилмаган ютуқларга эришаётганимиз ойдинлашади.Мустақилликнинг илк пайтларидан эътиборан Ўзбекистон Республикаси сиёсатида миллатлараро тенглик ва тотувлик ғояси мустаҳкамланди. Кўп ўтмай бу умуминсоний тамойил Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тегишли моддаларида қатъий қилиб қайд этилди.“Муқаддима”сидаёқ Асосий Қонунимиз “республика фуқароларининг муносиб ҳаёт кечиришларини таъминлашга интилиб”, “фуқаролар тинчлиги ва миллий тотувлигини таъминлаш мақсадида” қабул қилинаётгани айтилган.8-моддада: “Ўзбекистон халқини, миллатидан қатъи назар, Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари ташкил этади”, – дейилади.Демак, Конституция қабул қилган кундан эътиборан ўзбек сиёсатшунослиги ҳуқуқий терминологиясида “халқ” ва “миллат” сўзлари ўзаро маънодош бўлмай қолди. Чунки Конституцияда “халқ” деганда мамлакатнинг бутун аҳолиси, “миллат” деганда эса бу ерда яшайдиган 136 миллатдан бири тушунилади.Мамлакатимизда барча миллат ва элат вакилларига бир хил ҳуқуқ ва эркинликлар берилган. Бинобарин, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 18-моддасида ўқиймиз:“Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар.Имтиёзлар фақат қонун билан белгилаб қўйилади ҳамда ижтимоий адолат принципларига мос бўлиши шарт”.Демак, фуқаронинг қайси миллатга мансублиги унинг ҳуқуқ ва эркинликларига дахл қила олмайди.Ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида кўп асрлар мобайнида ўзбеклар билан бирга, бошқа миллат ва элат вакиллари яшаб келган. Байналмилаллик бизнинг қонимизда бор. Мамлакатимиздаги айрим этник қавмларнинг кўпи, масалан, Бухоро яҳудийлари, лўлилар, эронийлар (уларнинг бир қисми форс, бир қисми эса озарбойжон тилида сўзлашади) юртимизга қачон келгани, яъни бу ерда қайси асрдан бери яшаётганини ҳам аниқ билмайди. Уларнинг Ватани – Ўзбекистон.Ҳозир мамлакатимизда 7 тилда – ўзбек, қорақалпоқ, рус, тожик, қозоқ, қирғиз ва туркман тилларида умумий таълим мактаблари мавжуд. Энг муҳими, шу мактаблар учун дарслик ва қўлланмалар мамлакатимизнинг ўзида тайёрланиб, чоп этилади.Ўзбек мактабларида она тили, рус тили ва бир хорижий (жами уч) тил, рус мактабларида она тили, давлат тили ва бир хорижий (жами уч) тил, қорақалпоқ, тожик, қозоқ, қирғиз ва туркман мактабларида эса она тили, давлат тили, рус тили ва бир хорижий (жами тўрт) тил ўқитилади.Тил ўрганиш амалда кишининг онг-тафаккурини ўстиради, унинг ахборот олиш имкониятини кенгайтиради, фикрлашда қиёслаш кўникмаларини пайдо қилади, шакллантиради.Мамлакатимизда ўзбек, қорақалпоқ, рус, тожик, қозоқ ва инглиз тилларида матбуот нашрлари мавжуд.Йигирма беш йилдан сал ошиқроқ давр мобайнида Республика байналмилал маданият маркази атрофида турли миллий маданий марказлар уюшган ҳолда фаолият олиб борди. Бу марказлар ўз миллатларининг тили, маданияти, урф-одатлари, анъаналарини сақлаб қолиши, янада ривожлантириши бўйича фаол иш юритяпти. Умумхалқ байрамларини нишонлашга бағишланган катта-кичик тантаналарнинг деярли ҳеч бири мамлакатимизда яшаётган турли миллат ва элат вакилларининг куй, қўшиқ ва рақсларисиз ўтмайди.Ўзбекистонда ўзига хос бир миллий менталитет юзага келган, десак, муболаға бўлмайди. Чунки, ўз-ўзидан, миллат миллатга, маданият маданиятга таъсир ўтказади, улар бир-биридан акс таъсир олади ҳам. Шу тариқа ҳар бир миллий маданият амалда миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигидан иборат бўлиб боради.Бугунги ўзбек маданиятини, шарқона ва ғарбона маданиятлар уйғунлигидан иборат, деб ҳисоблашга тўла ҳақлимиз. ўарб маданиятининг ижобий жиҳатларини ўзлаштириш – фақат ютуқ. Аммо ўарбда демократиянинг суиистеъмол қилиниши оқибатида юзага келган “оммавий маданият”нинг кириб келишидан эҳтиёт бўлиш керак.Шу йилнинг 24 январида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони асосида Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллиги муносабати билан маданий марказларнинг бир гуруҳ фаоллари мукофотланди. Давлатимиз раҳбари Ватанимизнинг юксак мукофотларини тантанали равишда топширди.19 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Унга кўра, Республика байналмилал маданият маркази негизида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил этилди. Республика байналмилал маданият маркази, 138 та миллий маданий марказ, шунингдек, Ўзбекистон хорижий мамлакатлар билан дўстлик ва маданий-маърифий алоқалар жамиятлари кенгаши, 34 та дўстлик жамияти фаолияти ўзаро бирлаштирилди.Шу тариқа бу қўмита миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини мустаҳкамлашга йўналтирилган ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминловчи бош¬қарув органи мақомига эга бўлди.Мамлакат тараққиёти бугун бевосита 32 миллиондан ортиқ кишининг саъй-ҳаракатига боғлиқ. Шундай экан, Ўзбекистонимиздаги барча миллатлар вакиллари – ҳамюртларимиз, жондош-қондошларимиз. Шунинг учун, миллатимиздан қатъи назар, шу Ватан тақдирига барчамиз бирдек масъулмиз. Чунки, Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримов алоҳида шиор тарзида ўртага ташлаганидек: “Шу азиз Ватан – барчамизники!”Дарҳақиқат, Ҳаракатлар стратегияси асосида бешинчи устувор йўналиш бўйича амалга оширилаётган ишлар кўлами ҳар қандай кишини мамнун этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан шу йил 15 августда қабул қилинган “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини келгусида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармойишда муайян маънода ҳозиргача амалга оширилган ишлар сарҳисоб қилиб олинди.Жумладан, унда миллатлараро тотувликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш соҳасидаги энг муҳим ишлар ҳам тилга олинган. Унда юқорида айтиб ўтилган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқалари қўмитаси ташкил этилгани, Европа Иттифоқи ва 21 та хорижий мамлакат билан савдо-иқтисодий, инвестиция, технология ва молиявий-техник соҳаларда 22 та “йўл харита”лари тасдиқлангани айтилган.Ҳаракатлар стратегияси белгиланганидан буён Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” (10.04), юқорида тилга олиб ўтилган “Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” (19.05), “Фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва уларни бартараф этиш тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” (01.06) Фармонлари қабул қилинди.Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ички ишлар органлари ёнғин хавфсизлиги бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” (23.05), “Маҳаллий экспорт қилувчи ташкилотларни янада қўллаб-қувватлаш ва ташқи иқтисодий фаолиятни такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” (21.06) Қарорлари чиқди.Тарихан олганда, бир давлатнинг давлат, бир мамлакатнинг мамлакат, бир халқ¬нинг халқ бўлиб бирикуви осон кечадиган жараён эмас. Ўзбекистон Республикаси – шу ҳудудда тарихан шаклланган, дунёда ўз ўрнини топишга эришган тамоман янги давлат. Биз миллий давлат қурдик. Турли миллат ва элатлардан иборат аҳоли бир сиёсий бирлик – Ўзбекистон Республикаси халқи сифатида шаклланди.Мамлакатнинг манфаати ҳар биримизнинг манфаатимиз, халқнинг ютуғи ҳар биримизнинг ютуғимиз, ҳаммага яхши бўлса, албатта, менга ҳам яхши бўлади, кўпга берсин, кўп қатори менга ҳам берсин, деган тушунча ва қарашларнинг одамлар қалби ва онг-тафаккуридан мустаҳкам ўрин олишига бирданига эришиб бўлмайди.Биздаги аҳиллик, тинчлик-хотиржамлик руҳини мамлакатимизга турли сабаблар билан ташриф буюраётган хорижликларни ҳам хушнуд этади, албатта.Ўн йиллар муқаддам тунда Самарқанддан Тошкентга таксида келдик. Шерикларимиздан бири хорижлик савдогар йигит экан.– Мен, –деди у, – ўз мамлакатимда ярим кечаси бегона машинада бир шаҳардан иккинчисига бормайман. Чунки манзилимга хотиржам етиб боришимга кафолат йўқ. Юртингиздаги бу тинчлик-осойиш-таликнинг, бу аҳилликнинг қадрига етинглар...Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 7-моддасида: “Халқ давлат ҳокимиятининг бирдан-бир манбаидир”, – деб ёзиб қўйилган экан, давлат – халқнинг фикрини эшитишга, қатъий инобатга олишга, яъни ўз фаолиятини фуқароларнинг талаби асосида йўлга қўйишга мажбур.Масаланинг бундан ҳам муҳим бир жиҳати бор. Бу – давлат ҳокимият идоралари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини кучайтириши билан боғлиқ. “Адолат – қонун устуворлигида”, – деган ҳаётий тамойилга қатъий амал қилишга шу тариқа эришилади. Кўриниб турибдики, жамоатчилик бевосита давлат ва жамият бош¬қарувига аралашиши керак.Мамлакатимизда шу тариқа давлат ва халқ ўртасидаги чамбарчас боғлиқликни кучайтириш даври бошланди. Мустақилликнинг 26 йиллигини нишонлашга бағишланган ташкилий-амалий, маънавий-маърифий тадбирлар ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари дастурида, жумладан, “Буюк келажагимизни мард ва олижаноб хал¬қимиз билан бирга қурамиз” деган тамойилга асосан мамлакатимизни модернизация қилиш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш, парламент ва сиёсий партияларнинг ролини, давлат бошқаруви тизимининг сифати ва самарасини янада ошириш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш орқали давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ишларни атрофлича ёритиш кўрсатилган.Бу борада мамлакатимиз ўтган йиллар мобайнида тамоман ўзига хос тарихий йўлни босиб ўтди. Бу ишларни ким амалга оширди? Албатта, давлатимиз раҳнамолигида мард ва олижаноб халқимиз! Бундан буён ҳам тараққиётимиз айнан ана шу давлат ва халқнинг жипслигига таянади. Бусиз ҳеч бир мамлакат ўз олдига қўйган эзгу мақсадларга эришган эмас.Яна бир тамойил юқоридагиси билан чамбарчас боғланиб кетади. Бу – “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган тамойил.Хуллас, ўтган 26 йил мобайнида халқимиз ўз миллий давлатини қурди. Давлат қуриш эса халқ ва мамлакат тарихида жуда мураккаб ва ўта муҳим босқич ҳисобланади.“Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили”да қисқа фурсат мобайнида мамлакатимизда давлат ва нодавлат ташкилотлари томонидан халқ билан очиқ ва самарали мулоқот олиб бориш тизими йўлга қўйилди. Бунинг натижасида фуқароларнинг кўплаб мурожаат ва муаммолари қонуний ҳал этила бошлади.Давлатнинг халққа бундай қайишиши натижасида одамларнинг руҳиятида катта ўзгариш юз берди. Фуқароларнинг ижтимоий фаоллиги ортди, сиёсий хабардорлик даражаси кўтарилди.Шуни унутмаслигимиз керакки, бугун биз ўта таҳликали ва қалтис замонда яшаяпмиз. Ён-атрофимизда турли хавф-хатарлар кучайиб бораётган бир шароитда энг катта ва бебаҳо бойлигимиз бўлган тинчлик-осойишталикни кўз қорачиғидек сақлашимиз зарур. Миллатлар ва фуқаролар ўртасидаги дўстлик ва ҳамжиҳатлик, ўзаро ҳурмат ва меҳр-оқибат муҳитини янада мустаҳкамлаш, доимо ҳушёр ва огоҳ бўлиб, тинчлик учун курашиб яшаш – бугун ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Буни ҳар биримиз чуқур ҳис этишимиз даркор. Шуни ҳам унутмаслигимиз керакки, бугунги тинчлик-осойишталик ўз-ўзича таъминланаётгани йўқ.Мустақилликни мустаҳкамлаш, уни ҳимоя қилиш ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди. Мамлакатимизда ҳукм сураётган тинчлик-осойишталик, чегараларимиз дахлсизлигини асраш, Қуролли Кучларимизнинг жанговар салоҳиятини кучайтириш, жаҳон миқёсида рақобат, қарама-қаршилик тобора бешафқат тус олаётган, радикализм, терроризм, экстремизм, “оммавий маданият” каби таҳдидлар кучайиб бораётган таҳликали замонда доимо огоҳ ва ҳушёр бўлиб яшаш, сафарбарлигимизни янада ошириш – бугун ҳаётнинг ўзи талаб қилаётган энг муҳим ва долзарб вазифамиз эканини ҳаммамиз теран англашимиз даркор.Хавфсизлик борасида йўлимиз – қатъий, позицияларимиз – аниқ, мақсадимиз – тайин. Бу, биринчи галда, мамлакатимиз тинчлиги, халқимиз осойишталигини таъминлашга қаратилган сиёсат юритишдан иборат. Ҳеч қандай ҳарбий блокларга қўшилмаймиз. Мамлакатимиз ҳудудида бирон-бир хорижий давлат ҳарбий кучларини сақламаймиз. Ҳеч бир мамлакатнинг ички ишларига аралашмаймиз. Қўшни ва узоқ хорижий давлатлар билан ўзаро манфаатли ҳамкорликлар олиб борамиз.Мамлакат ичида турли миллат ва элатлар, ҳар хил диний конфессиялар, турли ижтимоий қатламларга мансуб аҳоли ўртасида аҳиллик, биродарлик, тенгҳуқуқлилик муҳитини мустаҳкамлаш ҳам тинчлик-хотиржамлигимизнинг муҳим шартларидан ҳисобланади.Мустақилликнинг кейинги бир йилини таҳлил қилиб, шу хулосага келиш мумкинки, мамлакатимизда туб ислоҳотларни амалга оширишнинг янги даври бошланди. Бошқача айтганда, ислоҳотлар жадал босқичга кирди. Бу босқичнинг кўп-кўп янги жиҳатлари мавжуд. Энг муҳим томони шундаки, бунда давлат ва халқ жипслигига эришишга қатъий киришилди. Давлат билан халқ бирикса, енгилмас кучга айланади.Мустақилликни мустаҳкамлаш, мамлакатда барча соҳаларни ривожлантириш амалда халқ бахту саодати учун лозим экани янада теранроқ ойдинлашди. Халқнинг мамлакатда юз бераётган туб бурилишлардаги иштироки кучайди.Ҳамма соҳадаги жадалликка интилаётганимизнинг мустаҳкам замини бор. Биз 26 йиллик катта тажриба тўпладик. Энди шу бой тажрибаларни ишга солиш, қилинган кўп йиллик меҳнатларнинг самарасини кўриш бошланди.Бу эса, хоҳ у раҳбар бўлсин, хоҳ оддий ходим ёки ишчи, ҳар бир фуқаронинг зиммасига юрт ва халқ тақдири учун катта масъулият юклайди.Инсон учун она Ватанидан азизроқ макон йўқ бу дунёда.Чунки Ер юзида Ўзбекистонимиз – яккаю ягона. Биз у билан ҳар қанча фахрлансак ҳам – кам. Бунга унинг бой ўтмиши ҳам, равнақ топаётган бугуни ҳам, порлоқ келажаги ҳам тўла асос бўла олади.Бизга шундай яшаш бахтини берган Истиқлолимиз абадий бўлсин!Фидойинг бўлгаймиз сени, Ўзбекистон!

2017-09-20

Меры, принятые правительством Узбекистана в целях обеспечения социальной стабильности и сохранения подлинной сути и содержания священной религии Ислам

В настоящее время в Узбекистане как никогда огромное значение приобретают дальнейшее развитие социальной и духовной жизни, укрепление здоровой атмосферы в семье, в махаллях (органах самоуправления) и во всем обществе, задача воспитания молодежи, обеспечение мирной и спокойной жизни, а также сохранение чистоты священной религии — Ислама. Именно эти вопросы определяют сегодняшний и завтрашний облик Узбекистана и судьбу нынешнего и будущих поколений узбеков. Для того чтобы развитие Узбекистана вышло на новый уровень, правительство страны приняло Стратегию действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, и в настоящее время она претворяется в жизнь. Эта стратегия пронизывает все сферы жизни страны. Она приобретает особое значение с учетом того, что 2017 год объявлен в Узбекистане «Годом диалога с народом и интересов человека». Что касается практических мер в этом направлении, то были открыты  общественные приемные и виртуальные общественные приемные» (в сети Интернет) Президента Республики Узбекистан. Хотя с тех пор прошло совсем немного времени, эти структуры уже превращаются в институт, играющий важную роль в удовлетворении потребностей и требований граждан Узбекистана. С момента открытия общественных приемных и виртуальных отлайновых приемных около 890 000 граждан по всей стране подали с их помощью свои обращения. Девяносто три процента из них были изучены, и по ним были приняты меры. С остальными обращениями в настоящее время продолжают работать специалисты. Почти 80–90 процентов поданных гражданами Узбекистана обращений были являются обоснованными и уместными.  Поддержание диалога с населением и защита интересов людей входят в число приоритетных направлений государственной политики, и речь здесь идет не просто о временной кампании. Этот вопрос будет всегда оставаться в центре внимания правительства Узбекистана. В Узбекистане сформирована еще одна важная структура, которая ведет работу в этом направлении, — Канцелярия государственного советника Президента по защите прав граждан, мониторингу и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. В настоящее время сотрудники этой канцелярии проводят выездные совещания на местном уровне — в Республике Каракалпакстан, в областях и в городе Ташкенте. Совместно с представителями местных органов власти они рассматривают обращения граждан и реагируют на них в соответствии с законом. Вся эта работа и все реформы направлены на обеспечение мира и спокойствия в Узбекистане, повышение благосостояния населения и воспитание здорового и гармонично развитого подрастающего поколения. Узбекистан является многонациональным и многоконфессиональным государством. В настоящее время в стране проживают представители более 130 национальностей и народностей; все они живут в гармонии и согласии друг с другом, как одна семья. Важную роль в этом, несомненно, играют традиции толерантности и великодушия, которые народ Узбекистана хранит с незапамятных времен. В подтверждение этого можно привести наглядный исторический пример. Мавзолей пророка Даниила, который был построен в период правления Амира Тимура в Самарканде, в равной степени почитаем мусульманами, христианами и иудеями.  На протяжении многих веков народ Узбекистана оберегает это святое место и ухаживает за ним, проявляя уважение и почтение к нему. Уже один этот пример указывает на то, что суть характера и менталитета нашего народа составляют благородство, щедрость и истинное великодушие.  Конституция и национальное законодательство Узбекистана гарантируют равные права и свободы всем гражданам независимо от их национальности, языка и религии. Граждане обладают всеми возможностями для защиты и всестороннего развития своих обычаев, традиций и культуры. Одним из направлений Стратегии действий, принятой правительством в феврале этого года, является решение наиболее важных задач в плане обеспечения межнационального согласия и религиозной терпимости. Важную роль в сохранении этнической самобытности и дальнейшей гармонизации межнациональных отношений в Узбекистане играют 138 национальных культурных центров. Недавно было принято важное решение о том, чтобы вывести работу этих центров на новый уровень в целях дальнейшего развития дружеских культурных связей с зарубежными странами. Согласно этому решению на базе Республиканского интернационального центра был создан Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. С момента обретения нашей страной независимости приоритетное внимание уделяется обеспечению свободы совести. В частности, проведена большая работа по восстановлению значимости священной религии Ислам, национальных ценностей, культурного достояния и наследия великих святых Узбекистана и по обустройству мест их упокоения.  Для сравнения приведем наглядный пример. Если до обретения независимости в Узбекистане действовало около 80 мечетей, то в настоящее время их число достигло 2042. В прошлом лишь немногие граждане Узбекистана имели возможность совершить паломничество к святым местам. После обретения независимости ежегодно хадж совершают более 5000 человек. Только в этом году совершить паломничество смогут 7200 граждан Узбекистана. Кроме того, все население может свободно изучать историю религии и наследие великих узбекских ученых. В их число входит великий ученый и видный представитель учения матуридизм Абу Муин ан-Насафи, который жил в окрестностях Кашкадарьи и учился в Бухаре и Самарканде. Он автор примерно 15 книг о каламе — учении о чистоте исламской веры. 1000 лет назад в своих работах он указал истинный путь тем, кто сбился с пути в религиозных вопросах.  Правительство Узбекистана прилагает усилия к тому, чтобы всячески облагородить мавзолей великого толкователя «хадисов»  — Исы ат-Тирмизи в Сурхандарьинской области.  Правительство планирует создать мемориальный комплекс в мавзолее нашего великого предка ан-Насафи, а также организовать перевод и публикацию книг этого великого ученого. Правительство уже приступило к проведению аналогичных работ в Бухаре, в месте упокоения Бахауддина Накшбанда, и в Ташкенте, в мечети имени имама ат-Тирмизи и мавзолее Сузук-ота.  В настоящее время принимаются необходимые меры в целях повышения престижа и статуса знаменитого медресе Мири Араб : совершенствуется его материально-техническая база, ремонтируются окружающие его древние здания и облагораживается прилегающая территория. Узбекская земля считается одним из древних центров распространения исламской науки и культуры. Стремясь обеспечить всестороннее изучение столь богатого исторического, научного и духовного наследия узбекского народа и широкое распространение информации о нем среди мировой общественности и, что самое главное, продемонстрировать глубоко человечную природу такой религии, как Ислам, правительство приняло решение создать в столице страны, Ташкенте, Центр по вопросам исламской культуры в Узбекистане, девизом которого станет «Просвещение против невежества». Предполагается, что в этом центре, который расположится на территории знаменитого комплекса Хазрати Имам, будет представлена богатая информация о великих исламских ученых и мыслителях, известных поэтах и писателях, художниках и каллиграфах, которые родились на узбекской земле и оставили неизгладимый след в мировой культуре. Частью комплекса станут музей и библиотека с богатой коллекцией редких экспонатов. Наряду с этим в центре будет осуществляться разнообразная научно-исследовательская деятельность. Посетители смогут узнать о том, как жили и чем занимались десятки светлейших умов исламского мира. Так, в числе редких экспонатов будут выставлены образцы бесценного наследия таких почитаемых и святых людей, как имам Бухари, имам ат-Тирмизи, имам аль-Матуриди, Абу Муин ан-Насафи, Наджмиддин Кубро, Махмуд аз-Замахшари, Бахауддин Накшбанд, Ходжа Ахрар Вали, таких ученых и мыслителей, как Мухаммад аль-Хорезми, Ахмад аль-Фергани, Абу Рейхан аль-Беруни, Ибн Сина, Мирзо Улугбек, Али аль-Кушчи, Алишер Навои, Захириддин Мухаммад Бабур, таких художников, как Камолиддин Бехзад и Махмуд Музаххиб, а также экспонаты, повествующие об истории городов, в которых они родились и творили. В самом центре музея будет выставлена копия Священного Корана Усмана, привезенная на узбекскую землю Сахибкираном Амиром Тимуром. В разное время и в различных обстоятельствах многие редкие рукописи и архивные документы, связанные с историей и культурой узбекской земли и религии, волею судьбы оказывались за границей. В настоящее время они хранятся в зарубежных фондах и музеях, научных и учебных заведениях. Эти редкие исторические артефакты и произведения искусства не только считаются бесценными сокровищами узбекского народа, но и составляют крупные коллекции мирового значения. В последнее время проводится работа по розыску культурных сокровищ Узбекистана, находящихся за пределами страны, и по их всестороннему изучению, и правительство прилагает все усилия для их возвращения в нашу страну. Эта деятельность требует привлечения соответствующих финансовых и организационных ресурсов и участия высококвалифицированных профильных специалистов. Для решения этой важной задачи в правительстве в настоящее время готовится проект решения о создании при Кабинете министров специального центра. Основная цель этого проекта заключается в том, чтобы собрать все до последней рукописи, имеющие отношение к истории, культуре и религии Узбекистана, и дать возможность людям, в том числе молодежи, знакомиться с ними и воспитывать детей так, чтобы они были достойны великого наследия предков. Работа в этом направлении вызывает большой интерес не только в Узбекистане, но и за рубежом. Авторитетные международные организации в разных странах мира и мусульманские общины, а также именитые ученые выражают стремление сотрудничать с Узбекистаном в этом деле. В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в октябре 2016 года в Ташкенте, Узбекистан, была выдвинута инициатива о создании международного научно-исследовательского центра имени имама Бухари. Недавно между правительством Республики Узбекистан и Исламским банком развития был подписан меморандум о взаимопонимании по этому вопросу. Президент Банка Бандар Хаджар, поддержав эту инициативу, подчеркнул: «Исламский банк развития — это банк Узбекистана». Будет справедливым сказать, что эти слова отражают глубокое уважение всей исламской уммы — сообщества мусульман — к родине имама Бухари и его потомкам.  На состоявшейся в Саудовской Аравии международной встрече на высшем уровне главы мусульманских стран и США особо подчеркивали следующую мысль — необходимость бороться с невежеством, уделяя больше внимания просвещению, обучению и воспитанию.  Примечательно, что эти идеи согласуются и перекликаются с подходом Узбекистана к религиозным проблемам. В частности, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с рядом конкретных и конструктивных предложений на этот счет. Узбекистан стремится к тому, чтобы в нашем регионе и на всей планете царили мир, безопасность и процветание. Узбекистан ставит перед собой цель создать коалицию государств, которые разделяют его стремление искоренить экстремизм. Однако, как сказал президент США, государства смогут победить это зло, только если на стороне добра будет единая и мощная сила. Правительство Узбекистана прилагает усилия к тому, чтобы вывести свою деятельность в данной области на новый уровень путем мобилизации всех сил и возможностей государства и общества для решения этой задачи. Сейчас нет ни одного государства или общества, которое не было бы обеспокоено царящими в мире опасной ситуацией и политическим и экономическим кризисом. В частности, мировое сообщество глубоко встревожено проблемами международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков, религиозных конфликтов, нелегальной миграции, торговли людьми, экологическими проблемам, а также усугублением неблагополучной экономической ситуации, безработицы и нищеты. В этой исключительно сложной и опасной ситуации все страны должны всерьез задуматься о том, какой путь им избрать и каким образом сохранить мир и спокойствие и обеспечить устойчивое развитие. В настоящее время правительство Узбекистана принимает все возможные меры для недопущения того, чтобы молодые люди, особенно граждане, работающие за рубежом, оказывались втянуты в террористическую и экстремистскую деятельность.  Прежде всего правительство уделяет особое внимание развитию сотрудничества с соседними странами. Цель Узбекистана заключается не в том, чтобы соперничать с ними, а в том, чтобы упрочить узы сотрудничества и совместно решать общие проблемы. С этой целью за короткий срок президент Узбекистана дважды посетил Туркменистан и Казахстан. Кроме того, он совершил поездки в Российскую Федерацию, Китайскую Народную Республику и Саудовскую Аравию. Эти визиты также были плодотворными.  В ходе государственного визита в Российскую Федерацию между этой страной и Узбекистаном было подписано важное соглашение в области трудовой миграции. Позиция узбекской стороны по этому вопросу ясна: где бы человек ни находился, он должен работать и поддерживать свою семью, своих детей. В то же время он должен работать честно и получать легальный заработок. Узбекистан готов создать для этого все необходимые условия. В настоящее время в число приоритетных задач правительства Узбекистана входят улучшение социального и морального климата и повышение уровня жизни населения, а также защита молодежи от влияния различных религиозных экстремистских групп. В этой связи во многих местах власти поощряют инициативы, направленные на борьбу с невежеством с помощью просвещения.  Все видят, что происходит в некоторых странах. Необходимо сделать выводы из Священного Корана, который учит: «не бросайтесь со своими руками к гибели». Беспечность и апатия приводят лишь к трагедиям и навлекают бедствия на детей, семьи и целые страны.  Наши великие узбекские предки говорили: «Ребенок — это драгоценный подарок родителям, который они обязаны бережно хранить». И сегодняшняя жизнь наглядно показывает необходимость в том, чтобы каждый человек по-настоящему оберегал и защищал детей и их будущее. Правительством Узбекистана учреждены должности заместителя руководителя района (города) и заместителя начальника районного (городского) управления внутренних дел по вопросам молодежи. Правительство прилагает максимум усилий для просвещения молодежи, подпавшей под дурное влияние, и тесно сотрудничает с фондами «Нуроний» и «Махалля», Комитетом женщин, молодежным общественным движением «Камолот», правоохранительными органами и другими соответствующими учреждениями, принимая во внимание важность следующих задач: 1) изучение условий жизни, социально-экономического положения и проблем лиц, относящихся к группам риска, и всесторонний анализ причин их радикализации; 2) организация учебных курсов по вопросам религиозного, духовного, морального и этического воспитания для консультантов в комитетах махаллей, инспекторов по работе с населением, имам-хатыбов и соответствующих должностных лиц правоохранительных органов с уделением особого внимания их ознакомлению с методами деятельности религиозных экстремистских и террористических групп, а также с корыстными целями и идеями этих групп; 3) через заместителей руководителей районов (городов) по делам молодежи, общественных и религиозных организаций и по делам женщин ведение постоянного диалога с населением, с тем чтобы всегда быть в курсе его повседневной жизни, забот и проблем;  4) повышение уровня ответственности руководителя, советников, районных инспекторов и имам-хатыбов в каждой отдельно взятой махалле; 5) понимание нравственных установок, поведения — одним словом, мировоззрения молодежи с учетом того, как быстро меняется мир;  6) создание системы общественного контроля в рамках построения сильного гражданского общества.  Во всех регионах страны Национальная рабочая группа под руководством Государственного советника Президента Узбекистана по взаимодействию с общественными и религиозными организациями принимает необходимые меры для решения проблем, выявленных по результатам исследования положения дел в социально-духовной сфере.  Практически во всех регионах Узбекистана есть множество памятников и научных центров, построенных в память о великих предках и мыслителях, которые внесли беспрецедентный вклад в процветание религии.  В этих центрах создаются научные школы, где будут готовить специалистов по некоторым разделам исламоведения. Правительство рассматривает возможность создания, например, центра изучения хадисов на базе Научно-исследовательского центра имени имама Бухари в Самарканде, центра изучения калама  на базе Центра имама аль-Матуриди, школы исламского права в рамках Центра аль-Маргинани в Фергане, центра суфийских  исследований на базе Центра Бахауддина Накшбанда в Бухаре, центра исследований акиды на базе Центра Абу Муина ан-Насафи в Кашкадарьинской области. Эти школы послужат основой для подготовки высокообразованных имам-хатыбов, экспертов исламоведения и, самое главное, воспитания узбекских детей в духе бесценного наследия великих предков и здоровой веры. Встав на путь борьбы с надвигающейся на Узбекистан извне серьезной угрозой с помощью просвещения, муллы и имамы, все религиозные деятели, избравшие стезю истинной религии и добродетели, несомненно, играют уникальную и особо важную роль в  этом противостоянии.  Молодежь настоятельно призывают воспользоваться благоприятными условиями, созданными в Узбекистане для предпринимательства, и открыть собственное дело. Это еще одно благое дело, которое поощряет Ислам. Эти усилия правительства находятся в полном соответствии и в гармонии с понятием благих дел, к которым взывает Ислам.  В целом, за время, прошедшее с момента обретения Узбекистаном независимости, в стране проведена огромная работа по укреплению суверенитета страны во всех областях, в частности приняты меры, направленные на возрождение  священной религии Ислам, сохранение его чистоты, поощрение религиозной терпимости и укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия в обществе.

2017-09-03

O‘ZBEKISTON PREZIDENTI SHAVKAT MIRZIYOYEVNING O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUSTAQILLIGINING YIGIRMA OLTI YILLIGIGA BAG‘ISHLANGAN TANTANALI MAROSIMDAGI NUTQI

Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar! Muhtaram mehmonlar! Xonimlar va janoblar! Avvalambor, mana shunday qutlug‘ kunda siz, azizlarni va butun xalqimizni eng ulug‘ va eng aziz bayramimiz – Mustaqillik kuni bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, o‘zimning eng ezgu tilaklarimni bildirishga ruxsat bergaysiz. Bundan roppa-rosa yigirma olti yil muqaddam Birinchi Prezidentimiz, atoqli davlat va siyosat arbobi Islom Abdug‘aniyevich Karimov O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e’lon qildi. Shu kundan e’tiboran jahon xaritasida yangi mustaqil va suveren davlat – O‘zbekiston Respublikasi paydo bo‘ldi. Jonajon Vatanimizning ko‘p ming yillik tarixida yangi davr – erkinlik va ozodlik, milliy tiklanish va taraqqiyot davri boshlandi. Biz bugun xalqimizning xohish-irodasi bilan tanlab olgan, istiqlol yillarida bosib o‘tgan og‘ir va mashaqqatli, shu bilan birga, g‘oyat sharafli yo‘limizni sarhisob qilar ekanmiz, tarixan qisqa bir davrda o‘z taqdirimizni o‘zimiz hal etish, jahon hamjamiyatida munosib o‘rin egallash, milliy davlatchiligimizni, azaliy qadriyat va urf-odatlarimizni, muqaddas dinimizni tiklash, inson huquq va erkinliklarini ta’minlash borasida ulkan yutuq va marralarni qo‘lga kiritganimizni faxr bilan tilga olamiz. Albatta, ushbu yutuqlarning qo‘lga kiritilishida Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimovning tarixiy xizmatlari beqiyos bo‘lganini bugun barchamiz, butun xalqimiz takroran esga olishimiz tabiiydir. Bugun azim poytaxtimiz Toshkent shahrida, Oqsaroy qarorgohi oldida Islom Abdug‘aniyevichning haykalini ochdik. 2-sentabr kuni esa Islom aka tug‘ilib voyaga yetgan Samarqand shahrida u kishining haykali ochiladi. Nasib etsa, 2018-yil 30-yanvarda – u kishi tug‘ilgan kunga 80 yil to‘ladigan sanada Qarshi shahrida Birinchi Prezidentimizga haykal o‘rnatish, Samarqand shahrida yodgorlik majmuasi barpo etish ishlarini to‘la yakuniga yetkazib, ularning ham tantanali ochilish marosimlarini o‘tkazamiz. Bugun barchamiz bir fikrda yakdilmiz: Birinchi Prezidentimizning Vatan va davlat oldidagi buyuk tarixiy xizmatlari, so‘nmas xotirasi xalqimiz qalbida abadiy yashaydi. Hurmatli vatandoshlar! Yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni, xalqimizning munosib hayot kechirishini ta’minlash borasida bugun oldimizda yanada muhim va dolzarb vazifalar turganini biz har tomonlama chuqur anglaymiz. Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan bugungi keskin bir davr barchamizdan yangicha ishlash va fikrlashni, yuqori darajada safarbarlikni talab etmoqda. Oldimizda turgan ana shu ulkan vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga ko‘tarish maqsadida 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini qabul qildik. Ushbu Strategiyada davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini isloh qilish, iqtisodiyot va ijtimoiy sohani yanada rivojlantirish, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosatni izchil davom ettirish kabi masalalar taraqqiyotimizning asosiy yo‘nalishlari sifatida belgilab olindi. Harakatlar strategiyasida “Xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak” degan tamoyil davlat siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangani albatta bejiz emas. Birinchidan, bugungi kunda barcha bo‘g‘indagi hokimlar, vazirlik va idoralar, prokuratura, sud-huquq va ichki ishlar organlari rahbarlari, deputat va senatorlar bevosita joylarga chiqib, o‘z faoliyati bo‘yicha xalq oldida hisobоt bermoqda. Mahallama-mahalla, uyma-uy yurib, odamlarning hayotiy muammolarini o‘rganmoqda, ularni qonuniy asosda hal qilish uchun amaliy yordam ko‘rsatmoqda. Ikkinchidan, biz iqtisodiyotimizni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarish, mamlakatimizning eksport salohiyatini oshirish va shu tariqa jahon bozorida munosib va mustahkam o‘rin egallashga asosiy e’tibor qaratmoqdamiz. Shu maqsadda o‘tgan qisqa davrda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida minglab loyihalar amalga oshirilib, yuqori texnologiyalarga asoslangan zamonaviy zavod va fabrikalar barpo etilayotgani, yangi ish o‘rinlari tashkil qilinayotganini ta’kidlash lozim. Bugungi va ertangi taraqqiyotimiz bevosita bog‘liq bo‘lgan qishloq xo‘jaligi sohasida tarkibiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, qishloq xo‘jalik ekinlarini joylashtirishda an’anaviy yondashuvlardan voz kechib, dehqonlar daromadini ko‘paytiradigan, eksportga yo‘naltirilgan mahsulotlarni yetishtirishga investitsiyalar jalb qilinayotgani sizlarga yaxshi ma’lum. Mamlakatimizning barqaror taraqqiyotini ta’minlash maqsadida “Xalq boy bo‘lsa, davlat ham boy va qudratli bo‘ladi” degan tamoyildan kelib chiqib, bugungi kunda yurtimizda ishbilarmonlik va tadbirkorlik muhitini tubdan yaxshilash uchun yangi imkoniyat va imtiyozlar yaratilmoqda. Eng muhimi, bu soha ming-minglab fuqarolarimiz, avvalo, yoshlarimiz uchun halol mehnat qilib, daromad topish, el farovonligini oshirishda mustahkam zamin bo‘layotgani barchamizni xursand qiladi. Uchinchidan, ijtimoiy sohalar, ayniqsa, odamlarda eng ko‘p e’tiroz uyg‘otayotgan sog‘liqni saqlash, ta’lim-tarbiya, tabiiy gaz va elektr energiyasi, ichimlik suvi ta’minoti, kommunal xizmat, yo‘l qurilishi sohalarida mavjud ahvolni ijobiy tomonga o‘zgartirish, ichki ishlar idoralarining faoliyat samaradorligini oshirish bo‘yicha olib borilayotgan ishlardan ham albatta xabardorsiz. Uzoq yillardan buyon xalqimizni qiynab kelayotgan o‘tkir bir muammo – arzon uy-joylar masalasini hal etish maqsadida biz 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan alohida dastur qabul qildik. Ushbu dasturga binoan kelgusi besh yilda 1 ming 136 ta ko‘p qavatli, arzon uy-joylar, jumladan, qishloq joylarda yangi namunaviy loyihalar asosida 100 mingdan ortiq turar joy binolari barpo etiladi. Shu kunlarda faqat qishloq joylarning o‘zida joriy yilda qurib bitkazilgan yangi uylarda 5 mingdan ortiq oila hovli to‘ylarini o‘tkazayotgani albatta hammamizni quvontiradi. Bu ishlarni izchil davom ettirish haqida gapirar ekanmiz, insonlarning dardu tashvishini o‘ylab yashash biz uchun odamiylikning eng oliy mezoni, eng muhim vazifa bo‘lib qolishini alohida ta’kidlamoqchiman. Chunki xalqimiz o‘z hayotidagi ijobiy o‘zgarishlarni kelajakda emas, balki bugun ko‘rishni, ulardan bugun bahramand bo‘lishni istaydi. Aholimizning ana shunday tabiiy istak va talablarini bajarish barcha rahbar va yetakchilarning asosiy burchi va vazifasiga aylanishi shart. To‘rtinchidan, biz parlament va fuqarolik jamiyatining muhim institutlari bo‘lgan siyosiy partiyalar, jamoat tashkilotlari faoliyatini yangi bosqichga ko‘tarishga alohida e’tibor bermoqdamiz. Jumladan, keyingi paytda mahalla tizimi, “Nuroniy” jamg‘armasi, Xotin-qizlar qo‘mitasi, yoshlar tashkiloti faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha qabul qilingan farmon va qarorlar o‘zining dastlabki natijasini berayotganini ta’kidlash lozim. Ayniqsa, mamlakatimiz yoshlarining huquq va manfaatlarini har tomonlama himoya qilish maqsadida O‘zbekiston yoshlar ittifoqi tuzilgani va bu tashkilotning hayotimizdagi o‘rni va nufuzini oshirish, unga yangi imtiyoz hamda imkoniyatlar berish bo‘yicha amalga oshirayotgan ishlarimiz haqida alohida to‘xtalib o‘tmoqchiman. Chunki mamlakatimizning taqdiri va kelajagi uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga, bu yo‘lda bor bilim va salohiyatini safarbar etishga qodir bo‘lgan, azmu shijoatli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish – biz uchun eng muhim masaladir. O‘zbekiston yoshlar ittifoqi o‘zining amaliy faoliyati bilan barchamizning, birinchi navbatda, yoshlarimizning umidlarini albatta oqlaydi, deb ishonamiz. Bugungi davr talabi, xalqimizning xohish va istaklarini inobatga olib, ilm-fan, ta’lim-tarbiya tizimida ham jiddiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Maktab ta’lim tizimi tubdan o‘zgartirilib, 11 yillik umumiy o‘rta ta’lim qayta tiklanmoqda. Mamlakatimizning qator hududlarida yangi oliy ta’lim muassasalari, ilmiy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o‘quv yurtlariga qabul kvotalari sezilarli darajada kengaytirildi. Sirtqi va kechki oliy ta’lim shakllari tiklanmoqda. Shuningdek, bu borada bizni eng ko‘p o‘ylantirayotgan masalalardan biri – maktabgacha ta’lim tizimi tubdan isloh qilinmoqda. Maqsadimiz kelgusi 3-4 yilda mamlakatimizdagi bog‘cha yoshidagi bolalarni ana shunday ta’lim muassasalariga to‘liq qamrab olishdan iborat va biz bunga albatta erishamiz. Ushbu maqsadda ayni kunlarda maxsus davlat dasturi tayyorlanmoqda. Beshinchidan, respublikamizda ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash, diniy ekstremizm va terrorizm xavfiga qarshi kurash olib borish bo‘yicha ishlar ham yangicha yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. Hayotda bilib-bilmay adashgan odamlarni to‘g‘ri yo‘lga solish, kechirimli bo‘lish, ularni sog‘lom hayotga qaytarish masalalari ham diqqat markazimizda turibdi. Biz bir hayotiy haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak. Ya’ni xato qilgan, yo‘ldan adashgan odamni “yomon” deb chetga surib qo‘ysak, u yomon bo‘lib qolaveradi. Yomonni yaxshi qilish, uni do‘stga aylantirish – bu faqat sog‘lom jamiyatning qo‘lidan keladi. Jamiyatimizda sog‘lom fikr, sog‘lom kuch ustuvor bo‘lishi uchun biz ma’naviy hayotimizni yuksaltirish, aholi, avvalo yoshlarimizni turli zararli ta’sirlardan asrash, ularni har tomonlama yetuk insonlar qilib tarbiyalash haqida muntazam o‘ylashimiz, faol ish olib borishimiz zarur. Bu borada amalga oshirayotgan islohotlarimiz, xususan, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish, madaniyat va san’at tashkilotlari, ijodiy uyushmalar va ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish, soha xodimlari mehnatini munosib qadrlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar sizlarga yaxshi ma’lum, albatta. Ayni vaqtda bunday keng ko‘lamli ishlarimiz biz boshlagan islohotlarning faqat bir qismi, dastlabki qadamlar ekanini ta’kidlash lozim. Oldimizga qo‘ygan yuksak maqsad va rejalarimizni real natijaga aylantirish uchun hammamiz bor kuch va bilimimizni ayamasdan, fidokorona va vijdonan mehnat qilishimiz, tashabbus ko‘rsatib ishlashimiz zarur. Shuning uchun ham, kelgusi ikki yil bizning faoliyatimizda favqulodda safarbarlikni talab etadigan davr bo‘ladi va bu vazifani barchamiz sidqidildan bajarishni ta’minlashimiz albatta lozim. Xalqimiz bizdan shuni kutyapti. Bu borada, ayniqsa, jamiyatimizda tinchlik-osoyishtalik, o‘zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlash, Qurolli Kuchlarimizning salohiyatini oshirish doimiy e’tiborimiz markazida bo‘lib qoladi. Qadrli do‘stlar! Bugun biz mamlakatimizni har tomonlama modernizatsiya qilish, tarkibiy o‘zgarishlar va demokratik islohotlarni chuqurlashtirish, mustaqilligimizni yanada mustahkamlash bo‘yicha ulkan ishlarni boshlagan ekanmiz, ularni amalga oshirish tashqi omillarga ham bog‘liq ekanini yaxshi tushunamiz. Shuning uchun tashqi siyosatimizda uzoq-yaqin davlatlar, eng avvalo, bizga qo‘shni bo‘lgan Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaqin do‘stlik va o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalarini rivojlantirish eng muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib qoladi. Bu boradagi amaliy ishlarimizdan albatta xalqimiz xabardor. Fursatdan foydalanib, bugungi tantanamizda ishtirok etayotgan xorijiy mamlakatlarning elchilari va xalqaro tashkilotlar vakillariga, chet ellik mehmonlarimizga butun xalqimiz nomidan minnatdorlik bildirib, barcha davlatlar xalqlariga samimiy tabrik va salomlarimizni yo‘llashga ijozat bergaysiz. Aziz va muhtaram vatandoshlar! Bugun el-yurtimiz Mustaqillik bayrami bilan birga muborak Qurbon hayitini ham katta shodu xurramlik bilan kutib olmoqda. Bu ikki ulug‘ bayramning aynan bir kunga to‘g‘ri kelishida ham o‘ziga xos chuqur va ramziy ma’no bor. Mana shu imkoniyatdan foydalanib, siz, azizlarni ana shu qo‘shaloq ayyomlar bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Shu yuksak minbardan turib, barcha yutuqlarimiz, buyuk kelajagimiz ijodkori va bunyodkori bo‘lgan mard va olijanob, mehnatkash va tanti xalqimizga ta’zim qilaman. Bugungi ulug‘ ayyom kunlarida qalbimdagi eng ezgu tilaklarimni mujassam qilib aytmoqchiman: Betakror Vatanimiz ravnaqi yo‘lida sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon tolmaylik, charchamaylik! Barchamizga, jonajon yurtimizning kamolini, farzandlarimiz va nabiralarimizning baxtu iqbolini ko‘rish nasib etsin! O‘zbekistonimiz doimo gullab-yashnasin! Mustaqilligimiz abadiy bo‘lsin!

2017-08-27

Наследие великих мыслителей

28 августа в соответствии с распоряжением Кабинета Министров в Самарканде открыва¬ется международная научная конференция «Центральноазиатский Ренессанс в истории мировой цивилизации», направленная на глубокое изучение и осмысление непреходящего значения исторического наследия исследователей и мыслителей региона, широкое ознаком¬ление отечественной и мировой общественности с их бесценным вкладом в развитие науки. В преддверии столь масштабного события “ПВ" начинает публикацию материалов ведущих ученых Узбекистана на эту тему.В условиях сложных глобализационных процессов важную роль имеет международное гуманитарное сотрудничество - ключевой аспект национального, регионального и общеми¬рового Аналога и устойчивого развития.входящим в сокровищни¬цу мировой цивилизации. Всей планете известны выдающимися открытиями в области математики, астрономии, геодезии, минера¬логии, фармакологии, медицины, общество¬ведения такие наши великие предки, как Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Мирзо Улугбек и многие другие. Так, с именем Хорезми связано первое употребление понятий алгоритм и нуль, десятичной системы, Улугбек еще в XV веке построил в Самарканде обсерваторию и создал там звездные таблицы, отличавшиеся особой точностью. Труд Авиценны "Канон врачебной науки" около 500 лет изучался студентами-медиками в самых известных ев¬ропейских вузах.Теория и практика государства и общества также была предметом обсуждения многих мыслителей и государственных деятелей Центральной Азии. Так, Фараби первым из средневековых мыслителей разработал учение об особенностях и структуре социальной жизни. В своем "Трактате о взглядах жителей доброде-тельного города" он отмечал, что управление страной бывает двух типов: первое - ведущее жителей к истинному счастью и второе - к иллюзорному, ложному. Великий же визирь государства Сельджукидов Низам уль-Мульк подробно описал принципы государственного управления, правила воспитания, моральные и функциональные качества владык и чиновни¬ков, а выдающийся поэт Алишер Навои - качества "совершенного человека и правителя". Во многих исторических источниках сообщается о необходимости воспитания высоких мораль¬ных качеств и образованности чиновников, преданности в служении своему государству, что свидетельствует о серьезных требованиях к подготовке кадров для ведения активных внутри- и межгосударственных отношений. Взгляды наших мыслителей оказали немалое влияние на их европейских коллег.Следует также отметить выдающиеся зас¬луги, в том числе дипломатические,  Амира Темура, способствовавшие укреплению диалога государств Запада и Востока. Его слова "совет, благоразумие, обдуманность вдесятеро полезнее в политике, чем сила оружия" являются не только квинтэссенцией всей его деятельности, но и актуальны для современности, поскольку в них заключен принцип превентивной дипломатии, когда политическим путем решаются спорные вопросы и конфликтные ситуации. Эти идеи приняты за основу ООН и другими международными и региональными организациями.Великий индийский государственный деятель и мыслитель Джавахарлал Неру подчер¬кивал, что основанная Бабуром династия сыграла огромную роль в истории развития этой страны. Бабуриды внесли большой вклад не только в укрепление национальной государственности, но и межэтнической и межконфессиональной толерантности. Общность исторических процессов стала важ¬ным фактором налаживания тесных связей между нашими странами.Другой видный представитель нашей науки - Беруни. Обладая энциклопедическими знаниями, он мог вести глубоко научную дискуссию со специалистом любой отрасли - от математики и астрономии до поэзии и истории. Прекрасно владел санскритом, арабским, персидским, согдийским, сирийским, древнееврейским, греческим и другими языками. Еще задолго до открытия амери-канского континента предсказал его существование. Все его произведения о традиициях, культуре и истории других народов проникнуты духом высочайшего уважения к ним. Известный американский профессор Фре¬дерик Старр отмечает, что Беруни был мостом между античным миром и европейскими исследователями, он совершил свои откры¬тия благодаря систематическому и строгому применению логических размышлений, бу¬дучи не ограниченным религиозными догмами и светскими концепциями.Также Старр указывает на то, что в течение нескольких столетий Центральная Азия была интеллектуальным хабом мира. Мыслители края сыграли огромную роль в развитии взаимообмена достижениями материальной и ду¬ховной культуры народов Востока и Запада. В ту пору на арабский язык были переведены сочинения Платона, Аристотеля, Архимеда, Сократа, Гиппократа, многие из них именно так вошли позднее в европейскую культуру. В свою очередь, на латынь были переведены труды Аль-Хорезми, Фергани, Фараби, Ибн Сины, пополнившие знания европейцев о ма¬тематике, астрономии, медицине.По мнению известного историка экономики профессора Андрю Гунтера Франка, Центральная Азия действительно на протяжении столетий была важным связующим звеном между разными частями континента, а также Азией и Европой. Он определяет статус регио¬на, употребляя выражение "Centrality of Central Asia" - центричность Центральной Азии. Немецкий ученый Адам Мец также отмечает, что гуманизм средневекового европейского Ренессанса не был бы возможен без раннего взрыва изучения философии на нашей земле. Все это доказывает несостоятельность различных однобоко ориентированных концепций развития Востока и Запада, подтверждает единство и взаимосвязанность исторических f, процессов различных регионов мира.Таким образом, долгое время эта древняя земля оставалась очагом просвещения и науки, одним из центров мировой цивилизации, а стремление к знаниям всегда было неотъемлемой частью менталитета нашего народа. Величайшая заслуга мыслителей средневековья состоит в том, что они высказывали идеи об общечеловеческом, общественном и государственном развитии, основанном на идеях гуманизма, просвещения и взаимоуважения. Эти ученые отличались высокой академической мобильностью и сыграли значительную роль в становлении наук в различных странах Востока, расширении взаимообмена между регионами и континентами и развитии миро¬вой цивилизации в целом.Современный Узбекистан продолжает тра¬диции развития межкультурного и межцивилизационного диалога. За многие века совместного проживания здесь представителей различных наций и вероисповеданий были установлены традиции взаимного уважения и толерантности. Наша и другие страны стали активными участниками различных проектов возрождения Великого шелкового пути, стимулирующих экономическое и политическое сотрудничество с государствами Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В углублении этого диалога огромна роль исторического наследия. Его постижение помогает в осмыслении общности народов и общемировых процессов и понимании будущих перспектив.

2017-08-07

Достижения в развитии автотранспорта за годы независимости

Транспортные пути издревле считались одним из основных источников дохода государства. Со временем транспорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. В Узбекистане за годы независимости произошли существенные институциональные и правовые преобразования в транспортной сфере. В этом деле не стал исключением и автомобильный транспорт. Так, Указ Президента Республики Узбекистан от 4 июня 2001 года «О демонополизации и совершенствовании управления в сфере автомобильного транспорта» стал основополагающим документом в реформировании сектора. Согласно документу реализованы поэтапные мероприятия по усовершенствованию системы управления, сокращению лишних структур, закончены работы по приватизации государственных объектов.Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта является специальным уполномоченным государственным органом управления в сфере автомобильного транспорта. Агентством осуществляется поступательная работа по проведению государственной транспортной политики, развитию рынка услуг, а также содействию в обеспечении безопасности перевозок на автомобильном и речном транспорте.В годы независимости принят ряд законов республики, указов главы государства и постановлений правительства (в целом свыше 130 нормативно-правовых документов), направленных на развитие сферы автомобильного транспорта, дальнейшего улучшения качества и культуры обслуживания пассажиров. Среди них Законы «Об автомобильном транспорте», «О городском пассажирском транспорте», «О безопасности дорожного движения».На сегодняшний день Узбекистан, наряду со странами Европейской конференции министров транспорта, полностью придерживается квалификационных требований Европейского союза по автомобильным перевозкам.В результате создания благоприятных условий в республике и развития здоровой конкурентной среды на рынке автотранспортных услуг из года в год увеличивается количество пассажиров и объем грузов, перевозимых автомобильным транспортом. Так, если в 2000 году в стране насчитывалось 2032 пассажирских маршрута, то на 1 января 2017 года их количество составило 4351.Важным новым стимулом для развития сферы стало принятое 10 января текущего года Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему усовершенствованию системы транспортного обслуживания населения и пассажирского автобусного сообщения в городах и селах». Документом предусмотрены в течение 5 лет приобретение 2912 автобусов, открытие 303 новых автобусных сообщений, строительство и реконструкция 74 автовокзалов и автостанций. Также намечено поэтапное внедрение до 1 июля 2018 года в Нукусе и областных центрах системы безналичной оплаты за проезд в городском пассажирском транспорте и дистанционного GPS-наблюдения работы автобусов и микроавтобусов.К настоящему времени в соответствии с постановлением уже открыт 41 новый автобусный маршрут, приобретены 285 автобусов, начаты работы по строительству 7 новых автостанций и реконструкции 6 существующих. В Андижане, Гулистане и Фергане уже внедрена система дистанционного GPS-наблюдения. А с 1 мая во всех автобусных маршрутах города Андижана внедрена система безналичной оплаты за проезд в пассажирском транспорте.В Узбекистане уделяется особое внимание и развитию транспортных сообщений на международном направлении. На сегодняшний день свыше 320 перевозчиков республики имеют лицензии на право осуществления перевозок вне страны. Это, в свою очередь, улучшает возможности доставки продукции Узбекистана на мировые рынки.В целях создания для отечественных автоперевозчиков благоприятных и правовых условий республика заключила ряд международных договоров и двусторонних межгосударственных соглашений. В частности, Узбекистан является участником 9 международных конвенций и 2 соглашений. С 26 странами Европы, Азии и СНГ подписаны двусторонние межгосударственные соглашения об автомобильном сообщении.ИА «Жахон»(Материал подготовлен на основе информации Узбекского агентство автомобильного и речного транспорта)

2017-08-07

Крылья независимой страны

Сегодня в Узбекистане в полном разгаре подготовка к достойному празднованию 26-й годовщины государственной независимости. И это та самая пора, когда страна анализирует пройденный нелегкий путь, отмечает достижения. В череде множества событий, которые определили сегодняшний день и светлое будущее республики, создание 25 лет назад Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». За это время бренд Uzbekistan Airways стал известен и признан во всем мире как стабильный, безопасный и надежный авиаперевозчик. Последний пример – оценка вице-президента корпорации Boeing по Ближнему Востоку, России и Центральной Азии Мартина Бентротта. «Мы гордимся сотрудничеством с НАК Узбекистана, отдаем должное профессионализму и уровню компетентности его работников, их инжиниринговой и летной подготовки, - отметил он. - Буквально на днях авиакомпания получила от корпорации специальный сертификат за успешную, безаварийную эксплуатацию самолетов Dreamliner».Гражданской авиации Узбекистана есть чем гордиться. Современные комфортабельные авиалайнеры страны регулярно приземляются в около 50 городах Европы, Азии и Америки, выполняют чартерные рейсы от Аляски до Новой Зеландии. Пилоты Узбекистана уже давно освоили эксплуатацию современных воздушных судов, а сегодня управляют самолетами нового поколения.Сегодня на «лайнерах мечты» успешно выполняются рейсы в Дубай, Дели, Амритсар, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт-на-Майне, Москву, Куала-Лумпур и Сингапур, а также через Ригу в Нью-Йорк. А 27 июля впервые в истории Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» запустила первый беспосадочный полет на «Дримлайнере» по маршруту Ташкент – Нью-Йорк – Ташкент.За прошедшие годы в отрасли реализовано множество крупных проектов. Модернизирована наземная инфраструктура аэропортов, полностью обновлен авиапарк воздушных судов. Открыты новые маршруты, построены современные терминалы и аэровокзалы с высокой пропускной способностью, внедрены передовые технологии.В аэропортах введены в эксплуатацию современные мини-центры Управления воздушным движением (УВД) и новая аэронавигационная система. Каждый лайнер в небе Узбекистана находится под постоянным контролем высококвалифицированных диспетчеров Центра «Узаэронавигация».Все 11 аэропортов республики имеют статус международных и обеспечены надежной и совершенной досмотровой техникой. Современные пассажирские терминалы оснащены всеми удобствами и оборудованием, отвечающим международным стандартам. В столичной воздушной гавани к услугам пассажиров зал вылета с повышенным уровнем комфортности Business Lounge.Международный интермодальный центр логистики, созданный на базе аэропорта «Навои», является одним из крупнейших и наиболее высокотехнологичных авиагрузовых комплексов региона. Сегодня он соединяет Узбекистан с такими основными аналогичными центрами Евразии, как Франкфурт, Милан, Вена, Осло, Базель, Сарагоса, Дубай, Дели, Инчхон, Тяньцзинь, Ханой и Шанхай.Значимую роль в развитии сельского и водного хозяйства и туристического потенциала республики играет авиакомпания «Специальные авиационные работы» (САР), входящая в структуру НАК и имеющая в своем парке самолеты Ан-2 и многофункциональные вертолеты Ми-8МТВ.На международном рынке авиационных услуг все больше заказчиков, желающих сотрудничать с узбекской авиакомпанией в деле технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Благодаря собственной авиаремонтной базе национальный авиаперевозчик может самостоятельно и качественно поддерживать летную годность своих самолетов и оказывать услуги зарубежным авиакомпаниям.На предприятии Uzbekistan Airways Тесhnics, выполняющем все виды обслуживания и ремонта самолетов различных модификаций, включая Воеing 787 Dreamliner, создан Центр по ремонту композитных материалов.Авиакомпания создала собственную базу подготовки, обучения и повышения квалификации персонала. Учебно-тренировочный центр имеет профессиональный преподавательский состав и Тренажерный центр с различными видами высокотехнологичного оборудования для этих целей, в том числе полнопилотажные full-flight симуляторы, что позволяет предлагать услуги по подготовке и обучению летного состава и зарубежным авиакомпаниям.Таким образом, достигнутые национальным авиаперевозчиком за эти годы успехи и планы на перспективу демонстрируют высокую динамику развития и значительный прогресс гражданской авиации Узбекистана. Подписанный контракт на получение еще четырех самолетов Воеing 787 Dreamliner и реализуемый сегодня проект по строительству современного аэропортового комплекса на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» выведут статус сектора на качественно новый уровень. ИА «Жахон»(Материал подготовлен по информации НАК «Узбекистон хаво йуллари»)

2017-08-07

Суть судебно-правовых реформ за годы независимости

Основными целями осуществляемых сегодня в Узбекистане реформ в судебно-правовой сфере являются обеспечение подлинной справедливости в обществе, укрепление доверия населения к системе отправления правосудия путем превращения ее в основного гаранта принципов гуманизма, эффективной защиты прав человека.С обретением нашей страной независимости основой судебно-правовой реформы стала идея возрождения судопроизводства как действенного механизма осуществления справедливого правосудия. В целях достижения данной цели были созданы фундаментальные законодательные основы, гарантирующие судебную защиту прав и законных интересов граждан, приняты Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Созданы новые структуры судебной власти.Уже в первом Законе «О судах» от 2 сентября 1993 года закреплены такие общепризнанные принципы, как презумпция невиновности, право на защиту, состязательность и гласность судебного процесса, другие принципы, получившие затем развитие в новых кодексах и других законодательных актах.Важным этапом реформирования сферы стало принятие новой редакции Закона «О судах» от 14 декабря 2000 года. В данном документе была закреплена специализация судов, определен механизм образования самостоятельных судов по уголовным делам. Это обеспечило повышение качества рассмотрения дел, усилила гарантии защиты прав и свобод граждан.Краеугольным направлением реформирования судебно-правовой сферы стали либерализация, гуманизация и декриминализация уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Внедрение института примирения в соответствии с многовековыми традициями узбекского народа, такими как милосердие и умение прощать, подняло систему на новый этап модернизации. Важнейшим шагом стала и отмена смертной казни с 1 января 2008 года. Кроме того, высшая мера наказания - пожизненное лишение свободы применяется только по двум видам преступлений - за терроризм и умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, по которым могут быть применены также альтернативные, менее суровые карательные меры. При этом данный вид наказания в Узбекистане не может быть назначен женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, мужчинам старше шестидесяти лет.За годы независимости были приняты и ряд нормативных документов, защищающих права и интересы предпринимателей, имущество. В качестве одного из существенных шагов в этом направлении явился Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению надежной защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного развития» от 15 мая 2015 года. Документом утверждена Программа, направленная на повышение ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц государственных, правоохранительных и контролирующих органов за воспрепятствование и незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность, нарушение прав частных собственников.В соответствии с данным Указом 20 августа 2015 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на дальнейшее усиление надежной защиты частной собственности, субъектов предпринимательства, снятие преград для их ускоренного развития». Этот акт является масштабным по своему характеру, способствовавшим либерализации уголовного законодательства посредством имплементации ряда международных правовых норм, включая Конвенцию ООН против коррупции.Также декриминализованы отдельные нормы Уголовного кодекса страны путем закрепления возможности неприменения наказания в виде лишения свободы в случае возмещения ущерба.Реформы в судебно-правовой системе вышли на совершенно новый уровень с вступлением Шавката Мирзиёева в должность Президента Республики Узбекистан. Так, в принятой по его инициативе Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах отдельным направлением обозначено обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. Оно направлено, прежде всего, на укрепление подлинной независимости судебной власти и гарантий надежной защиты прав и свобод граждан, совершенствование административного, уголовного, гражданского и хозяйственного законодательства, повышение эффективности системы противодействия преступности и профилактики правонарушений, полную реализацию принципа состязательности в судебном процессе, совершенствование системы оказания юридической помощи и правовых услуг.В этом контексте принятие 21 февраля 2017 года Указа «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан» заметно повысило качество работы судов, обеспечило принципы подлинной справедливости в отправлении правосудия.Значимым положением документа стало объединение Верховного суда и Высшего хозяйственного суда в единый высший орган в сфере гражданского, уголовного, административного и экономического судопроизводства – Верховный суд Республики Узбекистан. Эта реформа привела к устранению дублирования функций управления судебной системой и формированию единой судебной практики.В целях соблюдения принципа независимости судебной власти, самостоятельного решения вопросов материально-технического и финансового обеспечения судов Указом образован Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан.Таким образом, вышеизложенное свидетельствует о том, что сегодня в Узбекистане на новый уровень поднята начатая в годы независимости активная работа по совершенствованию судебно-правовой системы страны. Проводимые в этой сфере реформы способствуют построению правового демократического государства и сильного гражданского общества на основе принципов гуманизма и справедливости и служат результативному обеспечению защиты прав и свобод граждан.ИА «Жахон»

2017-08-07

За 26 лет достигнута энергетическая независимость

Энергетическая независимость - залог успешного развития экономики любой страны. От состояния электроэнергетики зависят темпы экономического роста, показатели производительности труда, уровень благополучия населения. Большой потенциал Узбекистана и эффективное государственное управление энергетикой позволяют полностью удовлетворять потребности страны за счет рационального использования собственных водно-энергетических ресурсов и углеводородного сырья.В нашей стране главной задачей, поставленной руководством за годы независимости перед специалистами, стало надежное и качественное энергоснабжение потребителей. В соответствии с этим отрасль развивается в опережающем порядке на основе внедрения современных высокоэффективных технологий. Например, с вводом парогазовых установок (ПГУ) на тепловых электростанциях АО «Узбекэнерго» снизились затраты на производство электроэнергии и значительно уменьшилось негативное влияние на окружающую среду.В соответствии с Программой мер по обеспечению структурных преобразований, модернизации и диверсификации производства на 2017-2021 годы предусмотрена реализация 29 приоритетных проектов с установкой новых генерирующих мощностей, которые позволят увеличить суммарную мощность электростанций страны в 1,5 раза.В настоящее время реализуется с десяток инвестиционных проектов в теплоэнергетике, обеспечивающих ввод дополнительных мощностей, с привлечением иностранных инвестиций, в том числе строительство ПГУ мощностью от 250 МВт до 450 МВт на действующих Талимарджанской, Навоийской и Тахиаташской ТЭС.Кроме того, продолжается строительство новой Туракурганской ТЭС с двумя блоками ПГУ мощностью по 450 МВт в Наманганской области, ввод в эксплуатацию которой в совокупности с развитием магистральных электрических сетей позволит значительно повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей Ферганской долины.Двукратное повышение эффективности использования природного газа последует в результате внедрения на теплоцентрали №4 в Ташкенте четырех газотурбинных установок (ГТУ) мощностью по 27 МВт, обеспечивающих комбинированное производство электрической и тепловой энергии.    Так, с 2016 года на Ангренской ТЭС работает энергоблок мощностью 130-150 МВт на основе внедрения современной технологии сжигания высокозольного угля. Следует отметить, что реализация проекта осуществлялось за счет кредита КНР для стран ШОС. В настоящее время на данной электростанции строится второй аналогичный энергоэффективный энергоблок. Будут продолжены работы по реконструкции, техническому перевооружению тепловых и гидроэлектростанций, а также их дальнейшему развитию в совокупности с расширением использования возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии в промышленных объемах. Благодаря продуманной энергополитике правительства Узбекистана, внедрению современных технологий и энергоустановок от ведущих компаний мира, модернизации и дальнейшему развитию сферы за годы независимости достигнута энергетическая независимость страны. Создана Единая энергосистема, которая обеспечивает параллельную и синхронную работу всех электростанций и позволяет осуществлять поставки электроэнергии потребителям независимо от их месторасположения, а также на экспорт.  ИА «Жахон»(Материал подготовлен на основе информации АО «Узбекэнерго»)

2017-08-07

«АЛДОВ ҚУРБОНИ БЎЛМАНГ!»

Тасаввур қилинг, кечагина уйида, оиласи бағрида хотиржам яшаган, топиш-тутишидан қаноатланган инсон бугун ўз нафсининг сўзига кириб, яқинларидан анча узоқда, хору зорликда, ҳақ-ҳуқуқидан буткул мосуво бўлиб, одам савдоси қурбонига айланиб қолмоқда. Айни пайтда ушбу иллат чегара танламаслиги ҳамда гирдобига, асосан, ёшлар ва аёлларни тортаётганлиги билан дунё ҳамжамиятида катта ташвиш ва хавотир уйғотаяпти. Тан олиш керакки, мазкур жиноий фаолият ортида донорлик, қуллик, ҳарбий тўқнашувларда фойдаланиш, фоҳишабозлик билан шуғулланишга мажбурлаш каби қабиҳ қилмишлар мужассамки, бунга қарши қатъий курашиш, аниқ чора-тадбирларни қўллаш бугунги кунда ҳаётий заруратдир.БМТ томонидан 2013 йилда 30 июль — Бутунжаҳон одам савдосига қарши курашиш куни сифатида белгиланган. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасида ушбу сана арафасида матбуот анжумани ташкил этилди. Мухбиримиз мазкур тадбир доирасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Жамоатчилик билан алоқалар ва ҳуқуқий ахборот бўлими бошлиғи Гулноза РАҲИМОВА билан мамлакатимизда одам савдосининг олдини олиш, унга қарши курашиш бўйича амалга оширилаётган ишлар хусусида суҳбатлашди.— Одам савдоси инсон шаъни, қадр-қиммати, осойишта турмуши ҳамда келажагига таҳдид соладиган трансмиллий жиноятлардан биридир. Буни кўплаб ҳаётий мисоллар орқали кузатишимиз мумкин. Ана шу йўналишда олиб борилаётган ишлар нечоғли самара бераяпти?— Таассуфки, айни даврга келиб, одам савдоси мўмай фойда келтирувчи фаолият турларидан бирига айланиб улгурди. Рақамларга эътибор қаратадиган бўлсак, ушбу иллат жаҳон миқёсида тобора чуқурроқ илдиз отиб бораётганига гувоҳ бўламиз. БМТ маълумотларига кўра, дунёда қулга айланиб қолаётган фуқароларнинг сони йилдан-йилга ортиб бораяпти. Айни вақтда мазкур иллат чангалига илиниб, аянчли аҳволга тушиб қолганлар сони 20 миллион нафардан ортиқни ташкил қилмоқда. Мутахассисларнинг айтишича, ҳар йили дунёда 4 миллиондан ортиқ инсон ўз эркига зид равишда қулга айланаяпти. Халқаро экспертлар берган маълумотларга кўра, мазкур жиноятдан тушаётган йиллик даромад миқдори қарийб 150 миллиард АҚШ долларини ташкил этади.2013 йилда БТМнинг Бош Ассамблеяси томонидан маъқулланган Резолюцияга асосан, 30 июль — Бутунжаҳон одам савдосига қарши курашиш куни, деб эълон қилинди ҳамда ушбу иллатга қарши янада жиддий курашиш долзарб, кечиктириб бўлмайдиган вазифа сифатида белгиланди. Ҳозирги кунга келиб, юртимизда бу борадаги ишлар таъсирчанлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу ўринда мазкур соҳада, энг аввало, халқаро ҳамжиҳатлик йўлга қўйилганини эътироф этиш жоиз. Ўзбекистон Республикаси БМТнинг Одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан танфурушликдан фойдаланилишига қарши кураш тўғрисидаги Конвенцияси ҳамда якуний Баённомаси, Трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши Конвенция ва уни тўлдирувчи “Одам савдосининг, айниқса аёллар ва болалар савдосининг олдини олиш ҳамда унга чек қўйиш ва унинг учун жазолаш ҳақида”ги қўшимча Баённомаси, Болаларни бошқа мамлакатларга ўғирлаб кетишнинг фуқаролик жиҳатлари тўғрисидаги Гаага конвенцияси каби кўплаб халқаро ҳужжатлар иштирокчисига айланди. Шунингдек, бу борада хорижий давлатлар билан уюшган жиноятчилик, шу жумладан, одам савдосининг хавфли кўринишларига қарши кураш ҳақида ўттиздан ортиқ шартнома ва келишувлар имзоланди.— Одам савдосига қарши самарали курашиш нафақат мазкур фаолиятни халқаро ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш, шу билан бирга, миллий қонунчиликни такомиллаштириш, унинг ижросини сўзсиз бажаришни ҳам тақозо этади. Шундай эмасми?— Дарҳақиқат, мамлакатимизда ушбу жиноятга қарши курашиш бўйича ҳуқуқий асослар яратилган. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йилда қабул қилинган “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни юртимизда бу офатга барҳам бериш, ундан жабрланганларни ҳимоя қилишда муҳим пойдевор бўлди. Бинобарин, мазкур ҳужжат “одам савдоси” тушунчасини халқаро стандартларга мувофиқ мустаҳкамлади ва ушбу фаолиятни амалга оширувчи давлат органлари ва уларнинг ваколатларини белгилаб берди. Шу билан бирга, одам савдоси қурбонларини ҳимоя қилиш ҳамда уларга ёрдам кўрсатиш масалаларини давлат миқёси даражасига кўтарди.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 8 июлдаги “Одам савдосига қарши курашиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан юқоридаги Қонун нормалари амалиётга татбиқ этилди. Мазкур ҳужжат билан 2008 — 2010 йилларда одам савдосига қарши курашиш самарадорлигини ошириш бўйича биринчи Миллий тадбирлар режаси тасдиқланиб, тегишли давлат органлари ва жамоат ташкилотлари олдига аниқ вазифалар қўйилди. Шуни қайд этиш керакки, ҳозир мамлакатимизда ана шу йўналишдаги бешинчи чора-тадбирлар дастури амалга оширилаяпти.Одам савдоси жабрдийдаларига ёрдам бериш ва уларни ҳимоя қилиш бўйича Республика реабилитация маркази ташкил қилинди, унинг асосий вазифалари ва йўналишлари белгиланди, тузилмаси ҳамда низоми тасдиқланди. Марказ малакали мутахассислар билан таъминланган бўлиб, бу ерда одам савдоси жабрдийдаларининг яшаши, тиббий, психологик, юридик ва бошқа ёрдам олиши учун барча шароит яратилган.Мазкур Қонун қабул қилингани муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига киритилган ўзгартиш ва қўшимчаларга мувофиқ, ушбу тоифадаги жиноятлар учун жазо чоралари кучайтирилди.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2009 йил 23 июндаги “Ўзбекистон Республикасида паспорт тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони бу борада муҳим ҳужжатлардан бири эканини қайд этиш жоиз. Чунки биометрик маълумотларга эга паспортларнинг жорий этилгани давлат чегарасидан ўтишда шахсни тезкор ва аниқ идентификациялашда муҳим омил бўлмоқда.Қолаверса, 2013 йил 7 октябрда имзоланган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш, шунингдек айрим қонун ҳужжатларини ўз кучини йўқотган деб топиш тўғрисида”ги Қонун билан “Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида”ги Қонун ҳамда Меҳнат кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилди. Унга кўра, одам савдосидан жабрланганлар давлат томонидан аҳолининг айрим тоифаларини ишга жойлаштиришдаги қўшимча кафолатлар таъминланадиганлар орасига киритилган.— Ўзбекистон Республикаси Президентининг жорий йил 14 мартдаги қарори билан Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича 2017-2018 йилларга мўлжалланган Дастур тасдиқланиб, унда одам савдосига қарши курашишни янада такомиллаштиришга оид бир қатор муҳим тадбирлар киритилди. Шу хусусда ҳам тўхталиб ўтсангиз.— Дастурда, энг аввало, ушбу соҳага оид ҳуқуқий асосларни янада такомиллаштиришга доир чоралар акс этди. Чунончи, “Меҳнат миграцияси тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш, “Одам савдосига қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуннинг одам савдосидан жабрланганлар мажбурлов ёки таҳдид остида содир этган қилмиши учун фуқаролик, маъмурий ва жиноий жавобгарликдан озод қилиниши ҳақидаги нормасини амалга ошириш тартибини белгилаш назарда тутилди. Иш берувчиларнинг қатъий меҳнат қонунчилиги доирасида ходимлар билан меҳнат муносабатларига киришишларини рағбатлантириш, ходимларни, шу жумладан, якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан ноқонуний ва норасмий ёллашни истисно қилишга қаратилган қонун ҳужжатларини такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш муҳим жиҳатлардан бири бўлди. Хорижий давлатлардаги меҳнат мигрантлари муаммоларини таҳлил қилиш, уларни бартараф этишда амалий ёрдам бериш фаолиятини такомиллаштириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.Дастур асосида, шунингдек, 2017-2018 йилларда хорижий давлатларнинг ваколатли органлари билан одам савдосига қарши курашиш ва одам савдосидан жабрланганларга ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги шартномаларни тузишга оид таклифлар киритиш, республика ҳудудидан узоқ муддатга чиқиб кетган фуқаролар билан замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда ишлашни ташкил этиш тартибини белгилашга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари тайёрланди. Ўзбекистон Республикаси фуқароларига ташриф буюрган давлати, шу жумладан, дипломатик ваколатхоналар ва консуллик муассасаларининг жойлашуви ҳақидаги маълумотларни тақдим этувчи “Сафаркомпаси” электрон мобиль алоқа дастурини яратиш кўзда тутилгани алдов қурбонлари сони камайишига олиб келади.Бундан ташқари, давлатимиз раҳбарининг мазкур қарори билан Одам савдосига қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссияси тўғрисидаги янги низом ва унинг янгиланган таркиби тасдиқланди. Эндиликда ушбу комиссия фаолиятини бошқариш ИИВга ўтиб, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича, Вояга етмаганлар ишлари бўйича, Одам савдосига қарши курашиш бўйича ва Коррупцияга қарши курашиш бўйича республика идоралараро комиссиялар бўйича ягона мувофиқлаштирувчи орган этиб белгиланди.— Одам савдосига қарши курашишда тарғибот-тушунтириш тадбирларининг амалга оширилиши аҳоли, айниқса, ёшлар, хотин-қизларнинг ҳуқуқий саводхонлигини юксалтириш, ўз эркини бировлар қўлига топшириб қўйишнинг олдини олишда алоҳида аҳамият касб этади. Сизнинг бу борадаги фикрларингиз қандай?— Албатта, одам савдосига қарши курашишда аҳоли ўртасида ушбу иллатнинг хавфи ва оқибатлари ҳақида кенг тушунтириш ишларини олиб бориш, фуқароларни бу борадаги вазиятдан огоҳ этиш ҳамда хабардорлигини таъминлаш жуда муҳим. Шу мақсадда 330 мингдан ортиқ тарғибот тадбирлари ўтказилди, уларнинг 15 мингдан кўпини оммавий ахборот воситаларидаги чиқишлар ташкил этади. Шу жумладан, прокуратура органлари томонидан 2369 та учрашув, суҳбат, давра суҳбатлари уюштирилиб, 789 та оммавий ахборот воситасида чиқишлар қилинди.Айни пайтда ОАВ вакилларини одам савдосига қарши курашиш соҳасидаги халқаро норма ва стандартлар, миллий қонунчилик асослари ҳамда бу борадаги хорижий тажриба билан таништириш мақсадида кўплаб тадбирлар уюштирилмоқда. Мисол учун, шу йилнинг 17 — 23 июль кунлари прокуратура органларида одам савдосига қарши курашиш бўйича ахборот ҳафталиги ўтказилди. Унинг доирасида одам савдосига қарши курашиш ва олдини олиш мавзуида аҳоли ўртасида 440 та учрашув, давра суҳбатлари ҳамда бошқа тарғибот тадбирлари ташкил этилиб, матбуот, телевидение ва радио орқали 159 та чиқиш қилинди. Ўз навбатида, масъул ижрочилар билан ҳамкорликда семинарлар, конференциялар ташкил этиш, одам савдосига қарши курашишга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар мазмун-моҳиятини ижрочилар ва аҳолига етказиш режалаштирилган. Албатта, буларнинг барчаси одам савдосига қарши курашиш самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

2017-08-07

«ТРАФФИКИНГ: ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА»

Представьте, человек, который только вчера жил в окружении родных, сегодня находится вдалеке от дома в тяжелейших условиях: работает за гроши либо ему вообще не платят. Отобрали документы, нет возможности связаться с семьей. Бежать? Но куда? Ситуация безвыходная: в чужой стране, без денег и документов, не знает языка… Терпит унижения, оскорбления, избиения. В этой ситуации сегодня чаще оказываются женщины и дети, они легче идут на контакт, а значит, более уязвимы.По данным ООН, движущими силами торговли людьми — траффикинга — являются гендерное неравенство, коррупция, наличие спроса на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу на строительстве, обрабатывающем производстве, в промышленности и домашнем хозяйстве. Противодействие этому злу — актуальная задача всего мирового сообщества.30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми. В Узбекистане, как и во всем мире, проходят информационные акции, семинары и другие тематические мероприятия. Так, в Генеральной прокуратуре состоялась пресс-конференция, посвященная проблеме. Журналистам рассказали о мерах, реализуемых в нашей стране по противодействию современному рабству. Наш корреспондент побеседовал с начальником отдела по связям с общественностью и правовой информации Генеральной прокуратуры Гюльнозой Рахимовой.— Торговля людьми — это современная форма рабства, нарушение прав человека. Ежегодно тысячи мужчин, женщин и детей попадают в раскинутые преступниками сети как в своей стране, так и за рубежом. Насколько эффективны меры, реализуемые в данном направлении?— По данным ООН, во всем мире насчитывается свыше 20 миллионов жертв торговли людьми. Каждый год более четырех миллионов человек удерживаются против воли и эксплуатируются, утверждают специалисты. Этот вид незаконной деятельности сегодня превратился в один из самых прибыльных. По данным международных экспертов, годовой доход торговцев живым товаром составляет почти 150 миллиардов долларов. Траффикинг — проблема глобального масштаба, которая не признает национальных границ. Поэтому в борьбе с ним требуется международное сотрудничество в сфере обмена информацией и оказания взаимной помощи.Привлечению внимания мировой общественности к данной проблеме и активизации усилий стран по противодействию ей способствовало провозглашение Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году 30 июля Всемирным днем борьбы с торговлей людьми.Сегодня Узбекистан делает акцент на повышение действенности работы в этом направлении, в первую очередь за счет налаживания международного сотрудничества. Республика стала участницей Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей и других международных документов. Подписано более тридцати договоров и соглашений с иностранными государствами по борьбе с организованной преступностью, в том числе одним из опасных ее видов — торговлей людьми.— Эффективное противодействие торговле людьми предполагает не только международное правовое обеспечение деятельности, но и совершенствование национального законодательства с беспрекословным его исполнением, не так ли?— В стране создана правовая база по борьбе с этим транснациональным преступлением. Это прежде всего принятый в 2008 году Закон «О противодействии торговле людьми». В соответствии с международными стандартами в нем закреплено понятие «торговля людьми», определены уполномоченные государственные органы, осуществляющие деятельность по противодействию опасному явлению, их функции. Предусмотрены меры защиты, помощи, социальной реабилитации жертв.Постановлением Президента «О мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми» от 8 июля 2008 года утвержден первый Национальный план действий по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми на 2008—2010 годы. Перед министерствами, государственными комитетами, ведомствами, общественными объединениями и другими негосударственными некоммерческими организациями определены конкретные задачи и сроки. Сегодня в стране реализуется уже пятая подобная программа.Создан Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые оказывают необходимую медицинскую, психологическую, социальную, юридическую помощь пострадавшим, обеспечивают безопасность, помогают наладить контакт с родственниками. Созданы благоприятные условия для проживания.С принятием закона внесены изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Были усилены меры наказания за этот вид преступной деятельности. Одним из важных документов, направленных на дальнейшее совершенствование законодательства в данной сфере, стал Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан» от 23 июня 2009 года. Внедрение согласно указу биометрических паспортов позволило значительно усовершенствовать механизмы оперативной и точной идентификации личности при пересечении Государственной границы.Кроме того, законом от 7 октября 2013 года внесены изменения и дополнения в Закон «О занятости населения» и Трудовой кодекс Республики Узбекистан, в соответствии с которыми жертвы торговли людьми были включены в список отдельных категорий граждан, кому государство обеспечивает дополнительные гарантии при трудоустройстве.— Постановлением Президента от 14 марта текущего года утверждена Программа по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью на 2017—2018 годы, включающая ряд важных мер по дальнейшему совершенствованию борьбы с торговлей людьми. Расскажите об этом документе.— В программе прежде всего отражены меры, направленные на совершенствование правовой базы. В частности, предусмотрена разработка проекта закона «О трудовой миграции», планируется определение порядка реализации норм Закона «О противодействии торговле людьми», предусматривающих освобождение жертв от гражданской, административной и уголовной ответственности за деяния, совершенные под принуждением либо угрозой.Важным аспектом является и подготовка предложений по совершенствованию законодательных актов, направленных на стимулирование вступления работодателей в трудовые отношения с работниками строго в рамках трудового законодательства, а также на исключение незаконного и неофициального найма работников, в том числе индивидуальными предпринимателями.Отдельное внимание уделено и подготовке предложений по совершенствованию деятельности по анализу проблем трудовых мигрантов в зарубежных странах, оказанию практического содействия в их решении.В соответствии с программой будут внесены предложения о составлении с уполномоченными органами зарубежных государств соглашений по противодействию торговле людьми и оказанию правовой помощи потерпевшим, а также о подготовке проектов нормативно-правовых актов, которые определили бы порядок работы с гражданами, выехавшими за пределы страны на длительный срок, с использованием современных технологий. Предусмотрено создание электронного мобильного приложения «Сафар компаси» (Компас поездки), предоставляющего гражданам Республики Узбекистан доступ к необходимой информации о стране пребывания, включая местоположение дипломатических представительств, консульских учреждений. Это будет препятствовать попаданию людей в сети преступников.Кроме того, постановлением утверждено новое Положение о Республиканской межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, обновлен ее состав. Теперь управление деятельностью этой комиссии перешло к Министерству внутренних дел, а Генеральная прокуратура определена единым координирующим органом республиканских межведомственных комиссий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью, по делам несовершеннолетних, по противодействию торговле людьми и по противодействию коррупции.— Особое значение в повышении правовой грамотности населения, особенно женщин и молодежи, имеет информационная работа в рамках борьбы с торговлей людьми.— Безусловно, очень важно вести среди населения широкую разъяснительную работу об опасности и последствиях такого явления, как торговля людьми, информировать граждан о ситуации в данном направлении. С этой целью принято более 330 тысяч мер, свыше 15 тысяч посредством СМИ. В частности, органами прокуратуры организовано 2 369 встреч, бесед и «круглых столов», 789 выступлений в СМИ.В настоящее время проводится множество мероприятий с целью ознакомления представителей СМИ с международными нормами и стандартами в области противодействия торговле людьми, основами национального законодательства и зарубежной практикой. К примеру, 17—23 июля в органах прокуратуры проведена информационная неделя на эту тему: это 440 встреч, «круглых столов» и других разъяснительных мероприятий по вопросам борьбы с торговлей людьми, а также 159 выступлений по телевидению, радио, в печатных СМИ. Совместно с ответственными органами планируется организовать семинары и конференции, чтобы довести до исполнителей и населения суть и содержание нормативно-правовых актов по противодействию торговле людьми. Все это, конечно же, послужит повышению эффективности нашей работы.

2017-08-07

Backbone of Progress

On 27 June 2017, President of the Republic of Uzbekistan signed a decree on the arrangement of celebratory activities occasioned to the 26th anniversary of national independence.The festival is designated in the framework of practical, spiritual-enlightenment works as well as a promotional program that is built on the principal maxim “Uzbekistan worth sacrificing for”. The action plan is to be elaborated in accordance with the government program “The Year of Dialogue with the People and of Human Interests” and the Strategy of Actions for the Development of the Republic of Uzbekistan along Five Priority Areas in 2017-2021.Thus, what are these five priority areas like? It would be appropriate to clarify them here:The first track. Enhancement of democratic reforms and consolidation of the role of political parties and houses of the Oliy Majlis in the modernization of the country.The second track. Securing the rule of law and reforming the judicial system.The third track. Development and liberalization of the economy.The fourth track. Advancement of the social sphere.The fifth track. Provision for security, harmony among ethnic groups in the country and religious tolerance, conducting balanced, mutually advantageous and constructive foreign policy.We can illustrate the history of independence by enquiring into what has been done in these areas. Then the subject matter will be clearer. So, what does the preparation for festival in line with the government program “The Year of Dialogue with the People and of Human Interests” stand for?On 25 September 2016, Shavkat Mirziyoyev (then Prime Minister of the Republic of Uzbekistan and the acting President of the country) opened his virtual/online reception. The course for the dialogue with the people kicked off from this day.In the 4 December 2016 ballot, Shavkat Mirziyoyev elected President of the Republic of Uzbekistan on the basis of democratic choice. That brought about a new period in the history of our nation.During the election campaigning, the portrait of Shavkat Mirziyoyev, candidate for the post of President of the Republic of Uzbekistan, on public display across the country, had a subtitle underneath it: “We shall build the future together”.On 7 December 2016, at the festive meeting occasioned to the 24th anniversary of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev delivered a keynote speech entitled “Securing the rule of law and human interests is guarantee of the country’s progress and prosperity”. President-elect proposed to designate the pending year 2017 as the one of dialogue with the people and of human interests. At the joint session of houses of the Oliy Majlis occasioned to the ceremony of presidential inauguration, Shavkat Mirziyoyev’s speech came under the title “We shall build the free and peaceful state of Uzbekistan together with our courageous and noble people”.As it may be seen, there is a logical bond among those slogans and speeches. They imply, first and foremost, a union of people and the government. The virtual reception of President of the Republic of Uzbekistan has been functioning ever since its inception in September 2016. Similarly designated receptions have been set up at all organizations and agencies and local government bodies across the nation.The dialogue with citizens helps clarify the challenges faced by people in real life. And the general public is far from being dishonest to be waiting for the government to find solution to all problems they have. However, there are issues that ought to be addressed solely by the authorities or together with people.The enlightenment program approved to the preparation for and celebration of the 26th anniversary of the national independence clearly streamlines organizational, spiritual-enlightenment activities under the motto “We will build the great future together with our courageous and noble people” directed at the modernization of the country, enhancement of democratic reforms, consolidation of the role of the parliament and political parties as well as the quality and effectiveness of governance system, covering the efforts aimed at state and nation building through boosting the role of mass media and civil society institutions. Our country has passed an absolutely unique and historic path over the past years. Who has accomplished that objective? Of course, our courageous and noble people have, under the guidance of state authorities. Hence, again our development rests on this merger of the people and government. No one country has ever secured its noble ends without that union.Another principle is also very closely connected to the arguments we put forward. It says, “People are not supposed to serve the government agencies, but it is the latter who should serve the former”.Over the past 26 years, our people has built own national state. And nation-building is rather an imperative and complicated stage in the history of people and country.It gets especially clear if one imagines how it was thorny for a people who were forced to live under a colony system for about one and a half century. First, the people were devoid of political rights. It was compulsory to act and behave in accordance with the directive of the former ‘center’ on every issue.Second, economically our republic had been biased in development, i.e. it was designed to cultivate and deliver raw cotton, with menacing repercussions for the country and people. Because the “golden” rule of economics states that one who sells raw materials will not be well-off. Only 8-10 percent of 5 million tons of cotton produced in Uzbekistan was processed and reprocessed, while the rest used to be taken away and thus the principal profit was secured by other republics who reprocessed the crude.To visualize the circumstances more clearly let us to recall the statement voiced by Islam Karimov on 4 June 1990, which reads:“… The republic is in the bottom grade in the Soviet Union across all essential economic and social indicators. It ranks 12th in terms of GDP per capita and it is half the average indicator in the Union.In industrial efficiency, the republic’s indicator is 40 percent lesser, and in terms of agricultural effectiveness it is twice as low as in the USSR. The production of consumer goods per capita is also 40 percent of the average in the Union. We are in the bottom range in terms of income and consumption of essential products. In general, the people in Uzbekistan are consuming meat, milk and dairy, eggs twice as little as the people in the country as a whole. The share of people who earn less than 75 soums is 12 percent in the USSR, whereas the figure in our republic reaches 45 percent.”Third, the national spiritual foundation was inflicted a heavy damage. Despite the fact 75 percent of the population was ethnic Uzbeks and 15 percent of representatives of other ethnic groups spoke Uzbek well, it never was granted the status of state language. Over the years of colonialism, the residents of Uzbekistan were forced to learn first Arabic, then Latin, and eventually the Cyrillic alphabets. The aim was to make people devoid of its own fundamentals and legacy, and thus forget its own past. Our sacred religion was outraged, and all traditions and shrines were destroyed. Although, every nation develops on its own historical cores. It was confirmed plainly in the years of Uzbekistan’s independence. The greatest wealth achieved in the years of independence is the transformation in world outlook and the mindset of the  people. Hence, again the idea that “Spirituality is our most powerful and efficient weapon” will be our slogan.The history of humanity is suggestive of the truth that no country can advance alone, because numerous problems and issues in the world are resolved in a friendly atmosphere and jointly with partners. That is the reason why Uzbekistan follows the principle of ensuring the security and harmony among ethnic groups and inter-religious tolerance, cementing the sovereignty and independence through spearheading balanced, mutually advantageous and constructive foreign policy, embarking not on competition, but cooperation with neighboring nations, and seeking solution to problems in our region together.Telling the truth, the world community has but to listen to Uzbekistan when addressing issues concerning Central Asia. The friendly relations with our neighbors suit our national interests, and our standing in the international arena requires it so.Bolstering the national independence and protecting it never loses importance. We should realize that our pressing task is to provide for border security and maintain peace, enhance the capabilities of our armed forces, live vigilant in an era where the danger of mass culture, extremism, terrorism, radicalism has been mounting, so have rivalry and antagonism.The most precious place for human being is Motherland. Our Uzbekistan is unique and peerless. We can unreservedly be proud of it. That should be backed by its rich history, the present progress and the bright future.

2017-08-07

Ёшлар иттифоқи том маънода ёшлар манфаатини ҳимоя қиладиган, орзу-умидлари, иқтидор ва салоҳиятини рўёбга чиқара оладиган тизим бўлади

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2017 йил 5 июль куни “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолиятини қўллаб-қувватлаш тўғрисида”ги тарихий фармонни имзолади. Шу кундан эътиборан мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсати билан шуғулланадиган янги тузилма – Ўзбекистон ёшлар иттифоқи фаолият бошлади. Ташкилот олдида турган муҳим вазифалар ва уларни рўёбга чиқариш бўйича амалга оширилаётган ишлар хусусида ЎзА мухбири Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат маслаҳатчиси, Ўзбекистон ёшлар иттифоқи марказий кенгаши раиси Қаҳрамон Қуронбоев билан суҳбатлашди: – Қаҳрамон Қўчқорович, янги ташкилотга аксарият ёшлар хайрихоҳлик билдирмоқда. Лекин бироз шубҳа билан қараётганлар ҳам йўқ эмас. Буни ўз вақтида катта орзу-мақсадлар билан ташкил этилган “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати барча ёшларнинг том маънодаги таянчи ва суянчига айлана олмагани билан изоҳлаш мумкин. Бундай ҳолат қайта такрорланмаслиги учун Ёшлар иттифоқи нима ишлар қилмоқчи? – Аввало, ёшларни тинглаш механизмини йўлга қўямиз. Баландпарвоз гапларни бугун замон кўтармайди. Бундай усул билан ёшларнинг қалбига йўл топиш қийин. Амалий ишлар керак. Илгари ёшлар ташкилоти ёшлар ҳаётидаги қандай долзарб муаммоларни муҳокама этмасин, уларнинг аксарияти ўша ташкилотдан нарига ўтмас эди. Бир марта дардини, ташвишини айтган йигит ёки қиз мана шундай муносабатни кўргач, қайтиб бундай ташкилотга ишонмас, ўз билганича йўлида давом этаверарди. Ёшлар иттифоқи ташкилий тузилмасида юқоридан пастга қараб эмас, ҳар томонлама ҳаракатлана оладиган механизмни жорий қиляпмиз. Яъни ёшларнинг фикри, орзу-интилишлари, мақсади, энг муҳими, муаммоларини тинглаб, уларни ўз ўрнида ҳал қилиш принципи асосида иш тутилади. Ташкилотнинг энг қуйи бўғинидаги йигит ёки қизнинг фикри, ўртага ташлаган муаммоси, таклиф ва тавсиялари, аввало, ўша туман, вилоят даражасида ҳал этилиши зарур. Унда ҳал бўлмаса, Президент девони, Олий Мажлис Сенати доирасига олиб чиқилади. Бундан буён муаммони фақат ўрганиш эмас, балки уни ҳал этиш, келгусида олдини олиш йўлидан борамиз! Ёшлар биздан шуни кутяпти. Бугунги глобаллашаётган ҳаёт қанча мураккаб бўлмасин, биз ўз келажагимиз ҳақида чиндан қайғурсак, Ўзбекистон фуқароси бўлган бирорта ёшни эътибордан четда қолдиришга ҳаққимиз йўқ. – Куни кеча Ёш олимлар ва Ёш тадбиркорлар ассоциациялари, Ижодкор ёшлар уюшмасини тузиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Йил охиригача шунга ўхшаш тузилмалар сони 30 га етиши кутилмоқда. Ҳар бирининг фаолиятини ташкил этиш ва юритиш тўлиқ ёшлар ихтиёрига бериляпти. Бундай кенг кўламли ишни уддалашнинг масъулияти ҳам шунга яраша бўлади. – Президентимиз ёшларга бунёдкор куч сифатида қараб, уларнинг имкониятларига катта ишонч билдирди. Ҳаммамизни бир мақсад, бир ғоя бирлаштиради. Ҳамма нарса бошида қийин. Ёшлар ёшларга таъсир кўрсатадиган, ўз тақдирини ўзи белгилайдиган, ўзлари ўзларига кўмак, далда беришига имкон яратиш вақти келди. Президентимиз Ёшлар иттифоқи таркибида Ёш олимлар уюшмаси, Ёшлар туризми уюшмаси, Спорт клублари ва фитнес марказлари уюшмаси, Имконияти чекланган ёшлар уюшмаси, Ёшларга ижтимоий-психологик ёрдам кўрсатиш маркази каби тузилмаларни ташкил этишни таклиф қилганида мана шу ғоядан келиб чиққан эди. Албатта, Иттифоқ янги уюшмаларга ҳар томонлама амалий ёрдам кўрсатиб, ишини мувофиқлаштириб боради. Қолаверса, ҳар бирига улар билан бевосита ишлайдиган ҳукумат аъзолари ҳам бириктириб қўйилиши унинг самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Масалан, таълим тизимидаги ёшлар билан Бош вазир, олий ва ўрта махсус ҳамда халқ таълими вазирлари, ёшлар тадбиркорлиги ва фермерликни қўллаб-қувватлаш билан Бош вазирнинг биринчи ўринбосари, Бош вазир ўринбосари ва Савдо-саноат палатаси раиси, ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш билан Президентнинг Давлат маслаҳатчиси ва маданият вазири доимий иш олиб бориши белгиланди. Шундай имконият ва шароитлар яратилган бўлса-да, барча ишларнинг ҳаракатлантирувчи кучи – жойлардаги ёшлар иттифоқи тузилмасидир. Ёшларнинг истеъдоди ва салоҳиятини юзага чиқаришга ҳаракат қилмаса, турган гапки, жамиятда обрў-эътибор қозонолмайди. Аммо бу фақат истеъдодли ва жонкуяр ёшлар теграсида ўралашиб қолиш керак, дегани эмас. Олдинги хатолардан хулоса чиқариб, ҳар бир ёш билан алоҳида ишлаб, уларни ўрганиб, индивидуал ёндашган ҳолда фаоллар сафига қўшмагунимизча мақсадимизга эришдик, дея олмаймиз. Бизнинг барча режаларимиз шунга қаратилган. Дейлик, касб-ҳунар коллежида ўқийдиган йигит замонавий ахборот технологияларини яхши ўзлаштирган, компьютер дастурларини яратишга қодир. Уни Ёшлар иттифоқига жалб этиб, замонавий электрон қурилмалар учун янги дастурлар ёзиш, шу соҳадаги тадбиркорлик фаолиятига йўналтириш айни муддао. Агар бу ишни биз қилмасак, четдаги ғаразгўй кучлар фарзандларимизнинг билими ва қобилиятидан ўз мақсади йўлида фойдаланади. Шунинг учун янги уюшмани ташкил этиб, энди ишни юрита олармиканмиз, деган ҳадик билан яшашдан кўра, бор имкониятларни ишга солиб, эртага юзага келиши мумкин бўлган катта-катта муаммоларнинг олдини олган маъқул. – Президентимиз “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги маърузасида ёшларни манфаатдор қилиш тўғрисида гапирди. Бу борада қандай амалий чоралар кўриш мўлжалланган? – Биз ёш авлодга шунчаки расмий ташкилот аъзолигини эмас, уларнинг манфаатини том маънода ҳимоя қила оладиган муассаса тўғрисида гапиряпмиз. Бошқа томондан, Иттифоққа бирлашувчи биронта ҳам йигит-қиз бошқа сафдошларидан кам масъулият билан яшамаслиги, ишламаслиги керак. Ёшлар учун ҳамиша интиладиган бир маёқ зарур. Шундагина биз уларни ишонтиришимиз, бир мақсад сари йўналтиришимиз мумкин. Карьера кўплаб ёшлар учун ана шундай жозибадор маёқ вазифасини ўташи табиий. Зеро, ёш кадрлар салоҳиятидан оқилона фойдаланган, уларга ишонган мамлакат ҳамиша тараққиётга юз тутган. Бунга мисолларни ўзимизнинг тарихимиздан ҳам истаганча топишимиз мумкин. Президентимиз Ўзбекистон ёшлар иттифоқи давлат ва жамият учун раҳбар кадрларни тайёрлаб берадиган ўзига хос марказ бўлиши, замонавий тилда айтадиган бўлсак, ёшлар учун “социал лифт” вазифасини бажариши керак, дея алоҳида таъкидлади. Фикрлаш бир жойда тўхтаб турмагани каби замон, тараққиёт ҳам мудом ҳаракатда. Мана шу жараён билан қадам-бақадам юриш, ҳатто эртага нима бўлишини олдиндан кўра билиш учун, аввало, янги фикр, янгича қараш зарур. Катта орзу-умидлар билан кириб келаётган ҳар бир йигит-қизда ана шу янги фикр, ижобий маънода “портлаш эффекти” мавжуд. Улар мамлакат ҳаётини, ҳатто тараққиёт мурватини зарур томонга буришга қодир бўлади. Шунинг учун бу улкан салоҳиятдан оқилона фойдаланиш катта ижтимоий аҳамиятга эга. Фидойи ёш раҳбарларнинг мамлакат бошқарув тузилмаларига келиши чинакамига янгича руҳ, янгича нафас олиб келади ва бутун ижтимоий ҳаётга таъсир кўрсатади. Бундай ғайратли ёшларни давлатимиз раҳбари қўллаб-қувватлаб, ишонч билдирмоқда. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ташкилотларида ўзини ижобий жиҳатдан кўрсатган ходимлар Давлат бошқаруви академиясида билим ва малака ошириб, ҳокимлик ва вазирликлар тизимида раҳбарлик лавозимлари учун асосий номзодлар бўлади, деди. Бу йўлда дастлабки амалий қадам ташланди. Давлатимиз раҳбари ташаббуси билан Президент ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошида Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институти ташкил этилмоқда. Бу институт нафақат билимли, ташаббускор ва ташкилотчи кадрлар захирасини, балки ёшлар муаммоларини ўрганишнинг бутун бошли бир тизимини яратади. Демак, юқорида айтилганидек, ёшларни қийнаётган муаммолар нафақат жойида ҳал этилади, балки улар илмий асосланган тарзда ўрганилади, мониторинг қилинади ва келгусида бундай муаммоларни жамиятимиздан бутунлай супуриб ташлаш имконияти пайдо бўлади. Жорий йилнинг 1 сентябридан бошлаб ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида «ёшлар етакчиси» вазифаси юклатилган ходимга ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасасининг директор жамғармаси маблағлари ҳисобидан олий маълумотли ўқитувчи базавий тариф ставкасининг 50 фоизи миқдорида ҳар ойлик устама белгиланади. Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг фаол аъзоси бўлган олий таълим муассасаларининг бакалавриат ва магистратура босқичлари талабаларига ўртача ўзлаштириш кўрсаткичи 86 фоиз ва ундан юқори бўлган тақдирда таълим бўйича тўлов контракти миқдорининг 35 фоизи Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўланади. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи тизимида уч йил ва ундан кўп муддат давомида фаол ишлаб келаётган ходимларга уй-жой сотиб олиш учун ипотека кредитининг бошланғич тўлови Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг ривожлантириш жамғармаси маблағлари ҳисобидан тўланади. Мамлакатнинг ижтимоий-сиёсий ҳаётида фаол иштирок этаётган ёш оилаларни янада қўллаб-қувватлаш, уларнинг уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш мақсадида 2018-2021 йилларга мўлжалланган Ёшлар уйларини барпо этиш дастури ишлаб чиқилади. Ушбу дастурда барча йирик шаҳарларда – кўп қаватли, қишлоқ туманларида – 1-2 қаватли намунавий лойиҳалар асосида арзон уйлар ёшларнинг уй-жойга бўлган эҳтиёжидан келиб чиқиб қурилиши назарда тутилган. – Ёш авлодга эътиборсиз қараб бўлмайди. Уларнинг тақдирига бефарқликнинг товони катта бўлиши шубҳасиз. Айни пайтда ёшларни қийнаб келаётган бир қанча долзарб муаммолар бор. Масалан, ишсизлик... – Ҳақиқатни айтдингиз. Ёшлар бандлигини таъминлаш масаласи биз учун энг долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Ҳар ўқув йили тугаши арафасида турли вазирлигу идоралар, давлат ташкилотлари ва корхоналари, тадбиркорлик тузилмалари коллеж битирувчиларини иш билан таъминлаш бўйича ўз имкониятидан келиб чиқиб, шароит, имконият яратяпмиз, дейди. Таълим муассасалари мутасаддилари ҳам битирувчиларни ишга жойлаштириш учун елиб-югуради. Битирувчининг қўлида тўрт томонлама шартнома, ишли-жойли бўляпти. Бу, албатта, расмий маълумотларда шундай. Амалда-чи? Бугун юртимизда ёшлар учун янги иш ўринлари яратиш борасида катта ишлар қилинаётганини инкор этмаган ҳолда, айтиш мумкинки, уларнинг меҳнатда тобланиб, ҳалол ризқ топиши, ўз оиласи, ота-онасига нафи тегиши учун ҳамма ҳам бирдай ҳаракат қилаётгани йўқ. Давлатимиз раҳбари ушбу аччиқ ҳақиқатни бежиз эслатмади. Ахир ўзингиз ўйланг, ишсизларнинг аксариятини коллеж битирувчилари ташкил этади. 2016 йили 477 минг 743 йигит-қиз коллежларни битириб чиққан ва уларнинг 438 минг 503 нафари иш билан таъминланган, деган статистика берилган. Президентимиз ҳақли саволни ўртага қўйди: "Бу рақамлар қанчалик тўғри? Агар барча коллеж битирувчилари ишга жойлашаётган бўлса, ишсиз ёшлар қаердан пайдо бўляпти? Коллеж битирувчилари билан тўрт томонлама шартномаларни номигагина имзолаб, ўзимизни ўзимиз алдамаяпмизми?" Давлат ёш йигит-қизни ишга жойлаштириш учун шунча қайғуриши нима учун? Таълим муассасаси қоғозбозлик учунгина ҳар қандай корхонага битирувчини ишга жойлашни гаплашиб берса, битирувчи дуч келган ташкилотдан шартномага муҳр қўйиб беришни илтимос қилса, корхона ўзида йўқ бўш иш ўрни учун сўраб келган одамнинг шартномасини имзоласа – бундай кўр-кўрона ёндашув кимга фойда, кимга зарар? Ҳаётда ким яхши яшайди? Қўлида ҳунари бор ҳеч қачон қоқилмайди, бировдан кам бўлмайди. Шу боис халқимиз азалдан фарзандини болалигиданоқ уддабуронликка, тадбир билан иш юритишга ўргатган. Ҳунар эгаллашига кўмаклашган. Бундай болалар кун келиб, ўзи мустақил меҳнат қилиб, ҳунари, тадбиркорлиги ортидан қаддини ростлайди, оиласини, давлатни бой қилади. Ҳунармандлик йўналишидаги тадбиркор ёшлар, айниқса, қизларнинг касаначилик билан банд бўлиши учун қулай шароит яратиб бериш, бу борада бўш турган объектлардан имтиёзли шартлар асосида жой ажратиш, мини-технологиялар, асбоб-ускуна ва зарур жиҳозлар ўрнатиб берилишига эришиш Ўзбекистон ёшлар иттифоқининг энг муҳим вазифаларидандир. Ёш ҳунармандларга хомашё сотиб олиш учун кредит бериш, ўз бизнесини бошлаган ёш тадбиркорлар томонидан Пенсия жамғармасига тўланадиган суғурта бадалини олинган кредитларни қоплашга йўналтириш тизими жорий этилиши бу борадаги имкониятларни янада кенгайтиради. Ана шундай ниҳоятда ҳаётий эҳтиёждан келиб чиқиб, давлатимиз раҳбари олдимизга муҳим вазифа – ёшларни иш билан таъминлаш учун улар ўртасида тадбиркорликни ривожлантириш, бу борада янги имкониятлар яратиш мақсадида ҳар бир туман марказида, шаҳарда Ёшлар тадбиркорлик кластерларини ташкил этиш вазифасини қўйди. – Тадбиркорлик кластерлари нима? – Кластер – умумий фаолият ва хизмат кўрсатиш йўналишига эга, бир-бирини тўлдирувчи, географик жиҳатдан бир-бирига яқин корхоналар гуруҳидир. Кластерлар одатда маҳаллий доирадаги турли ташкилотларнинг ихтисослашган тармоғи бўлиб, уларнинг ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатиш фаолияти иккинчисининг тижорат, товар айирбошлаш, илмий тадқиқот ёки истеъмол фаолияти билан узвий боғлиқ бўлади. Президентимиз ана шундай тадбиркорлик кластерлари фаолиятини йўлга қўйиш учун электр энергияси, табиий газ, сув ва транспорт коммуникацияси, алоқа воситалари ва интернетга уланиш имконияти мавжуд бўлган ҳудудларда фойдаланилмай ётган давлат объектлари ёш тадбиркорларга «ноль» қийматда ижарага берилишини таъкидлагани бу борада жуда катта имконият яратади. Сабаби, бундан кейин барча ҳудудларда ташкил этилаётган иқтисодий зоналарда, шаҳарларда кичик саноат зоналарида Ўзбекистон ёшлар иттифоқи аъзоси бўлган ёш тадбиркорлардан ижара ҳақи олинмайдиган тартиб жорий этилади. Тасаввур қиляпсизми, ёш тадбиркорга ишини юритиб, ўзини ўнглаб олиши учун жуда катта имконият, имтиёз бу! – Аччиқ бўлса-да, бир ҳақиқатни тан олишга тўғри келади: ҳозирги глобаллашув даврида на давлат, на жамоат ташкилотлари ёшларнинг онгу тафаккурини ёт ғоялар, бегона мафкура ва “оммавий маданият”дан тўла ҳимоя қилолмаяпти. Сизнингча, бунинг сабаби нимада? – Ёшларимиз қалбига қулоқ тутиш, ўй-кечинмалари билан қизиқишга етарлича эътибор қаратмадик. Орзу-ниятларини сўрашни ўргандиг-у, уларни қийнаётган муаммоларни тинглашга, дардига қулоқ тутишга ҳафсала қилмадик. Энг ёмони, «тўртинчи ҳокимият» саналмиш оммавий ахборот воситалари ёшларнинг фақат ютуқларини ёритиш билан андормон бўлиб, уларнинг талаб ва истаклари, муаммоларини олиб чиқишни қарийб унутиб юборди. Бу борада Президентимиз “Гўёки ҳамма нарса жойида, олам гулистон. Агар ҳаммаси жойида бўлса, тўғри йўлдан адашган ёшлар, жиноятчилик, ишсизлик қаердан пайдо бўляпти? Нега ёшларга оид давлат сиёсатига лоқайд муносабатда бўлаётган амалдорлар ҳақида оммавий ахборот воситалари, аввало, ёшлар матбуоти чурқ этмайди?”, дея ҳақли эътироз билдирди. Бу бежиз эмас, албатта. Ростдан ҳам, қайси канални қўйманг, қайси радиони тингламанг, қайси нашрни варақламанг, “шаблон” материаллар – кўр-кўрона, юзаки ўтказилган тадбирлардан лавҳалар, енгил-елпи қўшиқлар, ўзини ўзи мақташ, чиройли қиёфалардан бошқа нарса йўқ. Энг ёмони, айрим ёшларимиз мақтанишга ўч бўлиб қолди. Уларда муаммога тик боқиш, уни ҳал этишга уриниш, тенгдошларини ҳам шунга ундашга жасорат етишмаётгандай. Ахир ёшларнинг дардини, муаммосини уларнинг ўз тенгдошларидан кўра яхшироқ биладиган ким бор? Шу боис бундан буён ёшлар ичига кириб бориш учун тарғибот масаласига жиддий эътибор қаратилади. Бунда энг замонавий технологиялар асосида ёндашувни ўзгартирамиз, ғоя ва ташаббусларни фақат қоғозда эмас, амалда жорий этамиз. Чунки ёшларимизни оғзаки гаплар эмас, фақат ва фақат амалий иш, аниқ таклифлар билангина ортимиздан эргаштира оламиз. – Бунга қандай эришилади? – Аввало, яқин вақт ичида “Ёш лекторлар” гуруҳи ташкил этилади. Ёшларнинг ўзи тенгдошлари ичига кириб боради. “Ўзбекистон темир йўллари” акциядорлик жамияти билан ҳамкорликда олтита вагондан иборат “Тарғибот поезди” йўлга қўйилади. Ёш тарғиботчилар жойларга чиқиб, фақат тарғибот олиб бориш билан чекланмай, уюшмаган ёшларнинг ҳам фикрини ўрганиш, уларни фойдали юмушларга жалб этиш, амалий ишларга рағбатлантириш, ҳар томонлама ёрдам бериш билан шуғулланади. Бугун ёшлар деганда кўз олдимизга пўрим кийинган, бўйнида ё чўнтагида қимматбаҳо матоҳ, қуруқ савлат эмас, юзидан нур-зиё таралиб турган, одоб-ахлоқи сийратига балқиган, маънавияти юксак шахслар гавдаланиши керак. Олдимизда турган энг катта мақсад-вазифалардан бири ҳам шу аслида. Ёшларни маърифатга, китобга ошно қилиш. Токи фарзандларимиз мактаб, лицей ва коллеждаги ўқишдан ташқари ҳар куни, ҳар дақиқа бўш вақтини бадиий адабиёт, газета-журнал мутолаа қилишга, маърифатли бўлишга сарфламас экан, бу мақсадга эришиш қийин. Ўзбекистон ёшлар иттифоқи интернет тизими орқали маънавий тарғибот ишларини, жумладан, электрон китобхонликни кучайтиришга ҳам алоҳида эътибор қаратади. Нега деганда, давлатимиз раҳбари алоҳида таъкидлаганидек, фарзандларимизнинг онги, дунёқараши асрлар давомида синовдан ўтган, юксак маънавият хазинаси бўлган жаҳон ва миллий адабиётимиз асосида эмас, балки қандайдир шубҳали, зарарли ахборотлар асосида шаклланишига бепарво қараб туролмаймиз. Ёшларимизни китобга қайтариш, мутолаага дўст қилиш асосий вазифаларимиздан бирига айланади. Бунинг учун ёшлар ўртасида китобхонлик маданиятини ошириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида ҳар йили “Энг китобхон мактаб”, “Энг китобхон маҳалла”, “Энг китобхон оила” каби йўналишларда танловлар ўтказилади. Ғолибларга юртимизда ишлаб чиқарилган автомобиллар мукофот тариқасида берилади. Бу, ишонаманки, китоб ўқиган инсон машина минади, деган гап эртакнамо, хомхаёл эмас, айни ҳақиқат эканини исботлайди ва ёшларда мутолаага иштиёқни кучайтиради. Президентимизнинг “Китоб олами” дўконлари тармоғини Ўзбекистон ёшлар иттифоқи тасарруфига ўтказиш, ёш ижодкорларнинг китобларини, ёшлар нашрлари – “Туркистон”, “Молодёжь Узбекистана” газеталари, “Ёш куч” журналларини чоп этиш учун “Ёшлар нашриёт уйи”ни ташкил этиш каби топшириқлари ижроси навқирон авлодимиз маънавий-маданий ҳаётида улкан ўзгаришлар ясаши табиий. – Энди Ёшлар иттифоқи уюшмаган ёшлар учун ҳам жавобгар ташкилот ҳисобланади. Улар билан ишлаш механизми қандай бўлади? – Президентимиз “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг IV қурултойидаги “Жисмоний ва маънавий етук ёшлар – эзгу мақсадларимизга етишда таянчимиз ва суянчимиздир» номли маърузасида уюшмаган ёшлар масаласига алоҳида эътибор қаратди. Ҳақиқатан, жиноятчиликка мойил, профилактик ҳисобда турадиган ёшлар эътиборимиздан, меҳр-мурувватимиздан, назоратимиздан четда қолган эди. Уларнинг ҳар бири кўнглига ўз вақтида йўл топганимизда, меҳр-эътиборимизни амалда кўрсатиб, сўзимизга ишонтира олганимизда бугун уларни жиноятчи номи билан атамаган бўлардик. Лекин бир ҳақиқат борки, шуни ҳам ҳар ким ўз қалбида чуқур мушоҳада этишини хоҳлардим: боланинг ёмони, бегонаси бўлмайди. Ҳаммаси шу юртнинг фарзанди –бизнинг дилбандларимиз! Уларга ўз боламиздек муносабатда бўлишни ўрганмасак, кўп жиҳатдан ютқизамиз.Яна бир тоифа ёшлар муқаддас динимизни нотўғри тушуниши оқибатида ножўя йўлларга қадам қўйди. Аслида дин нима? Унинг асл моҳияти нимадан иборат? Диндан мақсад нима? Бу каби тушунчалар ҳақида фарзандларимизга тўғри ва холис маълумот бера олдикми? Ҳеч бўлмаса, фарзандимиз хулқ-атворида оғиш пайдо бўлаётганини сезишимиз керак эмасмиди? Не-не буюк аждодларимиз инсоният тамаддунига жуда катта ҳисса қўшгани, Бухорий, Термизий, Мотуридий, Марғиноний каби зотлар айни шу таълимотни пухта ўрганиб, бутун инсоният учун манфаатли бой илмий мерос қолдиргани моҳиятини ёшларимизга тўғри тушунтириш бизнинг асосий вазифамиз эмасми? Ёшларимиз уларнинг номи билан қуруқ фахрланиб юравериш ўрнига амалий фаолиятга ўтиш пайти аллақачон келган. Бухорийнинг лоақал биргина китобининг тўлиқ номини айтиб беролмаган бола қандай қилиб ўзини Бухорий ворисиман ёки Бухорий авлодиданман, дея олади? Президентимиз ўз маърузасида жаҳон маданияти ривожига беқиёс ҳисса қўшган буюк аждодларимиз меросига ҳурмат, унга муносиб бўлиш туйғусини шакллантириш, бу бебаҳо бойликни чуқур ўрганиш ва кенг тарғиб этишга қаратилган мазмундор, таъсирчан лойиҳаларни амалга оширишда Ёшлар иттифоқи ташаббус кўрсатиши зарурлигини таъкидлади. Биз эндиликда бу фаолиятнинг аниқ механизмини ишлаб чиқишимиз, аввало, шу тизимда фаолият юритаётганларга етказишимиз, сўнгра мамлакатдаги барча ёшлар онги ва тафаккурига сингдиришимиз зарур. Дунёда баъзи бир ғаразгўй тоифалар ўз манфур мақсадларига эришиш учун дин омилидан усталик билан фойдаланаётган нозик бир даврда аждодларимиз мероси мисолида ҳам динни, ҳам маънавиятни, ҳам одоб-ахлоқ ва хушмуомалаликни ўрганиш айни муддао бўлади. Бу бизнинг жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш воситамиз ҳамдир. – Ёшларимизнинг маълум қисми хорижга чиқиб кетмоқда. Вазиятни ўнглаш бўйича қандай таклифларингиз бор? – Айрим ёшларнинг ноқонуний равишда хорижга чиқиб кетаётгани ва бу кўрсатгич йилдан-йилга ортиб бораётгани масаланинг моҳиятига тўлиқ етиб боролмаётганимизни кўрсатади. Кези келганда дарсга қатнашмаётган ўқувчисининг қаерда юрганини билмайди, деб ўқитувчини, ўсмирнинг ножўя оғишидан хабарсиз, деб коллеж психологини, ҳудудидаги оилалар аҳволи билан таниш эмас, деб маҳалла масъулларини айбдор санаймиз. Лекин бир оилада, бир уйда яшаётган ўғли ё қизининг бир неча кундан бери уйда йўқлигини ҳам “пайқамайдиган” ёки фарзандининг ножўя хатти-ҳаракатидан бохабар бўлса-да, бирон чора кўриб, уни тўғри йўлга бошлашга уқувсиз, бепарво, лоқайд ота-оналарни нима дейиш мумкин? Агар улар ўз фарзанди тақдири учун жон куйдирганда, бир нечта давлат ва нодавлат ташкилотлари учун жамиятда янги-янги муаммолар пайдо бўлмасди. Айрим ёшлар хорижда ишлаш орқали ўз турмушини, оиласи ҳаётининг моддий фаровонлигини таъминлашни мақсад қилишади. Уй-жойга эга бўлиш, машина сотиб олиш, замонавий уй-рўзғор анжомлари, маиший техника, мебель жиҳозлари каби ҳаётий эҳтиёжларга ойлик маош билан эриш мушкуллигини рўкач қилишади. Бу борада давлат кўрсатаётган ижтимоий ҳимоя тамойили, афсуски, ёшлар аудиториясини тўла қамраб ололмаган. Қолаверса, давлатнинг ёшларга кўрсатаётган эътибор ва ғамхўрлиги айрим мансабдорларнинг айби билан ҳамма жойда бирдай холис ва адолатли бажарилмаяпти. Бундай нохолисликни кўрган қони қайноқ, таъсирчан ёшлар бир зумда ўз хулосасини чиқариб, бутун бир давлатни адолатсизликда айблайди. Сўнгра ўзича адолат ва моддий фаровонлик қидириб ўзга юртларга равона бўлади. У ерларда ўз шаъни, обрў-эътибори, ғурури, ҳатто ор-номуси топталиб, сарсон-саргардон бўлишини мулоҳаза қилиб ўтирмайди. Нажмиддин Кубро каби буюк аждодларимиз “Ё Ватан, ё саодатли ўлим”, деган ғояни ўз ҳаётида дастуриламал қилиб олиб, ҳар қандай танг вазиятда, ҳатто энг таҳликали дамларда ҳам юртдан оёғини узмаган. Яқин ўтмишимизда яшаган кишилар – Иккинчи жаҳон урушидан кейинги оғир синовли йиллар изтиробини чекканлар ҳали орамизда кўп. Ана ўшалар бошидан кечирган, гувоҳи бўлган қора кунлар тафсилотини кўп эшитганмиз. Ҳатто бир бурда зоғора нонга зор яшаб, кунжара ейишгача бориб етганда ҳам одамлар бошқа жойга кетиш ҳақида ўйлаб кўрмаган. Уларда ғурур, орият кучли бўлган. Ўткинчи ҳою ҳавас, қорин қайғуси учун ўзга юртда саргардон бўлишни инсон учун номуносиб, деб билган. Бугун минглаб фарзандларимизнинг хорижда ноқонуний меҳнат мигрантлари бўлиб юриши уларга оилада аввалбошданоқ шу тарбияни беролмаганимиз оқибатидир. Шундай экан, ҳар бир ёш тақдирига алоҳида эътибор билан қарашимиз, уларнинг муносиб шароитларда ўқиши, ишлаши учун барча зарур чораларни кўрмоғимиз керак. Зотан, замонавий билим ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаган, мустақил фикрлайдиган, доимо эл-юрт тақдирига дахлдорлик туйғуси билан яшайдиган ёшлар ҳар қандай муаммони ҳал этишга, энг мураккаб вазифаларни ҳам бажаришга қодир бўлади. Бундай ёшлар қийинчиликлардан чўчимайди – иродаси мустаҳкам, ҳар қандай шароитда ҳам элу юртга содиқ бўлиб қолаверади. Бизнинг бош вазифамиз ёшларимизни ана шу руҳда камолга етказишдир.

2017-08-07

Тараққиёт пойдевори

2017 йилнинг 27 июнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма олти йиллик байрамига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди.Бу йилги байрам “Фидойинг бўлгаймиз сени, Ўзбекистон!” деган бош ғояни ўзида мужассам этган ташкилий-амалий, маънавий-маърифий тадбирлар ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари дастури асосида амалга оширилади. Қарорда ушбу Дастурни 2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” Давлат дастурининг маъно-мазмунидан келиб чиққан ҳолда тайёрлаш белгиланган.Хўш, ана шу бешта устувор йўналиш айнан нималардан иборат? Бу ерда уларни санаб ўтишни ўринли деб ҳисоблаймиз:Б и р и н ч и йўналиш.  Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш.И к к и н ч и  йўналиш.  Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш.У ч и н ч и  йўналиш.  Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштириш.Т ў р т и н ч и  йўналиш.  Ижтимоий соҳани ривожлантириш.Б е ш и н ч и  йўналиш.  Хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат олиб бориш.Мустақиллик тарихини айнан мазкур йўналишларда нималар қилинганини ўрганиш бўйича ёритиш ҳам мумкин. Ана шунда масала янада ойдинлашади.Хўш, мустақилликнинг 26 йиллигига бағишланган дастурни “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” Давлат дастури маъно-мазмунидан келиб чиққан ҳолда тайёрлаш деганда нима тушунилади? Бу саволга жавоб бериш учун гапни сал узоқроқдан бошлашга тўғри келади.2016 йилнинг 25 сентябридан Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг интернет тармоғида электрон қабулхонаси ташкил этилди. Халқ билан мулоқот сиёсати амалда шу кундан бошланди.Ўтган йилнинг 4 декабрь куни демократик қадриятлар асосида халқ Ўзбекистон Республикаси Президентини сайлади. Ўз-ўзидан, мамлакатимиз тарихида янги бир босқич бошланди.Сайловолди тарғиботи маҳали туман ва шаҳарларимиз, жумладан, Тошкент кўчаларида Ўзбекис­тон Республикаси Президентлигига номзод Шавкат Мирзиёевнинг сурати остига: “Истиқболни бирга қурамиз”, – деган сўзлар ёзиб қўйилди.Ўтган йилнинг 7 декабрь куни Ўзбекистон Республикасининг сайланган Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови” деб номланган маърузасида 2017 йил мамлакатимизда “Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили” деб номланди.Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис палаталарининг Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган қўшма мажлисидаги нутқи матбуотда “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” деган сарлавҳа билан босилди.Келтирилган ана шу ҳаракатлар ўртасида изчил мантиқий боғлиқлик бор. Улар замирида халқ ва давлат бирлиги кўзда тутилган.Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикаси Президенти виртуал қабулхонаси ҳам фаолият юритяпти. Барча идора ва ташкилотлар, маҳаллий ҳокимиятларнинг шундай қабулхоналари ташкил этилди.Халқ билан мулоқот ҳаётдаги муаммоларни ойдинлаштиради. Одамлар инсофсиз эмаски, ҳамма масала ечимини давлатдан кутаверса. Аммо шундай нарсалар борки, уни фақат ва фақат давлат идоралари амалга оширади ёхуд халқ бундай муаммони яккаш давлат билан биргаликдагина ечади.Мустақилликнинг 26 йиллигини нишонлашга бағишланган ташкилий-амалий, маънавий-маърифий тадбирлар ҳамда тарғибот-ташвиқот ишлари дастурида, жумладан, “Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз” деган тамойилга асосан мамлакатимизни модернизация қилиш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш, парламент ва сиёсий партияларнинг ролини, давлат бошқаруви тизимининг сифати ва самарасини янада ошириш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш орқали давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга қаратилган кенг кўламли ишларни атрофлича ёритиш кўрсатилган.Бу борада мамлакатимиз ўтган йиллар мобайнида тамоман ўзига хос тарихий йўлни босиб ўтди. Бу ишларни ким амалга оширди? Албатта, давлатимиз раҳнамолигида мард ва олижаноб халқимиз амалга оширди. Бундан буён ҳам тараққиётимиз айнан ана шу давлат ва халқнинг жипслигига таянади. Бусиз ҳеч бир мамлакат ўз олдига қўйган эзгу мақсадларга эришган эмас.Яна бир тамойил юқоридаги билан чамбарчас боғланиб кетади. Бу – “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган тамойил.Ўтган 26 йил мобайнида халқимиз ўз миллий давлатини қурди. Давлат қуриш эса халқ ва мамлакат тарихида жуда мураккаб ва ўта муҳим босқич ҳисобланади.Хусусан, қарийб бир ярим аср мобайнида мустамлака исканжасида яшашга мажбур этилган халқ учун бу қанчалар оғир кечишини бир кўз олдимизга келтирайлик.Биринчидан, халқ сиёсий жиҳатдан ҳуқуқларидан тамоман маҳрум қилиб ташланди. У ҳамма масалада собиқ марказдан сўраш, унинг қошу қовоғига қараб иш кўришга мажбур этилди.Иккинчидан, иқтисодий жиҳатдан республикамиз бир ёқлама ривожланган, асосан, пахта хомашёси етказиб беришга мослаштирилган, пахта яккаҳокимлиги ҳалокатли тус олган бир ўлкага айланиб қолган эди. Чунки иқтисодиётнинг “олтин” қоидаси шуки, ҳеч қачон хомашё сотган бой бўлмайди. Ўзбекистонимизда ўша йиллари етиштирилган 5 миллион тоннадан ортиқ пахтанинг атиги 8 – 10 фоизигина ўзимизда қайта ишланган, қолган қисми олиб кетилган ва асосий фойда тайёр хомашёни қайта ишлаган бегона ҳудудларга келиб тушган.Вазиятни тўла-тўкис кўз олдимизга келтириш учун Ислом Каримов томонидан 1990 йил 4 июнида қайд этиб ўтилган мана бу маълумотларга диққат қилайлик:“...Республика барча асосий иқтисодий ва ижтимоий кўрсаткичлар бўйича Иттифоқдаги ўртача даражадан ҳам анча орқада бўлиб, мамлакатда охирги ўринлардан бирида турибди. ...Ҳар киши бошига ялпи ижтимоий маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича мамлакатда 12-ўринда турибди, аҳоли жон бошига миллий даромад ишлаб чиқариш бўйича кўрсаткич эса – Иттифоқдаги ўртача даражадан икки ҳисса паст.Саноатдаги меҳнат унумдорлиги жиҳатидан республика мамлакатдан 40 фоиз, қишлоқ хўжалигидаги меҳнат унумдорлиги жиҳатидан эса икки баробар орқада қолмоқда. Республикада аҳоли жон бошига халқ истеъмоли моллари ишлаб чиқариш ўртача Иттифоқ даражасининг атиги 40 фоизини ташкил этади. Биз даромад даражаси, асосий турдаги маҳсулотларни истеъмол қилиш жиҳатидан иттифоқдош республикалар орасида энг охирги ўринлардан бирида турибмиз.Ўзбекистон аҳолиси ўрта ҳисобда гўшт маҳсулотларини, сут ва сут маҳсулотларини, тухумни, умуман, мамлакат аҳолисига нисбатан икки баробар кам истеъмол қилмоқда. Ойига ўрта ҳисобда 75 сўмдан камроқ ялпи даромад оладиган аҳолининг улуши мамлакатда 12 фоиздан сал кўпроқ бўлса, бизнинг республикамизда 45 фоизга боради”.Учинчидан, халқнинг миллий маънавиятига болта урилди. Республикада аҳолининг тўртдан уч қисмини ўзбеклар ташкил этиши, қардош миллатлар вакилларидан иборат яна 15 фоиз аҳоли ўзбек тилини яхши билишига қарамай, ўзбек тили Ўзбекистонда давлат тили эмас эди. Шўро даврида миллат аввал арабий, кейин лотин, ундан сўнг эса кирилл ёзуви асосидаги алифболарда савод чиқаришга мажбур қилинди. Мақсад – халқни ўз ўзанларидан маҳрум этиш, меросидан айириб қўйиш, шу тариқа унга тарихини унуттириш эди. Муқаддас динимиз бадном қилинди, у билан боғлиқ барча қадриятларимиз, зиёратгоҳ ва қадамжойларимиз топталди. Ҳолбуки, ҳар бир халқ ўз тарихий илдизларига суянган ҳолда равнақ топади. Мустақиллик йилларида бу тўла-тўкис тасдиғини топди.Халқ онг-тафаккури, дунёқарашининг ўзгаргани – мустақиллик йилларида эришган энг катта бойлигимиз. Бундан буён ҳам: “Маънавият – энг таъсирчан ва қудратли қуролимиз”, – деган ғоя шиоримиз бўлади.Башарият тарихи шундан гувоҳлик берадики, ҳеч бир мамлакат ўзи ёлғиз ҳолда тараққий этган эмас. Чунки мураккаб дунёнинг кўпдан-кўп муаммолари айнан ҳамкорликда, оғзибирликда, дўстона тарзда ҳал этилади. Шу жиҳатдан қараганда, Ўзбекистонимиз хавфсизлик, миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритиш орқали давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, қўшниларимиз билан рақобат қилиш эмас, балки ҳамкорлик қилиш, минтақамиздаги муаммоларни биргаликда ҳал этиш тамойилига қатъий амал қилинади.Очиғини айтганда, Марказий Осиё минтақаси масалалари бўйича бугун дунё – аввало, Ўзбекистон билан ҳисоблашишга мажбур. Қўшниларимиз билан яқин дўстона муносабатлар эса, биринчидан, бизнинг миллий манфаатларимизга тўла мос келади, иккинчидан, буни халқаро майдондаги обрў-эътиборимиз ҳам талаб қилади.Мустақилликни мустаҳкамлаш, уни ҳимоя қилиш ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди. Мамлакатимизда ҳукм сураётган тинчлик-осойишталик, чегараларимиз дахлсизлигини асраш, Қуролли Кучларимизнинг жанговар салоҳиятини кучайтириш, жаҳон миқёсида рақобат, қарама-қаршилик тобора бешафқат тус олаётган, радикализм, терроризм, экстремизм, “оммавий маданият” каби таҳдидлар кучайиб бораётган таҳликали замонда доимо огоҳ ва ҳушёр бўлиб яшаш, сафарбарлигимизни янада ошириш – бугун ҳаётнинг ўзи талаб қилаётган энг муҳим ва долзарб вазифамиз эканини ҳаммамиз теран англашимиз даркор.Инсон учун она Ватанидан азизроқ макон йўқ бу дунёда.Чунки ер юзида Ўзбекистонимиз – якка-ю ягона. Биз у билан ҳар қанча фахр-ифтихор қилсак ҳам – кам. Бунга унинг бой ўтмиши ҳам, равнақ топаётган бугуни ҳам, порлоқ келажаги ҳам тўла асос беради.

2017-08-07

Апофеоз алгебры

В нашей стране и далеко за ее пределами широкое признание получили результаты исследований отечественных математиков, выдвинутых на соискание Государственной премии Республики Узбекистан в области науки и техники.Сегодня каждый образованный человек знает и имя Мухаммада аль-Хорезми, увековеченное в термине «алгоритм», и основанную им науку алгебра. До него математика означала в основном геометрию с некоторой дозой теории чисел. Сочинение ученого «Китаб мухтасар ал-джабр ва-л-мукабала» («Краткая книга восполнения и противопоставления») стала, наряду с книгой Эвклида «Начала», тем фундаментом, на котором зиждется здание современной математики. Она была много раз переписана на языке оригинала и в переводе на латинский, в результате чего ее название сократилось до слова «алджабра» - «алгебра».Аль-Хорезми в своей книге делал акцент на две операции – «алджабр» и «алмукабала», которые, в отличие от арифметики, позволяют выполнять четыре арифметические операции над выражениями, содержащими неизвестную. То была действительно гениальная идея. К сожалению, его непосредственные последователи, ставившие перед собой цель решения кубических уравнений, под алгеброй стали понимать науку об уравнениях. Это было отклонением от главной идеи ученого, считавшего ее наукой об алгебраических операциях и алгебраическом исчислении. Такая трактовка термина держалась вплоть до середины XIX века.В начале того столетия математики сталкивались с необходимостью работать с объектами, отличными не только от обычных чисел, но и от числовых и буквенных выражений, и над которыми можно выполнять те или иные операции. Например, англичанин Джордж Буль описал алгебру суждений в логике, француз Эварист Галуа работал с «алгеброй» перестановок, которую он назвал группой. В последующем возникли понятия алгебры Клиффорда, алгебры Грассмана и т. п. В результате само слово приобрело еще один, на этот раз нарицательный смысл, означавший систему объектов произвольной природы, над которыми можно выполнять одну или несколько операций.Невольно вызывает изумление то, насколько Мухаммад аль-Хорезми был прозорлив, вынеся в заглавие своего трактата не понятие уравнения, а именно название пары операций! В дальнейшем вводилось все больше новых типов алгебр. Приятно отметить, что один из них - топологические алгебры Буля - был развит в Ташкенте математиками Узбекистана во главе с академиком Ташмухамедом Сарымсаковым. Монография, написанная им совместно с коллегами, была переиздана в США в переводе на английский язык, затем удостоена Государственной премии имени Абу Райхана Беруни.В настоящее время это направление математики, основанное нашим великим соотечественником, интенсивно развивается в рамках научной школы, основанной Т. Сарымсаковым и ныне возглавляемой академиком Шавкатом Аюповым. Цикл исследований Ш. Аюпова, К. Кудайбергенова, Б. Омирова и У. Розикова «Развитие теории неассоциативных алгебр, дифференцирований и нелинейных динамических систем» выдвинут на соискание Государственной премии Республики Узбекистан.Чтобы дать широкому кругу читателей представление о содержании этих работ, желательно совершить еще один экскурс в историю. В алгебре Мухаммада аль-Хорезми главным объектом изучения были числа и операции над ними - сложение и умножение, а также вычитание и деление. Первые два обладают свойствами переместительности и сочетательности, которые на математическом языке называются законами коммутативности и ассоциативности. По мере расширения поля изучаемых объектов возникали те, что не подчинялись этим привычным законам. Таковы, например, известные каждому студенту векторы - их сложение ведет себя с этой точки зрения «хорошо», но умножение уже не обладает ни коммутативностью, ни ассоциативностью.Важную роль в познании природы играет свойство симметрии, которая отражается в математических моделях. Для выражения наиболее общего понятия симметрии геометрических объектов норвежский ученый Софус Ли ввел понятие непрерывной группы. Такие объекты оказались очень сложными для исследования существовавшими тогда средствами. Тогда математики обратились к идее, вполне аналогичной воззрениям Мухаммада аль-Хорезми - привлечь особую алгебру. Так возникло понятие алгебры Ли. Оказалось, что в этом случае не выполняется закон ассоциативности. В дальнейшем были открыты и другие алгебры такого рода, что обусловило необходимость их изучения в самом общем виде. В настоящее время эта задача успешно развивается именно узбекистанскими математиками. Результаты, полученные Ш. Аюповым вместе с его учениками, уже снискали мировое признание. Более того, успели возникнуть своего рода «филиалы» ташкентской школы неассоциативных алгебр и теории обобщенных дифференцирований в городах Севилья (Испания), Куала-Лумпур (Малайзия), Беркли (США), а также Нукус. К исследованиям наших ученых проявляют интерес научные центры Китая, Южной Кореи, Франции и других стран.На заре XX века физики начали углубленно изучать микромир - строение атома, природу квантов света и элементарных частиц. При этом было обнаружено, что такие объекты не подчиняются привычным со времен Ньютона законам. Более того, для описания их состояний и движений математические величины типа скаляров и векторов оказались малопригодными. В результате сотрудничества ряда физиков и математиков был разработан специальный математический инструмент для квантовой физики - алгебра фон Неймана. Как заметил читатель, снова алгебра! Воистину это был апофеоз алгебры.Эффективное приложение математики в новой физике в свою очередь дало толчок к развитию операторных алгебр, в которых не выполняется закон коммутативности. В последующем возникло целое направление - так называемая некоммутативная математика. В самом начале этого процесса узбекские математики во главе с Т. Сарымсаковым поставили цель создания некоммутативной теории вероятностей. В настоящее время в ее развитие вносят важный вклад Ш. Аюпов и его соратники. Признанием этого факта стало избрание ученого действительным членом Всемирной академии наук (TWAS), а также международная конференция, организованная в связи с 100-летием со дня рождения Т. Сарымсакова в Ташкенте в 2015 году. Существенность проводимых нашими математиками исследований отметили все ее участники, включая лауреата Филдсовской медали Ефима Зельманова, который затем пригласил Ш. Аюпова в Калифорнийский университет (Сан-Диего) для ознакомления с ними американских ученых.Долгое время практическое использование математики ограничивалось, главным образом, физикой, включая астрономию. Большинство представителей этой науки, живших вплоть до рубежа XIX-XX веков, были одновременно и физиками, а многие физики внесли значительный вклад и в математику. Этим и объясняется то, что ученым обеих отраслей присваивается ученая степень доктора физико-математических наук. Разумеется, в настоящее время область применения математики необозримо шире. Например, такие предметы, как эконометрия, социометрия, психометрия основаны на приложении математических методов в соответствующих областях знания. К ним относятся также генетика и популяционная биология. Можно даже утверждать, что в исследованиях по генетике эти методы столь же важны, как в физике.В нашей стране изучение математических моделей биологических популяций было также инициировано еще в 80-е годы прошлого века академиком Т.Сарымсаковым, предчувствовавшим перспективность этого направления. К настоящему времени и в этой области отечественные ученые вышли на передовые рубежи. И снова оказалось, что в таких исследованиях требуются свои алгебры. В результате возникли баричные, эволюционные, бернштейновские, цепные, стохастические, этерингтоновские алгебры, ныне объединяемые под общим названием генетических. Если большинство их было предложено для изучения в основном статических свойств, то наши математики существенно расширили применимость таких методов, создав динамические модели эволюционных процессов в биологии. Высоко оценены на международном уровне и результаты по генетической алгебре, полученные за последние годы авторами цикла работ, выдвинутых на соискание Государственной премии. Их используют в своих трудах специалисты США, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и других стран.Отрадно, что актуальность и востребованность исследований в этом направлении притягивает очень много талантливой молодежи - бакалавров, магистрантов не только из нашей страны, но и зарубежных университетов. В эти дни в Институте математики Академии наук Узбекистана девять студентов из различных регионов США, приехав в Ташкент при поддержке IRES (Международная исследовательская программа для студентов), осваивают алгебру, или, лучше сказать, разнообразные алгебры, разрабатываемые Ш. Аюповым, К. Кудайбергеновым, Б. Омировым и У. Розиковым.Можно выразить уверенность в том, что отечественная математика продолжит развиваться. А последователи научной школы Т.Сарымсакова и в дальнейшем достойно будут представлять нашу науку на мировом уровне.

2017-06-19

O‘ZBEKISTON FUQAROLARINI QANDAY MASALALAR TASHVISHGA SOLMOQDA?

Tashqi ishlar vazirining vatandoshlarimiz bilan bo‘lajak to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqotiga tayyorgarlik to‘g‘risidaTashqi ishlar vazirining vatandoshlarimiz bilan 2017-yil 5-iyul kuni to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot o‘tkazishi to‘g‘risida TIV internet-resurslarida 2017-yil 8-iyunda e’lon qilingan xabardan so‘ng Vazirlikka Virtual qabulxona, muloqot@tiv.uz elektron manzili, TIVning “Facebook”dagi sahifasi, “Telegram”dagi kanali orqali xatlar kela boshladi.Kelib tushgan murojaatlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, ularning asosiy qismi quyidagi masalalarga tegishli:- hujjatsiz va moliyaviy ta’minotsiz qolgan xorijdagi fuqarolarimizning vatanga qaytishlari;- ota-onalari xorijda yashirinib yurgan bolalarni boqish uchun aliment undirish;- O‘zbekiston hududidan chiqib ketgan ota-onalarni izlash;- boshqa davlatlarda sudlangan fuqarolarga yordam ko‘rsatish;- vatandan yiroqda vafot etgan fuqarolar jasadini qaytarish;- xorijga chiqishda yordam berish;- O‘zbekiston fuqaroligidan chiqish;- TIV tizimiga ishga joylashish.Mamlakatimizning tashqi siyosiy faoliyati bilan bog‘liq masalalar ham anchagina. O‘zbekistonning qo‘shni davlatlar bilan munosabatlari, jumladan tashqi chegaralar delimitatsiyasi va demarkatsiyasining borishiga oid mavzular ko‘proq qiziqish uyg‘otmoqda.Barcha murojaatlar ro‘yxatdan o‘tkazilib, Vazirga ma’lum qilinmoqdava uning shaxsiy nazoratiga olinmoqda. O‘rnatilgan tartibda ko‘rib chiqilgach, fuqarolarga rasmiy javoblar va tegishli izohlar beriladi.Shuningdek O‘zbekiston terma jamoasining so‘nggi xalqaro o‘yinlari natijalaridan ranjigan futbol muxlislari nomidan tushgan murojaat haqida ham Vazir xabardor qilindi.TIV 8-iyundagi xabarni batafsil bayon qilib, Vazirning vatandoshlar bilan bo‘lajak muloqoti auditotoriyasini sezilarli kengaytirishga ko‘maklashgan barcha mahalliy va xorijiy OAV vakillariga minnatdorlik izhor etadi va ular bilan samarali hamkorlikni davom ettirishga umid qiladi.

2017-06-19

КАКИЕ ВОПРОСЫ ВОЛНУЮТ ГРАЖДАН УЗБЕКИСТАНА?

О подготовке к предстоящему диалогу Министра иностранных дел Узбекистана с соотечественникамиСразу после публикации 8 июня 2017 года на официальных интернет-ресурсах МИД информационного сообщения о проведении 5 июля 2017 года Прямого диалога Министра иностранных дел Узбекистана с согражданами в министерство стали поступать письма через Виртуальную приёмную, электронную почту muloqot@tiv.uz, страницу «Facebook», канал «Telegram».Анализ поступивших обращений показал, что большинство из них относится к таким вопросам, как:- возвращение на родину граждан, оказавшихся за рубежом без документов и финансовых средств;- взыскание алиментов на содержание детей, родители которых скрываются за границей;- розыск родственников, выехавших с территории Узбекистана;- оказание помощи гражданам, осужденным в других странах;- доставка тел граждан, скончавшихся за пределами родины;- оказание содействия в выезде;- выход из гражданства Узбекистана;- трудоустройство в систему МИД.Немало также вопросов, связанных с внешнеполитической деятельностью нашей страны. Основной интерес вызывают темы, касающиеся отношений Узбекистана с соседними странами, в частности ход делимитации и демаркации внешних границ.Все поступающие обращения регистрируются, докладываются и берутся под личный контроль Министра. После рассмотрения в установленном порядке граждане получат официальные ответы и соответствующие комментарии. Также доложено министру обращение от имени футбольных болельщиков, которые огорчены итогами последних международных матчей сборной Узбекистана.МИД благодарит всех представителей отечественных и зарубежных СМИ, которые подробно изложили информационное сообщение от 8 июня, что позволило значительно расширить аудиторию предстоящего диалога Министра иностранных дел Узбекистана с согражданами, и надеется на дальнейшее заинтересованное сотрудничество.

2017-06-04

Информация о наркоситуации в Республике Узбекистан в 2016 году

В 2016 году была продолжена работа в сфере сокращения спроса и предложения на наркотики в соответствии с антинаркотической стратегией, определённой Программой комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020 гг.Уделялось внимание совершенствованию нормативно-правовой базы в области регулирования оборота наркотических средств и оказания наркологической помощи, улучшения материально-технической базы и кадрового потенциала специальных подразделений правоохранительных органов и наркологической службы.  Противодействие незаконному обороту наркотиков В результате принятых организационно-практических и оперативно-профилактических мер,  правоохранительными органами республики в 2016 году выявлено 6646 фактов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (здесь и далее в скобках указаны сведения за аналогичный период прошлого года - 6648). Из общего числа выявленных наркопреступлений, 2798 (3017) составляют преступления, связанные со сбытом наркотиков, 645 (709) с контрабандой, 1482 (1301) с незаконным культивированием наркосодержащих растений, 145 (125) с содержанием наркопритонов и 1576 (1496) - прочие наркопреступления.      Из незаконного оборота изъято 3 тонны 542,4 кг (2 тонны 510,1 кг) наркотических средств, в том числе 107,76 (147,92) кг героина, 1 т 446,82 (882,25) кг опия, 883,23 (1 т 25,05) кг марихуаны, 241,15 (250,21) кг гашиша, 862,84 (204,66) кг кукнара, 579,1 (8,6) гр. новых психоактивных веществ (НПВ) и других синтетических наркотиков, а также 19 тыс. 277 (7 тыс. 184) таблеток психотропных веществ. В 2016 году за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Республики Узбекистан задержано 110 (138) граждан иностранных государств. Большую часть лиц составляют граждане, Афганистана – 24 (33), Таджикистана – 27 (27) России – 19 (24), Казахстана – 14 (9), Кыргызстана – 9 (8). Изъято 340 (364) кг наркотических средств или 10% (14,5%) от его общего количества изъятий наркотиков по республике. Кроме того конфисковано 2461 (1422) таблеток психотропных веществ и 45,8 гр. (7800 л. и 89,8 гр.) прекурсоров.К примеру:- 6 января 2016 года в Сурхандарьинской области при попытке незаконного пересечения государственной границы и контрабанды около 30 кг опия задержан гражданин Афганистана Гулмамат Худойберди угли (1985 г.р.);- 9 марта 2016 года в Ташкентской области, при попытке незаконного пересечения государственной границы и контрабанды 4 кг героина задержан гражданин Кыргызстана Ж.А.Назыров (1985 г.р.);- 12 июня 2016 года в ходе проведённых оперативных мероприятий в г.Коканде Ферганской области, задержан гражданин Таджикистана Х.А.Обидов (1960 г.р.), у которого было обнаружено и изъято около 1 кг героина.В целях выявления и пресечения фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и пресечения каналов поступления наркотиков в республику из соседних государств, правоохранительными органами проведена двухэтапная комплексная широкомасштабная операция «Чёрный мак-2016».В результате проведенных организационно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1070 (1049) фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений. Уничтожены незаконные посевы общей площадью 4933 (5132) кв.м.В ходе проведения операции возбуждено 2659 (2687) уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 1 т 321 кг (621 кг) наркотических средств, в том числе 3,4 (0,76) кг героина, 49,3 (28,8) кг опия, 45,9 (8,1) кг гашиша, 462,2 (437,4) кг марихуаны, 760 (145,5) кг кукнара.В рамках организации месячника, посвященного 26 июня – Международному дню борьбы с наркотиками с приглашением представителей дипкорпуса, общественности и СМИ организовано мероприятие по сжиганию наркотических средств, изъятых правоохранительными органами республики из незаконного оборота. В печах уничтожено 1 т 438 кг наркотических средств, в том числе 145 кг героина, 655 кг опия, 496 кг марихуаны, 115 кг гашиша, 27 кг кукнара, а также большое количество наркотических средств в виде таблеток и растворов.  Противодействие новым видам психоактивных веществ По данным правоохранительных органов республики, в 2016 году в Узбекистане выявлено 43 факта незаконного оборота новых психоактивных веществ, изъято 579,1 гр. различных видов НПВ и других синтетических наркотиков. При этом в некоторых случаях изъяты вещества не входящие в список запрещённых в Узбекистане (ADB-FUBINAСA, 5F-PB-22, 5F-PB-22 ethelester analog, 5-Fluoro-AMB, AB-FUBINAСA, MDMB-CHMICA, NM-2201, UR-144 N-(3-chloropentyl) analog). Анализ незаконного оборота наркотиков в Узбекистане свидетельствует об отсутствии в настоящее время предпосылок к массовому распространению НПВ на территории республики, ввиду значительной доли изымаемых из незаконного оборота афганских наркотиков (героина, опия и гашиша). В целях упреждения распространения НПВ в Узбекистане и принятия превентивных мер, межведомственная Рабочая группа, созданная на базе Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками продолжила деятельность по совершенствованию действующего законодательство в области противодействия незаконному обороту наркотиков. По итогам проведенной работы подготовлен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан».Наркологическая ситуация Согласно данным наркологической службы Министерства здравоохранения за последние 10 лет в республике наблюдается положительная динамика развития наркологической ситуации по основным её показателям.Так, количество больных наркоманией, состоящих на диспансерном учёте за период 2007-2016 гг. сократилось с 19868 до 10505. Продолжалось уменьшение числа зависимых от наркотических средств опийной группы – 5420 (2015 г. – 7977) или 51,6% (60,3%) от общего числа состоящих на учёте. Заметно сократился показатель числа зависимых от героина – 4063 (6554) или 38,7% (49,6%).  Частота злоупотребления каннабиноидами увеличилась до 45,1% (36,9%) от общего числа наркопотребителей. Анализ половозрастной характеристики наркозависимых свидетельствует о нарастании численности больных в возрасте 40 лет и старше – 58% (56,1%), доля лиц в возрастной группе 20-39 лет – 42% (43,9%). Снизилось количество наркозависимых лиц, употреблявших наркотики инъекционным путём 1782 (3825) или 17% (28,9%) среди общего количества, состоящих на учёте. В 2016 году наблюдалось уменьшение числа наркозависимых, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях республики – 2220 (2473). Уменьшилась доля лиц, зависимых от опиатов среди больных, пролеченных в стационарных условиях – 60,2% (71,4%), при росте доли зависимых от каннабиноидов – 23,3% (15%).Согласно данным Главного бюро судебно-медицинских экспертиз в республике зарегистрирован 1 летальный случай от передозировки наркотическими средствами.  По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом в 2016 году выявлено 3983 (4171) новых случаев ВИЧ-инфицирования, из них 209 (260) среди потребителей инъекционных наркотиков.Подготовка кадров для наркологической службы С целью подготовки кадров в 2016 году на кафедре наркологии и подростковой психопатологии Ташкентского института усовершенствования врачей (ТашИУВ) обучено 126 врачей: завершили специализацию – 37, прошли подготовку по психотерапии и реабилитации наркологических больных – 44, общее и тематическое усовершенствование по наркологии – 45. Для совершенствования качества наркологической помощи сотрудниками кафедры наркологии ТашИУВ разработаны и утверждены приказом Минздрава от 28.03.2016г. №151  «Протоколы лечения основных наркологических заболеваний на уровне районных наркологических кабинетов».Также разработаны, утверждены и изданы на государственном и русском языках методические рекомендации «Определение сроков принудительного лечения больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией в специализированных лечебно-профилактических учреждениях Минздрава РУ», которые распространены среди врачей-наркологов.Издано национальное руководство «Организация наркологической помощи» на государственном языке, которое передано в организационно-методические отделы наркологических диспансеров и распространено среди врачей-наркологов всех регионов.  Профилактическая работа В рамках первичной профилактики наркопотребления врачами-наркологами лечебно-профилактических учреждений республики в различных группах населения прочитано 7117 лекций, проведено 2213 семинаров, осуществлено 579 выходов в СМИ (газеты, телевидение, радио). На сайте Минздрава sixat-salomatlik.uz размещены статьи «Профилактика наркомании», «Профилактика наркомании среди подростков», «Виды профилактики наркомании», «Признаки наркомании», «Наркомания как социальная проблема». В системе народного образования совместно с органами здравоохранения проведено 4,3 тыс. лекций по предупреждению наркопотребления, 4,1 тыс. – табакокурения и 6 тыс. – алкоголизма. В рамках международного сотрудничества Министерством народного образования проводилась работа по реализации программы «Крепкая семья» по проекту УНП ООН GLOK01 «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, ВИЧ/СПИДа и преступности среди молодежи посредством программ обучения навыкам жизни в семье». Программа направлена на профилактику поведенческих проблем в подростковом возрасте, включая злоупотребление психоактивными веществами, а также укрепление родительских навыков и семейных отношений.В пяти пилотных школах, отобранных Министерством, национальные тренера провели занятия с 80 семьями учащихся 7-х классов.  Промежуточная (предварительная) оценка эффективности программы, основанная на анкетировании родителей и подростков до и после участия в программе, показала позитивные изменения ряда внутрисемейных и социальных показателей. В целях усиления роли махали в профилактической работе, в тематический план учебных курсов по повышению квалификации работников органов самоуправления граждан при Ташкентском областном хокимияте включены вопросы предотвращения преступлений и наркомании.В рамках реализации профилактических мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с наркоманией в регионах республики проведены театрализованные представления, спортивные соревнования, встречи, лекции, вечера вопросов и ответов.При содействии региональных комиссий по контролю за наркотиками в гг.Ташкенте, Нукусе и областных центрах организованы развлекательные и спортивные представления для молодёжи.В махаллинских гузарах, парках культуры и отдыха прошли театрализованные представления о проблемах наркомании.В 474 летних оздоровительных лагерях организовано более 5,4 тыс. тематических встреч и 526 конкурсов, а также 567 спортивных соревнований. Демонстрировались видеоматериалы профилактической направленности.Министерством высшего и среднего специального образования совместно с ОДМ «Камолот» проведены соревнования по 7 видам спорта под девизом «Молодёжь против наркотиков», в которых приняли участие 427 тыс. молодых людей.Велась целенаправленная разъяснительная и профилактическая работа с представителями узбекской диаспоры, студентами и пребывающими на работу трудовыми мигрантами. С привлечением диаспоры и студентов-активистов до сограждан доводилась информация о правовых и медицинских последствиях незаконного оборота и потребления наркотиков.Мероприятия месячника широко освещались в средствах массовой информации. На центральных каналах демонстрировались тематические передачи (информационные выпуски, ток-шоу) и социальные ролики. В печатных СМИ было опубликовано более 500 тематических статей.  Международное сотрудничество В 2016 году при координации Национального информационно-аналитического центра по контролю за наркотиками (НИАЦКН) проведена работа в рамках договорно-правовой базы двухстороннего и многостороннего сотрудничества в сфере контроля за наркотиками. Реализованы мероприятия по дальнейшему укреплению материально-технической базы компетентных органов республики в рамках исполнения Поправок к узбекско-американскому межправительственному Соглашению в области контроля за наркотиками и правоприменению от 2001г.При содействии Посольства Италии в Узбекистане и Регионального представительства УНП ООН в Центральной Азии 11-15 апреля 2016г. в г.Ташкенте организован учебный курс «Борьба с наркотиками в Интернет-пространстве» для представителей МВД и ГТК республики. В целях установления практического механизма обмена оперативно-значимой информацией между правоохранительными структурами Узбекистана и Словакии в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и усиления контроля над прекурсорами, проработано подписание Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Словацкой Республики о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (подписано 20 сентября 2016г. в г.Ташкенте).В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между НИАЦКН и Представительством Фонда им. К.Аденауэра в Узбекистане в августе и сентябре 2016г. проведены учебные мероприятия в Италии и Германии на тему «Германо-Центральноазиатский диалог по вопросам политики безопасности и борьбы с организованной преступностью». Кроме того, совместно с Фондом и Министерством народного образования изданы и распространены в общеобразовательных школах буклеты предупредительно-профилактической направленности в целях повышения информированности учащихся о рисках и негативных последствиях наркомании. В рамках председательства Узбекистана в ШОС в феврале, марте и апреле 2016г. в г.Пекине организованы заседания Рабочих групп экспертов Совещания руководителей компетентных органов государств-членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.В ходе указанных экспертных встреч подготовлены к подписанию разработанные узбекской стороной проекты Антинаркотической стратегии ШОС на 2017-2022 годы и Программы действий по ее выполнению.По линии взаимодействия с ЦАРИКЦ, директор и начальник международного отдела НИАЦКН 30 марта 2016г. в г.Алматы приняли участие в заседании Совета национальных координаторов государств-участников ЦАРИКЦ, в ходе которого рассмотрены текущие вопросы организации деятельности Центра. В целях повышения материально-технического и экспертного потенциала компетентных министерств и ведомств республики реализован ряд международных проектов УНП ООН и ОБСЕ, направленных на содействие в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактики их злоупотребления.Правоохранительным органам и другим ведомствам переданы технические средства и оборудование на сумму более 200 тыс. долл. США в ходе реализации проекта УНП ООН «Борьба с незаконным оборотом афганских опиатов через северный маршрут путем укрепления потенциала основных пограничных пунктов и создания офисов пограничного взаимодействия» - ХАС/К22 и «Глобальной программы УНП ООН и Всемирной таможенной организации по контролю за контейнерными перевозками» - GLOG-80.В 2016г. совместно с УНП ООН и Посольством Японии проработан вопрос реализации нового проекта «Борьба с контрабандой афганских наркотиков в Узбекистане путем создания межведомственных мобильных групп» в рамках Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2015-2019гг. с бюджетом 2,5 млн. долл. США.Для повышения квалификации сотрудников уполномоченных органов Узбекистана в рамках проектов организованы учебные курсы, семинары и тренинги. В 2016 году 204 сотрудника соответствующих министерств и ведомств республики приняли участие на тренингах, курсах и семинарах по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, профилактики и лечения наркомании.  Национальный центр по контролю за наркотикамипри Кабинете Министров Республики Узбекистан

2017-06-01

BMT INSON HUQUQLARI BO‘YICHA OLIY KOMISSARINING MAKTUBI

Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov Janobi oliylarigaJanobi oliylari,Mening O‘zbekistonga tashrifim oldidan va tashrifim davomida ko‘rsatilgan qo‘llovingiz uchun minnaddorchilik izhor qilish maqsadida ushbu maktubni yozmoqdaman. Siz bilan uchrashish va o‘zaro manfaatli masalalarni muhokama qilish men uchun ulkan sharafdir. Bu mamlakatingizga birinchi tashrifim edi va Sizga va Sizning jamoangizga tashrifga tayyorgarlik ko‘rish va uyushtirish davomida amalga oshirilgan a’lo darajadagi ish uchun minnaddorchilik izhor etaman.O‘zbekiston Hukumatiga inson huquqlari bo‘yicha milliy tizimni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish borasidagi joriy islohotlar uchun yana bir bor minnaddorchilik bildiraman. Tashrifim davomida Inson huquqlari sohasida milliy harakatlar rejasi singari BMTning inson huquqlari bo‘yicha mexanizmlari takliflarini amalga oshirish uchun tuzilmalar va shart-sharoitlar yaratilishi bo‘yicha Hukumatning ilk qadamlarini qiziqish bilan qayd etdim. Ishonamanki, 2017-2021-yillarga mo‘ljallangan Harakarlar strategiyasini inson huquqlari sohasidagi ustuvor vazifalar asosida amalga oshirish hududlarda yangi ijobiy natijalar keltiradi.O‘zbekistonning Jenevadagi Boshqarmamiz bilan samarali hamkorligi uchun minnaddorman. Mening Markaziy Osiy bo‘yicha mintaqaviy bo‘linmam bilan kengaytirilgan hamkorlikni sabrsizlik bilan kutib qolaman.Janobi oliylari, yuksak hurmat va ehtiromimni qabul etgaysiz.Zayd Raad al-Husayn, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo‘yicha Oliy komissari

2017-05-25

BANDLIK SOHASIDA DAVLAT SIYOSATINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH VA MEHNAT ORGANLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TUBDAN OSHIRISH CHORA-TADBIRLARI TO‘G‘RISIDA

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni Ta’kidlash joizki, iqtisodiyotni isloh qilish va diversifikatsiyalash, faol investitsiya siyosati yuritish hisobiga yetakchi tarmoqlarni modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni rag‘batlantirish asosida har yili minglab yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda, bu o‘z navbatida o‘ta dolzarb muammo hisoblangan aholi, avvalambor yoshlar bandligini ta’minlash imkonini bermoqda. Shu bilan birga, bandlik sohasidagi mavjud muammolarni hal etishda haligacha eskirgan ish shakllari va uslublaridan foydalanilmoqda, mehnat bozoridagi haqiqiy vaziyatni buzib ko‘rsatish hollari saqlanib qolmoqda, muhim ijtimoiy masala hisoblangan oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining bitiruvchilarini ishga joylashtirishga yuzaki yondashuv holatlari uchramoqda. Aholi bandligini ta’minlash masalalarida joylarda mahalliy ijro hokimiyati organlari, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, ta’lim muassasalari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va keng jamoatchilik o‘rtasida o‘zaro hamkorlik va javobgarlik mexanizmlaridan yaxshi foydalanilmayapti. Yangi tashkil etilgan barqaror ish o‘rinlari sonining mehnat bozori talablariga mos kelmasligi mehnat bozorida muvozanatlilikning buzilishiga, respublikamizning ayrim mintaqalarida ishsizlik darajasining oshib ketishiga, noqonuniy mehnat migratsiyasi va norasmiy bandlikning o‘sishiga olib kelmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 6-maydagi PQ-2690-sonli qaroriga muvofiq joylarda mahalliy ijro hokimiyati organlari va iqtisodiy kompleksga kiruvchi hududiy organlar rahbarlarining, ularni moddiy rag‘batlantirish yoki ularga nisbatan intizomiy chora qo‘llash bo‘yicha tegishli tizimni joriy etgan holda, aholi bandligining o‘sishi va uni ish bilan ta’minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlarning natijadorligi va samaradorligi uchun mahalliy ijro hokimiyati organlari va iqtisodiy kompleksning hududiy organlari rahbarlarining shaxsiy mas’uliyati oshirildi. Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish, band bo‘lmagan aholini, ayniqsa, yoshlarni ishga joylashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, mehnat huquqlarini himoya qilish va mehnat muhofazasini kuchaytirish, aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha muvofiqlashtirilgan samarali ishlarni amalga oshirishda davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro hokimiyati organlarining mas’uliyatini tubdan kuchaytirish maqsadida: 1. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi etib qayta tashkil etilsin. 2. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va tuzilmalarining ustuvor vazifalari va faoliyat yo‘nalishlari etib quyidagilar belgilansin: mehnat bozoridagi haqiqiy holatni respublikamiz mintaqalari kesimida chuqur tahlil qilish asosida aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha hududiy va tarmoq dasturlarini ishlab chiqish va ularning bajarilishini muvofiqlashtirish, yangi ish o‘rinlari tashkil etish bo‘yicha davlat buyurtmalarini ishlab chiqish va aholining ijtimoiy ehtiyojmand qatlamlari uchun ish joylari kvotasini belgilash bo‘yicha aniq maqsadga yo‘naltirilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish; mehnat organlariga murojaat qilgan ishsizlarni ishga joylashtirishni ta’minlash, aholini jamoat ishlariga, birinchi navbatda yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishga, yo‘l va uy-joy kommunal infratuzilmasini qurish, ta’mirlash va rekonstruksiya qilishga, shaharlar va tumanlarni obodonlashtirishga, mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlarida ishtirok etishga jalb etish; ishga joylashishga muhtoj shaxslarni, ayniqsa, band bo‘lmagan yoshlarni, imkoniyati cheklangan shaxslarni va ishsizlarni iqtisodiyotning hamda mehnat bozorining real talablaridan kelib chiqqan holda, kasb-hunarga tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish; vazirliklar, idoralar va xo‘jalik boshqaruvi organlari bilan birgalikda oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining bitiruvchilarini ular egallagan mutaxassisliklarga muvofiq ishga joylashtirishni ta’minlash bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish; mehnat bozorini tartibga solish, bandlik, mehnatga doir munosabatlar, mehnat muhofazasi, kasbiy va mehnat standartlari, gender tenglikka rioya etilishi, band bo‘lmagan aholini kasb-hunarga tayyorlash va qayta tayyorlash, ishsizlarni ijtimoiy himoya qilish sohasida bozor munosabatlari sharoitlariga mos keladigan normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va ularning bajarilishini nazorat qilish; ishga joylashtirish jarayoniga ilg‘or axborot texnologiyalarini faol joriy etish, jumladan, Milliy vakansiyalar bazasini yaratish va doimiy rivojlantirib borish; ishga joylashishga ko‘maklashish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish bozorida zamonaviy infratuzilma va raqobat muhitini yaratish, aholi bandligini ta’minlash masalalarida davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, joylardagi mahalliy hokimiyat organlari, ta’lim muassasalari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari va jamoatchilikning o‘zaro hamkorligini ta’minlashning samarali mexanizmlarini shakllantirish; bandlik va mehnat muhofazasi sohasida qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni ta’minlash, mehnat sharoitlari ekspertizasini amalga oshirish, mehnat munosabatlarini, mehnatni moddiy rag‘batlantirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish bo‘yicha aniq chora-tadbirlarni amalga oshirish; aholi va ish beruvchilar o‘rtasida mehnat huquqlari va muhofazasi masalalari bo‘yicha keng axborot-tushuntirish ishlarini olib borish; kam ta’minlangan oilalarga nafaqalar va moddiy yordam to‘lanishi bo‘yicha monitoringni amalga oshirish, mehnatga layoqatli oila a’zolarining bandligini ta’minlash va tadbirkorlik faolligini oshirish orqali oilani kam ta’minlanganlikdan chiqarish yuzasidan individual dasturlarni ishlab chiqish. 3. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri va uning o‘rinbosarlariga quyidagi vazifa va ustuvorliklar amalga oshirilishi uchun shaxsiy javobgarlik yuklansin: hududiy va tarmoq aholi bandligi dasturlari tizimli ishlab chiqilishi va amalga oshirilishining muvofiqlashtirilishini ta’minlash, samarali bandlik shakllarini rivojlantirish, mehnat bozori va aholining ayrim ijtimoiy-demografik guruhlari talablarini hisobga olgan holda, ish o‘rinlari yaratish bo‘yicha davlat buyurtmalarini shakllantirish; ishsiz aholini, yoshlarni, avvalambor kasb-hunar kolleji bitiruvchilarini, shuningdek, aholining boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarini ixtisoslashtirilgan ish o‘rni yarmarkalarini tashkil etish va o‘tkazish, aholi va ish beruvchilar uchun mehnat organlari tomonidan ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifati va hammabopligini oshirish yo‘li bilan ishga joylashtirishga ko‘maklashish; shaxsiy biznesini tashkil etishni xohlovchilar, ilk bor mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslari amalga oshirilishini rag‘batlantirish va ko‘maklashish, band bo‘lmagan ishga joylashtirishga muhtoj aholi uchun kasb-hunarga tayyorlash va qayta tayyorlashning samarali tizimini Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasidan ajratilayotgan mablag‘larni ushbu maqsadlar uchun mos ravishda oshirgan holda tashkil etish; kam ta’minlangan oilalarning ijtimoiy muhofazasi manzilliligini kuchaytirish, nafaqa va moddiy yordam tayinlash va to‘lashda o‘rnatilgan tartibga amal qilinishini nazorat qilish, ularni fuqarolarni o‘zini o‘zi boshqarish organlari bilan birgalikda oilaviy tadbirkorlikka va hunarmandchilikka jalb etish choralarini ko‘rish, shuningdek, aholini o‘zini o‘zi band qilishning turli shakllarini rivojlantirishni rag‘batlantirish. 4. Quyidagilar belgilab qo‘yilsin: O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazirining tavsiyasi bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadigan va undan ozod etiladigan vazir rahbarlik qiladi; O‘zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirining o‘rinbosarlari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va undan ozod etiladi; Qoraqalpog‘iston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vazirini lavozimga tayinlash Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri bilan kelishgan holda amalga oshiriladi; viloyatlar va Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmalarining boshliqlarini lavozimga tayinlash O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri tomonidan viloyatlar va Toshkent shahri hokimlari bilan kelishgan holda amalga oshiriladi; tuman (shahar) bandlikka ko‘maklashish markazlari rahbarlarini lavozimga tayinlash Qoraqalpog‘iston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri, viloyatlar va Toshkent shahar bandlik bosh boshqarmalari boshliqlari tomonidan tuman va shaharlar hokimlari va O‘zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri bilan kelishgan holda amalga oshiriladi. 5. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda uch oy muddatda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga aholining tashqi mehnat migratsiyasini tashkil etish tizimini hamda Aholi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi faoliyatini yanada takomillashtirish bo‘yicha aniq takliflar kiritsin. 6. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, O‘zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashining: 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta’lim muassasalarining birinchi marta ishga joylashgan bitiruvchilari ish haqidan olingan daromadlaridan yagona ijtimoiy to‘lovning o‘rnatilgan stavkasini, ta’lim muassasasini tamomlagan kundan boshlab uch yildan ortiq vaqt o‘tmaganlik sharti bilan, ularni ishga joylashganliklaridan keyingi bir yil ichida 50 foizga, ikkinchi va uchinchi yil davomida 25 foizga, byudjet tashkilotlari, monopolist tashkilotlar, ustav jamg‘armasida (ustav kapitalida) davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan tashkilotlarga ishga joylashganlar bundan mustasno bo‘lgan holda, kamaytirish; xodimlarning ish joyi va davlat ijtimoiy sug‘urtasiga to‘lov qilgan davri bo‘yicha ro‘yxatga olishning “elektron mehnat daftari” tizimini joriy etish, 2019-yilning 1-yanvaridan boshlab birinchi marta ishga joylashtirilgan xodimlarga qog‘oz shaklidagi mehnat daftarchalari berilishini to‘xtatish va mehnat daftarchalaridagi yozuvlarni soliq to‘lovchining individual raqami (STIR) va fuqarolarning jamg‘arib boriladigan pensiya to‘lovi bo‘yicha individual raqami (PTIR) asosida, xodimning ish joyi va O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Byudjetdan tashqari pensiya jamg‘armasiga to‘lovlar amalga oshirilgan davri bo‘yicha hisobga olish bilan bosqichma-bosqich almashtirib borish; 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarning barcha o‘quvchilarini, ularning har biriga soliq to‘lovchining individual raqami berilgan va elektron raqamli imzo (ERI)ni tegishli to‘lovni undirmasdan bergan holda, soliq to‘lovchi sifatida davlat soliq organlarida ro‘yxatga qo‘yish; 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab nodavlat tashkilotlarga fuqarolarni O‘zbekiston Respublikasi hududida ishga joylashtirish sohasida pullik, ular tomonidan fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish faoliyati amalga oshiriladigan hollarda esa O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan beriladigan litsenziya asosida xizmatlar ko‘rsatish huquqini berish; mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo‘jaliklariga, tegishli ta’lim muassasasini tamomlagan davrdan boshlab uch yil ichida birinchi marta ishga kirayotgan oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining bitiruvchilari bilan tuziladigan mehnat shartnomalaridan tashqari, xodimlarning roziligini olgan holda, muayyan muddatli mehnat shartnomalari, jumladan, vaqtinchalik bir martalik ishlarni bajarishga (muddatli mehnat shartnomalari) tuzishga ruxsat berish; tuman (shahar) bandlikka ko‘maklashish markazlarini saqlab turish xarajatlarini, 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirish, natijada O‘zbekiston Respublikasi Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasining bo‘shaydigan mablag‘larini ishsizlarni kasb-hunarga tayyorlash va qayta tayyorlashni tashkil etishga, ishsiz fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish va mehnat organlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo‘yicha choralarni amalga oshirishga yo‘naltirish; O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida ish tashkil etishning barcha davlat xizmatlarini to‘liq hajmda qayta ko‘rib chiqish (reinjiniring), ishga tanlov asosida qabul qilish, “yagona darcha” tamoyilida davlat xizmatlari ko‘rsatish, mehnat organlari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, mehnatga haq to‘lashning zamonaviy rag‘batlantiruvchi uslublarini qo‘llagan holda, samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari (KPI) asosida xodimlar mehnatining sifati va samaradorligini baholashning ilg‘or shakllarini joriy etish to‘g‘risidagi takliflariga rozilik berilsin. 7. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan Jamoat ishlari jamg‘armasi tashkil etilsin, uning asosiy vazifasi vaqtinchalik band bo‘lmagan aholining yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishda, yo‘l va uy-joy kommunal infratuzilmasi obyektlarini qurishda, ta’mirlash va rekonstruksiya qilishda, shahar va tumanlarni obodonlashtirishda, mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlarida ishtirok etishini moliyalashtirish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Moliya vazirligi, Iqtisodiyot vazirligi hamda boshqa manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda 2017-yilning 1-sentabrigacha O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg‘armasi faoliyatini, jamg‘arma tuzilmasini tasdiqlash, jamg‘arma mablag‘larini shakllantirish manbalari, shuningdek, mablag‘lardan foydalanish tartibini belgilagan holda, tashkil etish bo‘yicha hukumat qarori loyihasini ishlab chiqsin va Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. 8. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Markaziy bank Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va Iqtodiyot vazirligi bilan birgalikda, ikki oy muddatda kichik biznes, kasanachilik, yakka tartibdagi va oilaviy tadbirkorlikni, shaxsiy tomorqa xo‘jaligini rivojlantirish asosida bandlikni ta’minlash uchun moliya resurslarini taqdim etish, aholining keng qatlamlariga, birinchi navbatda qishloq joylarda mikromoliyalashtirish xizmatlaridan foydalanishning qulay imkoniyatlarini yaratish borasida “Mikrokreditbank” ATB faoliyatining va barcha bank tizimining samaradorligini tanqidiy tahlil qilish asosida hukumatning tegishli qarori loyihasini ishlab chiqsin va Vazirlar Mahkamasiga kiritsin, unda quyidagilar nazarda tutilsin: 2017-2020-yillarda faoliyatini endi boshlayotgan tadbirkorlar uchun mikromoliyalash xizmatlaridan foydalanish qulayliklarini, yo‘nalish va hajmlarini kengaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash, unda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida yangi ish o‘rinlari tashkil etishga tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan mikrokreditlarning manzilliligini ta’minlashni kuchaytirish, birinchi navbatda kam ta’minlangan oila a’zolarini, ayniqsa shaharlarda, eng avvalo yakka tartibdagi va oilaviy tadbirkorlik sohasiga, kasanachilikka, qishloq joylarda esa shaxsiy tomorqa xo‘jaliklari asosida iqtisodiy faollikka jalb etishga qaratilgan tadbirlar va mexanizmlar ishlab chiqish; “Mikrokreditbank” ATBning aholi bandligini ta’minlash masalalaridagi rolini tubdan oshirishni ta’minlaydigan bank faoliyati samaradorligini baholashning mezon va ko‘rsatkichlarini ishlab chiqqan holda, uning qo‘shimcha kapitallashuvini oshirish, tuzilmasini, boshqaruv tizimini takomillashtirish va filiallari joylashuvini optimallashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. 9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi bir hafta muddatda belgilangan tartibda mazkur farmonni amalga oshirish va O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini, uning yangi tuzilmasini tasdiqlagan holda, tashkil etish bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori loyihasini kiritsin. 10. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda ikki oy muddatda qonun hujjatlariga ushbu farmondan kelib chiqadigan qo‘shimcha va o‘zgartirishlar kiritish yuzasidan takliflarni Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 22-fevraldagi “Aholining hojatmand qatlamlarini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash hamda tibbiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4782-sonli farmonining 3- va 4-bandlari o‘z kuchini yo‘qotgan, deb hisoblansin. 12. Mazkur Farmonning ijrosini nazorat qilish O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri A.N.Aripov zimmasiga yuklansin. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti                               Sh.MIRZIYOYEVToshkent shahri, 2017-yil 24-may * * *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonigaSHARH O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Bandlik sohasida davlat siyosatini yanada takomillashtirish va mehnat organlari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bandlik sohasida davlat siyosatini amalga oshirishda yangicha yondashuvlarni joriy etish, shu jumladan, davlat va xususiy biznes o‘rtasidagi hamkorlikka asoslangan holda mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish, ishsiz aholini, ayniqsa, yoshlarni ishga joylashtirishda samarali chora-tadbirlarni amalga oshirishga yo‘naltirilgan. Mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish va diversifikatsiyalash, faol investitsiya siyosati yuritish hisobiga iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishni rag‘batlantirish asosida har yili minglab yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda. Bu o‘z navbatida o‘ta dolzarb muammo hisoblangan aholi, avvalambor yoshlar bandligini ta’minlash imkonini bermoqda. Shu bilan birga, bandlik sohasidagi mavjud muammolarni hal etishda haligacha eskirgan ish shakllari va uslublaridan foydalanilmoqda, mehnat bozoridagi haqiqiy vaziyatni buzib ko‘rsatish hollari saqlanib qolmoqda, muhim ijtimoiy masala hisoblangan oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarining bitiruvchilarini ishga joylashtirishga yuzaki yondashuv holatlari uchramoqda. Qabul qilingan Farmonga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Mehnat vazirligi O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi etib qayta tashkil qilindi. Farmonda O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining asosiy vazifalari va faoliyat yo‘nalishlari, jumladan, yangi ish o‘rinlari yaratilishiga davlat buyurtmalarini ishlab chiqish, hududiy va tarmoqlar bandlik dasturlarini amalga oshirishni muvofiqlashtirish, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilarining bandligini ta’minlash, kam ta’minlangan oilalarga nafaqa va moddiy yordam o‘z vaqtida to‘lanishi monitoringini amalga oshirish va boshqalar belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi bandlik va mehnat munosabatlari vaziri hamda uning o‘rinbosarlari zimmasiga yangidan tashkil etilgan vazirlikning vazifalarini bajarish, shu jumladan, mehnat organlari tomonidan aholiga va ish beruvchilarga ko‘rsatilayotgan xizmatlarning sifatini oshirish va ulardan foydalanish qulayligini ta’minlash, birinchi marta mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarning tadbirkorlik tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, kam ta’minlangan oilalarni manzilli ijtimoiy himoyalashni kuchaytirish va ularni oilaviy tadbirkorlikka va hunarmandchilikka jalb etish hamda o‘zini o‘zi band qilishning turli shakllarini rivojlantirishni rag‘batlantirish bo‘yicha amaliy choralarni ko‘rish bo‘yicha shaxsiy mas’uliyat yuklatildi. Alohida qayd etish lozimki, Farmonda 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta’lim muassasalarining birinchi marotaba ishga joylashgan bitiruvchilari, agar ular ta’lim muassasasini tamomlagan kundan boshlab uch yildan ortiq vaqt o‘tmagan bo‘lsa, ishga joylashganidan keyin birinchi yil davomida ish haqidan olinadigan daromadlari bo‘yicha yagona ijtimoiy to‘lovning o‘rnatilgan stavkasini 50 foizga, ularning ikkinchi va uchinchi yil davridagi ish faoliyati bo‘yicha 25 foizga kamaytirish belgilandi. Bu imtiyoz byudjet tashkilotlari, monopolist tashkilotlar, ustav jamg‘armasida (ustav kapitalida) davlat ulushi 50 foizdan ortiq bo‘lgan tashkilotlarga ishga joylashtirilganlarga tatbiq qilinmaydi. Mazkur kiritilayotgan me’yor ish beruvchilarning oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirishdan manfaatdorligini oshirish hamda imtiyozni qo‘llash natijasida bo‘shaydigan mablag‘larning bir qismini bitiruvchilarning kasbiy malakasini oshirish bo‘yicha tadbirlarga yo‘naltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, bitiruvchilar bandligining doimiy monitoringini ta’minlash maqsadida kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarning o‘quvchilariga soliq to‘lovchining individual raqamini majburiy tarzda berish ko‘zda tutilgan. Bu o‘z navbatida ijtimoiy sug‘urta bo‘yicha amalga oshirilgan to‘lovlar asosida band bo‘lmagan bitiruvchilarni aniqlash va ularni ish bilan ta’minlash borasidagi muammolarni tezkor hal etish imkonini beradi. Shuningdek, aholini ishga joylashtirish sohasiga ilg‘or jahon tajribasiga mos zamonaviy texnologiyalarni jalb etishni kengaytirish maqsadida, Farmonda 2019-yildan boshlab xodimlarning mehnat faoliyati davri, maxsus staji va davlat ijtimoiy sug‘urtasiga to‘lagan to‘lovlar miqdori bo‘yicha ishonchli ma’lumotni hamda xodimning kasbiy o‘sishiga doir boshqa ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan “elektron mehnat daftari” tizimini bosqichma-bosqich joriy etish ko‘zda tutilgan. Qabul qilingan Farmonda mehnat bozorini yanada rivojlantirish, mehnat qonunchiligini takomillashtirish va bandlikni rag‘batlantirish bo‘yicha bir qator choralar ko‘zda tutilgan. Xususan: 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab nodavlat tashkilotlarga fuqarolarni O‘zbekiston Respublikasi hududida ishga joylashtirish sohasida belgilangan tartibda pullik xizmatlar ko‘rsatish huquqini berish, agar bunday xizmatlar fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bilan bog‘liq bo‘lsa, ushbu faoliyat turi bo‘yicha belgilangan tartibda beriladigan litsenziya asosida xizmat ko‘rsatishga ruxsat berish; mikrofirmalar, kichik korxonalar va fermer xo‘jaliklariga xodimlarning roziligi asosida muayyan muddatli mehnat shartnomalari (muddatli mehnat shartnomalari), jumladan, vaqtinchalik bir martalik ishlarni bajarish bo‘yicha shartnomalarni tuzishga ruxsat berish, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini tamomlagan davrdan boshlab uch yil ichida birinchi marta ishga kirayotgan bitiruvchilar bilan tuziladigan mehnat shartnomalari bundan mustasno; Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida ish tashkil qilishning ilg‘or shakllarini joriy etish, bunda barcha davlat xizmatlarini to‘liq hajmda funksional tahlil qilish va qayta ko‘rib chiqish (reinjiniring qilish), ishga tanlov asosida qabul qilish, “yagona darcha” tamoyilida davlat xizmatlari ko‘rsatish, mehnat organlari tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, mehnatga haq to‘lashning zamonaviy rag‘batlantiruvchi uslublarini qo‘llagan holda, samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari (KPI) asosida xodimlar mehnatining sifati va samaradorligini baholashni nazarda tutish. Qabul qilingan Farmonning muhim yangiliklaridan biri shundan iboratki, unga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo‘lgan Jamoat ishlari jamg‘armasi tashkil etilmoqda. Mazkur jamg‘armaning asosiy vazifalari etib, vaqtincha band bo‘lmagan aholini yirik investitsiya loyihalarini amalga oshirishda, yo‘l va uy-joy kommunal infratuzilmasini qurish, ta’mirlash va rekonstruksiya qilishda, shahar va tumanlarni obodonlashtirishda, mavsumiy qishloq xo‘jaligi ishlarida ishtiroklarini moliyalashtirish belgilangan. Respublika bank tizimining aholi bandligi sohasidagi rolini keskin oshirishni ta’minlaydigan 2017-2020-yillarda faoliyatini endi boshlayotgan tadbirkorlar uchun ko‘rsatilayotgan mikromoliyalash xizmatlari hajmi va ko‘lamini kengaytirish hamda ulardan foydalanishda qulayliqlar yaratish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va tasdiqlash ko‘zda tutilgan. Xususan, aholiga mikrokreditlar ajratish imkoniyatlarini yanada kengaytirish maqsadida “Mikrokreditbank” ATBning kapital qo‘yilmalari hajmini oshirish ko‘zda tutilgan, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri lavozimiga ko‘ra “Mikrokreditbank” ATB kuzatuv kengashining raisi hisoblanishi belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yuqorida qayd etilgan Farmoni ijrosini ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi faoliyatini tashkil etishga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Qabul qilingan hujjatda O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish bo‘yicha tuzilmaviy bo‘linmalarning vakolati, funksiyalari va javobgarligini aniq taqsimlab beradigan boshqaruvning zamonaviy vertikal-yaxlit tizimini shakllantirishni ko‘zda tutuvchi vazirlikning yangi takomillashgan tashkiliy tuzilmasi, vazirlik markaziy apparati, hududiy boshqarmalar, tuman (shahar) bandlikka ko‘maklashish markazlarining tuzilmalari tasdiqlandi. Fuqarolarni ishga joylashtirishda sifatli va qulay xizmat ko‘rsatishni ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu qarori bilan quyidagilar ko‘zda tutilgan: mehnat organlari tomonidan “yagona darcha” tamoyilida davlat xizmatlari ko‘rsatishning prinsipial yangi tizimini joriy etish, bunda ishga joylashtirish va bandlikni ta’minlash bo‘yicha kompleks xizmatlarni aholi uchun qulay bo‘lgan joylarda, shu jumladan, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarida ko‘rsatish va bunda internet imkoniyatlaridan keng foydalanish; Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining fuqarolarni tashkillashgan holda xorijda ishga joylashtirishni ta’minlovchi filiallari tarmog‘ini kengaytirish masalasini ko‘rib chiqish. Qarorga muvofiq, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi har oy muddatda O‘zbekiston Respublikasining ochiq ma’lumotlari portalida, vazirlikning rasmiy saytida va markaziy ommaviy axborot vositalarida mehnat bozoridagi vaziyat va bandlik holati to‘g‘risida ma’lumotlarni, shu jumladan, ish qidirib mehnat organlariga murojaat qilgan hamda ishsizlik bo‘yicha nafaqa olayotgan fuqarolar soni, yaratilgan ish joylari, ro‘yxatga olingan bo‘sh ish o‘rinlari va aholi, ish beruvchilar va investorlar uchun ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa ma’lumotlarni chop etib boradi. Qaror bilan Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasini moliyalashtirish manbalari va ularni sarflashning asosiy yo‘nalishlari belgilandi. Ular jumlasiga ishsizlarni, oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari bitiruvchilarini ishga joylashtirish va ularni moddiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha qonunchilik bilan o‘rnatilgan kafolatlarni amalga oshirish, band bo‘lmagan aholini kasb-hunarga o‘qitish, qayta tayyorlash va ijtimoiy himoyalashga doir sifatli xizmatlar ko‘rsatish, mehnat organlarining moddiy-texnika ta’minotini mustahkamlash bo‘yicha xarajatlarni moliyalashtirish kiradi. Alohida qayd etish lozimki, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga, respublikamizning mehnat resurslari ko‘p bo‘lgan tuman va shaharlarini aniqlagan holda, ish o‘rinlari tashkil etish bo‘yicha davlat buyurtmalarini ishlab chiqish yuklatildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot vazirligi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari investitsiya loyihalari bo‘yicha manzilli ro‘yxatlarni shakllantirish va tasdiqlashda ushbu mehnat resurslari ko‘p bo‘lgan tuman va shaharlarda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishga alohida e’tibor qaratishlari lozim. Shu munosabat bilan, qaror bilan mehnat resurslari ko‘p bo‘lgan tumanlarda band bo‘lmagan aholini kasb-hunarga o‘qitish, qayta tayyorlash va malakasini oshirish ishlarini amalga oshiradigan tayanch kollejlarining ro‘yxati tasdiqlangan. Ushbu kollejlar band bo‘lmagan aholini o‘zlarining asosiy ta’lim berishdan bo‘sh vaqtlarida, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish talablaridan kelib chiqqan holda mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan mutaxassislik va yo‘nalishlar bo‘yicha o‘qitadi. Ommaviy axborot vositalarida keng tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida qarorda “Mahalla” teleradiokanali faoliyatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida aholi bandligini ta’minlash, fuqarolarni xususiy tadbirkorlikka va oilaviy biznesga jalb etish, shaxsiy tomorqa va dehqon xo‘jaliklaridan oqilona foydalanish, mehnat huquqlari va mehnat muhofazasi himoyasi masalalarini keng va xolisona yoritish belgilangan. O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi va O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga aholi bandligini ta’minlash masalalari bo‘yicha tushuntirish ishlarini televideniye va radio orqali faol olib borish yuzasidan aniq va ta’sirli choralarni amalga oshirish, shu jumladan, efir vaqtining “praym taym” davridan keng foydalanish bo‘yicha topshiriq berildi. Qayd etish lozimki, qaror bilan mehnat organlari faoliyatini yanada takomillashtirish va aholi bandligini ta’minlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi tasdiqlangan. Mazkur chora-tadbirlarda bandlik va mehnat munosabatlari sohasida me’yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish, bandlik dasturlarini ishlab chiqishga zamonaviy yondashuvlarni hamda kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy ta’lim muassasalarining bitiruvchilarini ishga joylashtirish mexanizmlarini, yangi interaktiv xizmatlarni joriy etish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada kengaytirish va boshqa choralar ko‘zda tutilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan Farmon va qarorning amalga oshirilishi natijasida: birinchidan, mehnat organlarining zamonaviy talablarga javob beradigan, qo‘yilgan ustuvor vazifalarni izchil va samarali bajarilishini ta’minlaydigan tashkiliy tuzilmasi yaratiladi, ayniqsa, mehnat bozori infratuzilmasini rivojlantirish, ish o‘rinlari tashkil etish bo‘yicha davlat buyurtmalarini shakllantirish, birinchi marta mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarini ishga joylashtirish kabi muhim yo‘nalishlarda ish faoliyatini kuchaytiradi; ikkinchidan, mehnat organlari tomonidan ko‘rsatilayotgan barcha davlat xizmatlarini to‘liq hajmda funksional tahlil qilish va qayta ko‘rib chiqish, mehnatga haq to‘lashning zamonaviy rag‘batlantiruvchi uslublari va samaradorlikning asosiy ko‘rsatkichlari (KPI)ni joriy etgan holda, ish tashkil etishning progressiv shakllarini tatbiq etish orqali bandlik sohasida ko‘rsatilayotgan xizmatlar sifatini tubdan oshirish; uchinchidan, Bandlikka ko‘maklashish davlat jamg‘armasi, O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Jamoat ishlari jamg‘armasi hisobidan mehnat bozorini izchil va barqaror rivojlantirish, aholi bandligi darajasini oshirish va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishni moliyaviy ta’minlanishini kuchaytirish; to‘rtinchidan, kam ta’minlangan oila a’zolari va aholining boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalariga, mikrokreditlar berish va qayta o‘qitish xizmatlarini taqdim etish orqali yakka tartibdagi va oilaviy tadbirkorlikka jalb etish, shaxsiy tomorqa xo‘jaliklarini rivojlantirish yo‘li bilan oilalarni kam ta’minlanganlikdan chiqarish bo‘yicha individual dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish bo‘yicha zarur sharoitlar yaratish imkonini beradi.

2017-05-03

ХОТИРА – МУҚАДДАС, ҚАДР – АЗИЗ

Инсонга ҳар куни тинчлик-осойишталик ва хотиржамлик керак. Тинчлигини йўқотган хонадон ҳам, мамлакат ҳам асло хотиржам бўла олмайди. Тинчлик-хотиржамлик – тараққиёт гаровидир.Биз азал-азалдан тинчликсевар халқмиз. Айнан шу ғоя тарғибига бағишланган буюк миллий маънавий меросимиз бор. Уларнинг барида тинчликнинг қадрига етиш тарғиб этилади, уруш эса батамом қораланади.9 майни Хотира ва Қадрлаш куни тарзида умумхалқ байрами сифатида нишонлаб келаётганимиз замирида ҳам айнан ана шу эзгу мақсад ётибди.II жаҳон урушида Ўзбекистонимиздан 1 миллион 433 минг 230 нафар одам иштирок этди. 604 минг 52 нафар ҳамюртимиз уруш майдонларидан ногирон бўлиб қайтди, 450 мингдан ортиқ ватандошимиз эса қонли жангларда ҳалок бўлди.Ҳамон орамизда қанчадан-қанча уруш қатнашчилари, фронт ортида меҳнат-машаққат чекканлар бор. Ўтганларни хотирлаш, сафимизда юрганларнинг эса қадрига етиш керак.Мустақил Ўзбекистон халқи ва давлати аввал-бошдан тинчлик-тотувлик тарафдори сифатида майдонга чиқди.Ана шу асосларга кўра, мустақиллик йилларида ҳам бизда 9 май умумхалқ байрами сифатида, 1999 йилдан бошлаб эса Хотира ва Қадрлаш куни сифатида нишонлаймиз. Дарҳақиқат, Мустақил давлатнинг байрамлари ҳам халқ табиати ва анъаналарига мос бўлиши керак. Чунки ҳар бир халқ қандай яшаши, нимани қадрлаши, қайси саналарни тантана қилишини ўзи ҳал этади. Бунда ўз тарихидан келиб чиқади, бугунини ўйлайди ва келажагини кўзда тутади.Умуман, дунёқарашни, яъники тафаккурни миллийлаштириш, миллий мафкурани шакллантириш ярим мустамлака исканжасидан қутулган ёш давлат учун шу қадар муҳим эдики, бу – мамлакатнинг мамлакат, давлатнинг давлат бўлиб туришини таъминлайдиган бош омиллардан саналади.Шу маънода мустақилликка эришганимиздан сўнг 9 майни шўро талқинидагича байрам қилиш бизнинг онг-шууримизга мутлақо мос келмай қолган эди. Иккинчи жаҳон урушида иштирок этган ҳар бир халқ уни ўзича эслайди, қурбонларини ўзича хотирлайди, жангдан омон қайтган, фронт ортида фидокорона меҳнат қилган ва бугун сафимизда юрган фахрийларни ҳам ўзича қадрлайди.Ўз мустақиллигига эришган давлатлар ичида Ўзбекистон бунинг чинакам намунасини кўрсатди. Хотира ва Қадрлаш куни энди ўзгача, аниқроғи, миллий хусусият касб этди. Бу байрамнинг мазмун-моҳияти буткул ўзгарди – у халқ хотираси ва инсонни қадрлаш кунига айланди.Халқ хотираси деганда киши кўз ўнгидан Ватан ибтидосидан бугунига қадар шу юрт, шу халқ деб курашган, куч-қудрати, ақл-заковатини аямаган, керак бўлса, шу йўлда жон фидо қилган не-не буюк зотлар бир-бир ўтади. Спитамен, Широқдан Туркон Хотун, Маҳмуд Торобийгача, Соҳибқирон Амир Темур, Мирзо Улуғбекдан Заҳириддин Муҳаммад Бобургача, Жалолиддин Мангубердидан, Нажмиддин Куброгача ёдга тушаверади.Хотира ва Қадрлаш куни чинакам миллий – умумхалқ байрамига айланди. Шу куни Ўзбекистоннинг барча қабристонларидан зиёратчилар аримайди.Бу байрамда Иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлганлар хотирланади, Афғонистон урушида ҳалок бўлганлар шўро сиёсатининг бегуноҳ қурбонлари сифатида эсланади, умуман, ўтганлар руҳи ёдга олинади, мустақиллик йилларида хизмат бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг хотираси олдида ҳурмат бажо келтирилади.Бу дунёнинг марказида ҳазрати инсон туради. Шуни тан олмаган ҳар қандай ғоянинг мағзи – пуч, пойдевори – бўш, иморати – омонат. Фашизм ҳам, шўро мафкураси ҳам худди ана шу – инсонга, унинг табиати, феъл-атвори, мақсад-муддаоларига зидлиги, унинг эҳтиёжу манфаатларидан келиб чиқмагани учун буткул мағлубиятга учради.Ҳамма ёқда номаълум аскарнинг рамзий қабрига дуч келар эдик... Ҳолбуки, жангда ҳалок бўлган тирик жоннинг ҳеч бири номаълум эмас эди. Ҳар бирининг ота-онаси, шаҳару қишлоғи, маҳалла-кўйи, қавму қариндоши, қўни-қўшниси, борингки, умр йўлдоши ёхуд севган ёри бор эди-ку!..Очиғи, ўтган замонда қурбонларни хотирлаш ҳам, тирик қолганларнинг қадрига етиш ҳам шунчаки, яъни расмият учунгина эди, холос. Одамлар шахс сифатида эмас, омманинг таркибий қисми тарзидагина эсланарди. Ҳолбуки, ҳар қандай сиёсат ҳам, аслида, инсон учун, унинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиши керак эмасми?!Инсонни, унинг табиатини менсимаслик, шахсни шахс ўрнида кўрмаслик эски мафкуранинг мағзи-мағзига сингиб кетган ақида эди. Одамга фақат сиёсий ғоялар йўлидаги бир мурватдек қаралар эди. Сиёсатда ҳам, ҳаётда ҳам шу бемаъни ақидага амал қилинар эди.Энди Тошкент шаҳрининг марказида – Хотира майдонидаги 1999 йил 9 май куни очилган қадди дол Мотамсаро она сиймоси пойига битилган: “Сен доимо қалбимдасан, жигарим!” – деган сўзларнинг инсонийлигини, самимийлигини ўйлаб, бир юракдан ҳис этиб кўрайлик. Ҳалок бўлган тирик жон кимнингдир жигарпораси, демак, шу Ватаннинг фарзанди-ку! Ҳар бирининг ортидан қанча одам қон йиғлаб қолди. Умрининг сўнгги лаҳзасига қадар кўзларида ёши қуримай, ўғлини – жигарпорасини кутиб ўтган қанчадан-қанча мотамсаро она бор эди. Даҳшатли урушда ҳалок бўлган отажонини кўрмаган, унга, лоақал, бир бора бўлсин: “Дадажон!” – деб мурожаат қилолмай яшаётганлар – қанча.9 майнинг Хотира ва Қадрлаш куни деб эълон қилиниши бизда сиёсатнинг инсонийлашганидан, давлатнинг ҳазрати инсонга қайишганидан далолат беради. Урушда ҳалок бўлган ҳар бир ўзбекистонлик – Ватанимиз фарзанди эди. Уларни ёддан чиқаришга ҳеч биримизнинг ҳаққимиз йўқ. Истиқлол йилларида 35 жилдлик “Хотира” китоби чоп этилди. Энди эса уруш қурбонларининг номи мамлакат пойтахтидаги Хотира майдонига ўрнатилган темир “дафтар”га зарҳал ҳарфлар билан битиб қўйилди.Бу ерга зиёратга келган ҳар бир ватандошимиз, албатта, ўз жигари, ҳеч бўлмаганда, бирор қўшнисининг номига дуч келади. Беихтиёр, ўтганлар руҳига тиловату дуолар қилиб, юзига фотиҳа тортади......Яқинда Сурхондарё вилояти “дафтар”и олдида зиёратга келган бир қизнинг, афтидан, онасига қўнғироқ қилиб, йиғлаб: “Бобомнинг исм-фамилияларини топдим! Бор эканлар!” – деб айтаётганига гувоҳ бўлдик. Ўлган ўлиб кетди. Лекин унинг ёди тириклар учун бефарқ эмас-ку. Эҳтимол, она қизини атайлаб шуни аниқлаб келиш учун Тошкентга юборгандир...Хотира майдонида темир “дафтар”ларда қатор-қатор номлар ёзиб қўйилган бўлса, беихтиёр бу исм-фамилияларнинг ҳар бири бир инсон эканини ўйлайсиз, улар орасидан ўзингизга таниш, қалбингизга яқин, қони қонингизга туташ кишиларни қидирасиз ва топасиз ҳам...Хуллас, Ўзбекистоннинг хоҳлаган шаҳари, исталган қишлоғи ёхуд овулидан келган одам бу ерга кириб, қай бир яқинининг муборак номини топади, албатта. 1999 йил 9 майидан эътиборан бу майдон мамлакатимиз фуқароларининг қалбига яқин, ўтганлар руҳи ёдга олинадиган, дуолар ижобат бўладиган гўшасига – муқаддас маконга айланди. Шундан буён бу ер – зиёратчилар билан гавжум.Ҳозир барча минтақаларимиз, кўплаб шаҳарларимиз ва туманларимиз марказларида ҳам шундай хотира майдонлари барпо этилди, бу хайрли иш изчил давом эттириляпти.Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг: “Хотира ва қадрлаш деганда биз, аввало, ўзимизни инсон сифатида англашни, одамийлик фазилатларини улуғлашни назарда тутамиз”, – деган қимматли сўзлари замирида ана шундай моҳият ётибди.Мамлакатимизда Хотира ва Қадрлаш куни умумхалқ байрамига қизғин тайёргарлик кўриш ишлари бошланиб кетди. Шу йилнинг 4 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Иккинчи жаҳон уруши қатнашчиларини рағбатлантириш тўғрисида”ги Фармони ҳамда “Хотира ва Қадрлаш кунига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори қабул қилинди.Мазкур Фармонда 1941 – 1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва ногиронларининг ҳар бирига 2 миллион сўм миқдорида бир марталик пул мукофоти бериш кўзда тутилган. Ушбу пул мукофотлари Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва ногиронларига тантанали ва байрамона вазиятда топширилади.Фармонда, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликларига Маданият, Мудофаа, Ички ишлар вазирликлари, Хотин-қизлар қўмитаси, “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати, Бадиий академия, Республика Маънавият тарғибот маркази, “Нуроний” жамғармаси, “Маҳалла” хайрия жамоат фонди, бошқа нодавлат нотижорат ташкилотлар билан биргаликда Ватанимиз озодлиги ва шаъни-шарафи ҳимоячиларига бағишланган махсус учрашувлар ва маърифий-бадиий кечалар ўтказиш вазифаси ҳам топширилди. Ҳозирги кунда жойларда бу борада турли-туман тадбирлар, учрашувлар ва хотира кечалари бўлиб ўтмоқда.Бундан ташқари Фармонда белгиланганидек, шаҳримизда истиқомат қилаётган Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва ногиронларининг 300 нафарга яқинига енгил автомобилларни имтиёзли харид қилишга оид сертификатлар тақдим этилган бўлиб, шу кунларда эл-юрт эъзозидаги фахрийларимизга уларнинг хоҳиш-истакларига мувофиқ “Дамас”, “Ласетти” русумли ўзимизда ишлаб чиқарилган автомашиналар Тошкент шаҳар ҳокимлиги мутасаддилари, туманлар ҳокимлари, “Нуроний” жамғармаси ҳамда “Маҳалла” хайрия жамоат фонди шаҳар бўлимлари раҳбарлари, “Камолот” ЁИҲ етакчилари, маҳаллалар оқсоқоллари иштирокида тантанали равишда топширилмоқда.Иккинчи жаҳон уруши тугаганига 72 йил тўляпти. Бу бир инсоннинг ўртача умрига тенг. Орамизда шу ёшдан катта бўлганларгина уруш даврини кўрган. Бироқ, ғалабага эришилганидан кейинги йиллар осон кечди, деб ўйлайсизми? Ёки бу жангу жадаллар асоратлари бир умр одамлар қалбида чандиқ бўлиб қолмадими? Ким ҳам урушда ҳалок бўлган жигарини унута олади?Инсон бор экан, хотира – муқаддас. Ҳеч ким, ҳеч нарса эсдан чиқмайди. Халқ бугунги тинч-хотиржам замонни асраб-авайлаш, қадрига етиш учун ҳам урушни, унинг қаҳрамонларини, ғалабага муносиб ҳисса қўшган ҳеч бир кишини хотирасидан фориғ қилмайди.Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотира ва Қадрлаш кунига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида алоҳида таъкидланганидек: “Хотира – кечаги ўтмишни, аждодлар ўгитини, миллий меросимизни англатиб турувчи муқаддас китоб зарварақларидек ҳаётимизни ёритиб туради. Қадр – инсонни юксакликка кўтаради, унинг фаолиятига, орзу-интилишларига, мақсад-маслакларига олижаноблик бағишлайди”.Ушбу қонуности ҳужжатида мамлакатимизда Хотира ва Қадрлаш кунини, Иккинчи жаҳон урушининг ҳар бир қатнашчиси, фронт орти меҳнат фахрийлари ҳамда мустақиллик йилларида хизмат бурчини бажариш чоғида ҳалок бўлган ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларининг хотираси олдида ҳурмат бажо келтириш, юртимизда меҳр-оқибат, ҳамжиҳатлик, инсонийлик, бағрикенглик ва хайр-саховат муҳитини янада мустаҳкамлаш, ёш авлодни миллий анъаналаримизга садоқат ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида камол топтириш ҳамда бу муқаддас айёмни юксак савияда нишонлашга қаратилган Дастур маъқулланган.Жумладан, ёлғиз ва кам таъминланган Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари турар жойи ва уй хўжаликларини таъмирлаш, ободонлаштириш ҳамда ўз уй-жойига эга бўлмаганларига турар жой ажратиш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш белгиланган. Мамлакатимизнинг турли минтақаларида истиқомат қилувчи 1941 – 1945 йиллардаги Иккинчи жаҳон уруши қатнашчилари ва фронт орти меҳнат фахрийлари вакилларининг Тошкент шаҳрида бўлиб ўтадиган маросимларга темир йўл ёки автомобиль транспортида келиб-кетиши, меҳмонхоналарда жойлашиши, овқатланиши, маданий ҳордиқ чиқариши ҳамда зарур ҳолларда кийим-кечак билан таъминланиши ҳам кўзда тутилган.Давлат тарафидан кўрсатилаётган бу ғамхўрликларнинг бари мазкур умумхалқ байрами мазмунидаги қадрлаш моҳиятининг амалий жиҳатини яққол намоён этади.Кунлар кунларни, йиллар йилларни қувиб, бу кўҳна чархи фалак шу сирли коинот яралганидан бери айлангани-айланган. Айни шу инсоннинг абадий – боқий эмаслиги онг-шууримизда хотира деган тушунчани пайдо қилган бўлса, ажаб эмас. Негаки хотирагина ўтганларни эслаш, бугунни кечанинг ёди билан тўлдириш, яъни уни янада бойитиш имконини беради. Хотира ва қадрлаш тушунчалари – моҳиятан бир-бирига чамбарчас боғлиқдир. Байрамни янгича номлашда улар ўртасидаги ана шу узвийлик асос қилиб олинган.Хуллас, ушбу умумхалқ байрамининг янгича талқини туфайли хотира ҳам, қадрлаш ҳам миллий онгимиздаги оҳорий, муайянлашган фалсафий тушунчага айланди.“Фалсафанинг бош муаммоси нима?” – деган савол, қарийб, башарият яратилганидан буён кишилар баҳсу мунозарасига сабаб бўлиб келаётгани ҳеч кимга сир эмас. Бу мунозарани қандай давом эттириш, бугун унга қай тарзда ечим топиш – илмнинг иши.Бироқ шарқона, содда, энг муҳими, халқона фалсафа шуки, инсон онг-тафаккури учун асосий муаммо – борлиқнинг абадийлигию киши умрининг ўткинчилиги ўртасидаги қарама-қаршиликда мужассам. Хотира – одамларнинг вафотидан кейин ҳам бу дунёда яшаши учун имкон берадиган бирдан-бир макон. Одамлар – ортда қолганлар хотирасида яшашга интилиш илинжи кишини тарбиялайди. Уни эзгуликларга, кишиларнинг бирор-бир корига яраб қолишга, умрни зое кетказмасликка ундайди.Шундай кишилар тириклигида ҳам қадр топади. Халқ ҳеч қачон яхши фарзандларини эсдан чиқармайди. Халқнинг хотирасиз яшаши асло мумкин эмас...Хотира ва Қадрлаш куни – дунёқарашимиздаги ана шундай тамоман янги фалсафий ҳодиса. Мустақил Ўзбекистон сиёсатидаги бу фалсафийликни сезмаслик, тан олмаслик, тарғиб қилмаслик мумкин эмас.Мутаносиблик, миллийлик, инсонийлик, фалсафийлик, рағбат бирлашган жойда ҳаёт дарахти гуллаб-яшнайди. Ҳаёт – ҳамиша ширин. Байрамлар инсоннинг қалб торларини черта олиши билан ҳаётни янада ширинроқ қилади, одамларни элу юртни кўпроқ севишга ундайди, оламда меҳр-мурувват, ҳурмат-эътибор, қадр-қиммат ва оқибат уруғларининг кўпроқ сочилишига ҳисса қўшади.Пойтахтнинг Хотира майдони зиёрати кишида камида ана шундай ҳис-туйғулар, фикр-ўйлар уйғотади.Энди кимки инсонлигини эсга олмоқчи, умрнинг ўткинчилигини, бир лаҳза бўлсин, дилдан ҳис этмоқчи, ҳаётини бекорга ўтказмаслик, Ватанга қўлдан келгани қадар фидойи-ларча хизмат қилиш фикрини мустаҳкамламоқчи бўлса, шу пок руҳлар кезиб юрган муқаддас маконни зиёрат қилсин.Тўрдаги мотамсаро она – Ватан рамзи. “Сен доимо қалбимдасан, жигарим!” – деган сўзларини она гўё Ватан бўлиб, халқ бўлиб айтаётгандек...Шундай қилиб, истиқлол йилларида байрамларимизга муносабатимиз тубдан янгилангани орқали миллий онгимиз, инсоний тушунчаларимиз, фалсафий оламимиз бутунлай ўзгараётгани, XXI асрга тамоман бошқача руҳий-маънавий дунёқарашимиз билан кириб келганимизни пайқаш қийин эмас.Хотира ва Қадрлаш кунини муносиб нишонлашдан кўзлаган бош мақсадимиз – Ватан ҳимоячиларини хотирлаш, орамиздаги фидойи инсонларнинг, тинчликнинг қадрига етиш, урушни қоралаш, тинч-осойишта яшаётганимиз, турмуш фаровонлигини таъминлаш учун тер тўкиб, унумли меҳнат қилаётганимизнинг шукронасини қилишдан иборат.Бу ҳар қандай кишини маънан рағбатлантиради, уни яшашга, яратишга, элу юртга садоқат ва қатъият билан хизмат қилишга ундайди.Зеро хотира ҳамиша муқаддас, қадр азиздир.

2017-03-29

О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ НА СТРАНИЦАХ РОССИЙСКИХ СМИ

В Узбекистане ведется масштабная работа по усилению ответственности органов власти, прозрачности и подотчетности их деятельности, либерализации экономических отношений, дальнейшему укреплению доверия нашего народа к государственным институтам. Важным шагом в этом направлении стало подписание Президентом Шавкатом Мирзиёевым Закона «О противодействии коррупции».Данное событие привлекло внимание российских СМИ, в числе которых информационные агентства и порталы РИА Новости, Рамблер, Russia Today, Vista News, «Экономика сегодня», «Владтайм.ру».В материалах отмечается, что документ был инициирован главой государства в октябре 2016 года, впоследствии одобрен Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.«Данный нормативно-правовой акт, детально раскрывающий понятия «коррупция», «коррупционное правонарушение», «противодействие коррупции», «конфликт интересов», регулирует основные принципы и направления государственной политики по противодействию коррупции, участие в этом процессе органов самоуправления граждан, других институтов гражданского общества, средств массовой информации и физических лиц, а также международное сотрудничество в данной сфере».СМИ также информируют российских читателей о создании в нашей стране Республиканской межведомственной комиссии по противодействию коррупции, в состав которой войдут предприниматели, представители общественных объединений и других институтов гражданского общества.Подчеркивается, что в соответствии с Законом предусмотрена ответственность за преследование лиц, сообщающих информацию о коррупционных правонарушениях.Наряду с этим сообщается, что в 2008 году Узбекистан присоединился к Конвенции ООН против коррупции, а в 2010 году – Стамбульскому плану действий Сети по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития. В целом, в публикациях дается положительная оценка принимаемым в республике мерам по совершенствованию правовых механизмов противодействия коррупции.ИА «Жахон», Москва

2017-03-29

ОБСУЖДЕНЫ СУТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОВОГО ЗАКОНА

В Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан состоялась беседа за “круглым столом”, посвященная сути и значению Закона “О противодействии коррупции”. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, ответственные работники Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, преподаватели и слушатели Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции и Академии государственного управления, работники других ведомств. Ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан М.Алиев, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса А.Курбонов, ответственный сотрудник Генеральной прокуратуры Х.Турсунбеков, начальник управления Министерства внутренних дел И.Тургунов и другие особо отметили, что в нашей стране последовательно совершенствуется система надежной защиты прав и интересов человека и это способствует дальнейшему укреплению доверия народа к государственной власти. Глава нашего государства Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание необходимости последовательного продолжения работы по утверждению в обществе атмосферы уважения закона, нетерпимости к его нарушениям. Принимаются необходимые меры по противодействию коррупции – негативному явлению, препятствующему развитию общества. Важным шагом в этом направлении стало принятие Закона “О противодействии коррупции”. Данный закон является целостным законодательным актом, способствующим регулированию правовых отношений в сфере противодействия коррупции. Закон еще более повысит эффективность антикоррупционных мер, осуществляемых государственными органами, организациями и институтами гражданского общества, укрепит основу для полного искоренения коррупции во всех сферах общественной жизни, создания в обществе атмосферы нетерпимости ко всем ее проявлениям путем повышения правосознания и правовой культуры граждан. В целях координации деятельности и усиления взаимодействия субъектов, осуществляющих противодействие коррупции, законом предусмотрено создание республиканской и территориальных межведомственных комиссий по противодействию коррупции с включением в их состав предпринимателей, представителей общественных объединений и других институтов гражданского общества. Данный закон направлен на ограждение от противоправных посягательств на право частной собственности, необоснованного вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства. В ходе беседы отмечалось, что будет усилен контроль за соблюдением закона в деятельности органов государственного управления, контролирующих и правоохранительных структур. Недопущение бюрократии и коррупции, нарушений норм законодательства, их неправильного толкования имеет важное значение для развития страны. В завершение мероприятия участники высказали предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию этой сферы.

2017-03-18

Праздник мира, дружбы и толерантности

Как и во всех уголках мира, праздники узбекского народа подразделяются на государственные, национальные, народные и религиозные. Но в преддверии одного из самых ярких весенних и радостных дней Навруза хотелось бы обсудить то, как его отмечают в Узбекистане.Наступление Навруза, что означает «новый день», символизирует начало нового года, когда пробуждается природа, набухают почки или цветут деревья, лучи солнца, пробивающиеся сквозь их кроны, дробятся в капельках воды, долины, поля, горы и холмы покрываются пышным зеленым ковром, отовсюду слышна трель птиц, только что вернувшихся с южной части нашего полушария, воздух наполняет аромат благоухающих трав и цветов.  Подготовка к этому дню начинается задолго до его наступления. По всей стране проводится хашар – древняя традиция благоустройства городов и деревень. И стар и млад, все вместе участвуют в мероприятиях по очистке улиц и окружающих территорий, обрезке деревьев и кустарников. В эти дни после осеннего листопада, зимних снегов и дождей особое внимание народ уделяет уборке и приведению в порядок кладбищ, могил и мавзолеев своих родных и близких. В преддверии Навруза в каждой семье идет подготовка к праздничной трапезе. Стол по этому случаю должен быть накрыт по-особому щедро и богато, что, по преданию, свидетельствует о предстоящем богатом годе. Меню по этому случаю имеет особое значение. Основными блюдами являются янтарного цвета плов, самса с первой весенней  зеленью, выпечка, сладости, овощи и фрукты. Но ни одно застолье не проходит без халима и сумаляк, которые обязательно должны стоят на каждом праздничном столе.Халим готовят только мужчины из пшеницы и в основном бараньего мяса. Причем всю тушу разделанной на куски баранины кладут в большой котел, жарят их, а затем добавляют туда замоченную заранее в кипятке пшеницу и воду. Варят на слабом огне 1,5-2 часа, постоянно помешивая. Если вода испарилась, а пшеница еще не сварилась, необходимо понемногу подливать кипяток.  После готовности блюда его следует посолить, халим положить на тарелочку или ляган, посыпать черным молотым перцем или сахаром, молотой корицей и подать к столу.Сумаляк же готовят только женщины в течение целых суток, соблюдая при этом определенный ритуал. Они, сменяя друг друга, помешивают в огромном котле проросшие зерна пшеницы, которые превращаются в густую шоколадную массу, издавая время от времени глухие или звонкие звуки. Это соприкасающиеся друг с другом чисто вымытые камешки или орехи, которые, оседая на дно котла, сохраняют блюдо от подгорания.  Причем этот процесс сопровождается веселыми шутками, танцами и пением народных песен под звуки национальных музыкальных инструментов в исполнении самих же участниц мероприятия. Кстати, если хоть один вышеупомянутый камушек или орех окажется в вашей тарелке, то считайте, что вам повезло – предстоящие месяцы до следующего Навруза будут для вас успешными и радостными. Сумаляк раздают всем родственникам, соседям, коллегам, друзьям. Перед тем, как попробовать, рекомендуется загадать желания, которые могут исполниться в течение предстоящего года.Торжества по случаю Навруза длятся несколько дней, начиная с 21 марта в день весеннего равноденствия. И чем масштабнее по своему веселью проходят торжества, тем щедрее будет к людям природа, так гласят народные поверья. А это, в свою очередь, а также общая атмосфера располагают к хорошему настроению, радости, прекрасным и счастливым мгновениям.В эти праздничные дни особая нагрузка лежит на плечах наших деятелей культуры, которые повсюду в украшенных парках, скверах и бульварах, заполненных людьми, представляют свои музыкальные и песенные программы, развлекая и веселя народ, приглашая зрителей исполнить любимую песню или танец.  Именно так описал празднование Навруза древнегреческий летописец Страбон: "В самые давние времена и по сегодняшний день жители Междуречья собираются в этот день в Храме огня - это самый почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои лавки, ремесленники прекращают работу. Все веселятся, угощают друг друга теми напитками и кушаньями, которых коснулся огонь".Наряду с этим, люди дарят друг другу подарки, помогают сиротам и неимущим, посещают и поздравляют в первую очередь родителей, родных и близких, особенно пожилых и больных, вселяя в них чувство уверенности, надежды и веры в выздоровление. Испокон веков в регионах Узбекистана организуют также праздничные базары, конные скачки, козлодрание, бараньи, собачьи и петушиные бои, которые вызывают интерес как у взрослых, так и детей. Этот день – праздник мира, дружбы, толерантности, терпимости. По этому случаю люди забывают обиды и просят прощения у тех, кого обидели. Навруз отмечается во всех уголках Узбекистана и является официальным праздником, а 21 марта – выходным днем.В сентябре 2009 года он был включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества, а в конце февраля 2010 года в ходе 64-й сессии Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.ИА «Жахон»

2017-03-18

Навруз – торжество мира, благополучия и процветания

Я надеюсь, что по всему миру люди будут отмечать этот день. И пусть в период кризисов, потрясений и перемен, которые происходят, в частности, и в тех самых регионах, где возникла традиция отмечать этот праздник, дух Навруза восторжествует! Пан Ги Мун, бывший Генеральный секретарь ООНС приходом весны мир вокруг нас преображается, становится еще краше, что производит незабываемое впечатление. В эти чудесные дни, когда пробуждается природа, распускаются нежные весенние цветы, все вокруг одевается в красочный наряд, наступает пора обновления – Навруз, который отмечается у тюркских и персоязычных народов.Это – день весеннего равноденствия, наступающий 21 марта и знаменующий начало нового года по восточному календарю, олицетворяющий традиции, обычаи и вечные ценности этих народов. В эти дни каждый из нас невольно проникается духом весны, глубоко осознавая себя неотъемлемой частью природы, чувствуя прилив новых сил и энергии. Навруз символизирует круговорот жизни, величие и безграничную щедрость природы.Традиция отмечать его уходит своими корнями в глубокую древность и неразрывно связана почти со всеми аспектами жизни человека – бытом, трудом, культурой. Этот праздник сегодня справляется как начало нового года более чем 300 миллионами человек во всем мире и отмечается на протяжении более 3 тысяч лет на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии и других регионах.В 2009 году Навруз был включен в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. ООН считает, что праздник способствует продвижению ценностей мира и солидарности как между поколениями, так и внутри семьи, а также примирению и добрососедству. Международный день Навруз отмечается с 2010 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.Узбекский народ ежегодно с большим воодушевлением встречает день весеннего равноденствия, который является символом чистого неба, обновления природы, любви к жизни. Праздник созидания играет важную роль в нашей духовной жизни, укреплении гармонии человека с природой, утверждении в обществе атмосферы гуманизма, толерантности, уважения и внимания к старшему поколению, заботы о младших и в воспитании молодого поколения в духе национальных и общечеловеческих ценностей.В годы суверенного развития Узбекистана этот праздник был возрожден на нашей земле и приобрел более глубокий смысл и содержание. Как отмечал первый Президент Ислам Каримов, «Навруз, испокон веков воплощающий в себе благородные ценности и прекрасные традиции нашего народа, его добрые помыслы и устремления, являющийся бесценным наследием наших предков, в годы независимости стал поистине всенародным праздником, наступление которого с нетерпением ожидают все наши соотечественники, независимо от их национальности, языка и религии».Традиционно Навруз широко отмечается во всех регионах республики как общенародный праздник при участии проживающих в Узбекистане представителей всех наций и народностей. По этому случаю люди прощают друг другу обиды, навещают родных и друзей, малообеспеченных, одиноких и беспомощных, согревают их заботой, преподносят подарки. Кроме того, в эти дни проводится активная работа по благоустройству и озеленению махаллей и улиц, скверов и садов, предприятий и организаций.Навруз нельзя представить себе без разнообразной трапезы, которая устраивается в надежде на предстоящий урожайный и благополучный год. В предпраздничные дни проводятся ярмарки, на которых продаются товары по доступным ценам, организуется выездная торговля сельхозпродукцией и продуктами питания. Традиционно в эти дни к столу подают множество национальных блюд.Венцом праздничных угощений, бесспорно, является сумаляк, который готовится в кругу семьи, близких и друзей с песнопениями и веселыми припевками. Самое вкусное и полезное для организма человека весеннее лакомство на дровяном огне варится из муки и проросших зерен пшеницы, которые являются символом жизни, тепла, изобилия и здоровья.Согласно народной мудрости, хорошего человека можно узнать по глазам, а хороший год – по тому, как приходит Навруз. Поэтому во время его встречи люди радуются и веселятся. На украшенных площадях столицы, областных и районных центрах, городах и селах, махаллях организуются всенародные гулянья с песнями, танцами и театральными представлениями, проводятся народные игры и забавы, конные и спортивные состязания вроде купкари и кураша. Все вокруг пропитывается весенней свежестью, радостью, новыми надеждами, что придает каждому жителю страны праздничный настрой.Навруз очень дорог и близок к сердцу каждого узбекистанца. Ведь он несет в себе незыблемые добрые традиции, мудрость, отражает нашу самобытность. Этот светлый праздник знаменует собой наступление изобильной и благодатной весны. Он дарит людям добро, воспевает неповторимую красоту природы. Помимо этого, Навруз служит укреплению сплоченности и дружбы, способствует возвеличиванию общечеловеческих ценностей, которые особенно актуальны сегодня, когда нашей планете больше всего нужны мир и спокойствие, взаимопонимание между народами, согласие между представителями разных вероисповеданий.Таким образом, направленность Навруза на утверждение жизни в гармонии с природой, осознание неразрывной связи между созидательным трудом человека и природными циклами обновления, заботливое и уважительное отношение к естественным источникам жизни в целом наставляет людей бережно относиться к природе и ее богатствам, тем самым осознавая свою непосредственную близость к ней.Рустам Рахимов,ИА «Жахон»

2017-01-11

The rule of law is an important factor of ensuring human interests

On the eve of the Day of workers of prosecution bodies of Uzbekistan, President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev met with a group of employees of the sphere on 7 January. The meeting was attended by the chairmen of the Chambers of the Oliy Majlis, members of the government, representatives of state and public organizations, employees and veterans of the prosecution bodies. President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev signed a law “On establishing Day of workers of prosecution bodies of Uzbekistan” on 19 December 2016. According to the law, day of workers of prosecution bodies will be observed in Uzbekistan on 8 January. Uzbek head underlined that Uzbekistan observes the Day of workers of prosecutors’ bodies for the first time. He congratulated workers of the prosecutors’ bodies of Uzbekistan with their holiday and wished strong health, peace, success in their work. Shavkat Mirziyoyev said that people can endure any hardship, but cannot tolerate injustice. Prosecution authorities should play an important role in further strengthening of justice in society, he added. President underlined that workers of prosecution bodies have responsible task, which require dedication and objectivity. He said that human fate is behind of each decision. Adoption of well-considered and balanced decisions should be the main criterion for the activities of prosecutors. It was noted that prosecution bodies play an important role in strengthening legislation and their execution, improving legal awareness of population, forming democratic legal state, supporting development of private property and entrepreneurship, their interests. During the meeting, it was underlined that presidential decree “On additional measures on ensuring rapid development of entrepreneurship activities, all-round protection of private property and the qualitative improvement of the business climate” was adopted on 5 October 2016. It increased responsibility of the officials for illegal intervention and obstruction to activities of the businesses, as well as unjustified suspension of their activities. This puts additional responsibilities to the prosecutors over supervision of correct and full execution of the legislative acts and prevention of violations. Mirziyoyev said that prosecution bodies should play an important role in further developing entrepreneurship activities. It was underlined that if the entrepreneur is rich, the state will be rich as well. All conditions should be created for businesspeople. Prosecutors should help and support businesses. 2017 was announced as the Year of dialogue with population and human interests and prosecutors should solve important tasks. Mirziyoyev said that no appeals of the population and businesses should be ignored.UzA

2017-01-11

A country with healthy children has a great future

President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev met a group of leading healthcare specialists on 5 January 2017. The meeting, conducted via videoconferencing, was attended by the members of the Government, senators, khokims of regions, heads of ministries and agencies, state and public organizations, rectors of medical higher educational institutions, healthcare professionals. - Healthcare reforms is one of the main areas of state policy, Shavkat Mirziyoyev said. A particular attention is paid in our country to further improving the healthcare system, stimulating the work of medical workers, wide introduction of modern technologies and treatment methods. The systemic work, carried out under the leadership of First President of our country Islam Karimov on increasing the level and the quality of life of people, protection of motherhood and childhood, upbringing healthy, harmoniously developed generation, increasing the quality of medical services, is steadily continued. As a result of the wide-scale reforms, carried out in the years of independence, the national healthcare system has been cardinally transformed. The Law of the Republic of Uzbekistan “On citizens’ healthcare” guarantees provision of quality medical services to the population. A particular attention is paid to revering the representatives of this profession, motivating their hard work. The decree of the First President of our country “On state program of reforming the healthcare system of the Republic of Uzbekistan”, adopted on 10 November 1998, has served as an important factor in creating a united system of mother and child protection, meeting modern requirements and ensuring provision of qualified medical aid in all regions of the country. In accordance with this document, a modern system of medical services on providing the first medical aid has been created in our country, which has included rural medical units and city family policlinics. At present, high-quality medical services are provided at specialized scientific-practical centres of cardiology, surgery, eye microsurgery, urology, therapy and medical rehabilitation, endocrinology, pulmonology and phlebology, obstetrics and gynaecology, dermatology and venereology, paediatrics and others. Around 50 thousand highly technological complex surgeries are carried out at these medical establishments, over 600 thousand patients are provided outpatient services. As a result of topical scientific studies in over twenty spheres of medicine, over 1000 diagnostic and treatment standards have been developed. In 2016, announced as the Year of healthy mother and a child, loans and grant funds in the amount of 80 million US dollars were directed towards equipping the country's health institutions with modern diagnostic and medical equipment, women of childbearing age and children underwent medical examinations and health recreation. Over 350 children with hearing problems were conducted a cochlear implant surgery at the republican specialized scientific and practical medical centre of paediatrics. 700,000 children were vaccinated against pneumococcal disease and other infectious diseases. But life is constantly changing, the demands of people are increasing. The medical culture of the people, their demand for medical services with up-to-date methods is rising. Gone are the days when people were content with only what is available. This, along with all spheres, also directly applies to medicine, the President of our country said. Therefore, professionals in the field have to learn the most advanced, modern achievements of world medicine, methods of treatments. Complacency is a serious obstacle to further development. Announcement of 2017 as the Year of Dialogue with the people and human interests has a deep meaning. After all, human interests include health issues, the availability of full access to modern health services. Shavkat Mirziyoyev at his campaign meetings had emphasized the need to engage in direct dialogue with the people, to learn about the issues of concern to citizens, to listen to their opinions and suggestions. The population has many actual problems in this area, which is also confirmed by the fact that more than 7000 requests and applications to the virtual reception of the Prime Minister are related to healthcare and medicine. People’s applications, their views and suggestions necessitate further improvements in this sphere. Our President elaborated on the forthcoming work in this area, the problems, waiting for their solution. The issues relating to the activities of rural medical stations have been highlighted. Currently, rural medical centres are adequately equipped with means of laboratory testing, diagnostic aids for primary medical examination. However, we cannot deny the shortage of trained professionals, who know how to use this modern medical equipment, and residents of some remote areas need to go to the district or regional centre in order to just take a blood test. In some places, health check-ups are carried out formally, the President of our country continued. The shortage of qualified professionals in remote areas suggests that much remains to be done to address the staffing issue. Rural health units have to work around the clock. To this end, it is necessary to build an adjacent house for a doctor, working at the rural health unit. A number of measures, aimed at improving the provision of emergency medical assistance to the population, have been adopted. But we cannot say that today our people are satisfied with the quality of these services. A fundamental change of the system is the imperative of our time. The meeting critically considered the work on execution of the decision of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to further improve the provision of population with medications and medical products" from October 31, 2016. It is necessary to organize separate clinics for girls and women, the Head of our state said. The birth of a healthy generation, future owners of our day, depends largely on the health of women. When it comes to health, we have to remember one truth: medical professionals are guardians of our health. People must trust them, and they have to win the trust of the people, Shavkat Mirziyoyev emphasized. A lot of problems, waiting for their solution, concern specialized medical centres. All existing centres are located in Tashkent. This creates disadvantages for the rural population. Professionals from specialized medical centres should visit the regions and provide medical services to people on the ground, carry out surgeries, said the President of our country. At the meeting, the responsible officials were given specific instructions concerning the further development of healthcare, improving the level and quality of medical services in accordance with international standards, widespread introduction of advanced educational technologies in the training of young professionals, further expanding cooperation with leading medical centres and educational institutions of the world, well-known scientists and experts, and other relevant issues. Deputy Prime Minister of the Republic of Uzbekistan, minister of health A.Ikramov, first deputy minister of health A.Hojiboev, deputy ministers of health E.Basitkhanova, S.Saidaliev, director of the republican specialised centre of urology F.Akilov, director of specialised scientific and practical centre of therapy and medical rehabilitation A.Alyavi, director of the republican scientific centre of immunology T.Aripova, senator Z.Nizomhujaev, chairwoman of the “Soglom avlod uchun” international charity fund S.Inamova, chairman of Jokargi Kenes of the Republic of Karakalpakstan M.Erniyazov, khokim of Andijon region Sh.Abdurakhmonov, khokim of Bukhara region U.Barnoev and others noted that a particular attention, paid by the President of our country to the healthcare sphere, has an important significance for its development, a systemic work will be conducted taking into account the conclusions from the expressed critical notes and they will employ all forces and possibilities to eliminate the shortcomings and to solve the urgent tasks in the sphere. UzA

2017-01-11

Фарзандлари соғлом юртнинг келажаги буюкдир

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 2017 йил 5 январь куни соғлиқни сақлаш соҳасининг бир гуруҳ етакчи мутахассислари билан учрашди.Видеоконференция шаклида ўтган учрашувда ҳукумат аъзолари, сенаторлар, вилоят ҳокимлари, вазирлик ва идоралар, давлат ва жамоат ташкилотлари раҳбарлари, тиббиёт олий таълим муассасалари ректорлари, соғлиқни сақлаш тизими масъул ходимлари иштирок этди. – Соғлиқни сақлаш соҳасини ислоҳ қилиш давлат сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан биридир, – деди Шавкат Мирзиёев. –Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини янада такомиллаштириш, тиббиёт ходимлари меҳнатини рағбатлантириш, даволашнинг замонавий технология ва усулларини кенг жорий этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Биринчи Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида амалга оширилган халқимизнинг муносиб ҳаёт сифатини таъминлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, ҳар томонлама соғлом авлодни тарбиялаш, тиббий хизмат сифатини оширишга қаратилган тизимли ишлар изчил давом эттирилмоқда. Мустақиллик йилларида ҳаётга татбиқ этилган кенг кўламли ислоҳотлар самарасида соғлиқни сақлаш тизими тубдан ўзгарди. Аҳолининг сифатли тиббий хизматдан фойдаланиши Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги қонуни билан мустаҳкамланди. Шифокорлик касбини улуғлаш, уларнинг машаққатли меҳнатини муносиб рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилаётир. 1998 йил 10 ноябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ислоҳ қилиш давлат дастури тўғрисида”ги Президент фармони замонавий талабларга жавоб берадиган ва мамлакатимизнинг барча ҳудудларида аҳолига малакали хизмат кўрсатадиган, жумладан, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича яхлит тизимни шакллантиришда муҳим омил бўлди. Мазкур ҳужжатга мувофиқ мамлакатимизда бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича замонавий тиббий хизмат тизими ташкил қилинди. Ушбу хизмат қишлоқ врачлик пунктлари ва шаҳар оилавий поликлиникалар тармоғини қамраб олган. Бугунги кунда кардиология, жарроҳлик, кўз микрохирургияси, урология, терапия ва тиббий реабилитация, эндокринология, пульмонология ва фтизиатрия, акушерлик ва гинекология, дерматология ва венерология, педиатрия ва бошқа йўналишлардаги махсус илмий-амалий тиббиёт марказларида юқори сифатли хизмат кўрсатилмоқда. Ушбу шифо муассасаларида ҳар йили 50 мингга яқин юқори технологияли мураккаб операциялар бажарилади, 600 мингдан кўпроқ беморга амбулатор хизмат кўрсатилади. Олимларнинг долзарб мавзулардаги илмий изланишлари натижасида тиббиётнинг йигирмадан зиёд йўналишлари бўйича 1000 дан ортиқ даволаш-диагностика стандартлари ишлаб чиқилди. 2016 йил – Соғлом она ва бола йилида мамлакатимиз тиббиёт муассасаларини замонавий диагностика ва даволаш ускуналари билан жиҳозлаш учун 80 миллион доллар қийматидаги кредит ва грант маблағлари йўналтирилди, фарзанд кўриш ёшидаги аёллар ва болалар тиббий кўрикдан ўтказилиб, соғломлаштирилди. Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт марказида эшитиш бўйича нуқсони бўлган 350 дан ортиқ болада кохлеар имплантация операциялари амалга оширилди. 700 минг бола пневмококк инфекцияси ва бошқа юқумли касалликларга қарши эмланди. Аммо бугун замон ўзгармоқда, одамларнинг талаби ошиб бормоқда. Халқимизнинг тиббий маданияти юксалиб, энг сўнгги усул ва русумларда тиббий хизмат кўрсатилишини истайди. Бизга шу ҳам бўлаверади, деган тушунча энди ўз умрини ўтаб бўлди. Бу барча соҳалар қатори тиббиёт соҳасига ҳам бевосита дахлдор, деди Президентимиз. Шу боис соҳа ходимлари тиббиётнинг энг илғор, замонавий ютуқларини, даволаш усулларини ўзлаштирмоғи зарур. Эришилган ютуқларга маҳлиё бўлиб ўтириш тараққиёт йўлидаги энг катта ғовдир. 2017 йилнинг Халқ билан мулоқот ва инсон манфаатлари йили деб эълон қилинганида ҳам катта маъно мужассам. Зеро, инсон манфаатлари деганда, аввало инсоннинг саломатлиги, замонавий тиббий хизматдан тўлақонли фойдаланиши ҳам назарда тутилади. Шавкат Мирзиёев ўзининг сайловолди учрашувларида халқнинг ичига кириб, уларнинг дарди, муаммолари, таклифларини эшитиш лозимлигини алоҳида қайд этди. Бош вазирнинг виртуал қабулхонасига келган мурожаатларнинг 7 мингдан зиёди айнан тиббиёт соҳасига тегишли экани ҳам мазкур соҳада муайян муаммолар йиғилиб қолганлигини кўрсатмоқда. Аҳолининг мурожаатлари, фикр-мулоҳазалари ва таклифлари соғлиқни сақлаш тизимини янги босқичга кўтаришни тақозо этмоқда. Президентимиз тиббиёт соҳасида бажарилиши лозим бўлган ишлар, ечимини кутаётган муаммолар ҳақида атрофлича тўхталди. Қишлоқ врачлик пунктлари фаолиятига оид қуйидаги масалаларга алоҳида эътибор қаратилди. Бугунги кунда ҚВПлар бирламчи тиббий кўрикни ўтказиш учун лаборатория таҳлили воситалари, қатор диагностика аппаратлари билан жиҳозлангани аҳоли учун қулайлик яратмоқда. Лекин тиббий ускуналарни ишлатадиган малакали мутахассислар етарли даражада эмас. Баъзи чекка ҳудудларда оддий қон топшириш учун туман марказига ёки шаҳарга боришга тўғри келаётганини ҳам инкор эта олмаймиз. Айрим жойларда тиббий кўриклар номигагина ўтказилмоқда, деб фикрини давом эттирди Президентимиз. Чекка ҳудудларда малакали мутахассислар етишмаётгани кадрлар масаласида қилинадиган ишлар кўплигини англатади. Қишлоқ врачлик пунктлари туну кун ишламоғи зарур. Бунинг учун пункт ёнидан шу жойда ишлайдиган врачга уй қуриб бериш лозим. Аҳолига тез тиббий ёрдам кўрсатиш сифатини юксалтиришга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар кўрилди. Лекин бугун халқимиз бу хизмат сифатидан рози, дея олмаймиз. Тизимни мутлақо ўзгартириш – давр талаби. Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 31 октябрдаги “Аҳолини дори-дармон воситалари ва тиббиёт буюмлари билан таъминлашни янада яхшилашга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ижроси юзасидан олиб борилаётган ишлар танқидий кўриб чиқилди. Аёлларимиз иболи, ҳаёли. Баъзи масалаларда шифокорга бориб дардини бемалол айтавермайди. Шу боис хотин-қизлар учун алоҳида поликлиника ташкил қилишимиз керак, деди давлатимиз раҳбари. Токи улар бориб ўзини қийнаётган масалада бемалол фикрлашсин. Чунки эртанги кунимизнинг давомчиларини соғлом дунёга келтириш кўп жиҳатдан аёлларимизнинг саломатлигига боғлиқ. Соғлиқни сақлаш соҳаси ҳақида гапирганда бир ҳақиқатни эсимиздан чиқармаслигимиз лозим: тиббиёт ходимлари бизнинг саломатлигимиз посбонларидир. Уларга халқ ишониши, улар эса халқни ишонтира олиши керак, деб таъкидлади Шавкат Мирзиёев. Ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари фаолиятида ҳам ечимини кутаётган масалалар кўп. Мавжуд марказларнинг ҳаммаси Тошкент шаҳрида жойлашган. Бу, айниқса, қишлоқ аҳолисига муайян ноқулайликлар туғдираётир. Ихтисослаштирилган тиббиёт марказлари мутахассислари жойларга чиқиб аҳолига тиббий хизмат кўрсатмоғи, жарроҳлик амалиётларини ўтказмоғи лозим, деди Президентимиз. Тадбирда мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасини янада ривожлантириш, кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини халқаро стандартлар даражасига кўтариш, ёш мутахассисларни тарбиялаш жараёнига илғор таълим технологияларини кенг жорий этиш, дунёнинг етакчи тиббиёт марказлари ва ўқув муассасалари, таниқли олимлар ва мутахассислар билан ҳамкорликни кенгайтириш ва бошқа долзарб масалалар юзасидан мутасаддиларга аниқ топшириқлар берилди. Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари, соғлиқни сақлаш вазири А.Икромов, соғлиқни сақлаш вазирининг биринчи ўринбосари А.Ҳожибоев, соғлиқни сақлаш вазири ўринбосарлари Э.Боситхонова, С.Саидалиев, Республика ихтисослаштирилган урология маркази директори Ф.Оқилов, Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази директори А.Аляви, Республика иммунология илмий маркази директори Т.Арипова, сенатор З.Низомхўжаев, "Соғлом авлод учун" халқаро хайрия фонди бошқаруви раиси С.Иномова, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси раиси М.Ерниязов, Андижон вилояти ҳокими Ш.Абдураҳмонов, Бухоро вилояти ҳокими Ў.Барноев ва бошқалар Президентимизнинг тиббиёт соҳасига қаратаётган алоҳида эътибори соҳа ривожида муҳим омил бўлаётганини қайд этди. Билдирилган танқидий фикрлардан зарур хулосалар чиқариб, кўрсатиб ўтилган камчиликларни бартараф этиш, соҳа олдида турган долзарб вазифаларни бажариш юзасидан тизимли ишлар олиб борилишини, барча куч ва имкониятлар ишга солинишини таъкидлади. Абубакир Ўрозов, Аъло Абдуллаев (сурат), ЎзА

2016-12-11

«КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА БАЗИРУЕТСЯ НА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТИИ»

В Анкаре состоялся брифинг, посвященный роли Конституции Узбекистана в осуществлении демократических реформ в нашей стране. В нем приняли участие представители профессорско-преподавательского состава и студенческой молодежи Университета Билькент.Справочно: Университет Билькент, основанный в 1984 году как первый негосударственный университет в Турции, активно инвестирует в образовательные и исследовательские проекты. Данный вуз входит в рейтинг 500 лучших университетов мира по версии британского издания Times Higher Education.В ходе мероприятия участники были проинформированы о значении Основного закона в построении правового демократического государства и сильного гражданского общества. Отмечалось, что Конституция и принятый на ее основе ряд законодательных актов заложили прочный фундамент для создания и свободного развития политических партий и общественных объединений, обеспечения прав и свобод граждан, сохранения мира и согласия в обществе.По итогам брифинга ряд его участников дали интервью корреспонденту ИА «Жахон».Неджмиттин Алтунташ, глава Стамбульского департамента Директората печати и информации при аппарате Премьер-министра Турции:– 8 декабря народ Узбекистана отмечает один из самых важных государственных праздников – День Конституции. Этот важнейший документ принят на основе норм международного права, базовых принципов Всеобщей декларации прав человека, предписаний ООН. Он базируется на основополагающих принципах демократии.Главная суть Основного закона заключается в правовом определении важнейших принципов, целей, задач и норм для взаимодействия государства и общества. Достижения вашей республики в различных сферах показывают, что этот судьбоносный документ способствовал укреплению независимости Узбекистана и повышению его авторитета на международной арене.Конституция гармонично сочетает в себе общечеловеческие ценности и национальные особенности, менталитет народа. Человек, его жизнь, свобода, честь и другие неотъемлемые права закреплены в ней в качестве высших ценностей. Все это как нельзя лучше проявляется в соответствующих государственных программах, включающих в себя конкретные и всеобъемлющие мероприятия.Адилходжа Азиз, старший преподаватель Университета Билькента:– Основной закон Узбекистана выступает гарантом соблюдения прав и свобод граждан и служит законодательной основой свободного, поступательного развития республики. Все это находит реальное воплощение в жизни государства. В этой связи основополагающий и созидательный характер Конституции заслуживает высокой оценки.Говоря о значимости этого документа, мы педагоги, не можем не отметить еще один очень важный аспект: одной из первостепенных задач Основного закона является воспитание гражданской позиции и патриотизма у молодежи страны. Следует отметить, что в Конституции Узбекистана данный вопрос возведен в ранг государственной политики. В ней предусмотрены необходимые правовые основы для воспитания гармоничного развитого поколения.ИА «Жахон», Анкара

2016-12-11

«КОНСТИТУЦИЯ УЗБЕКИСТАНА ЗАКРЕПИЛА ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ ГРАЖДАН И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»

На веб-сайте китайской газеты «Жэньминь жибао» размещена статья, посвященная 24-й годовщине принятия Конституции Узбекистана.Как отмечается в материале, Основной закон нашей страны закрепил важные основы формирования суверенного демократического правового государства и справедливого гражданского общества, принципы приверженности правам человека, обеспечения мирной жизни граждан и межнационального согласия. Его положения открыли широкий путь для поэтапных и последовательных социально-экономических, политико-правовых реформ в республике», – пишет издание.Подчеркивается, что Конституция вобрала в себя многовековые традиции и ценности, богатое историко-правовое наследие узбекского народа, а также лучший опыт демократических государств в области конституционного строительства, обеспечения и защиты прав и свобод человека. Прошедший период полностью подтвердил, что этот документ полностью отвечает общепризнанным демократическим ценностям, способен обеспечить всестороннюю защиту интересов народа и способствует утверждению справедливости в обществе.«Одним из принципов, закрепленных в Конституции, является неприкосновенность частной собственности и ее защищенность государством. В последние годы благодаря динамичному развитию и расширению деятельности предпринимательства внимание к этой сфере еще больше усилилось. Соответственно, совершенствуется и правовая база сферы. Только в 2016 году было принято семь нормативно-правовых актов, еще больше упорядочивающих деятельность субъектов предпринимательства», – информирует китайская газета.Наряду с этим, сообщается, что в Узбекистане сформирована двенадцатилетняя система обязательного бесплатного образования, предоставлены все условия для обучения молодежи в соответствии с мировыми стандартами.«Юноши и девушки Узбекистана свободно получают образование, приобретают профессии, занимаются творчеством. Учащиеся обладают широким спектром знаний, в том числе в области информационных технологий, владеют иностранными языками. Действующие местные вузы и филиалы зарубежных учебных заведений готовят высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Наличие значительного интеллектуального потенциала является одним из основных факторов инвестиционной привлекательности государства», – констатирует «Жэньминь жибао».Издание также знакомит читателей с осуществляемой широкомасштабной работой по оказанию населению медико-профилактической и лечебной помощи на основе высоких технологий, охране материнства и детства, внедрению достижений мировой медицины в систему здравоохранения Узбекистана.«Подобные реформы во имя интересов человека способствовали увеличению средней продолжительности жизни людей. Достигается снижение уровня смертности матерей и детей, сохранение стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации по инфекционным заболеваниям», – отмечается в публикации.Подчеркивается, что Конституция страны сыграла важную роль в построении демократического правового государства, укреплении национальной экономики, постоянном повышении благосостояния населения, социально-культурном развитии. Высокие рубежи Узбекистана являются наглядным свидетельством правильности избранного пути развития.ИА «Жахон», Пекин

2016-12-10

THE RULE OF LAW AND ENSURING THE HUMAN INTERESTS – THE GUARANTEE OF PROGRESS OF THE COUNTRY AND WELL-BEING OF THE NATION

Dear compatriots!Ladies and gentlemen! On the eve of the remarkable date in the life of our country – celebration of the Constitution Day, I am profoundly pleased to meet you in this beautiful and sublime palace of forums “Uzbekistan”. Expressing boundless respect and esteem to all of you, our entire nation, allow me congratulate from the bottom of my heart on the 24th Anniversary of adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Adoption of the Constitution of the Independent Uzbekistan on December 8, 1992 became an important historical event in the life of our country. All of us are well aware that the prominent statesman of our contemporary time, our great leader, esteemed Islam Abdughanievich Karimov uniquely contributed to the elaboration and implementation of the Constitution into our life. In elaboration of this document, which has radically changed the consciousness, worldview and the entire life of our people, the profound and in-depth ideas of conceptual significance of Islam Abdughanievich laid a solid foundation.  I always remember with pride that as a member of the Oliy Kengash (Supreme Council) within the Constitutional Commission I directly participated in the process of development and adoption of our Main Law. I still vividly recall how the Constitution acquired its present day content and form, the active discussions and disputes in the course of this complex process. Indeed, in the extremely difficult period of 90s the leadership of such a great political figure with broad strategic thinking and farsighted vision as Islam Abdughanievich was of a crucial significance in drafting the Main Law.  In an unstable and shaky situation, when our young state was regaining its feet, it was absolutely unacceptable to allow for such negative manifestations as narrow interests, parochialism, separatism and nationalism.Along with the universally recognized democratic principles and values it was important to express in the Main Law the unique traditions and rich experience of state-building of our people.  It was thanks to the efforts of our First President that the great notion “The human and human dignity” was elevated as a cornerstone idea. In his address at the historical session of the Oliy Kengash dedicated to the draft of the Constitution on December 8, 1992 esteemed Islam Abdughanievich underlined the following:  “In the last seventy years we lived under the condition of obedience and worshipping the state. We believed that the state was the owner of the country and its riches. The Constitution provides for a cardinal change in this issue as well. Namely, our Main Law contains the provision, which states that: “the state, its bodies and officials shall be accountable to the society and the citizens”.From now on, a human being, his life, freedom, honor and dignity and other inalienable rights and freedoms are sacred and guaranteed by state”.  The aforementioned ideas of our First President testify about the scope of the in-depth approach this person has had towards each and every issue related to the state, society and human being. Thus, the Constitution can provide an answer even to the most complicated questions. In a word, we have all grounds to rightly declare Islam Karimov as the author of the Constitution of the Republic of Uzbekistan.Dear friends! For over the years of independent development, our Constitution  serves as a firm foundation of creating a law-governed democratic state, strong civil society, free market relations and the economy based on the supremacy of private property, building a peaceful and prosperous life for our people, securing a worthy place on the international arena. Our Main Law created the broad opportunities for the formation and free functioning of the non-governmental organizations and political parties, which are an integral part of strong civil society, and strengthened the main concepts and regulations of the electoral system. In full compliance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and other main international documents, our Main Law has guaranteed the personal rights and freedoms, political, economic and social rights of a human being and the citizens. The Constitution created the necessary conditions for a spiritual maturity, comprehensive and harmonious development of a person. For over the past period the national legislation system was established in the country based on the principles and provisions enshrined in our Constitution. The effective implementation of reforms in all spheres of our life served as a foundation for the progress of our country’s social, economic, political and military potential.It should be especially underlined that the Constitution has a unique place and significance in raising the legal consciousness and awareness, as well as the political activeness of our citizens. The active participation of our people in the important political event – the election of the President of the Republic of Uzbekistan held a few days ago in our country is a vivid confirmation of this. Dear friends, we have conducted these elections in a worthy manner to the political heritage of our First President Islam Abdughanievich Karimov and our people, who had felt his boundless kindness.We note with pleasure that the elections took place in the condition of a sound competition and contest among political parties, free discussion of pre-election programs of presidential candidates, as well as in the spirit of transparency and openness, and in full conformity with democratic principles.Allow me to sincerely thank the Central Election Commission and members of the territorial and district election commissions for arranging the conduction of the election at such a high level, and all civil society institutions and the activists of political parties, who have assisted them.It should be especially underscored that nearly 600 observers from 5 international organizations and 46 states have participated in electoral process. In particular, the full-scale mission of the Organization for Security and Cooperation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights comprising of about 200 observers from 32 states have participated for the first time. The international observers highly assessed the works related to preparation and holding the elections of the President of the Republic of Uzbekistan. They have acclaimed the fact that all conditions were created for voters at all polling stations, especially, for the citizens with disabilities and representatives of various nationalities in terms of high-level realization of their suffrage.All of us are pleased that all foreign observers have unanimously acknowledged the fact that the elections were held openly and transparently based on the principles of equality and fairness.Taking this opportunity, we express gratitude to all international observers, the local and foreign mass media who have participated in the electoral process by showing a keen interest in democratic transformations in Uzbekistan.Dear compatriots!Standing from this high rostrum, first of all, I express my boundless gratitude and bow low to all of the voters, the elderly, dear mothers and sisters, energetic youth and our multinational people, who have voted for me and put a high trust in me at the elections.I consider it as a great honor that our people by their will have chosen me to be worthy of this high post. I shall do my utmost, direct my entire knowledge, experience and whole self to justify the high trust you have laid in me.Dear friends!The principle of supremacy of law enshrined in our Constitution stands as an important guarantee in ensuring the human rights and freedoms in our society, and efficacy of all reforms.Nearly 400 integral laws adopted in Uzbekistan for over the recent years legally regulate all spheres of our life and serve to ensuring the human rights and interests.Along with this, when we speak about the integrity, credibility and availability of the direct-action mechanisms of laws, we should note that we have a lot to do in this respect.Unfortunately, at present there are a lack of impact of the laws on the efficiency of reforms and low level of their role in immediate regulation of social relations.We should keep in mind that this state of affairs may lead to distrust in the system of laws of our country on the part of our citizens, businessmen, and let alone, the foreign investors.I am confident that the respected members of the Legislative Chamber and the Senate will pay a serious attention to this issue.I deem it necessary that while considering these issues, first of all, we should draft the bills thoroughly and at the level of their direct regulation of social relations. Especially, it refers to dramatic cut-down of the departmental regulations.In this context, with an aim of more efficient cooperation between the government and parliament in the sphere of lawmaking, supervision and analysis, it would be expedient to establish the post of a representative of the Cabinet of Ministers in the Oliy Majlis on a permanent basis. We do understand that the adoption of laws is just one part of a job.The main issue is to timely communicate the essence and significance of laws to our people and relevant executors; ensure their proper implementation and strict observance of requirements of law.Unfortunately, the work in this direction isn’t at the due level. As a result of this, during the past three years 157 resolutions of state bodies were adopted based on the outdated laws.Let us think, if the additions introduced into the legislation are not timely communicated to the local level, especially, to the executors who work with them, then what can we say when it comes to their implementation?The only way to effectively tackle this problem is to establish the mechanism, which functions as exact as watches in terms of putting in place the implementation of laws.It is unacceptable to be complacent with one or two news stories published by Uzbekistan National News Agency, or television news shows aired by the Uzbekistan National Television and Radio Company in communicating the content and essence of laws to our people. Unfortunately, there are very few analytical stories, news footages and radio broadcasts on extensive scrutiny about adopted laws and which reflect the attitude of our fellow countrymen to them.We should create an effective mechanism on communicating the core essence of the newly adopted laws, decrees and resolutions to the population.The current activity of the Ministry of Justice in this respect cannot be described to be at the due level. Thus, the activity of this ministry and its regional departments at the local level must be critically assessed.The Ministry of Justice along with relevant agencies and departments in a month’s time shall elaborate the concrete proposals aimed at communicating the content and essence of laws to the local level, and broadly propagating them.Second, in ensuring the rule of law it is very important to raise the legal awareness of citizens and bring them up in the spirit of respect to law.Proceeding from this very point of view, the time itself necessitates to drafting anew the National program adopted 20 years ago in this respect.I consider it would be expedient that our parliament will lead the efforts in drafting the National program in terms of raising the legal awareness in our society.Dear participants of the meeting!The issue of ensuring human rights, which is enshrined in our Constitution as the supreme value, will henceforth remain in the focus of our attention. Certainly, all of us well understand to what extent it is important to achieve a true independence of judicial power.In this regard, our primary task is to ensure the implementation of the recently adopted Decree.In particular, we should extend the tenure of judges and form the corps of judicial officers capable of making fair decisions in court proceedings and high qualification.Ensuring inevitability of liability for interference in the constitutional provisions on independence of judicial power and conduction of a fair trial will be an important guarantee of achievement of goals which we set before ourselves. The time has come to enhance the quality of consideration of cases by courts, especially, prevent the red-tape in civil cases, cease the practice of consideration of a case by the court of same instance for several times and passing different judgments.Our legislation provides all grounds for the efficient activity of lawyers. However, the legal profession has so far not been able to turn into the institution capable of reliably protecting the rights of citizens. Therefore, we should implement additional measures in order to further increase the place and significance of legal profession in judicial and legal sphere, expand the powers of lawyer.  Based on the principle of “Justice is in the rule of law”, we will consistently continue our works aimed at strengthening the feeling of respect for law and zero tolerance to violation of law. In this regard, we will pay a special attention to early prevention of offences. For that we should, first of all, take measures to broadly use the capacities of neighborhood communities (makhallas), increase the efficiency and accountability of police inspectors for preventive work, create the decent working and living conditions for them.In order to ensure the openness and transparency in the activity of law-enforcement, we will establish an effective cooperation with the civil society institutions, mass media and the population.Especially, a principle evaluation will be given to any situation related to violation of law by law-enforcement bodies themselves and strict measures will be taken in this respect. No one should have doubts about it.Another evil which hinders the progress of society is a scourge of corruption. With an aim to counter this danger, we should take measures to expedite implementation of the Law “On countering the corruption” recently adopted by the Legislative Chamber and passed to the Senate.In its turn, all of the aforementioned will serve to improving the system of reliable protection of human rights and interests and further strengthening the confidence of our people in state power.Dear compatriots! You are well aware that 2016 on the initiative of our First President was announced as “The Year of a Healthy Mother and Child”.The State program was adopted in this direction and numerous activities were carried out. This serves to consistently continue and elevate our work on raising a comprehensively healthy generation to a higher level. Firstly, the legal framework was further solidified in order to protect motherhood and childhood, strengthen the institution of family as a basis of steadily developing state.In particular, the Law “On the state policy on youth” adopted this year has clearly defined the social, economic, legal and organizational measures and activities which are the main directions of this sphere. The systemic work was carried out to strengthen the reproductive health, which is an important condition to nourish a healthy child, prevent the birth of children with inborn defects and diseases, further enhance the material-technical basis and cadre potential of medical institutions.One can speak a lot about this. However, I would just like to dwell on some examples.This year 80 million dollars of credits and grants were channeled to supply the medical institutions of our country with modern medical equipment for diagnosis and treatment.In accordance with activities envisaged in the Program, nearly 9 million women of fertile age and 10 million children underwent a medical examination and received treatment.In particular, the Republican specialized pediatrics scientific and practical center conducted the cochlear implant operations on over 350 children with hearing impairment. 21 billion soums were spent for these purposes. However, it is important for us not the sum, which we have channeled, but the fact that hundreds of our children restored their health.As a part of these measures 700 thousand children have been vaccinated against the pneumococcus infection and other communicable diseases.In the framework of the Program the large-scale work was accomplished to create the necessary conditions for our women, construct the modern standard-design housing and social infrastructural facilities in the rural area.Along with this, with an aim to provide the rural residential areas with potable water and modernize the water pipelines in the district and towns, 100 million dollars were attracted with participation of foreign investments.As a continuation of the works on development of children’s sports in our country, especially, among girls, over 220 gymnastics halls were constructed at the general secondary education schools.In order to support the young families, businesswomen and graduates of vocational colleges, the family business and craftsmanship, during the year the commercial banks have allocated credits of more than 2 trillion soums.Certainly, we can speak a lot about the works which we have carried out in the framework of the State program “The Year of a Healthy Mother and Child”. However, in a word, for these purposes we have channeled 7 trillion 480 billion soums and 190 million dollars at the expense of all sources.I think the aforementioned alone demonstrates the enormous scope and scale of our activities in this respect.Taking this opportunity, we cordially thank the medical workers, who are diligently serving in this field and all our compatriots, who have contributed to this noble work.Let’s all of us together express our heartfelt gratitude and kind wishes to the representatives of international organizations, esteemed ambassadors of foreign states, who are present today in this hall and did not spare their assistance and help.Dear friends!Today the life itself makes it an urgent task the most important goal, which is reflected in our Constitution – the issue of comprehensively ensuring the human interests.In order to provide for the human interests, first of all, one should converse with people, know in detail their problems and concerns, dreams and aspirations, daily questions and needs.During the recent campaign meetings I became convinced of one thing. Lately, we have forgotten to have a dialogue with people. Unfortunately, being among people, talking to them openly and frankly, and listening to their concerns became the last item of our activities. At present, what do people expect from the government? As we speak about it, I would like to draw your attention to an important issue.You are well aware that on September 25 this year the online reception of the Prime Minister was established on the Internet. For over the past period, in all, over 218 thousand appeals have been filed by our citizens to this electronic reception. Almost 59 percent of appeals have been resolved and 41 percent of them are under consideration.I should say it openly: the analysis of these appeals has revealed many things. If you wish, they have opened up our eyes for the acute problems in our life.What do people file appeals about? Above all, they are addressing about lifting the bureaucratic barriers in various spheres, abolishing many unlawful departmental regulations, allocating the bank credits with affordable interest rates, abandoning the practice of illegal inspections of business activities and inquiring about the activity of law-enforcement bodies.Along with this, many appeals are being received on construction of housing, public utilities, transport and trade services, supply of electricity power, and the need to better the state of roads.Dear friends, as you can see, all of these requests are lawful and justified. I think there is no need for additional commentary here.However, one question emerges in this respect: wasn’t it possible for the local khokimiyats (governor’s and mayor’s offices) and departments, and the relevant authorities to timely tackle the pivotal problems raised in these appeals? Meanwhile, a specific law, i.e. “On the appeals of physical and legal entities”, was adopted in this respect. However, unfortunately, there is a poor supervision over implementation of this law.Due to these reasons I deem it necessary to bring the heads and officials, who are failing to implement the provisions of this law, not only to administrative but also the criminal liability.It is not the people who should serve the government bodies, but it is the government bodies who should serve our people and this truth, first of all, must be well understood by the heads of all levels.In this regard, we must ensure unconditional compliance with the provisions of the recently adopted Decree on protecting the entrepreneurial activity and private property. Since, if people are rich the state will also be rich and strong.From this point of view, the notions of dialogue with people and the human rights are so closely intermingled that they cannot be separated one from another. Taking all these ideas and thoughts into consideration, I propose to announce upcoming 2017 in our country as “The Year of Dialogue with People and Human Interests”.With your permission, I would like to extensively dwell on the most urgent and priority tasks in this respect.Above all, proceeding from the main goals and tasks of the “The Year of Dialogue with People and Human Interests”, it is necessary to deeply reconsider the approach to mutual relations of government bodies with citizens. We should introduce the new mechanisms and effective methods of permanent dialogue with population and tackling the problems of their concern.We are thinking about switching to an absolutely quality new system of engaging with people in the activity of state bodies which receive most of the people’s appeals. In particular, starting from 2017 the system of reporting of khokims of all levels (governors and mayors), heads of prosecutor’s offices and bodies of internal affairs to the population will be established.Along with this, we should establish the “Public Receptions” in each and every district and town and ensure their full-fledged operation.It should be said that it would be expedient that such receptions operate in the system of political parties, in particular, in the system of the Uzbekistan Liberal-Democratic Party. Since, a political party, as a force to realize the goals and interests of citizens, must be always aware of the problems in the lives of people.At the same time, it is expedient to concretely stipulate the legal status of these receptions, their powers and obligations.Our biggest goal is to create the system in which each and every appeal filed to the “Public Receptions” won’t be left without consideration.In a word, sharing people’s concerns and openly talking to them, alleviating their hardships will serve for consolidation of people’s trust in state and society.With this purpose, we should ponder about establishing the system of serving the population on the daily and most outstanding state services in line with the principle of “one stop shop” through one department.Besides, we need to establish the system in terms of elaboration of proposals on raising the accountability of state bodies by permanently learning the state of affairs in each and every region of our country, above all, the state of implementation of decrees and resolutions, as well as their efficacy.Taking this opportunity, I would like to address with one proposal to the leadership, deputies and senators of the Legislative Chamber and the Senate of Oliy Majlis.That is to say, with an aim to form the influential mechanisms of parliamentary and public supervision, the life itself necessitates that, by learning the real state of affairs in towns and districts, to create the order of presenting reports by relevant heads during the sessions of councils of people’s deputies.It would be expedient that the deputies of Oliy Majlis and the senators representing each region, for example, Surkhandarya Region visit each month one district for 10-12 days, let us say, Muzrabot District and learn the activity of an executive body, prosecutor’s office and internal affairs department located in their constituencies, analyze and issue the relevant conclusions.It is well-known that at present the Senate of Oliy Majlis each year hears the report by the Office of the General Prosecutor. Certainly, this is important. However, who will hear the report of the local khokimiyats (governor’s and mayor’s offices), prosecutor’s office and internal affairs bodies, for example, in a remote Olot District?From this point of view, based on the system established by our First President the esteemed Speaker of the Legislative Chamber and Chairman of the Senate while traveling to the local districts should pay a special attention to how well the heads of the local khokimiyats (governor’s and mayor’s offices), prosecutor’s office and internal affairs bodies are performing their duties, and how they tackle the problems of people and their appeals.In organizing the work in this respect such authorities as a parliamentary inquiry and hearing reports by heads of relevant state bodies should be broadly exercised.Summarizing the results of all studies, I consider it will be right to introduce the practice of the Senate hearings of the interior minister’s report, first of all, on the activity in the sphere of prevention of offences.With such a goal, it would be appropriate if the Oliy Majlis starting from 2017 drafts a year-long action plan on all regions.We also need to think about and discuss the issue to allow in future the election of local khokims (governors and mayors) directly by the people themselves. If each and every region elects its own leader, it can be possible to dramatically increase the accountability of heads before people and society.The aforementioned priority tasks, which have just been enunciated, necessitate the further improvement of the system of state governance while proceeding from the requirements of today and the future.In this respect, it is envisaged to adopt the concept of reforms in the sphere of administrative governance in the Republic of Uzbekistan aimed for 2017-2021. According to this concept, the concrete measures will be implemented to optimize the structure, tasks and authorities of bodies of state governance, reduce its non-pertinent and duplicating functions, cut the total number of employees, and dramatically decrease the role of state in management of economy.We will pay a special attention to improving the activity of the executive apparatus of the Office of the President and the Cabinet of Ministers, and ensuring the effective implementation of laws, decrees and resolutions being adopted.Along with this, we will create an effective system on reforming the institution of public service, thoroughly improving the material and social welfare of public servicemen and their professional competency, as well as hiring the newly thinking, accountable, initiative- and patriotic-minded cadres for public service. All of these issues will be reflected in the forthcoming law “On the public service”. Dear friends!In providing for the human interests all of us well understand to what extent it is important the steady growth of our economy at high rates.Creation of necessary conditions and broad opportunities for efficient labor, decent wages, modern housing, quality education and medical services, rest and leisure – all of them are important aspects which define the content and essence of our economic reforms.In this respect, the following will be in the focus of our attention: the step-by-step increase of not only minimum wage, but also the average wages at public organizations and self-funded economic entities, pensions, stipends and social allowances.Providing jobs for the people is not only of economic, but also of a crucial social significance for us. Along with the khokimiyats (governor’s and mayor’s offices), ministries, departments and employer companies the banks should also be more actively involved in this work.In addressing the population’s employment we also need to utilize vast opportunities in terms of development of tourism.The State committee for development of tourism, which was recently established for these purposes, must channel its own funds and foreign investments to the development of infrastructures of international standards.We will pay a special priority attention to the issue of strengthening the investment policy in our country.Our diplomatic missions abroad should carry out a serious work in order to attract the foreign investments and advanced technologies.For this purpose, the activity of the Foreign Ministry should be enhanced. Our ambassadors in foreign countries should engage not only in political, but also in attracting the foreign investments into Uzbekistan. In order to supervise over their activity in this respect, I deem it necessary to expand the scope of activity and authorities of the Foreign Policy Committee of the Senate of Oliy Majlis.This Committee should turn into a major component of the parliamentary supervision for international economic cooperation and active attraction of foreign investments.It would be expedient that the Committee takes measures on increasing the responsibility of the relevant agencies in terms of ensuring the efficiency of attraction of investments into our country, eradicating the problems, obstacles and barriers in this sphere, and improving the investment climate.Another important issue in providing for the human interests is directly related to raising the living standards in rural areas, where more than half of our population resides. Therefore, we will continue to pay a major attention to deepening the reforms in the sphere of agriculture, reasonably utilizing the land and water resources, introducing the cutting-edge technologies. Along with this, the concrete plans are being developed on deep reprocessing the raw, and first of all, the cotton raw.Another priority task – starting from 2017 we will launch realization of the program of construction of affordable and comfortable housing in rural areas in line with renewed standard-design projects.Dear friends!All of us are well-aware that the innermost dreams and aspirations and pivotal interests of each and every person, each and every family in our country come true, first of all, in the person of their children. Certainly, the profound work is being accomplished in Uzbekistan in this respect and they are yielding positive results in practice.As we speak about this, I would like to dwell on one example which makes us very proud and honored. This year our athletes won 44 medals, in particular, 12 gold medals at the Summer Olympics and Paralympics held in Brazil. And this became a historical event in the life of our country.Taking this opportunity, I express my deep gratitude to our athletes, who are raising our nation’s flag high at international contests, as well as their parents and trainers.It is natural that the issue of upbringing our youth healthy and harmoniously mature will take a special place in the program “The Year of Dialogue with People and Human Interests”.In this respect, we will take the following work to a new and higher level: creation of necessary condition for our children, construction of the new educational, cultural, arts and sports facilities, building of new houses for young families, providing jobs to the youth, and actively involve them in business activities.We consider it as our first and foremost task to improve the activity of all components of education and upbringing on the basis of latest requirements.When we speak about the upbringing the young generation, I would wish that each of us, especially, our sons and daughters, who are just entering the independent life, act in line with the following words said by our forefather Abdurauf Fitrat. Here is what our great ancestor wrote:“The journey of the people towards the concrete goals, the extent of people’s wealth, happiness and esteem, the state of its success or failure, discontentment, falling into disrespect, obedience, slavery and captivity to others depend on the upbringing they receive as children from their parents”.What priceless and golden words these are!If we take into account today’s growing threats of various evils such as the religious extremism, terrorism, drug abuse, human trafficking, illegal migration and “mass culture”, the deep meaning and significance of these words will be more vivid.Indeed, at present the upbringing of youth remains for us to be the issue, which will never lose its urgency and significance.Today’s rapidly changing world opens up the new and great opportunities before the humanity and the youth. Along with this, they bring about never-seen-before evils and dangers. The wicked forces put the naïve and immature children against their parents, country and damage their lives.Given such tense and threatening situation, we are the parents, teachers and trainers, broad public and members of makhalla (local neighborhood community) should further increase our vigilance and watchfulness in this issue. We should bring up our children on our own by not abandoning to others.For this purpose we need to converse more with our youth, listen to their hearts, learn about their concerns and render a practical assistance to tackle their problems.In this regard, we should pay a special attention to the work with disorganized youth.In accomplishment of these tasks, we will lean upon the centuries-long national traditions and rich heritage of our ancestors.We will channel our utmost and all capabilities to ensure the following: to allow our children, especially the girls, master the modern knowledge, professions and skills, foreign languages and secure a commendable place in life being comprehensively healthy and harmoniously mature.Our activity on providing for the interests of our energetic young generation will be solidly continued on the basis of the recently adopted Law “On the state policy on youth”.We will take all measures to turn the “Kamolot” youth social movement into the organization, which will bring together all our youth, allow them to implement their skills and talents, as well as truly uphold their interests. Dear friends! All of us are well aware that we cannot imagine the human interests apart from the atmosphere of the peace in the nation, mutual respect, mercy, kindness and accord in our society. All of them are our priceless wealth and it is our sacred duty to safeguard them as an apple of an eye.For this purpose, the place and role of the makhalla (neighborhood community) agencies, women’s, elderly and youth organizations will remain in the focus of our attention. Along with this, today’s complicated time makes it more urgent to preserve and strengthen our peaceful and tranquil life and ensure the security guaranteed for our people. With such an aim, at present we are taking the measures on deeply changing the system of the Internal Affairs Ministry.Our esteemed President established the system of police inspectors for preventive work in the lowest level of the Interior Ministry. However, these police inspectors are not engaged with preventing crimes, but rather they are busy with registering the factual offences and reporting them to the higher bodies. Therefore, we will cardinally change our approach to this issue and will create all necessary working and living conditions for the effective activity of such police inspectors in makhallas (neighborhood communities). Besides, the post of deputy heads for working with youth will be instituted at each district khokim’s (mayor) office and district Internal Affairs department. Dear participants of the meeting!The targeted programs, which were included in our election campaign and are in the process of elaboration now, secure an important place in addressing the issues related to the human interests in our country. The main goal of these programs is to provide for further raise the people’s living standards.  With this purpose, the Government of our country, along with the Legislative Chamber and Senate of Oliy Majlis with participation of social organizations and NGOs are elaborating the Action Strategy on further development of Uzbekistan in 2017-2021.The Strategy will clearly define the most urgent tasks on state-building, improvement of judicial and legal system, liberalization of the economy and development of social sphere, strengthening the international friendship and accord. Dear friends! We will conduct our foreign policy, above all, with comprehensive consideration of the interests of our nation and the Motherland. Love for peace, non-interference in internal affairs of other states, peaceful and political resolution of all contradictions and confrontations will make up the core of this policy. We will continue the efficient cooperation with all near and far foreign states, as well as the international community. We will adhere to the principle of open, friendly and pragmatic policy in this respect. Maintaining the active relations and cooperation with the United Nations, Shanghai Cooperation Organization, Commonwealth of Independent States, Organization of Islamic Cooperation and other international structures meets the national interests of Uzbekistan. We will further develop the practical cooperation with the World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, International Monetary Fund and other international financial and economic organizations.Dear and esteemed fellow countrymen!We are entering the new year 2017 with kind and noble goals. “The Year of Dialogue with People and Human Interests” which has just been announced, vividly testifies about our plans and objectives which are the reflection of dreams and aspirations of our entire nation. I am convinced that the state and non-governmental organizations, makhalla, our mothers and sisters, representatives of youth, broad public and our entire nation will actively participate in fulfilling these noble tasks. The forthcoming year will be another enormous step to consistently pursue the prime goal of our policy, i.e. the noble idea that ‘the human interests come first’ makes our life more prosperous and happy. I sincerely congratulate all of you on the Constitution Day and wish you a sound health, happiness and success, plenty and abundance to your homes. Thank you for your attention!

2016-11-27

ELECTORAL PROGRAM OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SARVAR SADULLAYEVICH OTAMURATOV

Uzbekistan as a modern state with robust political, economic and social systems has been confidently going along its own path to development. In the years of national independence, wide-ranging reforms were spearheaded in all spheres of life. The sense of civic involvement in the fate of the country has been consolidating in the hearts, minds and thoughts of our people. The weight of civil society institutions has been growing. Essential institutional, legal and other prerequisites are created for political parties, nongovernmental organizations and the media to take active role in nation building. In order to ensure the sustained continuation of reforms built on five principles widely recognized internationally as a guide for action for the advancement of our country and as a dynamic thrust for gracious deeds, we consider it is necessary to bolster the high legal and political culture in the society and secure spiritual upsurge building on extensive experience garnered in independence years, promote economic and social development, and shore up the historical and cultural heritage rich in moral and spiritual values ​​and traditions.Our goal is to further the idea “From national revival to national prosperity”, and in internal politics to ensure steady enlargement of the economy, cement peace and tranquility in the country, boost the welfare of the people. In foreign policy, it is to protect and promote national interests, preserve and enrich the national cultural, spiritual and moral values, customs and traditions of the people of Uzbekistan.In order to achieve these noble goals it is necessary to fulfill the following tasks:I. IN THE SPIRITUAL-ENLIGHTENMENT SPHERE, we believe it is important to consolidate the progress made in this area and promote their further enhancement. Since people with a high sense of self-awareness, who honor their values and traditions, appreciate and preserve historical memory, will achieve progress in economic, social and humanitarian spheres.We always gave priority to strengthening the national consciousness, sense of national pride and dignity, and therefore such vital issues will be in the focus of our attention in the future. National revival is first and foremost national consciousness. Building on this idea, we support the following:- careful preservation and augmentation of the unique and great historical, cultural and intellectual heritage, traditions of our people, together with wide-scale popularization of their achievements among the younger generation. Protection of national interests and national values is our principal objective;- detached and systematic study of the history of our people in line with principle “A nation oblivious to its own history has no future”. When evaluating the past and present of the Uzbek people, to ensure disavowal of unilateral approaches and subjectivity, counter the falsification of facts and distortion of the history of Uzbekistan;- complete stocktaking of cultural heritage, improvement of the works in this direction, organization of comprehensive categorization of sites possessing the characteristics of cultural heritage, of artifacts, collections and archive documents stored in museums, archives, libraries and other premises, perfection of corresponding legislation;- considering the global importance of the historical and cultural legacy and monuments of the Uzbek people implementation of effective measures for the preservation of national identity of our cities, including the adoption and realization of government programs aimed at promoting respect for the architectural monuments and their restoration, inclusion of monuments in the UNESCO World Heritage List;- organization of the fund for reconstruction and overhaul of the material and cultural heritage through taxes and mandatory payments paid by business entities engaged in tourism activities- in collaboration with relevant organizations actively strive for returning the scientific and artistic works related to the history of our people and created by our academics, thinkers, writers, poets, as well as valuables stored in libraries, archives and museums in foreign countries to Uzbekistan;- further encourage the revival and development of national crafts, preservation of the traditions of national art school, which, in their turn, represent the high culture and craftsmanship of the Uzbek people and are distinct with high aesthetic quality;- in line with the principle “The comprehensively advanced generation is the backbone of the nation” and in order to protect the consciousness of the younger generation from the harmful influence of mass culture alien to our people, implant the idea of national revival in their hearts and minds, and education in the spirit of respect for national values. At the same time, our primary goal is to assist in the creation and promotion of new products in cinematography, theatrical and pop art describing with the help of artistic images the rich and unique history, culture, traditions and the best customs of our people;- develop a set of measures aimed at the further development of the state language, which has a long and rich history and been revived thanks to the national independence, and that meets the requirements of all spheres of modern development in the period of globalization. To enhance the quality and purity of language, reinforce its status as state language and achieve full compliance with its requirements together with further enhancement of linguistic culture;- secure full-fledged use of the Uzbek language in basic science as well as in the field of modern information and communication technologies, banking and finance, law, diplomacy, military affairs and other extremely important sectors, which requires the creation of modern textbooks, etymological and comparative dictionaries, system development terms, phrases, concepts and categories. We plan to establish a special commission in this area;- develop and implement measures aimed at preventing violations of the rules and regulations of the Uzbek literary language in the media, as well as in the content of news reports, outdoor advertising and commercials placed in public places above the roadway of streets and roads;- for maximum satisfaction of educational and spiritual needs of the younger generation, cover all areas of science, education, literature and the press – to significantly boost the publication of books, newspapers and magazines in Uzbek in the Latin script;- develop and realize projects based on the promotion of national qualities as generosity, hospitality, mutual respect, tolerance, kindness, charity, which serve for the spiritual development of our people and consolidation of stability in society;- internationally promote the successes and achievements of the people of Uzbekistan in culture and arts, creation of films narrating the lives and works of great scientists, figures of culture, literature and arts, great statesmen and military commanders, who were born, lived and worked in the territory of modern Uzbekistan and made a significant contribution to the advancement of world civilization. Search for sources of funding these efforts. Attract foreign film studios, celebrated directors and actors, promote those films in the international community;- establish and bolster spiritual-enlightenment centers that contribute to raising the spiritual-ethical standards, especially among young people, enhance the information-rich library stock of the Alisher Navoi National Library;- identify and improve the burial places of our great scientists and thinkers who were born and raised in this land, but lived and worked in foreign countries and found eternal rest there;- taking advantage of the capacities of social sciences and humanities in the advancement of the country and the formation of younger generation’s world outlook – to support publication and popularization of fundamental works in this field with an eye to their importance in the education of youth in the spirit of patriotism, national consciousness and universal values, and formation of ideological immunity in them from the ideas and ideologies contradicting the national interests;- foster the young generation in the society, family and the educational system in the spirit of love and respect for the book. Delivery of economic incentives, provision of tax and other preferences to authors of works, printing houses, publishers producing books on the history, spiritual and cultural heritage of the people of Uzbekistan;- further enrich the spiritual world and cultural enlightenment of children, create conditions necessary for them to be informed about the best samples of national and world musical culture;- profound study of not only the national music, but also many other areas of world music, secure the participation and triumph of our singers and musicians, especially young ones, in prestigious international competitions and festivals.We stand for the further development of our spiritual-enlightenment life. In this regard, for the spectators to return to theaters, it is important first and foremost to increase the number of performances staged at a high artistic level and dealing with topics contemporaries are concerned, bolster the theatrical culture of the population, especially young people, and, in pursuing this important goal, organize Open Days in all theaters of the country;- on the basis of such family traditions of our people as respecting and honoring the elders, mutual consent, child care – to extensively assist the endeavors to strengthen the institution of the family and family values, boost care for young families, provide them with legal and social protection, deliver conditions necessary to shore up the number of healthy and strong families;- actively contribute to efforts aimed at preventing downbeat phenomena still present in family life (like holding pompous wedding parties and other wasteful events).II. IN THE POLITICAL AND JUDICIAL SPHERES, embodying the statehood traditions developed in our country and people for centuries, civil society and in the years of independence, as well as modern democratic values, expressing the rights and interests of citizens, we will implement the following tasks in the political and judicial sphere:- further consolidation of the current political system, priorities of the national idea, spiritual and moral foundations of our society. Our main goal is to build a modern advanced democratic state;- cement the atmosphere of tolerance prevailing in the society, cohesion and solidarity of all citizens of Uzbekistan, regardless of ethnic origin, religion, social status and background;- further improvement of mahalla as the national democratic institution – historically based on noble and progressive traditions of the Uzbek people, strengthening its institutional and economic framework, its role in ensuring the direct participation of citizens in matters of local importance, as well as the revival and enrichment of national and spiritual values, local customs and traditions;- boost the legal awareness and law culture of the population to secure firm stability and supremacy of law in society. In this regard, the adoption of systematic and coherent set of measures aimed at further improving the system of law education in the country, development of continuous study of the Constitution and the foundations of human rights and democracy;- On the basis of national values, skills and traditions – the development of pre-trial settlement system of disputes concerning family, inheritance, housing and other domestic issues, also by seeking compromise and reconciliation between the parties for the peaceful resolution of all conflicts, as well as by strengthening the role of the mahalla, guardianship institutions and non-profit organizations.III. The motto of our party in the economic sphere is “SPIRITUAL REVIVAL OF THE PEOPLE IS THE BASIS OF ECONOMIC REFORMS”. On this front we will further the following goals:- using the approach to economic development built on the requirements and trends of the 21st century – augmentation of the efficiency of national manufacturing industry through its technical and technological modernization, reduction of non-productive costs, introduction of new technologies, and provision of benefits for taxes and obligatory payments for prospective industries operating in various regions of the country;- formation of competitive transnational companies, which will become a symbol of our national economy, secure the adoption of systemic and targeted measures to promote products labeled "Made in Uzbekistan" in world markets through the effective support of domestic manufacturers that produce import-substituting goods, likewise by reducing tax burden, applying customs privileges and preferences, special grants and other forms of government support;- balanced development of the capital city and regions, towns and villages of the nation, prevent some territorial disparities in economic and social development;- deriving from the difficult geographical location of Uzbekistan as a landlocked country and poor logistics infrastructure – elaboration of programs aimed at providing forwarding companies with tax incentives and preferences in order to increase the export potential of our country and reduce the domestic cost of production on the external market, advance and enlarge the system of leasing heavy vehicles;- protection of the national market from the penetration of goods (works, services) of low quality that do not meet international standards, and consolidation of the legal foundations of favorable and attractive investment climate;- satisfaction of the needs of our people, especially youth, for modern and high-quality clothing of domestic production, enlargement of the number of textile enterprises of modern and mobile nature, support for the introduction of modern technologies with deep processing of local raw materials;- amplification of the efficiency of state-owned companies and enterprises with dominant share of the state by providing for transparency of financial and economic activity;- comprehensive support for growth in the influx of domestic private investment in the national economy;- realizing that the advancement of the national economy depends on highly qualified professionals – the radical consolidation of the system of training technicians, engineers, finance experts, economists and managers in corporate governance, programmers with advanced knowledge and skills, accumulation of support for talented youth studying in foregoing areas.Uzbekistan is known to have a long history and unique cultural and historical heritage. All of these allow us to develop the enormous potential of the tourism industry and turn the country into one of the world centers of travel industry.Tourism as a factor that accelerates the development of the economy and plays an important role in solving economic and social problems, which makes it possible to create additional workplaces, secure employment for the economically active population, improve the welfare of the nation, and which has a stimulating effect on the development of many related fields of economic activity and infrastructure. Moreover, tourism is also a powerful tool for education and formation of the spiritual foundations of civil society.This said, we propose the implementation of a comprehensive plan of measures, including the following issues:- provide for further development of the travel infrastructure, availability of tourist facilities, convenience of transportation systems, hospitality and tourism logistics, introduction of modern information technologies to the various areas of the tourism industry;- improve the quality of services offered to the facilities of tourist activity, international airports and train stations, as a major factor in maintaining the international prestige and attractiveness of our country both for foreign guests and locals;- create all necessary conditions for extensive enlargement of active forms of tourism, provide with a range of travels to the unique nature conservation areas, including ecotourism.IV. Bolstering the living standards is our strategic aim IN THE SOCIAL SPHERE. In this respect, we consider the following as the priority tasks:-adoption of a government program designed to provide for food safety, pressing as it is today across the entire world, inclusion of the issue of expanding the diet of the population in it, increase the volumes of domestically produced quality and safe foodstuffs, limit the use of genetic modification methods in the production of foodstuffs, and also raise the population’s feeding culture;-elaboration of concrete and effective measures to prevent early marriages and early childbirths, bolster agitation and propaganda work in this direction, public inspection, as well as form a sense of intolerance to early marriages among population;-delivery of networks of schools of political leaders contributing to the development of leadership skills among women in society, reinforcement of women’s participation in governance;-maintenance of the nation’s gene pool and nurturing healthy generation, prohibition of sale of insalubrious power drinks to teenagers and boost the education and awareness raising activity in this direction. Consequent realization of the principle “Strong is the country where people are healthy and comprehensively advanced!”;-usage in construction and design work of the traditions of national architecture and advanced foreign experience, assistance in the realization of major projects on restoration of historical cities and «museums under open sky";-improvement of the systems of passenger transport, including in the remote and difficult-to-access districts of the country, providing for a favorable transport passage for students of professional colleges and academic lyceums;- creation of organizational and legal conditions for the expansion of self-employment of the electoral part of population, first of all women and young people, through the development of crafts, domestic enterprise and work at home;-further perfection of legislation to strengthen the family and family values. Consistent continuation of large-scale works to raise care for young families;-in order to further improve the architectural appearance of our cities, to prevent violations in all regions of our country, especially in multi-storey buildings, norms and rules of technical operation of the housing stock – the establishment of effective state control over observance of housing legislation;-enlargement of budget expenditures to the development of cultural institutions, children’s centers "Barkamol Avlod", music and art schools, including those in remote rural areas;-assistance in the formation of highly intelligent society through the introduction of modern advanced scientific achievements in the educational process, further development of national science, attraction of talented, gifted young people to scientific research;- revitalization of the institution of mahalla in addressing issues related to the spiritual and moral enlightenment of citizens, children and young people, in creating new jobs, increasing the efficiency of work in the social sphere, improving public security and law enforcement on the ground;-consistent continuation of effective assistance to children, women and persons suffering from serious diseases, including human immunodeficiency virus (HIV / AIDS), strengthen parliamentary and public control over the observance of their legitimate rights and interests.V. Given that the 21st century has been marked as the age of information, important IN THE INFORMATION SPHERE becomes comprehensive support for the realization of a long-term strategy for the development of national information and communication sector, designed to ensure the national interests and preserve the cultural identity of the nation. To achieve this, the following issues are pressing:-addressing the challenge of the development of national information systems and national information resources, ensuring national information security. Improving the national information space, which is a solid foundation for development, achieving its continuous improvement;- ensuring a high level of public access, particularly in rural areas, to information;- working out national information systems and national information resources, integrating inter-agency systems and information systems, particularly in the development of the national segment of the internet;- delivering a creative information environment, effective information-educational atmosphere in order to attract young people to it, protecting children from information harmful to their physical, spiritual and moral development;- bolstering the information support for the formation and advancement of the national idea in public consciousness, widespread and profound affirmation in the minds and in the spiritual world of every citizen of our main goal to build a free and prosperous life in the country.VI. One of the priorities is the development of all types of sports, especially the Olympic and national sports, based on the maxim “NOTHING CAN BE SO EFFECTIVE TO GLORIFY A NATION THROUGHOUT THE WORLD AS SPORTS”.At the same time, there needs to be a system of sports promotion by the example of the tremendous success of Uzbek athletes on the world stage, which serves for boosting the pride of the nation, fostering youth in the spirit of patriotism and cohesion of the people in the name of a common goal, furthering the efforts to create documentary and feature films, scientific popular works about the life and activities of athletes, which are the pride of our homeland.Following the principle “Strong is a country where children are healthy and harmoniously developed”, all-round promotion of children's sport, which has acquired the status of national objective in our country, to create favorable conditions for extensive involvement of children and young people in regular exercises and sports.Supporting the further development of the three-tier system of mass attraction of children and young people to sports – the contests "Umid Nihollari", "Barkamol Avlod" and the Universiade, and the participation of students in international tournament.Comprehensive consolidation of relations with the International Kurash Association, international and national Olympic committees in the inclusion of kurash, embodying national values, courage and boldness, ideas of patriotism and humanism, into the list of Olympic Games, given that the number of federations worldwide on this sport is already about 130.VII. IN THE FOREIGN POLITICAL ACTIVITY, we support the peace-loving policy of Uzbekistan that does not participate in military-political blocs, and we believe that the key objectives of Uzbekistan’s foreign policy are furthered today in thorny conditions, in a situation where threats to security and stability in the region are still pressing.The rich historical heritage of Uzbekistan, its spiritual and moral traditions and values, an invaluable contribution to the world culture became the main and important factor in the formation of the republic as an equal actor of contemporary international relations, to pursue active foreign policy and foreign economic activity.We believe an important task is the implementation of activities to further enhance the international prestige and standing of Uzbekistan – the land of great scholars and thinkers, which has an enormous and unique natural resources, economic and intellectual potential.In carrying out effective foreign policy we support the following objectives set out in the party's election program:- resolute defense of national interests as part of the activities of foreign affairs ministry and other government bodies. Our motto is: the national interests are above everything else;- extensive promotion of the achievements of culture and arts of the people of Uzbekistan, the formation of Uzbekistan’s positive image in the international arena;-development of international cooperation to ensure the full protection of the rights, freedoms and legitimate interests of citizens and corporate entities of the Republic of Uzbekistan in foreign countries;-effective response to the information expansion from other states;-broad diversification of economic, technological, transport and other relations of Uzbekistan in order to reduce dependence on individual partners or groups of countries;-consolidation of our country’s international image as a reliable, responsible political and trade-economic partner;- revival of the ancient cross-border route in the history of civilization - the Great Silk Road, which unites the East and West, and has become a milestone in the institutional enlargement and enhancement of economic, political, cultural and humanitarian cooperation, as well as the promotion of the robust brand of the "Great Silk Road".Our principal idea is selfless service to Uzbekistan’s national interests with the employment of all our energy and the potential for the further consolidation of peace and harmony, sustainable economic development, elevation of people's well-being and the prosperity of the Motherland.Our uniting goal and priority is the interests of Uzbekistan and once again the interests of Uzbekistan.

2016-11-27

ELECTORAL PROGRAM OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SHAVKAT MIROMONOVICH MIRZIYOYEV

Our principal objective is the consistent continuation and enhancement of the democratic reforms initiated by the first President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov, to ensure peace, stability and harmony, consolidate the economic power, deliver decent living conditions for our people.On the basis of comprehensive analysis of possible obstacles to the dynamic development of our country we have identified five priorities in our electoral program that cover all spheres of life of the country and are aimed at preventing possible threats and challenges, addressing issues in the realization of short and long-term key priorities as well as ensuring the further development of the country.I. IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF GOVERNMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION. IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT "FROM A STRONG STATE TO A ROBUST CIVIL SOCIETY"Priorities in the development of the political system is to build a democratic state ruled by law and a strong civil society, the realization of hopes and aspirations of citizens, the accomplishment of their initiatives, the expansion of civic participation in the political life of the country.We believe it is necessary to bolster the role of the Oliy Majlis of the republic in the system of government, to extend its powers in addressing the most critical issues in the internal and foreign policies, as well as in exercising parliamentary control over the activities of executive bodies.Considering the importance of boosting the multi-party system, the growing influence of political parties in government and society, the shaping healthy competition among parties to enhance the effectiveness of representative bodies, we are in favor of shoring up the role of party groups in the activities of Kengashes (councils) of people's deputies, especially in the expansion of their clout in overseeing the activities of public authorities in local areas.Achieving these goals is critically dependent on the efficient operation of public administration and the personnel. In this regard, we will initiate the adoption of legislative acts aimed at its further improvement and increased efficiency.At the same time, we consider it necessary to cardinally revise the institutional framework of the economic activity of management bodies, and to provide for extensive introduction of ​​proven market mechanisms and modern corporate governance principles to this area.We support the transfer of authority from the center to local areas. We will therefore improve the system of powers, tasks and functions of hokimiyats at all levels to ensure the execution of laws, coordination of the activities of public authorities, comprehensive development of territories and implementation of socio-economic programs.It is necessary to radically revise the logistics of hokimiyats and system of payment to their employees. To this end, we consider it expedient to adopt the Law “On bodies of local government” in the new edition.In the focus of our attention will be the creation of an effective system of training independently and newly thinking professionals with higher responsibility, integrity, initiative, advanced management methods, who are devoted to their country and people.We will basically fight for the eradication of official red tape and irresponsibility of civil servants in the consideration of citizens’ appeals. The people will assess the activity of government officials on the basis of credibility and effectiveness in addressing the concerns of the population.In order to increase the responsibility of staff of public institutions and cement the guarantees of their rights, we will initiate the adoption of the Law "On civil service".Our priority remains the further implementation of the concept "From a strong state to a robust civil society." To this end, measures will be taken for the development of effective mechanisms of public control, for the enhancement of the role and importance of the institution of mahalla in our society, expansion of its powers and authority, and the consolidation of their material-technical base.We will consistently continue to work to enhance the role of mass media, boost up their economic fundamentals and material base, and protect the professional activities of journalists.II. Securing the supremacy of law and furthering the reform of the judicial system.The implementation of the principle "Power is in justice!"Ensuring the supremacy of law in the society is a guarantee of the effectiveness of enduring reforms, and is a crucial factor in uplifting the living standards, cementing peace, harmony and stability in the country.Therefore, the principal objective sought by reforms in the judicial sphere is to secure genuine independence of the judiciary, protect the rights and freedoms of citizens, and provide for well-built judicial safeguards.In this regard, particular significance will be attached to increasing the term of office of judges, to forming a judge corps capable of taking fair decisions in strict accordance with the laws, who have a strong will, high moral and professional qualities. Important emphasis will be placed also on the introduction of advanced scientific and technological means as well as information and communication technologies in judicial investigative activities.Vital task is to secure strict compliance with constitutional provisions in the independence of the judiciary and the principle of inevitability of punishment for interfering in the activities of the administration of justice.We consider it as our primary mission to ensure openness and transparency of the activities of law enforcement agencies, widespread use of effective mechanisms of interaction between civil society, media and the public.It is necessary to reform the scope of bar (advocacy) associations for the full-fledged implementation of the principle of equality of parties in delivering justice, and thus numerous measures should be taken to enhance and expand the role of advocacy powers in judicial and investigative activities.In order to provide for the effective operation of judicial services of government bodies it is of urgent interest for us to organize retraining and advanced training of law professionals.We will continue with the policy of liberalization of criminal penalties, by transferring certain offenses to the category of those not so dangerous to society, and by enhancing the use of the institution of reconciliation.Another priority is the struggle against corruption and organized crime, as well as effective prevention of criminal offense.In the organization of these works the major attention will focus on the efficient use of powers of mahalla, elevation of the legal culture in society, consolidation among citizens of the sense of respect towards the law, intolerance for violation, as well as timely prevention of crime and effectiveness of its prevention. All of these have assigned important place in our program.III. Enhancement of economic reforms, promotion of macroeconomic stability and sustainable growthBased on the proven practice of the principle "Political independence cannot be achieved without economic independence", we consider it necessary to pay primary attention to the unconditional implementation of the following strategic objectives in the socio-economic development of the country.First, it is of great importance to further strengthen the macroeconomic stability and preserve the sustainability of economic growth, secure the steadiness of the national currency and prices in the domestic market.In the financial sector we will focus on the expansion, through the balanced development of industries and regions, of the revenue base of local budgets, providing for the solution of social issues. Growth in the capacity of local budgets should first of all serve for boosting the living conditions and quality of life.Second, the key factor is the promotion of the national economy’s competitiveness in the global market, modernization and diversification of sectors and industries, enhancement of export capacities, enlargement of investment activity.The central and essential challenge is the implementation of specific programs targeted at more than doubling the gross domestic product by the year 2030, bringing the industry’s share in the economy to 40 percent.Therefore, 8 special programs have been adopted and being realized to boost the chemical industry, processing of non-ferrous and rare metals, hydrocarbon raw materials, textiles, leather and footwear sectors, pharmaceuticals, fruit and vegetable processing and manufacturing building materials. Over the next five years, 657 investment projects worth about 40 billion US dollars are to be implemented, which will help increase the volumes of industrial production 1.5 times. In addition, the elaboration of a textile industry development program directed at deep processing of local raw materials has been complete. It is crucial to implement 140 investment projects worth 2 billion 300 million US dollars. As a result, the volume of production of ready-made textile goods is expected to increase threefold.We have set another important task – accelerated advancement of the pharmaceutical industry. The implementation of 67 regional projects will make it possible to develop the production of 162 new drugs in the country imported now from abroad, and increase the total volume of medicine production 2.5 times. At the same time, essential medicines will be provided by the state-owned pharmacy network at fixed prices.In order to attract foreign investment and advanced technologies, there are free economic zones effectively operating in Angren, Tashkent region, as well as Navoi and Jizzakh. The benefits granted enable enterprises to implement innovation projects successfully. In order to extend this good practice we plan to create free economic zones in Urgut, Samarkand region, and Gijduvan, Bukhara region, as well as in Kokand, Ferghana region.Third, we will continue to systematically work on the perfection of the system of employment. The program of job creation measures will facilitate the employment of 390,000 people on the constant basis in 2017, another 200 thousand people will be engaged in seasonal and temporary jobs in agriculture and construction, and 309,000 people are to work owing to the development of private subsidiary farming enterprises, handicrafts and family entrepreneurship.Fourth, we consider it critically important to continue reforming the agricultural sector.Development program of reforming farms, designed for 2017-2020, is projected to be approved in order to optimize sown areas and promote phased reduction of cotton crops. Key task is the management of land and water resources, introduction of modern intensive agricultural technologies, improvement of the storage infrastructure and deep processing of products.In the center of our attention is the expansion of land acreage assigned for vegetables, legumes and fodder crops, creation of intensive orchards and vineyards, amplification of production of export-oriented fruits and vegetables, foods and animal goods, as well as the organization of a network of small industrial enterprises and enhancement of agricultural services. For these purposes, more refrigerated warehouses are planned to be built with a storage capacity of 200 thousand tons of products.One of the principal challenges is to perfect the agricultural funding system. Its realization must provide for guaranteed and sustainable yields, development of the entire agricultural sector and, crucially, create favorable conditions for growth in the material incentives for farmers and elevation of living standards in rural areas. This should be a solid foundation for ensuring food security.Fifth, it is imperative to take a set of measures to reduce the level of state presence (involvement) in the economy, promote and protect private property. It is necessary to remove all barriers and constraints to the development of private ownership and entrepreneurship.The priority of our policy and primary goal will be to provide greater freedom for small business and private enterprise, prevent unlawful interference in their activities. In addressing these challenges, we will pay particular attention to fundamental revision of the business monitoring system.We can achieve improvement of the business environment and the accelerated development of economy through the consolidation of the judicial protection of entrepreneurs and liberalization of their liability, increasing at the same time the liability of officials for illegal interference in economic activities, introduction of modern tax administration regulation and banking, and simplification of the procedures of granting authorization documents and licenses.Sixth, we intend to adopt a separate program of accelerated development of the tourism industry in 2017-2021, advancement of which is of great importance for the country's economic growth.As part of this program, we consider it necessary to perk up the management system in this area, simplify the procedure of registration and issuance of visas for tourists, develop new tourist routes, secure the speedy perfection of travel infrastructure to attract foreign investment, and create special economic zones for tourism development.For these purposes, we consider it essential to initiate the elaboration of draft law on tourism in a new edition. The bill will envisage the creation of opportunities for entrepreneurs, and critical revision of the activities of Uzbektourism national company.Seventh, a crucial challenge is to further the comprehensive development of cities and districts.We intend to adopt a program for the integrated advancement of districts and cities in 2017-2021 on the basis of in-depth analysis, taking into account features, capacities and needs of each territory, in the context of each mahalla. As a result of these programs, every one of the 81 districts that receive subvention will be completely self-sufficient, and will significantly reduce the amount of subventions to 41 districts and towns.Priority tasks include the transformation of our capital Tashkent into one of the most beautiful and comfortable cities not only in the region, but also in the world. To this end, extensive works in construction and beautification will consistently be continued using the cutting-edge achievements of national architecture and modern urban planning.We plan to work out an extremely vital program for the construction, in the near future, of 500 modern multi-storied apartment buildings in Tashkent’s Sergeli district. That will provide about 30 thousand families, first and foremost those with low incomes, with new housing.Priority will be given to the establishment of new parks and recreation areas throughout the city and the expansion of green areas, improvement in the quality of public and commercial services, construction of new transport and communication networks, creation of new kinds of modern services, cultural facilities, routes, ground high-speed metro.A critical goal is to make sure that measures taken in the economic field benefit every one of our compatriots, all our people, and have positive effect on their prosperity and daily life. In this regard, the efforts to gradually increase wages, pensions, stipends and allowances will be continued. It is also necessary to implement a set of measures to boost the volumes and expand the range of consumption goods, including foods, at reasonable prices.VI. DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE. IMPLEMENTATION OF ONE OF THE MOST IMPORTANT MAXIMS "REFORMS ARE NOT FOR THE SAKE OF REFORMS, BUT FOR THE GOOD OF THE PEOPLE"We need to implement a number of targeted programs nationwide to address pressing social issues concerning the vital interests of each individual and family.Given the demand and needs of the rural population, a program has been adopted to launch building affordable housing on updated model design in rural areas, under which it is planned to build in 2017 a total of 15 thousand convenient and affordable one- and two-storied modern houses of four types of new sample for low-income families with a twofold reduction in the size of initial payment.In addition, a draft program is under consideration currently for the construction of 945 apartment buildings in urban areas in 2017-2020. Likewise, 50 thousand multi-storey houses containing affordable apartments for low-income families will be built in Tashkent city and the Republic of Karakalpakstan as well as in regional centers and big cities.Contemplation and implementation of the program of expansion and modernization of water supply systems in rural areas is contribute to the solution of particularly urgent problems we face. About 9,000 kilometers of water supply networks, 1,400 water wells and 3,600 water facilities will be built and reconstructed in the next five years. This will further provide 3.2 million inhabitants of the Republic of Karakalpakstan, Andijan, Jizzakh, Navoi, Syrdarya, Samarkand, Tashkent and Khorezm regions with clean drinking water and raise the coverage in the country from the current 67 percent to 84 percent. These challenges will be addressed by the Ministry of Housing and Public utility Services being established and a special fund "Toza suv" (Clean water) under the Ministry of Finance.In order to secure and stabilize the supply of electricity to the population and businesses we are planning to develop a program of improving the provision of urban and rural areas with electric power. Such issues as the enhancement of power generation capacities, construction and reconstruction of 25,300 kilometers of low-voltage electric systems, replacement of 5,600 obsolete transformer substations will be placed special emphasis in the program.As part of the program it is planned to construct and reconstruct 1,700 km of regional and local public roads for further development of road transport infrastructure. Also, it is scheduled to overhaul and repair 10,400 kilometers of inter-farm rural roads, pavements of streets in cities, district centers, urban villages and rural areas that are important to residents. For the implementation of this program, the organizational structure and activities of the Road Fund under the Ministry of Finance and Uzavtoyul company will be drastically revised.Basing on the program for the further improvement of transport services, 74 bus stations in cities and villages will be reconstructed. Additional conditions for the comfort and safety of passengers will be created. 3,000 buses and 5,700 minibuses will be acquired. New bus routes have been launched and old buses have been replaced by new ones.The development of the infrastructure of air and rail links, along with the creation of a new terminal of Tashkent International Airport, also provides for the completion of construction and electrification of the railway line Bukhara - Miskin, electrification of railways Karshi - Termez, Pap - Namangan - Andijan - Kokand.Implementation of the Program for further improvement of sanitary decontamination and salvaging solid waste will enable us to step up the cleanliness and comfort of our cities and villages, eliminate unauthorized premises for domestic waste hazardous to health. In all regional centers, cities of Kokand, Margilan, Angren, Bekabad, Almalyk and Khiva, 168 special stations will be created for the collection of household waste. Organizations involved in waste treatment will receive additional 405 pieces of modern special machinery.Measures are to be worked out and implemented to improve the system of coal delivery to the population. Artificial inflation of its cost will be prevented.We will focus on strengthening the material and technical base of preschool upbringing and education system, the development of which is attached a particular importance in social policy. In particular, 2,200 government kindergartens for 1.109 million people will be built, repaired and equipped.In order to further reform the healthcare sector and fundamentally improve the quality of medical services, concrete measures will be taken in the near future to improve the performance of rural medical stations, emergency stations, specialized medical centers, as well as the development of private medical institutions.Attention and care for women remains one of the priorities of government policy. Our objective is to boost the status of women in the socio-political life of the country, who play invaluable role in promoting peace, atmosphere of kindness and compassion in our society, fostering healthy and comprehensively advanced generation. Creating opportunities for women in the form of new jobs, facilitating their working and living conditions, protecting their health, assisting in realization of their abilities and capacity, will be constant and main tasks for us.Respect and honor for the senior generation, including provision of comprehensive care for them and improvement of their living conditions, health promotion, remains as before one of our most important priorities. We will take additional steps to create decent living conditions for our esteemed veterans, venerable aksakals and mothers, and we consider it our sacred duty.We also plan to adopt a specific program to provide medical care for the elderly, lonesome and persons with disabilities. Particular attention will be paid to elevating the status of the Nuroniy Foundation and bolster its material and technical capacities.In the spiritual-enlightenment sphere the most critical and urgent goal is to nurture independently thinking youth commanding modern knowledge and professions, in the spirit of respect for national and universal values, to foster young men and women devoted to the Motherland and its people. It is necessary also to intensify efforts to promote a healthy lifestyle among young people.In furthering these objectives we rely on the national traditions formed over many centuries and the rich spiritual legacy of our ancestors. Policy in this area will continue in strict accordance with the requirements of the new law on youth policy in Uzbekistan.By adopting a program of further development of the system of higher education institutions in the years 2017-2021 we will strive to solve the existing issues in this sphere and raise higher education to a qualitatively new level.It is necessary to transform the Kamolot Youth Social Movement into an organization that would facilitate the fullest realization of the abilities and potential of the younger generation and in fact defend its interests. In this context, we are going to pay special attention to working with the unorganized part of young people, and securing their greater involvement in activities of Kamolot.We intend to mobilize all energy and capacities for the creation of an environment completely conducive for representatives of academia, education, for our dedicated and talented scientists.We consider as a priority the creation of high technologies and scientific developments for economy sectors and our lives. Along with the promotion of latest achievements in the information and communication sector we will pay great attention to uplifting children’s and young people's interest in reading books, and further encourage the reading culture among the population. To do so, it is essential to step up the works directed at posting in the internet and popularizing the best samples of national and world literature.A special place in our program is devoted to issues of constant attention to creative intellectuals who uphold spiritual-moral enrichment with their unique talents and skills. We believe it is important that our policy in the spiritual-educational sphere support the work of artistic organizations, creative associations, bolster their material-technical capacities and infrastructure, and promote the best works of creative intellectuals in our country and abroad.We will focus on the promotion of gifted young people entering the world of culture, arts, literature and the press, on the improvement of their living conditions, on the elevation of the quality and effectiveness of the nation’s artistic competitions and festivals, revision of the size of copyright payments awarded for artistic works, and protection of intellectual property rights. We plan to implement special programs to further uplift the material and technical base of cultural and sports facilities, theaters and museums.Providing for security.Religious tolerance and interethnic harmony.Foreign policy priorities.Our activities in ensuring security are built on the principle “The people of Uzbekistan need peace and harmony”.Life itself shows that our multiethnic nation is able to overcome difficulties and hardships on its way and wields modern thinking and outlook. Our people’s social and political activeness and legal culture have been rising, so has the feeling of engagement in the events around them.Amid an intricate state of affairs in the world, when threats of terrorism, extremism and radicalism are rather high, comprehensive consolidation of our defense capabilities and potential of armed forces is the vital condition and serves to guarantee security and stability of the country along with the prosperity of our people.There are more than 130 ethnic and sub-ethnic groups residing in Uzbekistan in the atmosphere of peace and mutual understanding, and this fact is considered one of the principal accomplishments made in independence years.Consolidation of interethnic harmony and friendship in the country, contributed also by the 137 ethnic cultural centers operating in Uzbekistan, will remain one of the priorities of our policy.There are currently more than 2,200 religious organizations and 16 confessions carrying out their activities in the country. Cementing the atmosphere of tolerance in the society, ensuring equal rights for citizens regardless of their beliefs is one of our priority goals.We have fought and will continue to fight against destructive powers who discredit our sacred faith of Islam with their wrong interpretations and malicious actions.We assure that we shall decisively rebuff the enemy in making any attempt to infringe on the sovereignty and independence of our country.The essential part of our electoral program in foreign affairs is to follow all the foreign policy principles and objectives worked out by the first President of the Republic of Uzbekistan.The foundations of our policy in the international arena contain key principles such as non-interference in the internal affairs of other countries, settlement of conflicts with peaceful and political negotiations as well as practical cooperation with other states and the world community.Uzbekistan will not accede to military-political blocs, nor will it allow for the deployment of military bases and facilities of other countries in its territory or its own armed forces in the territory of other countries.We consider our primary task in furthering the foreign policy goals is to further strengthen the friendly and mutually advantageous relations with all nations, first of all with neighboring states and international institutions.* * *We have identified the most important goals and priority tasks in reforming all spheres of life of the society and state in our electoral program.For the complete realization of basic objectives we have elaborated draft strategic guidelines on five priority directions for the development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021.In the realization of all the abovementioned extensive plans we first of all rely on high spirituality, intellectuality and constructive potential of our people, all of our compatriots.A vital prerequisite for achieving all noble goals of ours is the courage, vigor, strong will and resoluteness of our people. The most critical component is people’s confidence in the bright future of the independent Uzbekistan.We are all united under a common aspiration, namely, the prosperity of our Motherland! Serving our homeland and people faithfully is our sacred duty!

2016-11-27

ELECTORAL PROGRAM OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN HATAMJON ABDURAHMONOVICH KETMONOV

The program embodies such noble ends as strict adherence to the norms of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, protection of national interests, preservation and consolidation of the country’s independence, promotion of prosperity and peace in the republic, civic and interethnic harmony as well as social stability, which help address the chief strategic objective – to have Uzbekistan join the ranks of advanced democratic nations and secure a well-deserved standing in the world community.The program is built on the ideological principles and policy priorities of the Peoples’ Democratic Party of Uzbekistan. These priorities derive from the decision taken by the parliamentary group of the party to declare itself opposition to the Bloc of Democratic Forces made up of the majority in the parliament, including:- Consolidation of the regulative role of the state in executing the strong social policy directed at the enhancement of the living conditions of all strata of population, particularly the vulnerable layers of the society, on the basis of socially-oriented market economy, deriving from the growing economic potential of the country;- Elaboration and implementation of justified and modern mechanisms of defining the standards of minimal consumer expenditure;- Optimization of the costs of public utility services through the development of government tariff regulations on providing public services;- Realization of new methods of organization of population employment, bolstering the parliamentary control over the execution of the program designed to create jobs;- Provision of mutual interconnectedness of key criteria of the most critical social-economic program on creating jobs for graduates of secondary special education institutions.The top priority for us is, first of all, protection of interests of those layers of society that should be supported by the state and society.In order to further this goal we consider it essential to pay special attention to the array of social-economic problems. In particular, a critical prerequisite for the protection of interests and improvement of living conditions for the vulnerable layers of society is the creation of worthwhile workplaces. Therefore, we suggest that the significance of supporting the citizens’ personal initiative and enterprise and their striving for well-paid work cannot be overestimated.As a crucial issue we consider the creation for adolescents, regardless of their social background, equitable, socially adopted conditions of choice of occupation, guaranteed complete education and employment after graduation.In the sphere of social protection we deem it essential to realize strong social policy, which includes issues of forming an effective system of pension provision and social allowances that guarantee the complete satisfaction of the needs of people in retirement, the disabled, the children left without parental custody, other social groups of vulnerable part of the population. Along with this, we are for the provision of the quality of social and public utility services, their availability for the needy.Our major slogan is "Our goal is to further uplift the level and quality of life of the people!"In order to implement such large-scale and socially-oriented tasks we have identified the following priority areas:Our priority remains the further implementation of the concept "From a strong state to a strong civil society." To this end, measures will be taken for the development of effective mechanisms of public control, elevation of the role and importance of mahalla institution in our society, expansion of its powers and stance, and consolidation of its material-technical base.We consistently continue working to enhance the role of the media, to further strengthen their economic fundamentals and material base as well as the protection of professional activities of journalists.I. It is necessary to ensure the constant improvement of the employment system, implementation of modern methods of addressing this challenge.To achieve objectives in this field we put forward the slogans: "Employment is our most basic duty," "Employment is the most effective way of social protection!", "A decent job for everyone!", "A decent wage for each person!” For these purposes we offer the following:– assessment of the implementation of social and economic programs on the basis of indicators of creation of stable workplaces as one of important criteria of efficiency of their accomplishment;– transition to new approaches in the development and execution of annually adopted state programs of creation of workplaces and employment of the population and prevention on this basis of outflow of labor force abroad. At the same time it is necessary to pay main attention to issues: complete study, evaluation of the demand and supply in the labor market; correct and accurate determination of the current and prospective directions of progress in the case of elaboration of programs of social and economic development of territories;– reinforcement of measures to ensure employment of the workable population in enterprises offering stable jobs with decent wages, primarily on high-tech businesses, providing processing of rich domestic mineral resources and agricultural products, and enterprises and organizations of the sphere of services, active involvement in these areas of the country's available labour resources;– expansion of the practice of providing preferential micro-loans in order to ensure self-employment of graduates of professional colleges, as well as creating favorable conditions to encourage their individual labor and entrepreneurial activity, the exemption from fees set in starting their own business as well as from all taxes, for a certain period, to complete the activities;– in working out investing programs on the development of perspective production, ensuring their interrelation with programs of training of specialists with secondary vocational and higher education institutions, and also with local programs of employment;– fixing specific corporate entities and employers to profile colleges and creation of a permanent sheaf "enterprise-college";– ensuring interrelation of training and acquiring modern professions with the implementation of priority social and economic programs;– enhancement of practice of stimulation of corporate entities and organizations paying tuition fees of students of higher educational institutions for training specialties in which these entities feel the need;– enhancement of the system of taxation for the purpose of creation of privileges and stimulation of entrepreneurship entities creating stable workplaces with worthy salary and working conditions;- improvement of the accounting system of the current and future needs of businesses and organizations in the frames in determining the areas of training of specialists with higher and secondary special education;- perfection of the efficiency of women's employment through further development of small business, home-based work, family business. Creating a more favorable environment for a wide realization by women of the rights and benefits secured for them by the labor legislation;- ensuring full employment, improving the legislative framework of employment of persons engaged in temporary employment, the development and introduction of regulatory frameworks addressing issues related to their pensions and social security;- reduction in the scope of the legislation is not designed labor relations agreements between employer and employee by establishing various benefits. Increased the liability of enterprises for violation of safety rules, the establishment of strict state control in these areas;- development of mechanisms to create specialized enterprises for disabled persons, including through the development of the network for these companies at the expense of centralized state investment;- extension of the scope of works at home persons with disabilities (disabled) by the legislative establishment of large enterprises to establish a quota for their home-based jobs.II. Our main priority in economic policy is the further improvement in living standards of the population, in particular its needy segments, through a combination of increasing financial and economic capacities of our country with a strong social policy. The slogan aimed at the vital interests of our people - "economic reforms - social efficiency!" - captures the essence of our approach to the economic reforms implemented in the country.According to the People's Democratic Party of Uzbekistan, increased purchasing power will increase domestic demand, which is the driving force of economic progress, a solid foundation for building a consistent pace of development of the real sector of the economy.To this end, we propose the implementation of economic reforms following:- Strengthening strict control over the targeted use of budgetary funds, particularly funds allocated to the social sector;- Increasing the use of the economic capabilities of the state on ways to improve the living standards of all segments of the population, primarily low-income;- Focusing the attention to the issues of formation of the competitive environment, which contributes to the quality produced by economic entities of products and services through the use of modern techniques and technologies, reduce costs, expand export opportunities, increasing purchasing power;- Developing measures aimed at the organization of production based on modern techniques and technologies, by attracting foreign direct investment;- Further enhancing the participation of commercial banks in the financing of investment projects, the simplification of business entities of credit system, based on macroeconomic situation - the definition of interest rates at a minimum, prevent the emergence of bad debts and increased their investment activity by improving the quality of banking services;- Improving the public procurement system by expanding the areas open and transparent electronic trading, creating conditions for free competition between suppliers.Engagement of free labor force for the development of promising enterprises and industrial complexes is important to ensure consistently high economic growth rates.For this purpose we propose the following:- Financial and economic incentives for the production by enterprises to process local raw materials, competitive in the domestic and foreign markets, consumer goods with high added value, improving the efficiency of concessional lending;- Raising the responsibility of public authorities and management of the development and implementation of regional programs of development of production of goods and services aimed at saturation of the domestic market due to its own products, to prevent price increases;- Encouraging family businesses and home-based work in the processing of the country's agricultural products;- Maintaining tax policies that promote integration of operating in our country, small businesses, the introduction of the category of enterprises the concept of "medium-size enterprise", that is, define the criteria for large, medium and small enterprises, the development of the system of taxes and benefits, serving as consolidation and further development of small enterprises.In addition, for the purposes of modernization of the construction sphere as an important factor of accelerated economic development and job creation, the development of a broad construction companies, providing their respective current requirements specialists, technical equipment, we propose:- to improve logistics of building organizations, the introduction of new technologies in the industry, reducing the tax burden in order to create conditions that allow the recruitment of qualified professionals;- instead of outdated construction standards, rules and regulations used since the days of the former regime, to switch to a worldwide system of Eurocodes;- to boost attention to the issue of training at the appropriate level of qualified specialists in accordance with the prospects of the construction sector, the establishment of the system of professional development in foreign countries;- to create conditions for Uzbek companies to export construction and services to foreign markets through the application of new innovative technologies and materials, ensure the competitiveness of domestic experts on the construction services market.III. It is necessary to further increase the efficiency of social protection of low-income families, the elderly and the disabled. In this direction, we put forward the slogan "We will fight for a strong social protection of low-income people!"To further this goal we offer the following steps and actions:- direction of the social support system in the prevention of dependency among those in need of social assistance sectors of the population, support their employment and entrepreneurship, promotion of initiative. In our opinion, "Social support - the path to the initiative!";- direction of benefits and material assistance to mainly low-income families, the elderly and children in need of financial assistance;- adoption of measures to enhance the role of the mahalla as a center of social protection of the population based on the principles of social justice, transparency and openness, kindness and mercy;- further development of the practice of allocation of preferential loans and interest-free loans employable citizens seeking to organize their own business;- introduction of financial assistance monthly payments replacement mechanism and social benefits to poor families a lump sum payment of the total amount of funds in the same period, provided their intended use for their own businesses;- provision of further improving the effectiveness of state and public control over the formation of prices for socially important goods and essential services, so that the rise in prices and tariffs on them does not exceed the rate of inflation;– in order to ensure the availability of social housing, improve the mechanisms of directing a portion of funds received from privatization of state property, the formation of the housing stock;– improvement of appropriate infrastructure in order to address the prevention of traffic jams on the streets and roads of big cities, resulting from the increase in the country's vehicles, the implementation of major repairs of footpaths, as well as the construction of eco-friendly bicycle paths, promoting healthy lifestyle;– achievement of cost optimization of utility services to the population through the development of cost-effective stand-alone (local) forms of the provision of public services not related to the branch of engineering infrastructure;– improvement of the mechanisms of state regulation of prices and tariffs of utilities (gas, electricity and heat supply, sewerage, waste, etc.), provided to the population by natural monopoly entities;– consolidation of the regulatory role of the state in the implementation of strong social policy, limiting the commercialization of leading social spheres to meet this priority, improving business responsibility in ensuring all members of society reliable social guarantees. The implementation of this task, we are guided by the slogan "Strong social protection our main target!"– the basis of such slogans as "Decent pensions for senior citizens", "We are responsible for the wellbeing of the elderly!" is the idea of the creation of decent living conditions for the older generation, who have made a significant contribution to the development of the country, leaving a free and prosperous homeland to the younger generation.Today, our main objectives include issues to ensure full participation of disabled persons in social life. To create favorable conditions for persons with disabilities is necessary to ensure the availability of social facilities, all buildings and structures of a special entrance for the disabled - ramps, as well as adapt to footpaths. To this end, consider it necessary to conduct an inventory of all buildings and structures in terms of having the entrance for the disabled, the adoption of a special state program on adaptation for disabled, device paths for them.IV. Expansion of opportunities for the population of for a quality education and affordable health care is also the focus of our constant attention. Based on this, we consider it necessary to undertake following measures:In the education sector:– to create opportunities for a free and equal education of all sectors of society, taking into account the demographic changes in the region - to further develop the practice of early construction of pre-school institutions, secondary, and higher education;– expansion of the network of state preschool educational institutions operating on the basis of free and preferential payments;- measures to ensure the full educational literature colleges and academic lyceums;– based on the needs of businesses and organizations - to stimulate the issue of target enrollment in higher education institutions in certain specialties;- further development of an inclusive education system, covering the provision of disabled children need special literature and textbooks, providing incentives for teachers in this area, further expansion of learning opportunities in higher education of students with disabilities (people with disabilities);– establishment of legislative bases of the organization of home work as a caregiver family preschool education for women, having pedagogical education, but is temporarily not working due to childcare.In the healthcare sector:– expansion of opportunities available and timely first aid to the population, especially residents of remote villages, improvement of rural health units;– consolidation of the system of control over the implementation of legislation governing the provision of skilled care on a preferential basis and free of charge;– intensification of state and public control over the activities of pharmaceutical companies and pharmacies, as well as the prices of drugs, restrictions on advertising of medicines;– amplification of state and public control over ensuring the availability of public health facilities in the list of essential drugs and preferential selection of certain categories of persons.V. Formation of a democratic state ruled by law and open civil society is the principal objective. To this end we propose to:– seek adoption of laws in the field of regulation of socially important issues primarily of direct action, that is, without reference rules;– consistently develop practices ensure the participation of civil society in an open and constructive discussion of laws and other regulations, the performance of public administration;– establish mandatory public discussion of draft normative legal acts on the provision of targeted social protection of vulnerable groups, as well as on issues affecting the most important aspects of social and economic life of the country and are of particular public interest;– further increase the rights and powers of political parties and deputy groups in matters of influence on the decision on the ground of current economic and social problems related to the interests of the permanent voters;– adopt measures for the development based on modern information and communication technology network of points providing free public access to a single portal of interactive public services;– extensively develop the practice of social partnership between the state and civil society institutions;- develop measures to increase the availability of judicial mechanisms for the protection of citizens' rights and improve the quality of execution of judgments by strengthening judicial control in these matters;– secure widespread introduction of information and communication technologies in the judicial process, including the implementation of an electronic management system of citizens’ appeals in the courts and obtain court documents.VI. In foreign political activity we propose the following:– open and pragmatic policy towards the neighboring countries, the development of mutually beneficial cooperation with them in trade-economic, cultural and humanitarian spheres;– promotion of international initiatives in improving the environmental situation in the region, the rational use of water resources of trans-boundary rivers in Central Asia;– active participation of Uzbekistan in providing for regional security and stability. Given this, it is essential to develop and consolidate interaction with Central Asian nations and other countries of the world as well as prominent international organizations in countering terrorism, extremism, drug trafficking, human trafficking and other threats.* * *Implementation of priority policy directions outlined in the program will serve for the comprehensive development of the country, perfection of the social effectiveness of reforms in all sectors, elevation of living standards, enhancement of democratic reforms and the advancement of civil society.

2016-11-27

ELECTORAL PROGRAM OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN NARIMAN MAJITOVICH UMAROV

Power is in justiceWithin a short historical period, for a quarter of century of state independence of the Republic of Uzbekistan, systemic and wide-ranging reforms were carried out in the country aiming at building a democratic state, forming a just civil society, civil peace and national reconciliation, as well as improving the people's welfare. Today, our young independent country has been developing steadily and consistently, deepening the processes of democratization and modernization in all spheres of society.Despite the enormous challenges, threats and trials, challenges faced by our nation in the first years of independent development, we have achieved great success in all spheres of public life by building a completely new state and society ensuring people's welfare. For the years of independence, the economy of Uzbekistan has grown almost six times. Backward agrarian republic with a оne-sided hypertrophied raw economy based only on growing cotton, having a destructive impact all the way, has turned into a modern industrial state with steadily rising economic indicators and improved living standards.During the years of independent development, real per capita income in the country has increased more than 12 times; the wages, pensions and social benefits have significantly grown. Every year, nearly 60 percent of the state budget is allocated to the social sector – healthcare, education, and public services development, as well as to the social protection of the population. Such indicators, rare in the world, show that the individual citizen is at the center of the reforms. The main goal here is promotion and protection of the vital, legitimate interests of citizens. Above all, socio-political activity of our compatriots and their civil and legal consciousness has significantly grown for the past period.Recognizing the reforms implemented in the years of independence, and their excellent results, we are in favor of further progressive development of our country, so that it became one of the most modern, highly developed and democratic countries. At the same time we need to set new goals and objectives, aimed at further improvement of the lives of our people. To achieve this, we must rise to a new, higher level. Based on the program objectives and tasks of our party, which declared itself opposition in the national parliament, we offer an alternative program for the voters. In our tough, rapidly changing time, in the age of economic globalization, we cannot stop on our achievements. Only a country that keeps pace with the swiftly transforming world can achieve success.This program is built on the goals and objectives of Adolat Social Democratic Party and directed at the creation of a democratic state ruled by law with a just civil, highly moral and enlightened society with socially oriented market economy. We believe that "Justice is in the rule of law", "Justice is the key criterion of our life", "Justice must be guaranteed for each person" and rest on basic social democratic principles and values such as social justice, freedom, solidarity, and the creation of equal opportunities for all citizens.We clearly declare that our major goal in the short term is to continue large-scale reforms in the socio-political, economic, social, cultural, humanitarian and other spheres of life in accordance with the fully justified Uzbek Model of development. In this context, we set the following priority tasks:Our goal is building a constitutional democratic state and a strong civil societySince ancient times, our people have striven for justice and truth, building a fair society. The country begins to flourish, and people become kinder and more humane only under the rule of law. Making progress and high achievements is only possible where justice exists. Thus, the systemic and widespread introduction of constitutional norms for constructing a democratic state ruled by law and a strong civil society, has been and will be our priority. At the same time, we are in favor of the idea of building a democratic state of law and a strong civil society, where social justice and solidarity dominate, without sharp stratification of people, and where the rights and freedoms of citizens are guaranteed.Our goal is to provide decent public participation in government and governance. To do this, we will mobilize all our energy and will to the further enhancement of political reforms, consolidation and advancement of democratic values in the society and ensuring the rule of law, human rights and freedoms.We are in favor of further reinforcement of the role of parliament, representative bodies at all levels as well as civil society institutions in the life of our nation. We support the principles of transparency, openness and accountability of public authorities and management bodies, and consequently. hold up to the further expansion of an open, direct communication between government bodies at all levels and the wider public. These measures in their turn will contribute to the efficiency of government bodies and the active participation of citizens in the discussion and decision-making processes considering the most pressing issues dealing with socio-economic development of the country and the elimination of all forms of bureaucratic obstacles and corruption.In order to improve the efficiency and accountability of local government and management, we support the expansion of hokims’ powers in hiring and dismissing the heads of regional offices of ministries and agencies and consider strengthening their influence on human resources policies in the field. In this respect, it is important to carry out a deep stocktaking of the legal framework of activities of local bodies of government and management and to charge state administration in the regions with well-defined tasks, powers and functions. There is a need to specify the mechanisms of authority exercise, control and reporting in the legal documents as well as to ensure the coordination with the hokims when candidates are recommended for the posts of heads of regional offices of ministries and departments.Ensuring social stability in Uzbekistan requires coordination and joint efforts of the central government, local government, business and civil society institutions to strengthen public control institution. Our primary focus is to conduct an expertise of legal acts on important economic, social and political issues, government social programs and regional development programs; the creation of more favorable conditions for the activities of NGOs and cementing the participation of the latter in addressing problems in healthcare, education and environmental protection, by means of involving a wider public.It is impossible to imagine a democratic society without freedom of the press and freedom of expression. Building on the principle "Publicity is an important prerequisite for civil society", we pay special attention to the further democratization of the information sphere, issues of freedom of expression and information. To enhance the competitive environment, ensure transparency and openness of the reforms and internal and foreign policy, it is necessary to bolster the activity of mass media. When providing public and parliamentary control over the activities of public authorities and management bodies and consistently shoring up the relationship of government and the wider public, our highest priority is to enhance the role of the media. We will attach special significance to the growth of competition in the dissemination of information, and enlargement of the retail network of periodicals.Justice is in the rule of lawLegislation and judicial-legal sphere has always had a special meaning for us. Ensuring the rule of law guarantees the securing of human rights and freedoms. It enhances the chances of building appropriate state and a humane, just and free society ensuring social protection of citizens and a decent standard of living for our people. We thus take a stand in favor of just laws adoption and delivery of justice in the rule of law.We will seek to regulate the basic social and economic relations only through legislation, as well as to reduce bylaws. The law should be the main tool for managing the affairs of state and society. Achieving high quality and enduring nature of laws, creating a reliable mechanism for their implementation, the ideas of justice and truth in the lawmaking process should be a key criterion.We believe all citizens are equal before the law regardless of gender, race, ethnic origin, language, social status, in the protection of social justice, constitutional rights, legitimate interests and freedom. It is a priority for all government and controlling bodies, particularly law enforcement agencies.We believe that where there is not a strong, fair judiciary, the violation of the requirements of law and justice are unavoidable. In this regard, we propose measures aimed at providing for the independence of the judiciary to ensure impartiality, objectiveness and transparency of the decisions taken by the courts. We must seek improvement in judicial training and retraining systems to increase their authority, ensure security and, crucially to improve the mechanisms of protection of the rights and freedoms of citizens through the courts.We also need to take steps to enhance the reconciliation institution that has been affording results in law enforcement. At the same time, we must use all opportunities to improve the legal awareness and law culture of citizens, especially officials.The confidence of our society members in the country's Constitution and legislation is the belief in the great future of Uzbekistan. Therefore, we support further strengthening and monitoring of the law execution in the activities of government and regulatory and law enforcement agencies. Here we will seek to prevent distortion, arbitrary interpretation and application of the legislation. Bureaucratic obstructionism, formalism and corruption in the activity of government bodies and management agencies must be rooted out. We are committed to introduce practice of regular reporting by law enforcement agencies on issues of legality and the rule of law to the wider public, protect human rights and freedoms in their activities. In this connection, we stand for the enhancement of the role of national human rights institutions such as the Ombudsman and the National Center for Human Rights.We support all measures aimed at the formation and development of law culture in the society to radically improve the legal advocacy of education and knowledge outreaching key concepts of legal documents and explaining the goals, objectives and nature of the adopted laws to the general public. Since only free and informed citizens who respect their own rights and duties can fully take advantage of them. We plan to work out and implement a special program involving civil society institutions, NGOs, media and other interested organizations.Stable economy is a guarantee of the national developmentWe support the economic policy implemented in the country, continuation of macroeconomic stability, high economic growth, provision for fiscal sustainability and that of the national currency, consolidation of the banking and insurance systems, a conservative approach in obtaining loans from abroad, maintenance of a low level of public debt.The modern social state shows successful performance only on the basis of advanced, effective and socially oriented economy. We believe that market economy and entrepreneurial initiative can become the most critical catalysts of principal values of social democracy – freedom, justice and solidarity.We support the idea of market management, putting everything in order, and we believe that it is necessary to introduce the principle "competition - to the extent possible, public administration - as needed."We believe the future of Uzbekistan is in the innovation economy and innovative development, we recognize that the state plays an important coordinating role in the sustainable progress of innovation. The economy based on new technologies will contribute to the growth in the might of the country as well as increase of the welfare of the people and social stability. We propose to adopt a comprehensive program of measures to accelerate the development and widespread implementation of modern innovation and high technologies in our country. In particular, we offer the following:- Improving the legal framework of innovation, including the adoption of normative acts in the sphere of scientific activity;- Establishment of a single authorized body of innovation and innovative infrastructure;- Creation of an Innovation Fund, which is formed by state budget funds, financial investments of enterprises and entrepreneurs, as well as charity and sponsorship;- Implementation in the sectors of the economy of small, agile innovation projects with the participation of private business.We do not support conducting fiscal policy by a sharp reduction in the budgetary sphere expenditures as the latter are an important factor of economic development, they ensure the solvency of the population, which, in turn, stimulates the production and ultimately provides for the wellbeing of the people.We believe that there are untapped opportunities and challenges awaiting solution for active involvement of public funds, small businesses and enterprises in the financial market. Their solution will enable to boost the inflow of additional investment and financial resources in the economy development. It will serve as a continuation of the long-term strategy of relying on our own capacities and the maintenance of high rates of economic growth, so that in the future it will lead to a more active participation of small business and private entrepreneurship in the national and regional investment programs.On the issue of implementation and development of the production localization program we, first of all, look from the perspective of the advancement of the national export-oriented economy, increasing the competitiveness of domestic goods on both global and regional markets, as well as the maintenance of balance between exports and imports.In order to accelerate the development of remote regions and small towns, to avoid sharp economic and social disparities between the regions and the capital, we consider it necessary to move the central administrative bodies of large companies to small towns, and carry out extensive reconstruction of their social and productive infrastructure at the expense of the republican budget.We also offer in the economic sphere:- Widespread introduction of modern technologies aimed at saving electricity and heat. Stimulating competition in the energy market by making full and effective use of existing alternative energy sources;- Development and adoption of legislative acts aimed at the development of alternative energy sources, including solar and wind power, the approval of the necessary standards and regulations in this area;- Expansion of the production of solar cells and other core innovative technologies for renewable energy sources, designed for their wide introduction in the housing and utilities sector at an affordable price, based on the purchasing power of the population;- Consolidation of government measures aimed at the effective promotion of the transition to "green economy" and related high technology, investment in the necessary infrastructure and the further development of environmentally friendly products through effective management and private investment;- Profound study of investment proposals, the continuation of phased policy of privatization of enterprises and institutions, to ensure strict control over the implementation of the investors obligations on the production modernization, introduction of modern technology and advanced technology, to ensure the production of competitive products with high added value, and thus - protection of state property. Preserving the strategically important facilities in state ownership is based on their public benefit;- Stimulation of the production of export-oriented products, the rational use of effective tools of economic policy, including the phased introduction of a progressive tax policy.We stand for ecologically balanced development of the economy. We believe that an important task is to ensure a clean ecological environment by recycling industrial waste. In addressing environmental problems primarily the emphasis needs to be done on the economic aspects. However it is not recommended to shift the budget solution to all environmental issues and the related issues of protection of public health. We stand for the consistent implementation of the principle "polluter pays, and pays a lot." We also believe that it is necessary to strengthen the effectiveness of environmental impact assessment of economic projects, to ensure its transparency, enlarge the involvement of NGOs, along with the scientific community and the deputy corps.Environmental issues are one of the priorities in our economic and social policies, so we propose to develop and implement a special program for the comprehensive development of this sphere. There, in particular, will be outlined clear mechanisms to ensure the protection of the environment by reducing emissions of the industrial enterprises, increase the number and species of woody plants, retaining dust and absorbing pollutants, the creation of green areas in the suburbs and surrounding areas to industrial enterprises.Strong social protection of citizens is bedrock of fair societyWe fight for political, legal and social equality of citizens, relying on the principle "Social equality is equal rights and equal obligations", for the creation of social state which guarantees the right to work taking into account the abilities and qualification of each citizen, delivery of extensive and equal conditions in order to receive the worthy salary and achievement of living standards depending on the amount and quality of the performed works.We consider that the state must continue to guarantee the protection of economic and social rights of the citizen, stimulate his initiative, suppress abuses of employers, exercise supervision of the use of labor force which is not conformed to gender, age and abilities of individuals.Based on the principles "Reforms are not for the sake of reforms, but for the people", we offer the implementation and further realization of state social programs which is an important condition of increasing the level of life of the population. At the same time we should not resolve socio-economic problems only at the expense of the state. It is necessary to develop actively partnership among governmental institutions and private business, first of all in spheres of health care, science and education, building of roads, housing and public utility sectors. It is necessary to pay special attention to the development of special program for strengthening of social partnership between workers and employers, to improvement of working conditions at the enterprises, further increasing social responsibility of business structures.Issues of forming a favorable business environment and boosting small business and private entrepreneurship in the country we consider also from the point of view of creation of new jobs, first of all for women, youth, graduates of colleges, ensuring their social protection. We need to work further on improvement of quality of life of our people, creation of new workplaces to temporarily jobless people, giving them opportunities for retraining and advanced training. We seek to secure for youth the workplaces with merited remuneration of labor, increasing public control over accomplishment of government programs on job placement of graduates of colleges and young specialists, ensuring full employment of the population, decreasing unemployment to the minimum indicators.We pay special attention to the further enhancement and consolidation of normative acts directed at the social protection of the population, to issues of comprehensive support for the enterprises and organizations who provide for social protection of workers and employees, promote their intellectual opportunities, helping to train and upgrade qualification in higher and other educational institutions along with strengthening their health. Wellbeing of a family, living conditions of citizens and ultimately the stability of our society directly or indirectly depend on the employment of people, level of their salary and social security.We are supporters of strict observance of the rights of workers in the relations between the employer and the employee, increasing responsibility of employers for failing to register employment relationships, violation of requirements for remuneration of labor, social insurance, and provision of pensions.We are supporters of providing all social groups of the population with timely high-quality medical care. Recognizing that in the years of independence the means allocated for healthcare system almost doubled, reforms in this sphere are realized, remarkable results are achieved, we consider it important to further improve the medical services for the population. Only a country with the healthy and harmoniously developed population can be strong and powerful.We support further improvement of quality of medical care to a wide strata of population, strengthening of system of medical support of children in schools and preschool educational institutions, tough suppression of illegal circulation of medications, implementation of counterfeited and inferior medicaments, regular improvement of activities of the screening and perinatal centers, female medical consultations, maternity complexes, gynecologic and patronage services.We support the implementation of medical procedures, demand for which is high among the population, in particular transplantology, extracorporal impregnation and other modern medical services. Moreover, special attention will be paid to establishment of a cooperation with the advanced foreign medical centers, expansion of practice of carrying out surgeries by foreign doctors in clinics of Uzbekistan, to advanced training of our specialists by a regular job invitation of foreign doctors.We support increasing activity of women in political life of society, step-by-step continuation of large-scale reforms on strengthening of their social protection. One of our major tasks are also creation of ample opportunities to women for receipt of profound knowledge and mastering a profession, gaining of facilities in the labor market, providing legitimate rights and interests of women. We are for further increasing of their role in the life of society and political, public and social status, more active involvement of talented and highly skilled women in the spheres of policy and public administration.We also consider it necessary to enhance mortgage loans for the purchase and construction of housing, optimization of interest rates, toughening of control and responsibility for machinations in the housing market, further improvement of activities of a housing and public utility complex, implementation of regular control on growth of cost of public utilities, strengthening of the competition between the alternative organizations rendering services in this sphere.Modern, highly intellectual professionals guarantee sustainable development of societyWe cannot forget that the 21st century is a century of globalization and the Internet when intellectual work has a highest importance, and scales and topicality of the competition in the world market continue to increase. The human capital is the main national property therefore its rise and all-round development. The essentially important national objectives in training a new generation of progressive, intellectually advanced professionals capable of modernizing the country, solving complex and large-scale challenges in the development of democratic society.As our purpose is the building of the constitutional democratic state with the advanced industry, innovative economy, we will pay special attention to training of the highly qualified personnel, who graduated from higher educational institutions, possess modern knowledge and high intelligence. Such people will not ask and wait for the help from the state, and due to the knowledge, initiative, commitment and sharpness will create new workplaces, they will participate actively in the development of the country.For the purpose of expansion of a scope of the higher education among population, and providing people with life-long education we set the following main objectives:– to continue reforms in the sphere of public education, to achieve establishment of principles of social justice and equality in general secondary schools, optimization of number of pupils in classes, increase in quantity and quality of electronic educational programs and multimedia products, improvement of quality and level of a scope medical services in educational institutions. In this direction, we plan to develop and realize the program of complex development of general secondary schools;– for providing the worthy place of our country among the developed countries by transition to innovative economy and achieve step-by-step increase in number people with the higher education, enhancement of system of allocation of state educational grants and a private sector;– to strengthen innovative infrastructure of higher educational institutions, to stimulate creation of the small innovative enterprises, to develop pilot and experimental productions on their base, to increase innovative activity of teachers and workers, to strengthen relations of higher education institutions with science, industry and economy;– to review a quota system of accepting in higher educational institutions, to increase quality of selection of talented youth by provision of the right of entering higher education institutions to everyone;– to simplify system of notification of diplomas of our citizens graduated in foreign higher education institutions;– proceeding from economic benefits of certain regions step by step to transfer higher educational institutions from the capital to the relevant regions;– to develop modern methods of distance education in enhanced way;- to enhance specialization in fields of activity by transformation of higher educational institutions into corporate higher educational institutions;– to stimulate innovative activities of the scientific and production enterprises and associations, to raise competitiveness of scientific research and development;– to enhance system of the state and non-state professional education, to organize short-term study for the purpose of timely adaptation of a labor to the requirements of the employer and the market.Peaceful foreign policy built on national interests is our priorityWe are supporters of peace-loving foreign policy. Our task is the enhancement of Uzbekistan’s integration into the world community, more active participation of our country in activities of the international organizations. We support mutually beneficial development of the bilateral and multilateral relations in the world community taking into account national interests and on the basis of Concept of foreign policy activities of the Republic of Uzbekistan.We will also further increase the prestige of our state on the world scene,and we will not allow participation of Uzbekistan in various military blocks and the coalitions as well as we will not establish connections with movements and organizations with military intentions. At the same time we will consistently strengthen political, economic, humanitarian connections of Uzbekistan with the foreign states.The Central Asian region is important for the national interests of the Republic of Uzbekistan, so the consolidation of friendship and cooperation with neighboring countries is a priority for the foreign policy of our country. We support an open, friendly and pragmatic policy of Uzbekistan towards its immediate neighbors, in favor of the solution of pressing political, economic and environmental problems based on mutual interests of the region by the way of constructive dialogue and international law. We support the efforts of the international Community directed to strengthening of a role of the UN in the world as important step on the way of creation of a new democratic world order. We will continue to promote the idea of creating a nuclear-free world, the creation in Central Asia of a zone free from nuclear weapons. Our priority is the development of mutually beneficial international cooperation in order to implement social and humanitarian projects within the framework of the UN sustainable development. In this regard, we consider it important to further expand partnerships with UN agencies, specializing in the field of social and humanitarian issues (UNESCO, ILO, WHO, WIPO and others), active participation in the implementation of joint projects in the social sphere.

2016-11-27

BIOGRAPHIES OF THE CANDIDATES FOR PRESIDENT OF UZBEKISTAN

BIOGRAPHY OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SARVAR SADULLAYEVICH OTAMURATOVThe presidential candidate from Milliy Tiklanish (National Revival) Democratic Party of Uzbekistan Sarvar Otamuratov was born in 1973 in Tashkent. He is an ethnic Uzbek, and graduated from the Department of Sociology at the Philosophy and Economy Faculty of Tashkent State University, Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan, the Academy of State and Social Construction under the President of the Republic of Uzbekistan. He holds an academic title of Sciences Candidate (PhD) in Sociology.In 1995-2006, Otamuratov worked as a leading economist, chief economist, deputy head of the department, deputy head of the Chief Monetary and Economy Department at the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan. In 2006-2009, he held senior positions in insurance companies.In 2009 and 2014 Otamuratov was elected to the Legislative Chamber (lower house) of the Oliy Majlis (parliament) of Uzbekistan.In 2010-2014, he was Deputy Chairman of the Committee on Budget and Economic Reforms of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of Uzbekistan.In 2013, Sarvar Otamuratov was elected chairman of the Central Council of Milly Tiklanish Democratic Party of Uzbekistan.Under his direct supervision, the party’s personnel composition was strengthened, the local party organizations’ interaction with the population was improved, activities of party groups in local Kengashes (councils) of people's deputies toward the realization of goals and objectives of Milly Tiklanish Democratic Party were intensified. From 2015, he is concurrently a Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the republic and head of the parliamentary group (faction) of Milly Tiklanish Democratic Party.In his post as head of the faction, Otamuratov organized focused work of its members on the development of bills aimed at reforming the social and information spheres, and implementing efficient parliamentary control in the center and local areas. Sarvar Otamuratov published a number of monographs, instruction manuals and articles on current topics: processes of identity development in conditions of globalization, the formation of citizens’, especially youth’s, active civic position, public opinion research.Sarvar Otamuratov is married. He has two children.BIOGRAPHY OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN HATAMJON ABDURAHMONOVICH KETMONOVThe candidate for the presidency of the Republic of Uzbekistan from the People’s Democratic Party of Uzbekistan Hatamjon Ketmonov was born in 1969 in Andijan region’s Balikchi district. He is an ethnic Uzbek and holds higher education: graduated from Andijan State Pedagogical Institute of languages in 1993.Hatamjon Ketmonov started his work experience in 1993 in a teaching position at the secondary school № 28 of Tashlak district in Ferghana region. In 1995-2004, he served as a chief specialist, head of division, and ultimately the deputy head of the Fergana regional public education administration.In 2004-2013, Ketmonov worked as the deputy hokim (governor) of Andijan region. During this period he took an active part in the realization of practical measures on the development of social organizations, creating all favorable conditions for the enhancement of their role in addressing social and economic challenges in the region.With his direct participation in the sphere, complex of measures was worked out and implemented to boost the efficiency of efforts of governmental and social organizations directed at fostering comprehensively advanced generation and improve their political, legal culture and self-consciousness.Hatamjon Ketmonov was elected chairman of the Central Council of the People’s Democratic Party of Uzbekistan in 2013.During the past period he has significantly strengthened the potential of the party in the center and peripheries, and realized a complex of measures on improving the cooperation between party organizations with party groups of the People’s Democratic Party of Uzbekistan in local Kengashes (Councils) of people’s deputies.He was elected as deputy (member) of the Legislative Chamber (lower house) of the Oliy Majlis (parliament) of the Republic of Uzbekistan in 2014.Ketmonov has been working as Deputy Speaker of Legislative Chamber and leader of the People’s Democratic Party group in the lower house since 2015. He is married and has three children.BIOGRAPHY OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN SHAVKAT MIROMONOVICH MIRZIYOYEVShavkat Mirziyoyev was born on July 24, 1957, in Zaamin district of Jizzakh region in the family of doctors. He is an ethnic Uzbek, and holds higher education. Thus, in 1981 he graduated from the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, and received a degree in mechanical engineer. Holds a title of Academic Candidate (PhD) in Technical Sciences, and Associate Professor.Shavkat Mirziyoyev started his career in 1981 at the Tashkent Institute of Engineers of Irrigation and Mechanization of Agriculture, where he worked as a junior research fellow, senior lecturer, associate professor, and eventually Vice Rector for academic affairs.In 1990, he was elected deputy of the Supreme Council of the republic, and at the same time served as Chairman of the Credentials Committee.In 1992, Shavkat Mirziyoyev was appointed hokim (governor) of Mirzo Ulugbek district of Tashkent city. In 1996-2001, he worked as hokim of Jizzakh region, in 2001-2003 hokim of Samarkand region, and made a great contribution to the socio-economic development of the above-mentioned districts and regions.While working in the executive branch, at the same time as deputy of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan in 1995-2003, he was actively and fruitfully involved in the elaboration and adoption of important legislative acts directed at the political and socio-economic development of the country and the implementation of democratic reforms.Shavkat Mirziyoyev was approved as the Prime Minister of the Republic of Uzbekistan in 2003, and three times (in 2005, 2010, 2015) was reapproved in his post by both houses of the Oliy Majlis.From the first days of our Motherland’s independence Mirziyoyev earned high confidence of the first President of Uzbekistan Islam Karimov, by selflessly working as his colleague and ally.As head of government, he has shown tremendous abilities and outstanding leadership in the implementation of wide-ranging socio-economic reforms, in the modernization and improvement of the country, the realization of major and unique projects, development and protection of private property, radical increase in the share of small business and private enterprise in the economy and consolidation of their legal security.In his activities Shavkat Mirziyoyev has attached special significance to economic development on the industrial basis, to the improvement of the country’s exporting potential, the cardinal transformation of the agricultural sector, especially the extensive advancement of farming enterprise, profound processing of agricultural products, provision for food security of the nation and the guaranteed supply of goods to the population at reasonable prices.In order to drastically uplift the living and working conditions of people, Shavkat Mirziyoyev took effective measures for large-scale construction and improvement works in all regions of the country, to improve the quality of public services, integrated development of cities and districts, including remote rural areas.In his activities, along with socio-economic dimension, a significant emphasis is placed – as a priority focus – on the progress of education, science and healthcare in accordance with modern requirements, on the creation of conditions necessary for the formation of healthy and comprehensively advanced younger generation, protection of motherhood and childhood.Much attention is paid by him to the further enhancement of the credibility of the unique institution of self-government – mahalla, other social organizations, to the consistent consolidation of their weight in the community through a broad involvement in the process of democratic reforms, as well as the preservation and enrichment of national spiritual values.However, in addressing economic and social issues Shavkat Mirziyoyev directly supervised the efforts to build up comprehensive mutually advantageous cooperation with other countries, international organizations and financial institutions, as well as important agreements that serve the national interests and the economic development of the country.On September 8, 2016, on the basis of a joint resolution of the Legislative Chamber (lower house) and Senate of the Oliy Majlis (parliament) of Uzbekistan passed at the joint session, Prime Minister Shavkat Mirziyoyev was temporarily assigned the duties and powers of the President of the Republic of Uzbekistan.Mirziyoyev is married and has two daughters, one son and five grandchildren. His wife, Z.M. Hoshimova, has a qualification of an engineer-economist, currently housewife.Over many years of fruitful work in government and administration, for enormous contribution to the development of the country, improvement of the welfare of people, Shavkat Mirziyoyev was awarded the Order “Mehnat Shuhrati” (Glory of Work) and “Fidokorona Khizmatlari Uchun” (For Selfless Service).BIOGRAPHY OF THE CANDIDATE FOR PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN NARIMAN MAJITOVICH UMAROVCandidate for the post of President of the Republic of Uzbekistan from Adolat (Justice) Social Democratic Party of Uzbekistan Nariman Umarov was born in 1952 in the city of Tashkent. He is an ethnic Uzbek. In 1974, he graduated from the Tashkent Polytechnic Institute and received academic qualification as an engineer-hydrogeologist. He is a Candidate of Sciences (PhD) in geological and mineralogical field.Nariman Umarov started his career in 1974 at the Gidroingeo Research Institute, where he served as a senior technician up the ladder to the deputy directorship for scientific research. He was engaged in research in the field of improvement of irrigated lands, participated in the development of hydro-geological forecasts with regard to the drying Aral Sea as well as recommendations for the rational use of groundwater in various sectors of the economy.In 1997-2009, Umarov worked as the head of State Specialized Inspection of Analytical Oversight under the State Committee for Nature Protection where he headed the development of a unified government system of monitoring the environmental situation.In 2009-2013, while serving as Chairman of the State Committee for Nature Protection, he was directly involved in the development and implementation of the government environmental program.Since 2009 Umarov has chaired the ECOSAN International Charitable Fund of Ecology and Health. In 2013, he was elected chairman of the Political Council of Adolat Social Democratic Party. In this capacity, Umarov participated in the development and implementation of a set of measures aimed at substantial consolidation of Adolat parliamentary groups in representative bodies of government.In 2014, Nariman Umarov was elected member of the Legislative Chamber of Oliy Majlis of Uzbekistan, and since 2015 has been Deputy Speaker of the Chamber and led the faction (parliamentary group) of Adolat SDPU.In 2012, Nariman Umarov was awarded the Mehnat Shuhrati (The Glory of Labor) Order.He is married and has three children. His spouse H.Khujaeva is a pensioner.

2016-11-15

КАКИЕ ИДЕИ ВЫДВИГАЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ?

В связи с приближающимися президентскими выборами предлагаем вниманию читателей основные идеи политических партий нашей страны, выдвинувших кандидатов в Президенты Республики Узбекистан.В приоритете – национальное возрождениеДемократическую партию Узбекистана «Миллий тикланиш» условно можно отнести к умеренно консервативной. В политическом спектре она является правой партией. Фракция партии в Законодательной палате Олий Мажлиса совместно с УзЛиДеП создала Блок демократических сил. Ее электорат – это представители творческой интеллигенции, работники культуры, искусства и информационной сферы, патриотически настроенная молодежь, ремесленники.Партия уделяет особое внимание вопросу национального возрождения, под которым понимает пробуждение и укрепление национального самосознания. Она выступает за сохранение и развитие исторически сложившихся, соответствующих национальным традициям форм государственной и общественной жизни, ее морально-правовых основ, воплощенных в нации, религии, традициях, семье, поддержку идей национального единства и независимости.В общественно-политической сфере ДПУ «Миллий тикланиш» считает необходимым укреплять национальную государственность, поддерживает традиционные национальные демократические институты, способствующие национальному возрождению. Она выступает за укрепление единства народа, всех граждан Узбекистана независимо от национальности, вероисповедания, социального положения и происхождения.В экономической сфере партия считает важным обеспечение экономической и продовольственной независимости страны, выступает за всемерную поддержку отечественного товаропроизводителя, развитие традиционных видов национального производства – ремесленничества и семейного предпринимательства. Приоритетным для нее является развитие туризма как эффективного средства популяризации и продвижения национальной культуры и истории.В социальной сфере приоритетными для «Миллий тикланиш» являются защита семьи, духовного, физического здоровья женщин и детей, формирование всесторонне и гармонично развитой молодежи, а также обеспечение информационно-идеологической защиты общества, противодействие любым актам, способным подорвать духовные и нравственные устои общества.Проведение активной внешней политики, направленной на твердое отстаивание национальных интересов, широкая пропаганда достижений культуры и искусства народа Узбекистана, формирование позитивного имиджа республики на международной арене, – таковы приоритеты партии во внешнеполитической сфере.Обеспечивая интересы собственниковДвижение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана – занимает в политическом спектре правый центр и проповедует либерально-демократические ценности, основанные на том, что современная демократия – это представительная демократия, смысл которой в конкуренции между политическими силами за голоса избирателей, а ее основная ценность – права и свободы граждан.Фракция партии в нижней палате парламента, занимая в ней по итогам выборов 2014 года большинство депутатских мест, сформировала совместно с ДПУ «Миллий тикланиш» Блок демократических сил. Впервые в истории парламентаризма Узбекистана в соответствии со статьей 98 Конституции УзЛиДеП предложила Президенту кандидатуру Премьер-министра страны.Электорат УзЛиДеП – это средний класс собственников, предприниматели и деловые люди, фермеры, представители малого бизнеса и сферы услуг.Партия выступает за приоритет прав и интересов личности, неприкосновенность частной собственности, либерализацию экономики, демократизацию и модернизацию государственной и общественной жизни, создание условий для формирования и развития среднего класса – основы сильного гражданского общества, поддерживает конкуренцию и свободу экономической деятельности.Приоритетами в экономической сфере для партии являются дальнейшая диверсификация экономики, создание условий для развития предпринимательства, малого бизнеса, упрощение и удешевление процедуры регистрации субъектов предпринимательства, таможенного оформления товаров, а также всемерная и всесторонняя поддержка развития фермерских и дехканских хозяйств, углубление рыночных отношений на селе.УзЛиДеП выступает за создание условий для самореализации каждого человека, цивилизованные условия участия граждан Узбекистана в международном рынке рабочей силы.Обеспечение надежной защиты прав и интересов собственников, предпринимателей, фермеров и деловых людей, расширение доступа бизнеса к хозяйственным судам, развитие альтернативных внесудебных мер разрешения споров – таковы приоритеты партии в судебно-правовой сфере.Во внешней политике партия считает необходимым создание благоприятных внешнеполитических условий для эффективной реализации проводимых в стране демократических реформ. Она поддерживает такие принципы мирного сотрудничества, как недопущение угрозы политическому суверенитету и неприкосновенности границ, применения или угрозы применения силы, выступает за выполнение основных принципов, закрепленных в Уставе ООН.Социальное равенство и защищенностьОснову идеологии Народно-демократической партии Узбекистана составляет народная демократия, основанная на идее социального государства. В политическом спектре она занимает левые позиции. По итогам парламентских выборов 2014 года фракция Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса объявила себя оппозицией по отношению к Блоку демократических сил, в который входит Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш» и Либерально-демократическая партия Узбекистана. Основным ее электоратом является часть населения, нуждающаяся в адресной социальной поддержке со стороны государства и общества, включая пенсионеров и инвалидов, а также работников бюджетных организаций, занимающихся их социальной защитой, представители социальной сферы.Социальное равенство и защищенность, забота о малообеспеченных и уязвимых слоях населения, сохранение и усиление роли государства в различных сферах жизни – основные идеи этой партии.НДПУ выступает за укрепление государства, обладающего действенной и сильной властью, обеспечивающей защиту интересов пенсионеров, инвалидов, других социально-уязвимых слоев населения, а также повышение ответственности местных структур государственного и хозяйственного управления, органов самоуправления граждан за эффективное выполнение принятых решений в интересах этой категории населения.Развитие регулируемой, социальноориентированной рыночной экономики, в которой обеспечивается эффективное взаимодействие рыночных механизмов и установленных государством правил в сфере социальной политики, справедливое распределение экономических благ в пользу малоимущих людей – таковы приоритеты партии в экономической сфере, а в социальной – проведение сильной политики в интересах малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.Проведение активной и последовательной внешней политики, направленной на выстраивание конструктивных отношений с государствами на принципах невмешательства, равноправия и взаимной выгоды, – таковы приоритеты НДПУ во внешнеполитической сфере.Справедливость – для каждого человекаСоциал-демократическая партия Узбекистана «Адолат» занимает позиции левого центра в политическом спектре нашей страны. Ее фракция в нижней палате парламента, также как и НДПУ, объявила себя оппозицией к Блоку демократических сил. В основе ее идеологии лежит идея, что социальный прогресс сводится к достижению равенства и социальной справедливости.Электорат партии – инженерно-технические и научные работники, педагоги, врачи, труженики бюджетной и сферы обслуживания.Равный доступ к социальным и экономическим возможностям, справедливость и солидарность, приверженность к справедливому гражданскому обществу, социально-ориентированной рыночной экономике – таковы основные идеи СДПУ «Адолат».Партия выступает за создание «государства всеобщего благосостояния», укрепление принципов свободы, равенства, социальной справедливости, активное участие общественности в принятия решений по важнейшим вопросам развития страны.Социальная направленность рыночной экономики, модернизация и технологическое обновление производства, переход к инновационному развитию экономики, внедрение передовых технологий в различные отрасли, стимулирование широкого использования возобновляемых источников энергии – таковы приоритеты партии «Адолат» в сфере экономики.В социальной сфере партия считает необходимым воплотить принцип равных прав и возможностей, обеспечить достойные условия жизни каждому гражданину, не допустить высокий уровень социального расслоения общества по доходам и доступу к социальным услугам.Усиление принципов открытости и гласности в деятельности судов, состязательности и равенства сторон судебного процесса, эффективный общественный контроль за деятельностью правоохранительных органов – таковы приоритеты партии в судебно-правовой сфере.СДПУ «Адолат» выступает за проведение активной внешнеполитической деятельности, направленной на обеспечение мира, стабильности и устойчивого развития страны, реализацию международных программ в рамках достижения Целей развития тысячелетия.

2016-11-14

БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН САРВАРА САДУЛЛАЕВИЧА ОТАМУРАТОВА

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Сарвар Садуллаевич Отамуратов родился в 1973 году в городе Ташкенте. По национальности – узбек. Образование – высшее, окончил отделение социологии философско-экономического факультета Ташкентского государственного университета, Банковско-финансовую академию Республики Узбекистан, Академию государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан. Кандидат социологических наук.В 1995–2006 годах работал ведущим экономистом, главным экономистом, заместителем начальника отдела, заместителем начальника, начальником Главного валютно-экономического управления Министерства финансов Республики Узбекистан, в 2006–2009 годах – на руководящих должностях в страховых компаниях.В 2009 и 2014 годах был избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.В 2010–2014 годы являлся заместителем председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.В 2013 году Сарвар Отамуратов избран председателем Центрального Совета Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».Под его непосредственным руководстом укреплен кадровый состав партии, усовершенствована работа местных партийных организаций с населением, усилена деятельность партийных групп в местных Кенгашах народных депутатов по реализации на местах целей и задач Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».С 2015 года является одновременно заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителем фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш».В должности руководителя фракции организовал целенаправленную работу ее депутатов по разработке проектов законов, направленных на реформирование социальной и информационных сфер, реализацию в центре и на местах действенного депутатского контроля.Сарваром Отамуратовым опубликованы ряд монографий, учебно-методических пособий и статей на актуальные темы процессов развития самосознания в условиях глобализации, формирования у граждан, особенно молодежи, активной гражданской позиции, изучения общественного мнения.Женат. Имеет двоих детей.

2016-11-14

БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ХАТАМЖОНА АБДУРАХМОНОВИЧА КЕТМОНОВА

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Народно-демократической партии Узбекистана Хатамжон Абдурахмонович Кетмонов родился в 1969 году в Балыкчинском районе Андижанской области.По национальности – узбек. Образование – высшее, в 1993 году окончил Андижанский государственный педагогический институт языков.Трудовую деятельность начал в 1993 году в должности преподавателя средней школы №28 Ташлакского района Ферганской области. В 1995-2004 гг. работал главным специалистом, заведующим отделом, заместителем начальника Ферганского областного управления народного образования.В 2004–2013 гг. работал в должности заместителя хокима Андижанской области.В этот период Хатамжон Кетмонов принимал активное участие в реализации практических мер по развитию в области общественных организаций, созданию необходимых условий для повышения их роли в решении социально-экономических задач региона.При его непосредственном участии в области реализован комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности государственных и общественных организаций, направленной на гармоничное развитие подрастающего поколения, повышение политической, правовой культуры, гражданского самосознания молодежи.В 2013 году Хатамжон Кетмонов избран председателем Центрального Совета НДП Узбекистана.За прошедший период значительно укрепил кадровый потенциал партии в центре и на местах, осуществил комплекс мер по улучшению взаимодействия партийных организаций с партийными группами НДПУ в местных Кенгашах народных депутатов в решении социально-экономических вопросов, волнующих электорат партии.В 2014 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.С 2015 года является заместителем Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителем фракции Народно-демократической партии Узбекистана.Женат. Имеет троих детей.

2016-11-14

БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НАРИМАНА МАДЖИТОВИЧА УМАРОВА

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» Нариман Маджитович Умаров родился в 1952 году в городе Ташкенте. По национальности – узбек. Образование – высшее. В 1974 году окончил Ташкентский политехнический институт. Специальность – инженер-гидрогеолог. Кандидат геолого-минералогических наук.Трудовую деятельность начал в 1974 году в Научно-исследовательском институте «Гидроингео», где прошел путь от должности старшего техника до заместителя директора по научной работе. Занимался исследованиями в области улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, участвовал в разработке гидрогеологических прогнозов в связи высыханием Аральского моря, предложений по рациональному использованию подземных вод в отраслях экономики.В 1997-2009 годах работал в должности начальника Государственной специализированной инспекции аналитического контроля при Государственном комитете по охране природы. Руководил работой по разработке единой государственной системы мониторинга состояния окружающей природной среды.В 2009-2013 годах, работая в должности председателя Государственного комитета по охране природы, принимал непосредственное участие в разработке и реализации государственной программы в области охраны окружающей среды.С 2009 года является председателем правления Международного благотворительного фонда экологии и здоровья «Экосан». В 2013 году избран председателем Политического совета СДПУ «Адолат». В данной должности принимал участие в разработке и реализации комплекса мер, направленных на значительное укрепление депутатских групп СДПУ «Адолат» в представительных органах власти.В 2014 году избран депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. С 2015 года осуществляет деятельность в качестве заместителя Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса и руководителя фракции СДПУ «Адолат».В 2012 году Нариман Умаров награжден орденом «Мехнат шухрати».Женат. Имеет троих детей. Супруга – Х. Хужаева, пенсионерка.

2016-11-14

БИОГРАФИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРОМОНОВИЧА МИРЗИЁЕВА

Шавкат Миромонович Мирзиёев родился 24 июля 1957 года в Зааминском районе Джизакской области в семье врача. По национальности – узбек. Образование – высшее, в 1981 году окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, получив специальность инженера-механика. Кандидат технических наук, доцент.Начал трудовую деятельность в 1981 году в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, работал младшим научным сотрудником, старшим преподавателем, доцентом, проректором по учебной работе.В 1990 году избран депутатом Верховного Совета республики, был председателем Мандатной комиссии.В 1992 году был назначен хокимом Мирзо-Улугбекского района города Ташкента. В 1996–2001 годах работал в должности хокима Джизакской области, в 2001–2003 годах – хокимом Самаркандской области, внес большой вклад в социально-экономическое развитие вышеназванных района и областей.Работая в органах исполнительной власти, одновременно в 1995–2003 годах в качестве депутата Олий Мажлиса Республики Узбекистан активно и плодотворно участвовал в разработке и принятии важных законодательных документов, направленных на политическое и социально-экономическое развитие страны и реализацию демократических реформ.Ш.М. Мирзиёев в 2003 году был утвержден Премьер-министром Республики Узбекистан и еще три раза – в 2005, 2010, 2015 годах – утверждался на этот пост палатами Олий Мажлиса.С первых дней независимости нашей Родины Ш.М. Мирзиёев, заслужив высокое доверие Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, самоотверженно работает как его соратник и единомышленник.Ш.М. Мирзиёев на посту главы правительства проявил свой высокий потенциал и выдающиеся организаторские способности в реализации широкомасштабных социально-экономических реформ, модернизации и обновлении страны, осуществлении крупных и уникальных проектов, развитии и обеспечении приоритета частной собственности, кардинальном повышении доли малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике и дальнейшем укреплении их правовой защиты.Особое внимание в своей работе он уделял развитию экономики на индустриальной основе, повышению экспортного потенциала страны, коренному реформированию аграрной сферы, в первую очередь широкому развитию фермерского движения, глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, обеспечению продовольственной безопасности республики и гарантированному обеспечению населения потребительскими товарами по доступным ценам.В целях кардинального улучшения условий жизни и труда населения Ш.М. Мирзиёевым были приняты эффективные меры по масштабному строительству и благоустройству во всех регионах страны, повышению качества коммунальных услуг, комплексному развитию городов и районов республики, особенно отдаленных сельских районов.В деятельности Ш.М. Мирзиёева наряду с социально-экономическим направлением важное место в качестве приоритетных задач занимали вопросы развития сфер образования, науки и здравоохранения в соответствии с современными требованиями, создания необходимых условий для формирования здорового и гармоничного развитого молодого поколения, усиления охраны материнства и детства.Большое внимание он уделял дальнейшему повышению авторитета уникального института самоуправления – махалли, других общественных организаций, последовательному усилению их влияния в обществе на основе широкого вовлечения в процесс демократических реформ, а также сохранению и приумножению национальных духовных ценностей.Вместе с тем в ходе осуществления экономических и социальных задач непосредственно руководил работой по укреплению всестороннего взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными странами и международными структурами, а также международными финансовыми институтами и заключению важных соглашений, отвечающих национальным интересам и служащих экономическому развитию страны.8 сентября 2016 года на основании совместного постановления Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, принятого на совместном заседании палат парламента, на Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева было временно возложено исполнение обязанностей и полномочий Президента Республики Узбекистан.Ш.М. Мирзиёев женат, имеет двух дочерей, одного сына и пять внуков. Супруга З.М. Хошимова – по образованию инженер-экономист, в настоящее время – домохозяйка.За многолетний плодотворный труд в органах государственной власти и управления, огромный вклад в дело развития страны, повышения благосостояния народа Ш.М. Мирзиёев награжден орденами «Мехнат шухрати» и «Фидокорона хизматлари учун».

2016-11-14

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН САРВАРА САДУЛЛАЕВИЧА ОТАМУРАТОВА

Узбекистан сегодня в качестве совре­менного государства с прочной политической, экономической и социальной системой идет уверенной поступью по собственному пути развития. В годы независимости во всех сферах страны осуществлены широкомасштабные реформы. В сердцах, сознании и мышлении нашего народа с каждым годом усиливаются чувства гражданской ответственности и сопричастности к судьбе страны. Возрастает влияние институтов гражданского общества, созданы необходимые организационные, правовые и иные условия, чтобы политические партии, негосударственные некоммерческие организации, средства массовой информации принимали активное участие в общественном и государственном строительстве.В целях обеспечения устойчивого продол­жения реформ, основанных на пяти принци­пах, широко признанных на международном уровне и ставших руководством к действию для развития нашей страны, придания дина­мичного импульса начатым великим делам мы считаем необходимым укрепление высокой правовой и политической культуры в обществе и достижение духовного подъема на основе накопленного в годы независимости опыта в достижении социально-экономического раз­вития, огромного исторического и культурного наследия, богатых духовно-нравственных ценностей и традиций.Наша цель – реализация идеи «от национального возрождения – к националь­ному процветанию», во внутренней политике – стабильное развитие экономики, укрепление мира и спокойствия в стране, повышение благополучия народа, во внешней политике – защита и целенаправленное продвижение национальных интересов, сохранение и обогащение национально-культурных и духовно-нравственных ценностей, обычаев и традиций народа Узбекистана.Для достижения подобных благородных целей необходимо решение следующих задач:I. В духовно-просветитель­ской сфере – мы считаем важным закрепить успехи, достигнутые в этой сфере и осуществлять их дальнейшее углубление. Ибо народ с высоким чувством самосознания, почитающий свои ценности и традиции, ценящий и оберегающий историческую память, достигнет прогресса в экономической, социальной и гуманитарной сферах.Мы всегда придавали приоритетное значение вопросам укрепления национального самосознания, чувств национальной гордости и достоинства, и впредь такие жизненные вопросы будут находиться в центре нашего внимания. Национальное возрождение – это прежде всего национальное самосознание. Исходя из этой идеи, мы поддерживаем следующее:– бережное сохранение и приумножение неповторимого и великого исторического, культурного и интеллектуального наследия, традиций нашего народа, широкая пропаганда его достижений среди подрастающего поколения. Защита национальных интересов и национальных ценностей – наша главная задача;– в соответствии с принципом «У нации, не знающей собственной истории, забывшей свое прошлое, нет будущего» – объективное и системное изучение истории нашего народа. При оценке исторического прошлого и настоящего узбекского народа – обеспечение недопущения односторонних подходов, необъективности, борьба с фальсификацией фактов и искажения истории Узбекистана;– проведение полной инвентаризации объектов культурного наследия, совер­шенствование работы по их учету, организация полного категорирования обладающих приз­наками культурного наследия объектов, экспонатов, коллекций и архивных доку­ментов, хранящихся в музеях, архивах, библиотеках и других местах, дальнейшее совершенствование соответствующего законодательства;– учитывая всемирное значение историко-культурного наследия и культурных памятников узбекского народа, осуществление эффективных мер по сохранению нацио­нального облика наших городов – принятие и реализация Государственной программы, направленной на содействие бережного отношения к архитектурным памятникам, их реставрации, включение ранее не внесенных памятников в список всемирного наследия ЮНЕСКО;– организация фонда реконструкции и капитального ремонта материально-культурного наследия за счет налоговых и обязательных платежей, уплачиваемых субъектами предпринимательства, занимаю­щихся туристической деятельностью;– совместно с соответствующими орга­низациями осуществление активной работы по возвращению в Узбекистан научных и художественных произведений, созданных нашими учеными, мыслителями, писателями, поэтами и материальных ценностей, храня­щихся в библиотеках, архивах и музеях зарубежных стран, касающихся истории нашего народа;– дальнейшее стимулирование возрож­дения и развития национальных видов ремесел, демонстрирующих высокую культуру и мастерство узбекского народа и отличающихся высоким эстетическим качеством, сохранение традиций национальных художественных школ;– на основе принципа «Гармонично развитое поколение – опора нации», в целях защиты сознания молодежи от отрицательного влияния чуждой нашему народу «массовой культуры», – внедрение в ее сердца и сознание идеи национального возрождения, воспитание в духе уважения национальной духовности и ценностей. При этом наша основная задача – оказание содействия в создании и пропаганде новых произведений и продуктов кинематографического, театрального и эстрадного искусства, описывающих по­средством художественных образов богатую и неповторимую историю, культуру, традиции и лучшие обычаи нашего народа;– разработка комплекса мер, направ­ленных на обогащение и дальнейшее совершенствование государственного языка, обладающего древней и богатой историей, возрожденной благодаря независимости, отвечающей требованиям всех сфер современного развития в нынешний период глобализации для повышения качества и чистоты языка, укрепления его статуса в качестве государственного и достижения полного соблю­дения требований к нему, дальнейшее повышение языковой культуры;– достижение полноценного использования узбекского языка в фундаментальной науке, сфере современных информационно-коммуникационных технологий, промыш­ленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле и в других чрезвычайно важных отраслях, для чего необходимо создание современных учебников, этимологических и сопоставительных словарей, разработка системы терминов, фраз, понятий и категорий. Мы планируем создание специальной комиссии в этой сфере;– разработка и реализация мер, направленных на предотвращение нарушений норм и правил узбекского литературного языка в средствах массовой информации, а также в содержании информационных сообщений, наружной рекламы и объявлений, размещенных в общественных местах, над проезжей частью улиц и дорог;– для максимального удовлетворения просветительских и духовных потребностей подрастающего поколения, охватив все сферы науки, образования, литературы, а также печати, – значительное увеличение издания книг, газет и журналов на узбекском языке на основе латинской графики;– разработка и реализация проектов, основанных на пропаганде таких националь­ных качеств, как великодушие, гостеприимство, взаимоуважение, толерантность, доброта и милосердие, которые служат духовному развитию нашего народа и укреплению стабильности в обществе;– широкая пропаганда на международном уровне успехов и достижений народа Узбекистана в культуре и искусстве, соз­дание кинокартин, посвященных жизни и деятельности великих ученых, деятелей культуры, литературы и искусства, великих государственных деятелей и полководцев, родившихся, живших и творивших на территории современного Узбекистана и внесших весомый вклад в развитие ми­ровой цивилизации, поиск источников финансирования этой работы, привлечение зарубежных киностудий, известных режиссеров и актеров, доведение данных кинокартин до мировой общественности;– создание и развитие деятельности духовно-просветительских центров, которые способствуют повышению духовности народа, прежде всего молодежи, приумножение богатого информационно-библиотечного фонда Национальной библиотеки имени Алишера Навои;– выявление и благоустройство мест погребения наших великих ученых и мыслителей, родившихся и выросших в нашей стране, но волею судьбы живших и творивших в зарубежных странах и нашедших там вечный покой;– используя возможности общественно-гуманитарных наук в развитии страны и формировании мировоззрения молодого поколения – поддержка издания и дальнейшая популяризация подготовленных в этом направлении фундаментальных произведе­ний, исходя из их значимости в воспитании мо­лодежи в духе патриотизма, национального самосознания и общечеловеческих ценностей, формировании у нее идеологического имму­нитета от противоречащих национальным интересам идей и идеологий;– воспитание молодого поколения в обществе, в семье и образовательной системе в духе любви и уважения к книге, создание экономических стимулов, предоставление налоговых и иных преференций авторам произведений, типографиям, издательствам, выпускающим литературу по истории, ду­ховно-культурному наследию народа Узбе­кистана;– дальнейшее обогащение духовного мира и культурного уровня детей, создание необходимых условий для приобщения их к лучшим образцам национальной и мировой музыкальной культуры;– глубокое изучение, освоение не только национального, но и множества направлений мирового музыкального искусства, достижение участия и завоевания нашими артистами, особенно молодыми певцами и музыкантами, призовых мест на престижных международных конкурсах и фестивалях.– Мы выступаем за дальнейшее развитие нашей духовно-просветительской жизни. В этой связи для возвращения зрителей в театры прежде всего важно увеличение количества спектаклей, постав­ленных на высоком художественном уровне и посвященных темам, волнующим совре­менников, повышение театральной культуры населения, особенно молодежи, проведение для этой важной цели «Дней открытых дверей» во всех театрах нашей страны;– исходя из таких семейных традиций нашего народа, как уважение и почитание старших, взаимное согласие, забота о детях – содействие в широкомасштабной работе по укреплению семьи и семейных ценностей, усилению заботы о молодых семьях, обеспечению их правовой и социальной защиты, созданию необходимых условий для дальнейшего увеличения количества здоровых и прочных семей;– активное участие в работе, направ­ленной на предотвращение негативных проявлений, все еще имеющих место в жизни семьи (проведение помпезных свадеб и иных расточительных мероприятий).II. В политической и судебно-правовой сфере, воплотившей в себе сложившиеся веками и в годы независимости традиции государственности нашей страны и народа, гражданского общества, а также современные демократические ценности, выражающие права и интересы граждан, мы будем реализовывать следующие задачи:– дальнейшее укрепление нынешней государственной и политической системы, обеспечение приоритета национальной идеи, духовно-нравственных основ нашего об­щества. Наша главная цель – построение современного развитого демократи­ческого государства;– укрепление царящей в обществе и присущей нашему народу атмосферы толерантности, единства и сплоченности всех граждан Узбекистана, независимо от национальности, вероисповедания, социаль­ного положения и происхождения;– дальнейшее совершенствование исто­рически сложившейся на основе благородных и передовых традиций узбекского народа махалли в качестве национального демократического института, укрепление его организационных и экономических основ, усиление его роли в обеспечении непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения, а также в возрождении и обогащении национальных и духовных ценностей, местных обычаев и традиций;– в обеспечении прочной стабильности и верховенства закона в обществе решающее значение имеет повышение правосознания и правовой культуры населения. В связи с этим – принятие системных и последо­вательных мер, направленных на дальнейшее совершенствование системы правового образования в стране, развитие непрерывной системы изучения Конституции и основ прав человека и демократии;– исходя из национальных ценностей и присущих нашему народу качеств и традиций – развитие системы досудебного раз­решения семейных, наследственных, жилищных и иных бытовых споров, в том числе путем поиска компромисса и примирения сторон по мирному урегулированию любых конфликтов, а также с учетом нежелания граждан участвовать в судебных заседаниях, усиление роли махалли, органов опеки и попечительства, негосударственных неком­мерческих органи­заций в этом направлении.III. Девиз нашей партии в эконо­мической сфере – «Духовное возрождение народа – основа экономических реформ». В этом направлении мы реализуем следующие задачи:– с применением подхода к развитию экономики на основе требований и тен­денций XXI века – дальнейшее повышение эффективности отечественной про­мышленности путем ее технической, технологической модернизации, сокращения непроизводственных расходов, внедрения новых современных технологий, а также предоставления льгот по налогам и обязательным платежам для перспективных производств, осуществляющих деятельность в различных регионах страны;– формирование конкурентоспособных на мировом рынке транснациональных компаний, которые станут символом нашей национальной экономики, достижение при­нятия системных и целенаправленных мер по продвижению товаров с маркой «Сделано в Узбекистане» на мировые рынки путем эффективной поддержки отечественных товаропроизводителей, производящих им­портозамещающую продукцию, в том числе путем снижения налогового бремени, приме­нения таможенных льгот и преференций, предоставления льготных субсидий и других форм государственной поддержки;– сбалансированное развитие столицы и регионов страны, городов и сел, предотвращение некоторых территориальных диспропорций в экономическом и социальном развитии;– исходя из сложного географического расположения Узбекистана – без возможности выхода к морю и слабого развития логис­тической инфраструктуры – разработка Программы, направленной на предоставление налоговых льгот и преференций транспортно-экспедиторским компаниям, служащим повышению экспортного потенциала нашей страны и снижению себестоимости отечественной продукции на внешнем рынке, на развитие и совершенствование системы лизинга большегрузных автомобилей;– защита национального рынка от проникновения товаров, (работ, услуг) низкого качества, не соответствующего международным стандартам, и усиление правовых основ формирования благоприятного и привлекательного инвестиционного климата;– удовлетворение потребностей нашего народа, особенно молодежи, в современной и качественной одежде отечественного производства, увеличение количества текс­тильных предприятий современного и мобильного профиля, поддержка внедрения современных технологий с более глубокой переработкой местного сырья;– повышение эффективности деятельности государственных компаний и предприятий с преобладающей долей государства путем обеспечения прозрачности их финансово-хозяйственной деятельности;– всесторонняя поддержка дальнейшего расширения притока внутренних частных инвестиций в национальную экономику;– осознавая, что развитие национальной экономики зависит от кадров – кардинальное усиление системы подготовки инженеров-техников, финансистов, экономистов, ме­неджеров в области корпоративного управления, программистов, обладающих современными знаниями и квалификацией, поддержка одаренной молодежи, обучающейся в данных направлениях.Известно, Узбекистан обладает много­вековой историей и уникальным культурно-историческим наследием. Все это позволяет развивать в Узбекистане пока еще не задействованный в полной мере огромный потенциал индустрии туризма, превратить страну в один из центров мирового туризма.Туризм, как фактор, ускоряющий развитие экономики, играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости эко­номически активного населения, повышение благосостояния нации, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической деятельности, инфраструктуры. Туризм вместе с тем является также мощным инструментом просвещения и формирования духовных основ гражданского общества.Исходя из этого, мы предлагаем осуществление Комплексного плана мер, включающего в себя следующие вопросы:– обеспечить дальнейшее развитие туристической инфраструктуры, доступность объектов туристического посещения, удобность транспортной доставки, гостиничного сервиса и туристической логистики, внедрение современных информационных технологий в различные сферы услуг туриндустрии;– улучшить качество сервиса и услуг, оказываемых на объектах туристской дея­тельности, международных аэропортах и вокзалах, как основного фактора поддержания международного престижа и привлекательности нашей страны для зарубежных гостей и соотечественников;– создать все необходимые условия для широкого развития активных видов туризма, предусматривающих порядок посещения уни­кальных природоохранных территорий, в том числе экотуризма.IV. Повышение качества, уровня и благосостояния жизни населения – наша стратегическая цель в социальной сфере. В связи с этим своими приоритетными задачами считаем следующее:– принятие Государственной программы, направленной на обеспечение про­довольственной безопасности, имеющей сегодня актуальное значение для всего мира, включение в нее вопроса расширения рациона питания населения, увеличение производства качественных и безопасных отечественных продовольственных товаров, ограничение использования метода генной модификации в производстве продуктов питания, а также повышение культуры питания населения;– принятие конкретных и действенных мер по предотвращению ранних браков и ранних родов, усиление агитационно-пропагандистской работы в этом направ­лении, общественного контроля, а также формирование у населения чувства нетерпимости к ранним бракам;– создание сети школ политических лидеров, содействующих развитию лидерских качеств у женщин в обществе, усиление участия женщин в государственном управлении;– в целях сохранения генофонда нации и воспитания здорового поколения – запрещение продажи подросткам вредных для здоровья энергетических напитков и налаживание разъяснительно-просветительской работы в этом направлении. Последовательная реа­ли­зация принципа «Сильна страна, в которой народ здоров и гармонично развит!»;– использование в строительной и дизайнерско-оформительской работе традиций национального зодчества и передового зарубежного опыта, содействие в реализации крупных проектов по реставрации исто­рических городов и «музеев под открытым небом»;– улучшение системы пассажирского транспорта, в том числе в отдаленных и труднодоступных районах страны, обес­печение льготного транспортного проезда для учащихся профессиональных колледжей и академических лицеев;– создание организационно-правовых условий для расширения самозанятости электоральной части населения, в первую очередь женщин и молодёжи, за счет развития ремесленничества, семейного пред­принимательства, надомного труда;– дальнейшее совершенствование зако­нодательства в целях укрепления семьи и семейных ценностей, последовательного продолжения широкомасштабных работ по повышению заботы о молодых семьях;– в целях дальнейшего улучшения архитектурного облика наших городов, предотвращения нарушения во всех регио­нах нашей республики, в особенности в многоэтажных домах, норм и правил тех­нической эксплуатации жилищного фонда – установление эффективного государственного контроля за соблюдением жилищного законодательства;– увеличение бюджетных расходов на финансирование развития учреждений культуры, детских центров «Баркамол авлод», школ музыки и искусства, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах;– содействие в формировании высоко­интеллектуального общества на основе внедрения современных перспективных научных достижений в образовательный процесс, дальнейшего развития отечественной науки, привлечения талантливой, одаренной молодежи к научной деятельности;– активизация деятельности института махалли в решении вопросов, связанных с духовно-нравственным воспитанием граждан, детей и молодежи, в создании новых рабочих мест, повышении эффективности работ в социальной сфере, улучшении общественной безопасности и правопорядка на местах;– последовательное продолжение оказания эффективной помощи детям, женщинам, а также лицам, страдающим тяжелыми заболеваниями, в том числе вызванными вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), усиление парламентского и общест­венного контроля за соблюдением их законных прав и интересов.V. Учитывая, что XXI век ознаменовал себя как век информации, важной задачей в информационной сфере становится всестороннее содействие реализации долгосрочной стратегии развития национальной информационно-коммуникационной сферы, призванной обеспечить национальные интересы и сохранение культурной идентичности нации. Для достижения этой цели актуальное значение имеют следующие вопросы:– решение задач по развитию национальных информационных систем и национальных информационных ресурсов, обеспечению национальной информационной безопасности. Совершенствование национального инфор­мационного пространства, которое является прочным фундаментом развития, достижение его последовательного совершенствования;– обеспечение высокого уровня доступа населения к информации, особенно в сельской местности;– развитие национальных информа­ционных систем и национальных информационных ресурсов, интегрирующих межве­домственные и ведомственные комплексы информационных систем, в особенности раз­витие национального сегмента сети Интернет;– создание креативной, информационной среды, эффективного информационно-обра­зовательного пространства для привлечения молодежи, защита детей от информации, наносящей вред их физическому и духовно-нравственному развитию;– дальнейшее усиление информационного обеспечения процессов становления и развития в общественном сознании национальной идеи, широкое и глубокое утверждение в сознании и в духовном мире каждого гражданина нашей главной цели – построение свободной и процветающей жизни в стране;– формирование системы мониторинга «индекса открытости» деятельности органов государственной власти и управления, широкого вовлечения в данный процесс институтов гражданского общества.VI. Одной из приоритетных задач является развитие всех видов спорта, особенно его олимпийских и национальных видов, исходя из принципа «Ничто не может так быстро прославить страну, нацию на весь мир, как спорт»:– при этом прежде всего необходима системная пропаганда спорта на примере колоссальных успехов узбекистанских спорт­сменов на мировой арене, служащих росту гордости народа и нации, воспитанию молодежи в духе патриотизма и сплочению людей во имя единой цели, дальнейшее усиление работы по созданию документальных и художественных фильмов, научно-популярных произведений о жизненном пути спортсменов, являющихся гордостью нашей Родины;– следуя принципу «Сильна страна, в которой дети здоровы и гармонично развиты» – всестороннее развитие детского спорта, который в нашей стране приобрел характер общенациональной задачи, создание благоприятных условий для широкого вовлечения детей и молодежи в регулярные занятия спортом;– содействие дальнейшему развитию трехэтапной системы массового привле­чения молодежи к спорту – соревнованиям «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», и Универсиады, а также участию школьников в международных соревнованиях;– всестороннее укрепление связей с Международной ассоциацией кураша, Международным и Национальным олим­пийским комитетами на пути включения узбекской борьбы – кураша, воплотившей национальные ценности, мужество и смелость, идеи патриотизма и гуманизма, – в список Олимпийских игр, учитывая, что по всему миру количество федераций по данному виду спорта уже насчитывается около 130.VII. Во внешнеполитической сфере мы поддерживаем миролюбивую политику Узбекистана, который не принимает участия в военно-политических блоках, считаем, что основные цели и задачи внешней политики Республики Узбекистан осуществляются сегодня в сложных условиях, в ситуации, когда сохраняются угрозы безопасности и стабильности в регионе.Богатое историческое наследие Узбекистана, его духовно-нравственные традиции и ценности, неоценимый вклад в мировую культуру стали основным и важным фактором становления республики в качестве равноправного субъекта современных международных отношений, активной внешне­политической и внешнеэкономической деятельности.Своей важной задачей мы считаем осуществление деятельности на пути даль­нейшего повышения международного ав­торитета и статуса Узбекистана – Родины великих ученых и мыслителей, обла­дающей огромными и уникальными при­родными богатствами, экономическим и интеллектуальным потенциалом.В проведении эффективной внешней политики мы являемся сторонниками нижеследующих задач, намеченных в Предвыборной программе партии:– решительная защита национальных интересов в рамках деятельности внешне­политических и иных органов государственного управления. Наш девиз: национальные интересы превыше всего;– широкая пропаганда достижений культуры и искусства народа Узбекистана, формирование позитивного имиджа Узбекистана на международной арене;– развитие международного сотрудничества по обеспечению всесторонней защиты прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц Республики Узбекистан в зарубежных государствах;– обеспечение эффективного противодействия информационной экспансии со стороны других государств;– широкая диверсификация эконо­мических, технологических, транспортных и иных связей Узбекистана в целях ослабления зависимости от отдельных партнеров или групп стран;– укрепление международного имиджа нашей страны в качестве надежного, ответ­ственного политического и торгово-экономического партнера.– возрождение древнейшего трансграничного маршрута в истории цивилизации – Великого Шёлкового пути, объединяющего Восток и Запад, ставшего важной вехой в институциональном укреплении и расширении экономического, политического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также продвижение мощного бренда «Великий Шёлковый путь».Главная наша идея – это само­от­верженное служение национальным инте­ресам Узбекистана с отдачей всех наших сил и потенциала во имя дальнейшего укрепления мира и спокойствия, устой­чивого развития экономики, повышения благополучия народа и дальнейшего про­цветания Родины.Наша единственная и приоритетная цель – интересы Узбекистана и еще раз интересы Узбекистана.

2016-11-14

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ХАТАМЖОНА АБДУРАХМОНОВИЧА КЕТМОНОВА

В программе воплощены такие благородные цели, обеспечивающие решение главной стратегической задачи – вхождение Узбекистана в ряд развитых демократических государств, обретение достойного места в мировом сообществе, – как строгое следование Конституции Республики Узбекистан, приверженность национальным интересам, сохранение и укрепление независимости страны, обеспечение процветания Родины, мира в республике, благополучия народа, межгражданского и межнационального согласия, социальной стабильности.В основу данной программы положены идеологические принципы и программные приоритеты Народно-демократической партии Узбекистана. В том числе такие приоритеты, связанные с принятым фракцией Народно-демократической партии Узбекистана в Законодательной палате Олий Мажлиса решением об объявлении себя оппозицией по отношению к Блоку демократических сил, составляющих парламентское большинство, как:– укрепление регулирующей роли государства в осуществлении сильной социальной политики, направленной на улучшение уровня жизни всех слоев населения, в первую очередь малообеспеченных слоев, на основе социально ориентированной рыночной экономики страны, исходя из растущего экономического потенциала;– разработка и внедрение обоснованных и современных механизмов определения стандартов минимальных потребительских расходов (потребительской корзины);– оптимизация стоимости коммунальных услуг путем совершенствования государственного регулирования тарифов на оказание коммунальных услуг населению;– внедрение совершенно новых и современных методов организации занятости населения, усиление парламентского контроля за безусловным выполнением программы создания рабочих мест;– обеспечение взаимосвязи ключевых критериев важнейших социально-экономических программ с числом создаваемых в ходе их осуществления стабильных рабочих мест и трудоустройством выпускников средних специальных и высших учебных заведений.Для нас основным приоритетом является, прежде всего, защита интересов тех слоев населения, которые нуждаются в поддержке со стороны государства и общества.Для эффективного осуществления этой цели считаем необходимым уделить особое внимание ряду социально-экономических вопросов. В частности, важнейшим условием защиты интересов, улучшения уровня жизни нуждающихся слоев населения является обеспечение их занятости. Для этого, прежде всего, полагаем необходимой поддержку стремления трудоспособного населения к достойно оплачиваемой работе, стимулирование личной инициативы и предприимчивости граждан.В качестве самого важного вопроса мы рассматриваем создание для вступающих в жизнь молодых людей, независимо от их социального происхождения, справедливых, равных и социально доступных условий выбора профессии, получения образования и рабочего места после окончания учебного заведения.В сфере социальной защиты считаем необходимой реализацию сильной социальной политики, охватывающей вопросы формирования эффективной системы пенсионного обеспечения и социальных пособий, гарантирующих полное удовлетворение жизненных потребностей пенсионеров, инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, других социальных групп нетрудоспособного населения. Также мы – за обеспечение качества социальных и коммунальных услуг, их доступности для нуждающихся в поддержке слоев населения.Наш основной лозунг: «Наша цель – дальнейшее повышение уровня и качества жизни народа!».В целях осуществления таких широкомасштабных, социально ориентированных задач мы наметили следующие приоритетные направления:I. необходимо постоянное совершенствование системы обеспечения занятости населения, внедрение современных методов решения этой задачи. Для реализации задач в этом направлении выдвигаем лозунги: «Обеспечение занятости населения – наш самый основной долг», «Занятость населения – самый эффективный путь социальной защиты!», «Для каждого человека – достойное рабочее место!», «Каждому человеку – достойная заработная плата!». В этих целях предлагаем следующее:– обеспечение оценки осуществления социально-экономических программ на основе показателей создания стабильных рабочих мест как одного из важных критериев эффективности их выполнения;– переход к новым подходам в раз­работке и исполнении ежегодно принимаемых Государственных программ создания рабочих мест и обеспечения занятости населения и предотвращение на этой основе оттока рабочей силы за пределы страны. При этом необходимо обратить основное внимание на вопросы: полного изучения, учета спроса и предложения на рынке труда; правильного и четкого определения текущих и перспективных направлений развития при разработке программ социально-экономического развития территорий;– активизация мер по обеспечению занятости трудоспособного населения на предприятиях, предлагающих стабильные рабочие места с достойной заработной платой, в первую очередь, на высокотехнологичных предприятиях, обеспечивающих переработку богатых отечественных минеральных и сырьевых ресурсов и сельскохозяйственной продукции, и на предприятиях и организациях сферы услуг и сервиса, активное привлечение в эти сферы имеющихся в стране свободных трудовых ресурсов;– расширение практики выделения льготных микрокредитов в целях обеспечения самостоятельной занятости выпускников профессиональных колледжей, а также создания благоприятных условий для стимулирования их индивидуальной трудовой и предпринимательской деятельности, освобождение их от сборов, установленных при открытии собственного бизнеса, а также, на определенный срок, от всех налогов до полного налаживания деятельности;– при разработке инвестиционных программ по развитию перспективного производства, обеспечению их взаимосвязи с программами подготовки специалистов со средним специальным и высшим образованием, а также с территориальными программами занятости;– закрепление конкретных предприятий и работодателей за профильными колледжами и создание постоянно действующей связки «предприятие–колледж».– обеспечение взаимосвязи подготовки кадров, владеющих современными профессиями, с осуществлением приоритетных социально-экономических программ;– совершенствование практики стимулирования предприятий и организаций, оплачивающих образовательные контракты студентов высших учебных заведений для подготовки кадров по специальностям, в которых эти предприятия испытывают потребность;– совершенствование системы налогообложения в целях создания льгот и стимулирования субъектов предпринимательства, создающих дополнительные стабильные рабочие места с достойными заработной платой и условиями труда;– совершенствование системы учета текущей и перспективной потребности предприятий и организаций в кадрах при определении направлений подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием;– повышение эффективности обеспечения занятости женщин путем дальнейшего развития малого бизнеса, надомного труда, семейного предпринимательства. Создание еще более благоприятных условий для широкого использования женщинами предоставленных им трудовым законодательством прав и дополнительных льгот;– обеспечение занятости трудоспособного населения, совершенствование законодательных основ трудовой деятельности лиц, занятых временной работой, разработка и внедрение в практику нормативно-правовых основ решения вопросов, связанных с их пенсионным обеспечением и социальным страхованием;– приведение в рамки законодательства не оформленных договорами трудовых отношений между работодателем и работником путем установления различных льгот. Повышение ответственности предпринимателей за нарушение правил охраны труда, установление строгого государственного контроля в этих вопросах;– разработка механизмов создания специализированных предприятий для труда инвалидов, в том числе путем развития в этих целях сети подобных предприятий за счет централизованных государственных инвестиций;– расширение сферы применения надомного труда лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) путем законодательного установления крупным предприятиям квот по созданию для них надомных рабочих мест.II. Наша основная приоритетная задача в экономической политике – это дальнейшее улучшение уровня жизни населения, в частности, его нуждающихся слоев, путем сочетания повышения финансово-экономической мощи нашего государства с сильной социальной политикой. Лозунг, направленный на жизненные интересы нашего народа – «Экономическим реформам – социальная эффективность!» – отражает суть нашего подхода к осуществляемым в стране экономическим реформам.По мнению Народно-демократической партии Узбекистана, повышение покупательской способности населения послужит росту внутреннего спроса, который является движущей силой экономического прогресса, прочной основой для последовательного наращивания темпов развития реального сектора экономики.В этих целях в реализации экономических реформ мы предлагаем следующее:– усиление строгого контроля над целевым расходованием бюджетных средств, особенно средств, направляемых на социальную сферу;– использование возрастающих экономических возможностей государства на пути улучшения уровня жизни всех слоев населения, прежде всего, малообеспеченных;– усиление внимания к вопросам формирования конкурентной среды, которая способствует повышению качества производимой хозяйствующими субъектами продукции и услуг на основе использования современной техники и технологий, снижению себестоимости, расширению экспортных возможностей, повышению покупательской способности населения;– разработка мер, направленных на организацию производств, основанных на современной технике и технологиях, путем привлечения прямых иностранных инвестиций;– дальнейшее расширение участия коммерческих банков в финансировании инвестиционных проектов, упрощение системы кредитования хозяйствующих субъектов, исходя из макроэкономической ситуации – определение процентных ставок на минимальном уровне, недопущение возникновения проблемных задолженностей и усиление их инвестиционной активности путем улучшения качества банковских услуг;– совершенствование системы осуществления государственных закупок путем расширения направлений открытых и гласных электронных торгов, создающих условия для свободной конкуренции различных поставщиков продукции.Привлечение свободных трудовых ресурсов для развития перспективных предприятий и производственных комплексов имеет важное значение в обеспечении стабильных высоких темпов экономического роста.Для этого предлагается следующее:– финансовое и экономическое стимулирование производства предприятиями по переработке местного сырья и материалов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, потребительских товаров с высокой добавленной стоимостью, повышение эффективности льготного кредитования;– усиление ответственности органов государственной власти и управления за разработку и реализацию территориальных программ развития производства товаров и услуг, направленного на насыщение внутреннего рынка за счет собственной продукции, предотвращение роста цен;– стимулирование семейного предпринимательства и надомного труда в переработке производимой в стране сельскохозяйственной продукции;– ведение налоговой политики, стимулирующей укрупнение действующих в нашей стране малых предприятий, введение в категорию предприятий понятия «среднее предприятие», то есть определение критериев крупного, среднего и малого предприятий, разработка системы налогов и льгот, служащей укрупнению и дальнейшему развитию малых предприятий.Кроме того, в целях модернизации сферы строительства в качестве важного фактора ускоренного развития экономики и создания новых рабочих мест, широкого развития строительных организаций, обеспечения их соответствующими современным требованиям специалистами, техническими средствами предлагается следующее:– улучшение материально-технического обеспечения строительных организаций, внедрение новых технологий в отрасль, снижение налоговой нагрузки в целях создания условий, позволяющих найм квалифицированных специалистов;– вместо используемых со времен бывшего строя устаревших строительных стандартов, норм и правил – переход на действующую во всем мире систему еврокодов;– усиление внимания вопросу подготовки на должном уровне квалифицированных специалистов в соответствии с перспективами развития строительной сферы, системного налаживания повышения квалификации специалистов в зарубежных государствах;– создание условий для выхода узбекских компаний на зарубежные рынки строительства и услуг путем применения новых инновационных технологий и материалов, обеспечения конкурентоспособности отечественных специалистов на рынках строительных услуг.III. Необходимо дальнейшее повышение эффективности социальной защиты малообеспеченных семей, пожилых людей и инвалидов. В этом направлении мы выдвигаем лозунг «Мы будем бороться за сильную социальную защиту малообеспеченных людей!».Для этого предлагается следующее:– направление системы социальной поддержки на предотвращение иждивенческого настроения среди нуждающихся в социальной помощи слоев населения, поддержка их трудовой и предпринимательской деятельности, стимулирование инициативности. По нашему мнению, «Социальная поддержка – путь к инициативности!»;– направление пособий и материальной помощи в основном малообеспеченным семьям, пожилым людям и детям, нуждающимся в материальной помощи;– принятие мер по повышению роли махалли в качестве центра социальной защиты населения на основе принципов социальной справедливости, открытости и гласности, доброты и милосердия;– дальнейшее развитие практики выделения льготных кредитов и беспроцентных ссуд трудоспособным гражданам, стремящимся организовать собственный бизнес;– внедрение механизма замены ежемесячных выплат материальной помощи и социальных пособий малообеспеченным семьям единовременной выплатой суммарного размера средств за соответствующий период при условии их целевого использования для организации собственного бизнеса;– обеспечение дальнейшего повышения эффективности государственного и общественного контроля над формированием цен на социально значимые товары и услуги первой необходимости, с тем, чтобы рост цен и тарифов на них не превышал уровень инфляции;– в целях обеспечения социальной доступности жилья – совершенствование механизма направления части средств, получаемых от приватизации государственного имущества, на формирование жилищного фонда;– совершенствование соответствующей инфраструктуры в целях решения вопросов предотвращения пробок на улицах и дорогах больших городов, возникающих в результате увеличения в стране автотранспортных средств, осуществление капитального ремонта пешеходных дорожек, а также строительство экологически чистых велодорожек, способствующих здоровому образу жизни;– достижение оптимизации стоимости коммунального обслуживания населения путем развития экономичных автономных (локальных) форм оказания коммунальных услуг, не связанных с отраслевой инженерной инфраструктурой;– совершенствование механизмов государственного регулирования цен и тарифов коммунальных услуг (газ, электро- и теплоснабжение, канализация, бытовые отходы и др.), предоставляемых населению субъектами естественной монополии;– укрепление регулирующей роли государства в осуществлении сильной социальной политики, ограничение коммерциализации ведущих социальных сфер с соблюдением данного приоритета, повышение ответственности бизнеса в вопросах обеспечения всех членов общества надежными социальными гарантиями. В реализации этой задачи мы опираемся на лозунг «Сильная социальная защита – наша основная цель!».– в основе таких лозунгов, как «Для пожилых людей – достойное пенсионное обеспечение!», «Мы ответственны за благополучную жизнь пожилых людей!» заложена идея создания достойных условий жизни для представителей старшего поколения, внесших весомый вклад в развитие страны, донесение до подрастающего поколения свободной и процветающей родины.Сегодня в ряду наших основных задач обозначены вопросы обеспечения полноценного участия инвалидов в социальной жизни общества. Для создания благоприятных условий лицам с ограниченными физическими возможностями необходимо обеспечение наличия в социальных объектах, во всех зданиях и сооружениях специального въезда для инвалидов – пандусов, а также приспособленных к ним пешеходных дорожек. В этих целях считаем необходимым проведение инвентаризации всех зданий и сооружений с точки зрения наличия входа для инвалидов, принятие специальной государственной программы по их адаптации для инвалидов, приспособлению дорожек для них.IV. Вопрос расширения возможностей населения на получение высококачественного образования и доступных медицинских услуг также находится в центре нашего постоянного внимания. Исходя из этого, считаем необходимым осуществление следующих мер:В сфере образования:– в целях создания возможностей для свободного и равного получения образования всеми слоями общества, с учетом демографических изменений в регионах – дальнейшее развитие практики заблаговременного строительства учреждений дошкольного, среднего, среднего специального и высшего образования;– расширение сети государственных дошкольных образовательных учреждений, действующих бесплатно и на основе льготных платежей;– принятие мер по полному обеспечению учебной литературой колледжей и академических лицеев;– исходя из нужд предприятий и организаций – стимулирование вопроса целевого приема в высшие учебные заведения по отдельным специальностям;– дальнейшее развитие системы инклюзивного образования, охватывающего обеспечение детей-инвалидов необходимой специальной литературой и пособиями, предоставление льгот преподавателям в данной сфере, дальнейшее расширение возможности обучения в высших учебных заведениях студентов с ограниченными физическими возможностями (инвалидов);– создание законодательных основ организации надомного труда в качестве воспитателя семейного дошкольного образования женщин, имеющих педагогическое образование, но временно не работающих в связи с уходом за ребенком.В сфере здравоохранения:– расширение возможности доступного и своевременного получения первой медицинской помощи населением, особенно жителями отдаленных сел, дальнейшее улучшение деятельности сельских врачебных пунктов;– усиление системного контроля над исполнением законодательных актов, регулирующих оказание квалифицированной медико-санитарной помощи на льготной и бесплатной основе;– усиление государственного и общественного контроля над деятельностью фармацевтических предприятий и аптек, а также ценами на лекарственные средства, ограничение рекламы лекарственных препаратов;– усиление государственного и общественного контроля над обеспечением наличия в государственных медицинских учреждениях перечня основных лекарственных средств и льготного выделения их отдельным категориям лиц.V. Формирование демократического правового государства и открытого гражданского общества является основной задачей. В этих целях предлагается следующее:– добиваться принятия законов в сфере регулирования социально значимых вопросов преимущественно прямого действия, то есть без отсылочных норм;– последовательное развитие практики обеспечения участия институтов гражданского общества в открытом и конструктивном обсуждении принимаемых законов и других законодательных актов, результатов деятельности органов государственного управления;– установить обязательность общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов по вопросам предоставления адресной социальной защиты уязвимым слоям населения, а также по вопросам, затрагивающим наиболее важные стороны социально-экономической жизни страны и вызывающим особый общественный интерес;– дальнейшее повышение прав и полномочий политических партий и их депутатских объединений в вопросах влияния на решение на местах актуальных экономических и социальных задач, касающихся интересов постоянного электората;– принятие мер по развитию на основе современных информационно-коммуникационных технологий сети пунктов, предоставляющих свободный доступ населению к Единому порталу интерактивных государственных услуг;– широкое развитие практики социального партнерства между государством и институтом гражданского общества;– разработка мер по расширению доступности судебных механизмов защиты прав граждан и повышению качества исполнения судебных решений за счет усиления судебного контроля в данных вопросах;– широкое внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс судопроизводства, включая внедрение электронной системы обращения граждан в суды и получения судебных документов.VI. В вопросах внешнеполитической деятельности предлагается следующее:– осуществление открытой и прагматичной политики в отношении соседних стран, развитие с ними взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах;– выдвижение международных инициатив в вопросах улучшения экологической ситуации в регионе, рационального использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии;– обеспечение активного участия Узбекистана в укреплении региональной безопасности и стабильности. Исходя из этого, необходимо развитие и укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии, другими государствами мира, авторитетными международными организациями в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, торговлей людьми и другими угрозами.* * *Реализация изложенных в Программе приоритетных направлений послужит всестороннему развитию страны, повышению социальной эффективности проводимых во всех сферах реформ, росту уровня жизни населения, углублению демократических преобразований и развитию гражданского общества.

2016-11-14

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НАРИМАНА МАДЖИТОВИЧА УМАРОВА

Сила – в справедливостиЗа короткий исторический период, в течение четверти века государственной независимости Республики Узбекистан, в стране были осуществлены системные и широкомасштабные реформы, направленные на строительство правового демократического государства, формирование справедливого гражданского общества, обеспечение гражданского мира и национального согласия, повышение благосостояния народа. Сегодня наше молодое независимое государство развивается стабильно и последовательно, углубляя процессы демократизации и модернизации во всех сферах жизни общества.Несмотря на огромные трудности, угрозы и испытания, проблемы, с которыми столкнулась наша страна в первые годы самостоятельного развития, мы достигли огромных успехов во всех сферах государственной и общественной жизни, в строительстве абсолютно нового государства и общества, повышении благосостояния народа. За годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в шесть раз. Из отсталой аграрной республики с односторонней, гипертрофированной сырьевой экономикой, с разрушительно влияющим на нее выращиванием хлопка Узбекистан превратился в современное индустриальное государство, в котором неуклонно повышаются экономические показатели, растут уровень и качество жизни населения.За годы самостоятельного развития страны реальные доходы на душу населения возросли более чем в 12 раз, значительно повысились заработная плата, пенсии и социальные пособия. Ежегодно почти 60 процентов средств Государственного бюджета направляется на социальную сферу – развитие здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальную защиту населения. Такие показатели, редко встречающиеся в мировой практике, доказывают, что в центре осуществляемых реформ находится человек, их главная цель – обеспечение и защита жизненно важных, законных интересов граждан. Самое главное – за прошедший период заметно выросли общественно-политическая активность наших соотечественников, их гражданское, правовое сознание.Признавая реформы, осуществленные в годы независимости, и их высокие результаты, мы являемся сторонниками дальнейшего последовательного развития нашей страны, для того чтобы она вошла в число современных, высоко развитых демократических стран. В то же время нам надо ставить перед собой новые цели и задачи, направленные на дальнейшее улучшение жизни нашего народа. Для достижения этого мы должны подняться на качественно новый, более высокий уровень, исходя из программных целей и задач партии, которая объявила себя в парламенте оппозиционной, мы предлагаем избирателям свою альтернативную программу. В наше сложное, быстро меняющееся время, в век глобализации экономики нельзя останавливаться на достигнутом. Только та страна, которая идет в ногу со стремительно меняющимся миром, может добиться успехов.Настоящая программа основана на целях и задачах Социал-демократической партии Узбекистана «Адолат» по созданию правового демократического государства, справедливого гражданского, высоко нравственного, просвещенного общества с социально ориентированной рыночной экономикой. Мы считаем, что «Справедливость – в верховенстве закона», «Справедливость – главный критерий нашей жизни», «Справедливость – для каждого человека» и опираемся на основополагающие социал-демократические принципы и ценности: социальную справедливость, свободу, солидарность и создание равных возможностей для всех граждан.Мы четко заявляем, что нашей главной целью в ближайшей перспективе является продолжение широкомасштабных реформ в общественно-политической, экономической, социальной, культурной, гуманитарной и других сферах нашего общества в соответствии с полностью оправдавшей себя «узбекской моделью» развития. В этой связи приоритетными для нас являются следующие задачи:Наша цель – строительство правового демократического государства и сильного гражданского обществаНаш народ издревле стремился к справедливости и правде, построению справедливого общества. Только при верховенстве справедливости страна начинает процветать, а люди становятся добрее и гуманнее. Только при наличии справедливости можно достичь прогресса, высоких достижений.Таким образом, системное и широкое внедрение в жизнь конституционных норм по строительству демократического правового государства и сильного гражданского общества было и будет нашей приоритетной задачей. При этом мы опираемся на идею строительства демократического правового государства и сильного гражданского общества, в котором властвуют социальная справедливость и солидарность, не допускается резкое расслоение людей, обеспечиваются права и свободы граждан.Нашей целью является обеспечение достойного участия населения в управлении государством и обществом. Для этого мы мобилизуем все свои силы на дальнейшее углубление политических реформ, укрепление и развитие демократических ценностей в обществе, обеспечение верховенства закона, прав и свобод человека.Мы за дальнейшее усиление роли парламента, представительных органов власти всех уровней, институтов гражданского общества в жизни нашего государства, широкое внедрение принципов гласности, открытости и отчетности в деятельности органов государственной власти и управления. Мы за дальнейшее расширение открытого, непосредственного общения между властными органами всех уровней и населением. Это будет способствовать повышению эффективности деятельности государственных органов, активному участию граждан в обсуждении и принятии решений по самым актуальным вопросам социально-экономического развития страны, устранению всех форм бюрократизма и коррупции.В целях повышения эффективности деятельности и ответственности местных органов государственной власти и управления мы выступаем за расширение полномочий хокимов в принятии на работу и увольнении руководителей региональных подразделений министерств и ведомств, усиление их влияния на кадровую политику на местах. Для этого важно провести глубокую инвентаризацию законодательной базы деятельности местных органов власти и управления, возложение на органы государственного управления в регионах четко определенных задач, полномочий и функций. Необходимо прописать в нормативно-правовых документах механизмы осуществления этих полномочий, контроля и отчетности, а также согласования с хокимами кандидатов, рекомендуемых на должности руководителей региональных подразделений министерств и ведомств.Обеспечение социальной стабильности в Узбекистане требует согласования и объединения усилий государственных, местных органов управления, бизнеса и институтов гражданского общества, дальнейшего усиления института общественного контроля. В центре нашего внимания будут проведение при участии широкой общественности экспертизы законодательных актов по важным экономическим, социальным и политическим вопросам, государственных социальных программ и программ регионального развития, создание более благоприятных условий для деятельности негосударственных некоммерческих организаций, усиление их участия в решении проблем в сферах здравоохранения, образования и защиты окружающей среды.Нельзя представить демократическое общество без свободы печати, свободного выражения своих мнений. Опираясь на принцип «Гласность – важное условие гражданского общества», обращаем особое внимание на дальнейшую демократизацию информационной сферы, вопросы обеспечения свободы слова и информации. Для усиления конкурентной среды, обеспечения гласности и открытости осуществляемых реформ, внутренней и внешней политики государства необходимо повышение активности средств массовой информации. При обеспечении общественного и парламентского контроля за деятельностью органов государственной власти и управления, последовательном укреплении связей власти и широкой общественности повышение роли средств массовой информации является нашей приоритетной задачей. Мы будем уделять особое внимание развитию конкуренции в сфере распространения средств массовой информации, расширения сети розничной торговли периодических печатных изданий.Справедливость – в верховенстве законаЗаконодательство и судебно-правовая сфера всегда имели для нас особое значение. Обеспечение верховенства закона является гарантом прав и свобод человека, строительства правого государства, гуманного, справедливого, свободного общества, обеспечивающего социальную защиту граждан, достойный уровень жизни нашего народа. Поэтому мы за принятие справедливых законов и внедрение в жизнь принципа «справедливость – в верховенстве закона».Мы будем добиваться регулирования основных социально-экономических отношений только законодательным путем, а также сокращения подзаконных актов. Закон должен стать главным инструментом управления делами государства и общества. Достижение высокого качества и стабильности законов, создание надежного механизма их претворения в жизнь, идеи справедливости и истины в законотворческом процессе должны быть важным критерием.Мы считаем, что равенство всех граждан перед законом вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, защита социальной справедливости, конституционных прав, законных интересов и свобод человека является первостепенной задачей всех органов государственной власти и управления, особенно правоохранительных органов.Мы убеждены, что там, где нет сильной, справедливой судебной власти, неизбежны нарушения требований закона и справедливости. В связи с этим предлагаем меры, направленные на обеспечение независимости судебной власти, беспристрастности, объективности принятых судами решений и открытости их деятельности, дальнейшее совершенствование системы подготовки и переподготовки судей, повышение их авторитета, обеспечение неприкосновенности, а самое главное – совершенствование механизмов защиты прав и свобод граждан через суды.Нам также необходимо принять меры по дальнейшему расширению института примирения, который дает положительные результаты в правоприменительной практике. При этом мы должны использовать все возможности для повышения правового сознания и правовой культуры граждан, особенно должностных лиц.Вера членов нашего общества в Конституцию страны и законодательство – это вера в великое будущее Узбекистана. Поэтому мы выступаем за дальнейшее усиление контроля за исполнением законов в деятельности органов государственного управления, контролирующих и правоохранительных структур, недопущение искажения, произвольного толкования и применения норм законодательства, проявлений бюрократизма, формализма, коррупции в деятельности органов государственной власти и управления. Мы выступаем за внедрение в практику регулярной отчетности правоохранительных органов перед общественностью по вопросам обеспечения законности и верховенства закона, защиты прав и свобод человека в их деятельности. Мы также за повышение роли национальных институтов по правам человека, таких как Омбудсман и Национальный центр по правам человека.Мы поддерживаем все меры, направленные на формирование и развитие правовой культуры в обществе, коренное улучшение пропаганды правового образования и знаний, доведение принятых нормативно-правовых документов до населения, широкое разъяснение общественности целей, задач и сути принятых законов. Поскольку только свободный, знающий и уважающий свои права и обязанности гражданин может полностью воспользоваться ими. В связи с этим мы планируем разработать и реализовать специальную программу совместно с институтами гражданского общества, негосударственными некоммерческими организациями, средствами массовой информации и другими заинтересованными организациями.Стабильная экономика – гарантия развития страныМы являемся сторонниками экономической политики, осуществляемой в республике, продолжения дальнейшего укрепления макроэкономической устойчивости, высокого темпа экономического роста, обеспечения устойчивости бюджета и национальной валюты, укрепления банковской и страховой системы, консервативного подхода при получении кредитных средств из-за рубежа, сохранения низкого уровня государственного долга.Современное социальное государство осуществляет успешную деятельность только на основе высокоразвитой, эффективной и социально ориентированной экономики. Считаем, что рыночная экономика и предпринимательская инициатива могут стать важнейшими средствами реализации основных ценностей социал-демократии – свободы, справедливости и солидарности. Мы также являемся сторонниками управления рынком, наведения в нем порядка и считаем, что необходимо внедрить в жизнь принцип: «Конкуренция – по мере возможности, государственное управление – по мере необходимости».Мы считаем, что будущее Узбекистана за инновационной экономикой и инновационным развитием, признаем, что координирующая роль государства занимает важное место в устойчивом инновационном прогрессе. Экономика, основанная на новых технологиях, будет содействовать росту могущества страны, повышению благосостояния народа и социальной стабильности. Мы предлагаем принять комплексную программу мер с целью ускоренного развития и широкого внедрения в нашей стране современных инновационных и высоких технологий. В частности, мы предлагаем следующее:– совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности, включая принятие нормативно-правовых документов в сфере развития научной деятельности;– учреждение единого уполномоченного органа инноваций и инновационной инфраструктуры;– создание Инновационного фонда, формирующегося за счет средств Государственного бюджета, финансовых вливаний предприятий и предпринимателей, а также благотворительности и спонсорства;– реализация в отраслях экономики небольших и быстроокупаемых инновационных проектов с участием частного бизнеса.Мы не являемся сторонниками ведения бюджетной политики путем резкого сокращения расходов на бюджетную сферу, так как бюджетные расходы являются важным фактором развития экономики, они обеспечивают платежеспособность населения, что, в свою очередь, стимулирует производство, а в итоге обеспечивает благосостояние народа.Считаем, что имеются неиспользованные возможности и ожидают своего решения задачи по активному привлечению в финансовый рынок средств населения, малого бизнеса и предпринимательских структур. Их решение позволит включить дополнительные инвестиции и финансовые ресурсы в развитие экономики. Это будет служить продолжению долгосрочной стратегии с опорой на собственные силы и сохранению высоких темпов экономического роста, в будущем – более активному участию малого бизнеса и частного предпринимательства в республиканских и региональных инвестиционных программах.На вопросы разработки и осуществления программ по локализации производства мы, прежде всего, смотрим с точки зрения развития экспортоориентированной экономики страны, повышения конкурентоспособности отечественной продукции на мировых и региональных рынках, сохранения баланса между экспортом и импортом.В целях ускорения развития отдаленных регионов и малых городов, недопущения резких экономических и социальных различий между регионами и столицей считаем необходимым переместить головные управленческие органы крупных компаний в малые города, осуществить широкую реконструкцию их социальной и производственной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета.В экономической сфере мы также предлагаем:– широкое внедрение современных технологий, направленных на экономию электрической и тепловой энергии. Стимулирование конкуренции на рынке энергоресурсов путем широкого и эффективного использования существующих альтернативных источников энергии;– разработку и принятие законодательных актов, направленных на развитие альтернативных источников энергии, в том числе солнечной и ветряной энергетики, утверждение необходимых стандартов и нормативов в этой сфере;– расширение производства солнечных батарей и других профильных инновационных технологий для получения возобновляемых источников энергии, рассчитанных на широкое их внедрение в жилищно-коммунальную сферу и в быту по приемлемым ценам, исходя из покупательской способности населения;– усиление государственных мер, направленных на эффективное стимулирование перехода на «зеленую экономику» и соответствующие высокие технологии, вложение капитала в создание необходимой инфраструктуры, дальнейшее развитие производства экологически чистых продуктов за счет эффективной системы управления и частных инвестиций;– глубокое изучение инвестиционных предложений, продолжение политики поэтапной приватизации предприятий и учреждений, обеспечение жесткого контроля за выполнением инвесторами обязательств по модернизации производства, внедрению современных технических средств и передовых технологий, обеспечению производства конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, и тем самым – защита государственного имущества. Сохранение в собственности государства стратегически важных объектов, исходя из их общественной пользы;– стимулирование производства экспортоориентированной продукции, рациональное использование эффективных средств экономической политики, включающих в себя поэтапное внедрение прогрессивной налоговой политики.Мы выступаем за экологически сбалансированное развитие экономики. Считаем, что важной задачей является обеспечение чистой экологической среды путем переработки промышленных отходов. В решении экологических проблем необходимо сосредоточить усилия, в первую очередь, на экономических аспектах. Не следует перекладывать на бюджет решение всех экологических проблем и связанные с ним вопросы охраны здоровья граждан. Мы выступаем за последовательную реализацию принципа «Загрязнитель платит, и платит много». Также считаем, что необходимо усилить эффективность экологической экспертизы экономических проектов, обеспечить ее прозрачность, шире привлекать к этой работе ННО, научное сообщество, депутатский корпус.Проблемы экологии являются одними из приоритетных в нашей социально-эконо­мической политике, поэтому мы предлагаем разработать и реализовать специальную программу по комплексному развитию этой сферы. В ней, в частности, будут намечены четкие механизмы, направленные на обеспечение защиты окружающей среды путем уменьшения выбросов промышленных предприятий, увеличения количества и видов древесных насаждений, удерживающих пыль и поглощающих вредные вещества, создания зеленых зон в пригородах и на прилегающих к промышленным предприятиям территориях.Сильная социальная защита граждан – основа справедливого обществаМы боремся за политическое, правовое и социальное равенство граждан, опираясь на принцип «Социальное равенство – это равные права и равные обязанности», за построение социального государства, в котором будут гарантированы право на труд с учетом способностей и квалификации каждого гражданина, созданы широкие и равные условия для получения достойной заработной платы и достижения жизненного уровня в зависимости от объема и качества выполненных работ.Считаем, что государство и в дальнейшем должно гарантировать защиту экономических и социальных прав человека, стимулировать его инициативу, пресекать злоупотребления работодателей, осуществлять надзор за использованием рабочей силы, не соответствующей полу, возрасту и возможностям граждан.Основываясь на принципах «Реформы не ради реформы, а для человека», предлагаем разработку и дальнейшую реализацию оправдавших себя государственных социальных программ, которые являются важным условием повышения уровня жизни населения. В то же время нам нельзя решать социально-экономические вопросы лишь за счет государства. Необходимо активно развивать партнерство между государственными структурами и частным бизнесом, в первую очередь в сферах здравоохранения, науки и образования, строительства дорог, жилищно-коммунальной отрасли. Необходимо уделить особое внимание разработке специальной программы по укреплению социального партнерства между работниками и работодателями, улучшению условий труда на предприятиях, дальнейшему повышению социальной ответственности бизнес-структур.Вопросы формирования благоприятной бизнес-среды, развития малого бизнеса и частного предпринимательства в стране мы рассматриваем и с точки зрения создания новых рабочих мест, в первую очередь для женщин, молодежи, выпускников колледжей, обеспечения их социальной защиты. Нам нужно и дальше работать над улучшением качества жизни нашего народа, созданием новых рабочих мест временно безработным, предоставляя им возможности для переобучения и повышения квалификации. Мы стремимся к созданию для молодежи рабочих мест с достойной оплатой труда, повышению общественного контроля за выполнением государственных программ по трудоустройству выпускников колледжей и молодых специалистов, обеспечению полной занятости населения, снижению безработицы до минимальных показателей.Мы обращаем особое внимание на дальнейшее совершенствование и укрепление законодательных актов, направленных на социальную защиту населения, вопросам всесторонней поддержки предприятий и организаций, обеспечивающих социальную защиту работников и служащих, способствующих повышению их интеллектуальных возможностей, помогающих обучению и повышению квалификации в высших и других учебных заведениях, укреплению их здоровья. Благополучие семьи, жизненная позиция отдельного человека, в конечном итоге – стабильность нашего общества напрямую или косвенно зависят от трудоустройства граждан, уровня их заработной платы и социальной защищенности.Мы являемся сторонниками неукоснительного соблюдения прав работников в производственных отношениях между работодателем и работником, повышения ответственности работодателей за неоформление трудовых отношений, нарушение требований по оплате труда, социальному страхованию, пенсионному обеспечению.Мы являемся сторонниками обеспечения всех социальных слоев населения своевременной, постоянной, качественной медицинской помощью. Признавая, что в годы независимости средства, направленные на здравоохранение, возросли почти в два раза, осуществлены реформы в этой сфере, достигнуты огромные результаты, считаем важным дальнейшее улучшение медицинского обслуживания населения. Ибо только страна со здоровым и гармонично развитым населением может быть сильной и могущественной.Мы выступаем за дальнейшее повышение качества медицинской помощи широким слоям населения, укрепление системы медицинского обеспечения детей в школьных и дошкольных образовательных учреждениях, жесткое пресечение нелегального оборота лекарственных средств, реализации фальсифицированных и недоброкачественных медикаментов, постоянное улучшение деятельности скрининговых и перинатальных центров, женских медицинских консультаций, родильных комплексов, гинекологических и патронажных служб.Мы выступаем за разрешение осуществления медицинских процедур, спрос на которые среди населения является высоким, в частности трансплантологию, экстракорпоральное оплодотворение и другие современные медицинские услуги. Более того, особое внимание будет уделяться налаживанию сотрудничества с передовыми зарубежными медицинскими центрами, расширению практики проведения хирургических операций иностранными врачами в клиниках Узбекистана, повышению квалификации наших специалистов путем постоянного приглашения на работу зарубежных врачей.Мы выступаем за повышение активности женщин в политической жизни общества, поэтапное продолжение широкомасштабных реформ по укреплению их социальной защиты. Одними из важнейших наших задач также являются создание широких возможностей женщинам для получения глубоких знаний и овладения профессией, получения льгот на рынке труда, обеспечения законных прав и интересов женщин. Мы за дальнейшее повышение их роли в жизни общества, политического, общественного и социального статуса, более активное вовлечение одаренных и высококвалифицированных женщин в сферы политики и государственного управления.Мы также считаем необходимым совершенствование ипотечного кредитования для покупки и строительства жилья, оптимизацию процентных ставок, ужесточение контроля и ответственности за махинации на рынке жилья, дальнейшее улучшение деятельности жилищно-коммунального комплекса, осуществление постоянного контроля за ростом стоимости коммунальных услуг, усиление конкуренции между альтернативными организациями, оказывающими услуги в этой сфере.Современные, высокоинтеллектуальные кадры – гарантия устойчивого развития обществаМы не должны забывать, что XXI век – век глобализации и интернета, когда интеллектуальный труд имеет первостепенное значение, а масштабы и острота конкуренции на мировом рынке продолжают возрастать. Человеческий капитал является главным национальным достоянием, поэтому его увеличение и всестороннее развитие, подготовка нового поколения прогрессивных, интеллектуально развитых кадров, имеющих высокую профессиональную подготовку, способных модернизировать страну, решать сложные и широкомасштабные задачи по строительству демократического общества, являются принципиально важной государственной задачей и имеют решающее значение.Так как нашей целью является строительство правового демократического государства с высокоразвитой промышленностью, инновационной экономикой, мы будем уделять особое внимание подготовке высококвалифицированных кадров, окончивших высшие учебные заведения, обладающих современными знаниями и высоким интеллектом. Такие люди не будут просить и ждать помощи от государства, а благодаря своим знаниям, предприимчивости, целеустремленности и смекалке сами будут создавать новые рабочие места, активно участвовать в развитии страны.В целях расширения охвата населения высшим образованием, а также обеспечения людей непрерывным образованием и воспитанием мы ставим перед собой следующие основные задачи:– продолжить реформы в сфере народного образования, добиться установления принципов социальной справедливости и равенства в общеобразовательных школах, оптимизации количества учеников в классах, увеличения количества и качества электронных образовательных программ и мультимедийной продукции, повышения качества и уровня охвата медицинскими услугами в образовательных учреждениях. В этом направлении планируем разработать и реализовать программу комплексного развития общеобразовательных школ;– для обеспечения достойного места нашей страны среди развитых стран, перехода на инновационную экономику добиться поэтапного увеличения людей с высшим образованием, совершенствования системы выделения образовательных грантов за счёт средств государства и частного сектора;– усилить инновационную инфраструктуру высших учебных заведений, стимулировать создание малых инновационных предприятий, развивать на их базе опытные и экспериментальные производства, повысить инновационную активность преподавателей и работников, укреплять связи вузов с наукой, промышленностью и экономикой;– пересмотреть систему квот при поступлении в высшие учебные заведения, повысить качество отбора талантливой молодежи путем предоставления права поступления в вузы всем желающим;– упростить систему нострификации дипломов наших граждан, получивших высшее образование в зарубежных вузах;– исходя из экономических преимуществ определенных регионов поэтапно переводить высшие учебные заведения из столицы в соответствующие регионы;– ускоренными темпами развивать современные методы дистанционного обучения;– ускорить специализацию по сферам деятельности путем преобразования высших учебных заведений в корпоративные высшие учебные заведения;– стимулировать инновационную деятельность производственных и научно-производственных предприятий и объединений, повысить конкурентоспособность научных исследований и разработок;– совершенствовать систему государственного и негосударственного профессионального образования, организовать краткосрочную учебу в целях своевременной адаптации трудовых ресурсов требованиям работодателя и рынка.Миролюбивая внешняя политика с учетом национальных интересов – наш приоритетМы – сторонники миролюбивой внешней политики. Нашей задачей является дальнейшее углубление интеграции Узбекистана в мировое сообщество, более активное участие нашей страны в деятельности международных организаций. Мы выступаем за взаимовыгодное развитие двусторонних и многосторонних отношений в мировом сообществе с учетом национальных интересов и на основе Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан.Мы и в дальнейшем будем повышать престиж нашего государства на мировой арене, не допускать участия Узбекистана в различных военных блоках и коалициях, не устанавливать связей с движениями и организациями, имеющими военный характер. В то же время мы будем последовательно укреплять политические, экономические, гуманитарные связи Узбекистана с зарубежными государствами.Для обеспечения национальных интересов Республики Узбекистан важное значение имеет Центральноазиатский регион, поэтому укрепление дружбы и сотрудничества с соседними государствами является приоритетным направлением внешнеполитической деятельности нашей страны. Мы поддерживаем проведение Узбекистаном открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей, выступаем за решение всех насущных политических, экономических и экологических проблем региона на основе взаимного учета интересов, конструктивного диалога и норм международного права.Мы поддерживаем усилия международной общественности, направленные на усиление роли ООН в мире, как важного шага на пути создания нового мирового демократического порядка. Мы и впредь будем продвигать идею создания безъядерного мира, создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия. Наша приоритетная задача – развитие взаимовыгодного международного сотрудничества с целью реализации социальных и гуманитарных проектов в рамках Программы устойчивого развития ООН. В связи с этим считаем важным дальнейшее расширение партнерских связей с учреждениями ООН, специализирующимися в сфере социальных и гуманитарных вопросов (ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, ВОИС и другие), активное участие в осуществлении совместных проектов в социальной сфере.

2016-11-14

ПРОГРАММА КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРОМОНОВИЧА МИРЗИЁЕВА

Наша главная задача – последовательное продолжение и углубление демократических реформ, начатых Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Абдуганиевичем Каримовым, обеспечение мира, стабильности и спокойствия, укрепление экономической мощи, создание достойных условий жизни для нашего народа.В своей предвыборной программе на основе всестороннего анализа возможных препятствий на пути динамичного развития нашего государства мы определили пять приоритетных направлений, охватывающих все сферы жизни страны и нацеленных на предупреждение возможных угроз, устранение имеющихся проблем, реализацию важнейших приоритетных задач, рассчитанных на ближайшую и длительную перспективу, а также обеспечивающих дальнейшее развитие страны.I. Совершенствование системы государственного и общественного управления. Реализация Концепции «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу»Приоритетными задачами в сфере развития политической системы являются построение развитого правового демократического государства и сильного гражданского общества, осуществление надежд и устремлений граждан, реализация их инициатив, расширение участия в общественно-политической жизни страны.Мы считаем необходимым усилить роль Олий Мажлиса республики в системе государственной власти, расширить его полномочия в решении важнейших задач внутренней и внешней политики страны, а также в осуществлении парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти.Учитывая важность укрепления многопартийной системы, роста влияния политических партий в жизни государства и общества, формирования здоровой межпартийной конкуренции для дальнейшего повышения эффективности деятельности представительных органов власти, мы выступаем за усиление роли партийных групп в деятельности Кенгашей народных депутатов, особенно расширение их полномочий в осуществлении контроля за деятельностью органов государственной власти на местах.Достижение этих целей в решающей степени зависит от эффективной работы системы государственного управления и ее аппарата. В этой связи мы будем инициировать принятие законодательных актов, направленных на ее дальнейшее совершенствование и повышение эффективности.Наряду с этим, считаем необходимым кардинально пересмотреть организационно-правовые основы деятельности органов хозяйственного управления, обеспечить широкое внедрение в данной сфере апробированных рыночных механизмов и современных принципов корпоративного управления.Мы – сторонники передачи полномочий от центра на места. Поэтому будем совершенствовать систему полномочий, задач и функций хокимиятов всех уровней по обеспечению исполнения законов, координации деятельности органов государственной власти, комплексному развитию территорий и реализации социально-экономических программ.Предстоит кардинально пересмотреть материально-техническое обеспечение хокимиятов и систему оплаты труда их работников. С этой целью считаем целесообразным принять Закон «Об органах государственной власти на местах» в новой редакции.В сфере особого внимания будет находиться создание эффективной системы подготовки самостоятельно, по-новому мыслящих, ответственных, инициативных, владеющих передовыми методами управления, честных, преданных своей Родине и народу кадров.Мы будем принципиально бороться за искоренение бюрократизма и безответственности государственных служащих при рассмотрении обращений граждан. Народ сам даст оценку деятельности руководителей исходя из степени доверия к ним и эффективности решения проблем, волнующих население.В целях повышения ответственности работников государственных учреждений, а также укрепления гарантий их прав мы инициируем принятие Закона «О государственной службе».Нашей приоритетной задачей остается дальнейшая реализация концепции «От сильного государства – к сильному гражданскому обществу». В этих целях будут приняты меры по развитию действенных механизмов осуществления общественного контроля, дальнейшему усилению роли и значения института махалли в нашем обществе, расширению ее прав и полномочий, а также укреплению материально-технической базы.Мы последовательно продолжим работу по повышению роли средств массовой информации, дальнейшему укреплению их экономических основ и материальной базы, а также защите профессиональной деятельности журналистов.II. Обеспечение верховенства закона и дальнейшее реформирование судебно-правовой системы. Реализация принципа «Сила – в справедливости!»Обеспечение верховенства закона в обществе является гарантией эффективности всех осуществляемых реформ, важнейшим фактором повышения уровня жизни населения, обеспечения мира, согласия и стабильности в стране.Поэтому основная задача реформ в судебно-правовой сфере – это обеспечение подлинной независимости судебной власти, надежной защиты прав и свобод граждан, прочных гарантий правосудия.В этой связи особое внимание будем уделять увеличению срока полномочий судей, формированию корпуса судей, способных принимать в строгом соответствии с законодательством справедливые решения, обладающих твердой волей, высокими моральными и профессиональными качествами, внедрению передовых научно-технических средств и информационно-коммуникационных технологий в судебно-следственную деятельность.Самым важным остается вопрос обеспечения неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти и принципа неотвратимости ответственности за вмешательство в деятельность по отправлению правосудия.Мы считаем нашей основной задачей обеспечение открытости и прозрачности деятельности правоохранительных органов, широкое применение эффективных механизмов взаимодействия институтов гражданского общества, средств массовой информации и населения.Необходимо реформировать сферу адвокатуры для полной реализации принципа равенства сторон при обеспечении правосудия, принять ряд мер по дальнейшему усилению роли и расширению полномочий адвокатуры в судебно-следственной деятельности.В целях обеспечения эффективной деятельности юридических служб государственных органов актуальными для нас являются подготовка, переподготовка и повышение квалификации юридических кадров.Мы продолжим политику либерализации уголовных наказаний, перевода некоторых составов преступлений в категорию не представляющих большой общественной опасности, дальнейшего расширения возможностей применения института примирения.Еще одна из приоритетных задач – это борьба против коррупции и организованной преступности, а также эффективное решение вопросов предупреждения правонарушений.При организации этой работы особое внимание будет уделено эффективному использованию возможностей махалли, повышению правовой культуры в обществе, усилению у граждан уважения к закону, нетерпимости к правонарушениям, а также своевременному предотвращению правонарушений и результативности их профилактики. Все это занимает важное место в нашей программе.III. Дальнейшее углубление экономических реформ, обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивых темпов ростаИсходя из оправдавшего себя на практике принципа «Политическая независимость не может быть обеспечена без достижения экономической независимости», считаем необходимым обратить основное внимание на безусловную реализацию следующих стратегических направлений социально-экономического развития страны.Во-первых, огромное значение имеет дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и сохранение достигнутых темпов экономического роста, а также обеспечение стабильности национальной валюты и цен на внутреннем рынке.В финансовой сфере будет уделено внимание расширению, за счет сбалансированного развития отраслей и регионов, доходной базы местных бюджетов, обеспечивающей решение социальных проблем. Увеличение возможностей местных бюджетов должно служить прежде всего повышению уровня и качества жизни населения.Во-вторых, ключевым фактором является дальнейшее повышение конкурентоспособности экономики страны на мировом рынке, модернизация и диверсификация секторов и отраслей экономики, расширение экспортного потенциала, усиление инвестиционной активности.Центральная и важная задача – реализация конкретных целевых программ по увеличению до 2030 года объема валового внутреннего продукта более чем в два раза, доведению доли промышленности в экономике до 40 процентов.В этих целях приняты и реализуются 8 специальных программ, направленных на развитие химической промышленности, переработки цветных и редких металлов, углеводородного сырья, текстильной, кожевенно-обувной, фармацевтической промышленности, переработки плодоовощной продукции и производства строительных материалов. В течение ближайших пяти лет будут реализованы 657 инвестиционных проектов общей стоимостью около 40 миллиардов долларов, что позволит увеличить объем промышленного производства в 1,5 раза. Кроме этого, завершена разработка программы по дальнейшему развитию текстильной промышленности, ориентированной на глубокую переработку местного сырья. Предстоит реализовать 140 инвестиционных проектов стоимостью 2 миллиарда 300 миллионов долларов. В результате объем производства готовой текстильной продукции предполагается увеличить в три раза.Мы поставили перед собой еще одну важную задачу – ускоренного развития фармацевтической промышленности. Реализация 67 территориальных проектов даст возможность освоить производство в стране 162 новых лекарственных препаратов, импортируемых в настоящее время из-за рубежа, и увеличить общий объем выпуска лекарственных средств в 2,5 раза. Одновременно будет обеспечена реализация в государственной аптечной сети жизненно важных лекарственных средств по фиксированным ценам.В целях привлечения иностранных инвестиций и современных передовых технологий на территории Навоийской, Джизакской областей и Ангрена эффективно действуют свободные экономические зоны. Предоставленные льготы создают возможности для успешной реализации предприятиями инновационных проектов. В целях расширения этой положительной практики в Ургутском и Гиждуванском районах, а также в Коканде мы планируем создать свободные экономические зоны.В-третьих, мы продолжим на системной основе работу по совершенствованию системы и обеспечению занятости населения. В рамках Программы создания новых рабочих мест в 2017 году будут приняты меры по обеспечению постоянной работой 390 тысяч человек, сезонной и временной работой в сельском хозяйстве и строительстве – 200 тысяч человек, работой за счет развития личных подсобных и дехканских хозяйств, ремесленничества и семейного предпринимательства – 309 тысяч человек.В-четвертых, приоритетной задачей считаем дальнейшее реформирование сельского хозяйства.Будет принята Программа развития многопрофильных фермерских хозяйств, рассчитанная на 2017–2020 годы, в рамках которой планируется осуществить оптимизацию посевных площадей и поэтапное сокращение посевов хлопчатника. Ключевые задачи – рациональное использование земельных и водных ресурсов, внедрение современных интенсивных агротехнологий, совершенствование инфраструктуры хранения и глубокой переработки продукции.В центре нашего внимания – расширение посевных площадей под овощные, бобовые и кормовые культуры, создание интенсивных садов и виноградников, увеличение производства экспортоориентированной плодоовощной, продовольственной и животноводческой продукции, а также организация сети малых производственных предприятий и расширение аграрных услуг. Для этих целей намечается дополнительно построить холодильные склады с мощностью хранения 200 тысяч тонн продукции.Одной из основных задач также является совершенствование системы финансирования сельского хозяйства. Ее реализация должна обеспечить гарантированную и стабильную урожайность, развитие всего агропромышленного комплекса, а самое главное, сформировать благоприятные условия для роста материальной заинтересованности фермеров и повышения уровня жизни в сельской местности. Это должно стать прочным фундаментом обепечения продовольственной безопасности страны.В-пятых, предстоит реализовать комплекс мер по сокращению уровня присутствия государства в экономике, развитию и защите частной собственности. Необходимо устранить все преграды и ограничения, препятствующие развитию частной собственности и предпринимательства.Приоритетным направлением нашей политики и первостепенной задачей станет предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, предотвращение незаконного вмешательства в их деятельность. Особое внимание при решении этих задач мы уделим коренному пересмотру системы контроля предпринимательской деятельности.Добиться улучшения деловой среды и ускоренного развития экономики мы сможем посредством усиления судебной защиты предпринимателей и либерализации их ответственности, в то же время повышения ответственности должностных лиц за незаконное вмешательство в хозяйственную деятельность, внедрения современных механизмов регулирования налогового управления и банковской деятельности, а также упрощения процедур выдачи разрешительных документов и лицензий.В-шестых, планируем принять отдельную Программу ускоренного развития в 2017–2021 годах сферы туризма, имеющей большое значение для роста экономики страны.В рамках реализации этой программы считаем необходимым усовершенствовать систему управления в данной сфере, упростить порядок регистрации и выдачи виз для туристов, разработать новые туристические маршруты, обеспечить ускоренное развитие инфраструктуры туризма, привлечь в сферу иностранные инвестиции, а также создать специальные экономические зоны по развитию туризма.В этих целях считаем необходимым инициировать разработку проекта закона «О туризме» в новой редакции, предусматривающего создание широких возможностей для предпринимателей, а также критически пересмотреть деятельность национальной компании «Узбектуризм».В-седьмых, важнейшей задачей является дальнейшее комплексное развитие территорий.В первую очередь будет обеспечено безусловное выполнение утвержденных Первым Президентом страны программ по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры ряда областей, городов Ташкента, Карши, Шахрисабза, Термеза, Намангана, Ургенча и Гулистана, а также Булунгурского и Нишанского районов. Кроме этого, будут разработаны и реализованы программы социально-экономического развития Республики Каракалпакстан, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Навоийской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областей.На основе глубокого анализа, с учетом особенностей, потенциала и потребностей каждой территории, в разрезе каждой махалли мы примем программы по комплексному развитию районов и городов в 2017–2021 годах. В результате реализации этих программ каждый из 81 районов, получающих субвенцию, станет полностью самообеспеченной территорией, значительно уменьшится объем субвенции 41 района и города.К первоочередным задачам относится превращение нашей столицы Ташкента в один из самых красивых и комфортных мегаполисов не только нашего региона, но и мира. С этой целью будет последовательно продолжена широкомасштабная работа по строительству и благоустройству с использованием самых передовых достижений национальной архитектуры и современного градостроительства.Планируется разработка чрезвычайно важной программы – строительства в ближайшем будущем в Сергелийском районе Ташкента 500 многоэтажных современных жилых домов. Это позволит обеспечить новым жильем почти 30 тысяч семей и, в первую очередь, малообеспеченных.Приоритетное внимание будет уделено вопросам создания во всех районах города новых парков культуры и отдыха, дальнейшего расширения зеленых зон, повышения качества коммунальных и торговых услуг, строительства новых транспортно-коммуникационных сетей, создания новых видов современных услуг, культурно-бытовых объектов, маршрутов наземного скоростного метро.Важнейшая задача для нас – обеспечить, чтобы меры, принимаемые в экономике, приносили пользу прежде всего каждому нашему соотечественнику, всему нашему народу, позитивно отражались на его достатке и повседневной жизни. В этой связи будет продолжена работа по поэтапному повышению заработной платы, пенсий, стипендий и пособий. Предстоит также реализовать комплекс мер по увеличению объемов и расширению номенклатуры потребительских товаров, в том числе продовольственных, по приемлемым ценам.IV. Развитие социальной сферы. Реализация одного из важнейших принципов: «Реформы не ради реформ, а во имя блага людей»Нам необходимо в масштабах республики реализовать ряд целевых программ для решения насущных социальных вопросов, которые затрагивают жизненные интересы каждого человека и каждой семьи.Учитывая спрос и потребности сельского населения, принята Программа по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности, в соответствии с которой в 2017 году для малообеспеченных семей планируется построить 15 тысяч удобных и недорогих одно- и двухэтажных современных домов четырех видов нового образца с двукратным снижением размера первичного взноса.Кроме этого, разрабатывается проект Программы строительства в 2017–2020 годах 945 многоэтажных домов в городах. Для малообеспеченных семей в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан, областных центрах и крупных городах будет построено около 50 тысяч многоэтажных домов с доступными по стоимости квартирами.Разработка и реализация Программы расширения и модернизации водопроводных сетей в сельских населенных пунктах будет способствовать решению особо актуальных для нас проблем. В последующие пять лет будут построены и реконструированы около 9 тысяч километров водопроводных сетей, 1400 колодцев и 3600 водных сооружений. Это позволит дополнительно обеспечить чистой питьевой водой 3 миллиона 200 тысяч жителей Республики Каракалпакстан, Андижанской, Джизакской, Навоийской, Сырдарьинской, Самаркандской, Ташкентской и Хорезмской областей, поднять данный показатель по стране с 67 до 84 процентов. Для осуществления этих задач будет образовано Министерство жилищно-коммунального хозяйства и при Министерстве финансов создан специальный фонд «Тоза сув» («Чистая вода»).В целях гарантированной и стабильной поставки электроэнергии населению и предприятиям планируем разработать Программу улучшения обеспечения городского и сельского населения электрической энергией. Программой будут предусмотрены дальнейшее повышение мощности производства электроэнергии, строительство и реконструкция 25 300 километров низковольтных электросетей, замена 5600 устаревших трансформаторных подстанций.В рамках Программы дальнейшего развития дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры регионального и местного значения запланированы строительство и реконструкция 1700 километров автомобильных дорог общего пользования. Также намечен капитальный и текущий ремонт 10 400 километров межхозяйственных сельских автомобильных дорог, дорожного покрытия улиц городов, районных центров, городских поселков и сельских населенных пунктов, имеющих важное значение для жителей. Для реализации этой программы будут кардинально пересмотрены организационная структура и деятельность Дорожного фонда при Министерстве финансов и компании «Узавтойул».На основании Программы дальнейшего улучшения транспортного обслуживания в городах и селах будут реконструированы 74 автовокзала и автостанции, созданы дополнительные удобства для пассажиров, приняты меры по обеспечению их безопасности. Будут приобретены 3 тысячи новых современных автобусов, 5 700 микроавтобусов, открыто более 300 новых автобусных маршрутов и заменены устаревшие автобусы на существующих маршрутах.В целях развития инфраструктуры авиа- и железнодорожного сообщения, наряду с созданием нового терминала Ташкентского международного аэропорта, предусматривается также завершение строительства и электрификация железнодорожной линии Бухара – Мискин, электрификация железных дорог Карши – Термез, Пап – Наманган – Андижан – Коканд.Осуществление Программы дальнейшего улучшения санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов даст возможность повысить чистоту и благоустроенность наших городов и сел, устранить несанкционированные места для бытовых отходов, представляющих опасность для здоровья населения. Во всех областных центрах, городах Коканд, Маргилан, Ангрен, Бекабад, Алмалык и Хива будут созданы 168 специальных пунктов для сбора бытовых отходов. Организации, занимающиеся очисткой отходов, получат дополнительно 405 единиц современной специальной техники.Будут разработаны и реализованы меры, направленные на совершенствование системы доставки угля населению, предотвращение искусственного завышения его стоимости.В центре нашего внимания будет укрепление материально-технической базы системы дошкольного воспитания и образования, развитие которой является важным направлением социальной политики. В частности, будут построены, капитально отремонтированы и оснащены 2200 государственных детских садов на 1 миллион 109 тысяч мест.В целях дальнейшего реформирования сферы здравоохранения, коренного повышения качества оказания медицинских услуг населению в ближайшее время будут приняты конкретные меры по дальнейшему улучшению деятельности сельских врачебных пунктов, станций скорой медицинской помощи, специализированных медицинских центров, а также развитию частных медицинских учреждений.Внимание и забота о женщинах останется одним из приоритетных направлений государственной политики. Перед нами стоит задача дальнейшего повышения в общественно-политической жизни страны статуса женщин, которые играют неоценимую роль в укреплении мира, атмосферы добра и милосердия в нашем обществе, воспитании здорового, гармонично развитого поколения. Создание для женщин широких возможностей, новых рабочих мест, облегчение условий их труда и быта, укрепление здоровья, содействие в реализации способностей и потенциала является для нас постоянной и важной задачей.Уважение и почитание представителей старшего поколения, проявление о них всесторонней заботы в целях повышения уровня и качества их жизни, укрепления здоровья, как и прежде, остается одним из самых важных наших приоритетов. Мы примем дополнительные меры, чтобы создать уважаемым ветеранам, почтенным аксакалам и матерям достойные условия жизни, и это мы считаем нашим священным долгом.Также планируем принять отдельную Программу по оказанию медицинской помощи престарелым, одиноким и лицам с ограниченными возможностями. Особое внимание будет уделено повышению статуса фонда «Нуроний» и укреплению его материально-технической базы.В духовно-просветительской сфере важнейшей и актуальной задачей является воспитание свободно мыслящей, обладающей современными знаниями и профессиями молодежи в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей, формирование у юношей и девушек преданности Родине и своему народу. Предстоит также усилить работу по пропаганде среди молодежи здорового образа жизни.В реализации этих задач мы опираемся на сформировавшиеся в течение многих веков национальные традиции, богатое духовное наследие наших предков. Политика в данном направлении будет продолжена в строгом соответствии с требованиями принятого нового Закона «О государственной молодежной политике».Приняв Программу дальнейшего развития системы высших учебных заведений в 2017–2021 годах, мы будем стремиться решить имеющиеся в этой сфере проблемы, поднять на качественно новый уровень систему высшего образования.Необходимо превратить общественное движение молодежи «Камолот» в организацию, которая способствовала бы всесторонней реализации способностей и потенциала молодого поколения, на деле защищала его интересы. В этой связи мы уделим особое внимание работе с неорганизованной частью молодежи, более широкому ее привлечению в деятельность ОДМ «Камолот».Мы мобилизуем все силы и возможности в целях создания всесторонне благоприятных условий для представителей науки, образования, наших самоотверженных и талантливых ученых.В качестве приоритетной задачи рассматриваем вопросы создания высоких технологий и научных разработок для важнейших сфер экономики и нашей жизни. Наряду с освоением последних достижений в информационно-коммуникационной сфере будем уделять большое внимание повышению у детей и молодежи интереса к чтению книг, дальнейшему развитию читательской культуры населения. Для этого следует усилить работу по размещению и широкой популяризации в сети Интернет лучших образцов национальной и мировой литературы.Особое место в нашей программе занимают вопросы постоянного внимания к творческой интеллигенции, которая своим уникальным талантом и мастерством способствует росту духовности народа. Мы считаем важным направлением нашей политики в духовно-просветительской сфере поддержку деятельности творческих организаций, художественных ассоциаций, укрепление их материально-технической базы, инфраструктуры, пропаганду лучших произведений представителей нашей творческой интеллигенции в стране и за рубежом.В центре нашего внимания будут вопросы поощрения талантливой молодежи, вступающей в мир культуры, искусства, литературы и печати, улучшения ее жилищных условий, повышения качества и эффективности проводимых в стране творческих конкурсов и фестивалей, пересмотра размеров авторского вознаграждения, выплачиваемого за художественные произведения, защиты авторских прав и интеллектуальной собственности.Мы планируем реализацию специальных программ по дальнейшему улучшению материально-технической базы учреждений культуры и спорта, театров и музеев.V. Обеспечение безопасности. Религиозная толерантность и межнациональное согласие. Приоритеты в сфере внешней политикиВ основе нашей деятельности в сфере обеспечения безопасности лежит принцип «Народу Узбекистана нужны мир и спокойствие».Сама жизнь доказывает, что наш многонациональный народ способен преодолеть любые трудности и испытания на своем пути, обладает современным мышлением и мировоззрением, растут его общественно-политическая активность и правовая культура, чувство сопричастности к событиям, происходящим вокруг нас.В складывающейся сегодня в мире непростой ситуации, когда возрастают угрозы терроризма, экстремизма и радикализма, всестороннее укрепление нашей обороноспособности, потенциала Вооруженных Сил является важнейшим условием и гарантией обеспечения безопасности и стабильности страны, благополучной жизни народа.В Узбекистане в обстановке мира и взаимопонимания живут представители более 130 наций и народностей, и это является одним из важнейших наших достижений за годы независимости. Укрепление межнационального согласия и дружбы, в обеспечение которых большой вклад вносят 137 действующих в стране национальных культурных центров, и впредь останется одним из приоритетных направлений нашей политики.Испокон веков неотъемлемой частью менталитета нашего народа была религиозная толерантность. Сегодня в стране осуществляют свою деятельность более 2200 религиозных организаций 16 конфессий. Упрочение атмосферы толерантности в обществе, обеспечение равноправия граждан независимо от их вероисповедания является для нас одной из приоритетных задач.Мы решительно боролись и будем бороться против деструктивных сил, неправильно толкующих и своими действиями дискредитирующих нашу священную религию ислам, стремящихся под ее прикрытием подорвать нашу мирную и благополучную жизнь.Мы заверяем, что дадим решительный отпор любым попыткам посягнуть на суверенитет и независимость нашей страны.Неотъемлемой частью нашей предвыборной программы в сфере внешней политики является полное следование внешнеполитическим принципам и целям, разработанным Первым Президентом Республики Узбекистан.Основу нашей внешней политики составляют такие ключевые принципы, как невмешательство во внутренние дела других государств, урегулирование возникающих конфликтов и противостояний только мирным, политическим путем, практическое взаимодействие со всеми зарубежными государствами и мировым сообществом.Узбекистан не присоединится ни к каким военно-политическим блокам, не допустит размещения на своей территории военных баз и объектов других государств, а также пребывания наших военнослужащих за пределами страны.Своей первостепенной задачей в осуществлении внешней политики мы считаем дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, прежде всего с соседними странами, а также международными институтами.* * *В предвыборной программе мы определили самые важные цели и приоритетные задачи по реформированию всех сфер жизни общества и государства.Для полной реализации поставленных ключевых задач разработан проект Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.При осуществлении этих масштабных планов мы, в первую очередь, опираемся на высокий духовный, интеллектуальный и созидательный потенциал нашего народа, всех наших соотечественников.Главная гарантия достижения наших благородных целей – это мужество и сила, несгибаемая воля и решительность нашего народа, самое важное – его уверенность в великом будущем и независимом развитии родного Узбекистана.Всех нас объединяет одна цель – процветание нашей Родины!Святой долг каждого из нас – самоотверженно служить священной Отчизне, нашему благородному народу!

2016-10-31

В Узбекистане создана эффективная система обеспечения прав человека

В Ташкенте состоялась международная конференция «Национальная система обеспечения надежной защиты прав и свобод человека в Узбекистане: достигнутые в годы независимости успехи». Мероприятие было организовано Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека, Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман), министерствами юстиции, внутренних дел, Генеральной прокуратурой совместно с Программой развития ООН, Координатором проектов ОБСЕ в Узбекистане, Фондом имени Фридриха Эберта (Германия). Конференция стала масштабным форумом, собравшим широкий круг авторитетных участников, среди которых представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Венецианской комиссии Совета Европы, Омбудсманы России, Индонезии, Латвии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, политологи и правоведы Великобритании, Германии, члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, судьи, представители государственных и общественных организаций, ученые-правоведы и журналисты. Цель конференции – глубокий анализ национального и зарубежного опыта укрепления законодательных основ обеспечения прав и свобод человека, дальнейшее совершенствование законотворчества, укрепление парламентского контроля, роль и место Омбудсмана в этой системе, механизмы реализации международных обязательств в сфере прав человека. Состоялся обмен мнениями по вопросам повышения эффективности деятельности национальных институтов по защите прав человека, укрепления их сотрудничества с институтами гражданского общества, усиления общественного контроля и социального партнерства в защите прав граждан. В Конституции Республики Узбекистан определено, что человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права являются высшей ценностью. В законодательстве нашей страны закреплены механизмы и гарантии обеспечения этих прав. В годы независимости принято 16 кодексов, более 700 законов, регламентирующих права человека и его основные свободы. Узбекистан присоединился к более чем 70 международным документам по правам человека, ратифицировал десять основных соответствующих документов ООН. Наша страна полностью выполняет взятые обязательства по соблюдению и защите прав и свобод человека. На мероприятии отмечалось, что построенное под руководством первого Президента нашей страны Ислама Каримова демократическое правовое государство и сильное гражданское общество способствуют обеспечению прав и свобод, законных интересов человека. Благодаря принимаемым организационно-правовым мерам по либерализации судебно-правовой системы, обеспечению независимости судов эта ветвь власти превратилась в независимый государственный институт, надежно защищающий права и свободы человека.– В Узбекистане в годы независимости создана сильная система защиты прав человека, – говорит Постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в нашей стране Стефан Приснер. – Укреплено национальное законодательство, осуществлена значительная работа в этом направлении. Это находит свое отражение в развитии страны, благополучии народа. Деятельность института Омбудсмана, внимание, направленное на расширение ее рамок, то есть внимание к организации института Омбудсмана по защите прав предпринимателей при Олий Мажлисе является важным шагом в этом направлении. Согласно подписанному Исполняющим обязанности Президента Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым Указу «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата» от 5 октября 2016 года при Олий Мажлисе Республики Узбекистан будет создан институт Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства. - Большого внимания заслуживает данная инициатива, которая призвана поднять проделываемую в этом направлении работу на качественно новый уровень, - подчеркнул член Венецианской комиссии Совета Европы Анатолий Ковлер. - Международная практика показывает, что на Омбудсмана по правам предпринимателей возложена большая работа. Существует множество непростых вопросов, вызванных особенностями бизнес-среды. В любом случае, нужно предпринимать усилия, чтобы предприниматели знали, что их права и деятельность находятся под строгой защитой закона. Такое внимание к правам представителей  деловой среды - большой шаг в улучшении прав граждан, равно как и все последние улучшения и перемены, которые международное сообщество наблюдает в вашем законодательстве.Как известно, в стране также проводится широкомасштабная работа по повышению правовой культуры в обществе, улучшению правового образования и просвещения, пропаганде правовых знаний для того, чтобы население эффективно пользовалось своими законными правами. – Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов был выдающимся поборником обеспечения защиты прав и интересов не только в Узбекистане, но и во всем мире, – говорит Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон Мак Грегор. – Создание, прежде всего, национальной образовательной системы по правам человека служит повышению правовой культуры граждан, обеспечению посредством этого их прав. Одним из принципов признанной во всем мире узбекской модели развития является верховенство закона. Наша общая благородная цель – обмен опытом в этом направлении, подъем на качественно новый уровень защиты прав человека. На конференции особое внимание было уделено обсуждению вопросов обеспечения открытости и гласности деятельности органов государственной власти и управления, что повышает эффективность их работы и создает постоянную связь с гражданами. Важным руководством к действию в этом направлении служит принятый 5 мая 2014 года Закон Республики Узбекистан «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления». Закон способствует более широкой реализации конституционного права граждан в сфере информации. Повысилась ответственность органов государственной власти и управления за качество принимаемых законов. В законе четко намечены требования об информировании общественности о деятельности органов государственной власти, принимаемых ими решениях, в первую очередь, связанных с правами и свободами граждан, их законными интересами. В целом, принято множество законов, направленных на защиту личных, политических, социально-экономических и культурных прав граждан, и это свидетельствует о том, что в Узбекистане интересы человека определены в качестве критерия реализуемой стратегии реформ.Наряду с этим государством уделяется большое внимание мониторингу выполнения ратифицированных международных конвенций по правам человека, укреплению парламентского контроля за этой работой. Важным руководством к действию при этом служит Закон «О парламентском контроле». Международные эксперты отметили, что поэтапные реформы по повышению правового статуса парламента способствуют усилению его роли в обществе, совершенствованию принимаемых им законов, активному использованию им своих полномочий парламентского контроля за органами исполнительной власти. Подчеркивалось, что Узбекистан по ряду направлений в области защиты прав и свобод человека служит примером для множества стран. Региональный представитель представительства Фонда Фридриха Эберта в Казахстане и Узбекистане Хенриетте Кифер отметила, что важное место в защите прав человека занимает постоянное внимание, направленное на укрепление независимости судов. В Узбекистане эффективно действует институт «Хабеас корпус». Отмена в стране смертной казни стала одним из принципиальных шагов по пути укрепления защиты прав человека. Международные эксперты высоко оценили роль национальных институтов защиты прав и свобод человека – Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсман), Национального центра по правам человека, Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан – в обеспечении верховенства закона, контроле за соблюдением законодательства в области прав человека. Эти структуры осуществляют большую работу в области прав и свобод человека, по соблюдению международных принципов и норм, исполнению национальных программ, посвященных защите интересов детей, прав женщин, борьбе против торговли людьми. – Заслуживает внимания то, что в Узбекистане создана система национальных институтов, обеспечивающая надежную защиту прав человека, – говорит Омбудсман Индонезии, профессор Амзулиан Рифаи. – Важное место в ней занимает деятельность Омбудсмана. Народ Узбекистана сейчас готовится к важному политическому событию – выборам Президента страны. Эти институты играют большую роль в информировании граждан об этом процессе, активном их участии в избирательной кампании и свободном волеизъявлении. В нашей стране гражданские институты, негосударственные некоммерческие организации занимают важное место в защите демократических ценностей, прав, свобод и законных интересов человека, повышении политической и гражданской активности людей. Основу осуществляемых в этом направлении демократических преобразований составляют пять известных принципов "узбекской модели" развития. При этом приоритетным направлением является формирование сильного гражданского общества, защищающего права, интересы и свободы человека, создающего благоприятные условия для реализации гражданами своего потенциала. В Конституции нашей страны закреплено, что государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений, создает им равные правовые возможности для участия в общественной жизни. В соответствии с этим принципом принято более 250 законодательных актов, которые служат правовой основой для дальнейшего развития гражданского общества в Узбекистане. Принятые в последние годы нормативно-правовые акты еще больше упростили порядок регистрации и организации деятельности ННО, усовершенствовали организационно-правовые основы работы органов самоуправления граждан. В результате число действующих сегодня в нашей стране негосударственных некоммерческих организаций приблизилось к 8700. Кроме того, около 10 тысяч органов самоуправления граждан вносят большой вклад в развитие и осуществление демократических реформ на местах. Также динамично развиваются и средства массовой информации. Продолжается принятие законов, направленных на защиту и обеспечение прав и интересов человека. В сентябре нынешнего года приняты законы «О государственной молодежной политике», «Об органах внутренних дел». В соответствии с представлением Исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 12 октября нынешнего года Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан принял постановление»"Об амнистии в связи с двадцать четвертой годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан». На секционных заседаниях конференции были всесторонне проанализированы аспекты совершенствования защиты прав человека, взаимосвязь защиты прав человека вне суда и на суде. Международные эксперты особо отметили, что в условиях углубления демократических процессов заслуживает внимание то, что сотрудничеству правоохранительных органов и национальных институтов по правам человека в нашей стране уделяется большое внимание. - Хотелось бы выразить благодарность организаторам нашей встречи, которая стала отличной площадкой для обсуждения достижений и перспектив в сфере обеспечения и защиты прав человека, - отметил Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан доктор Зафир Ализода. - Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека и Омбудсман проделали колоссальную работу, и Таджикистану будет полезным перенять этот опыт.В рамках мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека и Программой развития ООН. Состоялась выставка литературы, посвященной вопросам защиты прав человека в Узбекистане. На международной конференции были обсуждены вопросы укрепления защиты прав и свобод человека в процессе демократического обновления и модернизации страны, опыт Узбекистана и международная практика повышения эффективности подобной работы, дальнейшее расширение международного сотрудничества в сфере.Источник: УзА

2016-10-31

КОММЕНТАРИЙ к постановлению Президента Республики Узбекистан «О Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы»

За последние годы в республике проведена масштабная работа по улучшению архитектурного облика сельских населенных пунктов, повышению уровня и качества жизни сельского населения за счет строительства индивидуального жилья по типовым проектам, ускоренного развития на селе инженерных и транспортных коммуникаций, объектов социальной инфраструктуры. Так, только за 2009-2016 годы на 1308 жилых массивах на селе построено 69557 комфортабельных жилых домов общей площадью 9 миллионов 573 тысячи кв.метров. Жилищные условия улучшили свыше 83,5 тысячи сельских семей. Вместе с тем итоги проведенного изучения показали необходимость выработки принципиально новых подходов, обеспечивающих высокую эффективность строительства, полноценно учитывающих реальные нужды и покупательную способность населения, а также национальный менталитет и условия проживания в сельской местности. Растущая потребность сельского населения в современном и доступном жилье требует внедрения максимально благоприятных условий льготного кредитования, значительного расширения использования новых видов энергосберегающих материалов и оборудования, а также снижения себестоимости возводимого жилья. С учетом этих важных задач принятое постановление направлено на кардинальное повышение уровня доступности современного и комфортабельного жилья для широких слоев сельского населения, обеспечение рационального использования земельных ресурсов и дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства в сельской местности. Постановление закрепляет новый подход к осуществлению индивидуального жилищного строительства в сельской местности с учетом изучения накопленного опыта. В нем предусмотрена реализация масштабной Программы строительства доступных жилых домов в сельской местности, рассчитанной на пятилетний период. Обновленные типовые проекты, заложенные в основу Программы, полностью учитывают указанные выше потребности и нужды сельских жителей, так как разработаны с учетом их мнений и пожеланий. Программой предусматривается дополнительное возведение трех наиболее доступных по ценовым параметрам и комфортности типов индивидуального жилья в сельской местности. В частности, первый тип предусматривает возведение двух- и трехэтажных многоквартирных жилых домов, состоящих из трех или четырех подъездов, с надворными постройками и благоустроенными дворами. К примеру, двухкомнатные квартиры в таких домах планируется построить с общей площадью 42,4 кв.м и ориентировочной стоимостью 72,5 миллиона сумов, а с учетом хозяйственных построек – 85 миллионов сумов. В свою очередь, трехкомнатные квартиры будут иметь площадь в размере 52,4 кв.м и ориентировочную стоимость 88,5 миллиона сумов, с учетом хозяйственных построек – 100,7 миллиона сумов. Кроме того, в целях удовлетворения потребностей владельцев квартир при постройке указанных многоквартирных жилых домов предусматривается возведение надворных построек – детских площадок, навесов для отдыха, душевых и др. В соответствии со вторым типом намечается строительство одноэтажных двух- и трехкомнатных доступных жилых домов, возводимых в густонаселенных районах на земельном участке размером в 2 сотки. Такие двухкомнатные жилые дома будут иметь общую площадь 53 кв.м и ориентировочную стоимость 93,8 миллиона сумов, а с учетом хозяйственных построек – 101,5 миллиона сумов. Трехкомнатные дома будут иметь общую площадь 63,5 кв.м и ориентировочную стоимость 111 миллионов сумов, а с учетом хозяйственных построек – 118,7 миллиона сумов. В дворовой части жилых домов также предусматривается возведение надворных построек. Третий тип предусматривает строительство двухэтажных четырехкомнатных жилых домов, объединенных в единый блок с общей площадью 115 кв.м, возводимых на земельном участке в размере 4 сотки. При этом ориентировочная стоимость указанных домов составляет 162 миллиона сумов, а с учетом хозяйственных построек – 181,8 миллиона сумов. В дворовой части жилых домов также предусматривается возведение надворных построек. Необходимо отметить, что если в рамках Программы по строительству индивидуального жилья по типовым проектам в сельской местности, принятой в 2009 году, первоначальный взнос застройщика составлял 25 процентов, то по новой Программе данный взнос для застройщиков первого и второго типов жилья составляет всего лишь 15 процентов. Это будет способствовать вовлечению более широких слоев сельского населения в Программу доступного жилья. Кроме этого, ипотечный кредит предоставляется сроком на 15 лет, с трехлетним льготным периодом и процентной ставкой в размере 7 процентов годовых в течение первых 5 лет. В последующие годы процентная ставка кредита не будет превышать ставку рефинансирования Центрального банка, которая в настоящее время составляет 9 процентов годовых. На финансирование Программы только в 2017 году будет направлено 2 триллиона 121,5 миллиарда сумов, в том числе наряду со средствами застройщиков из Государственного бюджета на эти цели будет выделено 350 миллиардов сумов, а также предусматривается привлечь кредитные ресурсы коммерческих банков в размере более 2 триллионов сумов. В целом Программой предусматривается возведение в 2017 году 15 тысяч новых жилых домов и квартир, в том числе жилья первого типа – 4608, второго типа – 3739, третьего типа – 3672, а также 2981 одноэтажного 3-, 4- и 5-комнатного жилого дома на площади 0,06 га. Наряду с этим на вновь обустраиваемых жилых массивах намечается возведение исключительно за счет государственных ресурсов 415,3 км сетей водоснабжения, 291,5 км электроснабжения, 316,9 км газоснабжения и 260,3 км автомобильных дорог, включая подъездные и дороги внутри массивов, а также 134 объекта социальной и рыночной инфраструктуры. Еще одной важной особенностью Программы является повышение требований к качеству строительно-монтажных работ. При этом снижение стоимости возводимого типового жилья будет обеспечено за счет оптимизации расходов строительно-подрядных организаций на основные строительные материалы и изделия. Кроме того, доступность жилых домов будет достигнута также за счет предоставления налоговых, таможенных и иных льгот для участников Программы. Например, подрядные организации освобождаются от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в части объемов работ в рамках строительства доступных жилых домов. Эффективная реализация данной Программы будет находиться на особом контроле государственных структур с проведением системного мониторинга хода выполнения предусмотренных в ней показателей. Следует отметить, что возводимые жилые дома по обновленным типовым проектам по своим ценовым параметрам, качественным характеристикам и комфортности не имеют аналогов в Центральной Азии. Реализация постановления будет способствовать обеспечению преемственности и последовательности курса на дальнейшее расширение масштабов индивидуального жилищного строительства в сельской местности как одного из основных факторов благоустройства села и кардинального повышения уровня жизни сельского населения.

2016-10-31

О Программе по строительству доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы

Постановление Президента Республики УзбекистанОтметить, что за последние годы проведена масштабная работа по строительству индивидуального жилья на основе типовых проектов для жителей сельской местности. Только за период 2009-2016 годы на 1308 жилых массивах на селе построено 69 557 комфортабельных жилых домов общей площадью 9 573 тысячи кв.метров. Жилищные условия улучшили свыше 83,5 тысячи сельских семей. Принятые меры способствовали обеспечению семей современным, качественным, комфортабельным жильем, формированию на селе новой инженерно-коммуникационной, социальной и рыночной инфраструктуры, позволили поднять на качественно новый уровень облик села и на этой основе повысить уровень жизни и изменить мировоззрение сельского населения. Вместе с тем проведенное изучение в данной сфере показало необходимость выработки принципиально новых подходов, направленных на повышение эффективности строительства, наиболее полно учитывающих реальные нужды и покупательную способность населения, а также национальный менталитет и особенности условий проживания в сельской местности. В целях кардинального повышения уровня доступности современного комфортабельного жилья для широких слоев населения в сельской местности: 1. Определить основными направлениями дальнейшего развития жилищного строительства в сельской местности: улучшение социально-бытовых условий проживания, удовлетворение потребностей сельского населения в доступном современном, качественном, комфортабельном жилье; сопряженное развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и транспортных сетей на жилых массивах, отведенных под застройку жилых домов в сельской местности; снижение себестоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, а также возводимого жилья за счет оптимизации конструкционных и архитектурно-планировочных решений; расширение использования новых видов энергосберегающих материалов и оборудования; развитие строительной индустрии на местах, увеличение мощностей подрядных организаций, укрепление их материально-технической базы; обеспечение рационального использования земельных ресурсов, отводимых под жилищное строительство; внедрение наиболее благоприятных для граждан условий льготного кредитования под индивидуальное строительство жилья в сельской местности. 2. Считать целесообразным дополнительно к существующим типовым проектам внедрение следующих новых типов доступных жилых домов в сельской местности (далее – жилые дома):двух-, трехэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатные) жилых домов с надворными постройками и благоустроенными дворами; одноэтажных 2- и 3-комнатных жилых домов, размещаемых в густонаселенных районах на земельных участках размером 0,02 га, с надворными постройками; двухэтажных 4-комнатных сблокированных жилых домов, размещаемых на земельных участках размером 0,04 га, с надворными постройками. 3. Установить, что под строительство новых типов жилых домов АКБ «Кишлок курилиш банк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности, АКИБ «Ипотека банк», АКБ «Халк банки», АКБ «Асака банк» и АКБ «Узсаноаткурилишбанк» (далее – участвующие коммерческие банки) предоставляют застройщикам ипотечные кредиты сроком на 15 лет с льготным периодом 3 года и процентной ставкой в размере 7 процентов годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан в последующем периоде, с первоначальным взносом застройщиков в размере: 15 процентов – для двух-, трехэтажных многоквартирных (2- и 3-комнатных) жилых домов и одноэтажных 2-, 3-комнатных жилых домов; 25 процентов – для двухэтажных 4-комнатных сблокированных жилых домов. 4. Одобрить разработанную Министерством экономики, Министерством финансов, Госархитектстроем Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест», участвующими коммерческими банками и другими заинтересованными ведомствами Программу по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2017 год (далее – Программа), включающую в себя: сводные и основные параметры строительства 15 тысяч доступных современных, комфортабельных жилых домов в сельской местности по конкретным видам типовых проектов на 2017 год, в том числе жилья первого типа – 4 608, второго типа – 3 739, третьего типа – 3 672, общим объемом финансирования 2 121,5 миллиарда сумов, согласно приложениям №1-5; сводные показатели по строительству инженерно-транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры для жилых массивов в 2017 году согласно приложению №6. 5. Возложить на Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, руководителей Министерства экономики, Министерства финансов, Госархитектстроя, Республиканского дорожного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан, ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест», ООО «Кишлок курилиш лойиха», АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз», участвующих коммерческих банков, других заинтересованных министерств и ведомств персональную ответственность в части:строительства объектов жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций, социальной и рыночной инфраструктуры в соответствии с параметрами одобренной Программы; последовательной реализации мер, направленных на снижение себестоимости строительно-монтажных работ, устойчивое и сбалансированное развитие местной строительной индустрии, укрепление потенциала подрядных организаций.6. Министерству финансов Республики Узбекистан: открывать по заявкам участвующих коммерческих банков кредитные линии в национальной валюте сроком на 15 лет, включая 5-летний льготный период, по ставке 3 процента годовых, с учетом маржи участвующих коммерческих банков в размере 4 процента годовых, с целевым направлением средств кредитной линии на строительство жилых домов в рамках Программы; совместно с Министерством экономики, Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Центральным банком Республики Узбекистан и участвующими коммерческими банками проработать вопрос по привлечению льготных долгосрочных кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансирующих организаций на реализацию Программы. 7. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с: Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, Госархитектстроем Республики Узбекистан, участвующими коммерческими банками и Институтом социальных исследований при Кабинете Министров, исходя из результатов изучения востребованности каждого типа жилых домов у сельского населения, в срок до 1 апреля 2017 года внести в Кабинет Министров предложения о параметрах реализации Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на последующие годы; Министерством финансов, Центральным банком и Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан определить размеры и источники финансирования Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2018-2021 годы, предусмотрев в том числе привлечение кредитов международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансирующих организаций. 8. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в установленном порядке обеспечить в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на предстоящий год ежегодно до: 1 мая – по согласованию с Госкомземгеодезкадастром и Госархитектстроем Республики Узбекистан внесение на утверждение в Кабинет Министров перечня массивов, не входящих в категорию земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, имеющих доступ к внешним инженерным коммуникациям, для последующей их передачи ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» под строительство жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций и объектов социальной и рыночной инфраструктуры; 1 сентября – совместно с участвующими коммерческими банками определение потенциальных застройщиков и формирование их первоначальных взносов по строительству жилых домов; 1 октября – совместно с ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» и Госархитектстроем Республики Узбекистан проведение конкурсных торгов по определению подрядных организаций, включенных в Реестр строительно-подрядных организаций, для строительства жилых домов на условиях «под ключ»;1 ноября – совместно с АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз», Республиканским дорожным фондом и ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» проведение конкурсных торгов по определению подрядных организаций, включенных в Реестр строительно-подрядных организаций, для строительства во вновь застраиваемых сельских жилых массивах объектов инженерно-транспортных коммуникаций и инфраструктуры. 9. Определить заказчиком по строительству объектов водоснабжения и автомобильных дорог на жилых массивах в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест». 10. Установить, что строительство на жилых массивах объектов водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и автомобильных дорог осуществляется соответственно за счет средств республиканского бюджета, АО «Узбекэнерго», АК «Узтрансгаз» и Республиканского дорожного фонда. 11. АКБ «Кишлок курилиш банк» совместно с Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан, участвующими коммерческими банками и ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» в месячный срок внести на утверждение в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о порядке участия заявителя-застройщика в Программе на основе рекомендаций органов самоуправления граждан. 12. Освободить до 1 января 2022 года в рамках Программы по строительству доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности на 2017-2021 годы:подрядные организации от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды – в части объемов работ по строительству жилых домов, объектов водоснабжения и автомобильных дорог массивов на условиях «под ключ» по договорам, заключенным с ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест»; субподрядные организации от уплаты единого налогового платежа – в части объемов работ, выполняемых ими по контрактам с генеральными подрядными организациями, заключившими с ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» договоры на строительство жилых домов, объектов водоснабжения и автомобильных дорог массивов; организации по производству строительных материалов и оборудования, а также организации по их перевозке от уплаты налога на добавленную стоимость, единого налогового платежа и обязательных отчислений в государственные целевые фонды – в части объемов реализации и перевозки (включая импортные) строительных материалов и оборудования ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» и генеральным подрядным организациям, заключившим с ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» договоры на строительство жилых домов на условиях «под ключ»; ООО «ИК «Кишлок курилиш инвест» – от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды; ООО «Кишлок курилиш лойиха» – от уплаты налога на добавленную стоимость – в части объемов выполняемых проектно-изыскательских работ по строительству жилых домов, инженерно-транспортных коммуникаций и объектов инфраструктуры по договорам, заключенным с ООО «ИК «Кишлок курилиш инвес